• Opieka zdrowotna nad uczniami

      02.09.2020

      Prosimy Rodziców oraz pełnoletnich Uczniów Ekonomika o z zapoznanie się z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej (Dz.U. 2019poz.1078), a zwłaszcza jej częścią o zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami i prawie do wyrażenia sprzeciwu. Sprzeciw, którego adresatem jest świadczeniodawca tj. Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, ul.Szosa Zambrowska 1 należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

      Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami.pdf

     • Bezpieczny powrót do szkoły

      26.08.2020

      Zachecamy do zapoznania się z opracowanym przez MEN zbiorem najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących powrotu uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r.:

      Q&A na stronie MEN

      Warto zapoznać się również ze spotem informacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa w szkole. Aktorami są w nim młodsi uczniowie, ale opisane zasady dotyczą nas wszystkich:

       

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

      25.08.2020

      1 września 2020 r. (wtorek) o godz. 9 rozpoczniemy nowy rok szkolny 2021/2020. Uroczystość odbędzie się w naszej szkole zgodnie z jednym z poniższych scenariuszy:

      I opcja - słoneczna pogoda, bez opadów:

      Wszystkie klasy zbierają się na placu apelowym. Spotkanie z Dyrektorem. Po uroczystości spotkania z wychowawcami w salach:

      II opcja - pogoda deszczowa:

       

      1. Klasy pierwsze zbierają się w sali gimnastycznej. Po uroczystości spotkania z wychowawcami w salach:

      • IA sala - 15
      • ITA sala - 11
      • ITRT sala - 32
      • ITCR sala - 40
      • ITL sala - 22

      2. Klasy II, III i IV nie biorą udziału w uroczystości w sali gimnastycznej, a udają się bezpośrednio na spotkania z wychowawcami do sal:

      Zalecenia:

      1. W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego biorą udział wyłącznie nauczyciele i uczniowie szkoły, którzy są zdrowi, bez objawów  chorobowych.
      2. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce.
      3. Udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego obowiązkowo w maseczce. Maseczki  można zdjąć w  klasach podczas  spotkań z wychowawcą.
      4. Podczas powitań należy unikać bezpośredniego, fizycznego kontaktu.
     • Test sprawności fizycznej

      05.08.2020

      Kandydatów do klasy wojskowej w zawodzie technik logistyk informujemy, że 20 sierpnia 2020 r. o godz.12:00 (grupa I) i 13:30 (grupa II) odbędzie się test sprawności fizycznej.

      Test obejmuje:

      • bieg wahadłowy 6x10 m – dwie chorągiewki ustawione w linii prostej w odległości 10 m od siebie. Na sygnał startowy uczestnik pokonuje trasę od chorągiewki do chorągiewki (obiegając je) 6-krotnie (w sumie 6 x 10 m). 1 próba.
      • zwis na drążku na czas - dziewczęta (chwyt dowolny, należy samodzielnie się podciągnąć, ręce zgięte w łokciach, broda nad drążkiem) / podciąganie na drążku na ilość powtórzeń - chłopcy (chwyt dowolny, ze zwisu na drążku na prostych rękach podciągnięcie tak, by broda znalazła się nad drążkiem, powrót do pozycji wyjściowej – do pełnego wyprostu rąk)
      • skok w dal z miejsca – odległość liczona własnymi stopami. Jeśli mniej niż ½ stopy zaokrąglamy w dół, jeśli więcej niż ½ stopy zaokrąglamy w górę. Skok wykonywany obunóż z linii, po wylądowaniu wykonujemy obrót na pięcie stopy bliższej linii wyskoku i liczymy stopy.
      • bieg po kopercie 5x3 m na czas – 3 powtórzenia (należy obiegnąć kopertę 3 razy), 1 próba.​​​​​​

      Punktacja testu sprawności fizycznej do pobrania.pdf

       

      Informacje dodatkowe:

      • Test sprawności odbędzie się na sali gimnastycznej ZSEiO nr 6 w Łomży, w dniu 20 sierpnia 2020 r. Test przeprowadzony zostanie w dwóch turach: pierwsza grupa zaczyna o godzinie 12.00,  druga grupa o 13.30.
      • Podczas testów sprawnościowych obowiązuje strój sportowy (w tym również obuwie). Osoby, które nie będą miały zmienionego stroju nie będą dopuszczone do testów.
      • Na sali gimnastycznej mogą przebywać wyłącznie osoby zdające test. Osoby towarzyszące czekają przed szkołą.
      • Osoby przybywające do szkoły zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących wymogów sanitarnych: zakrywania ust i nosa maseczką (którą można będzie zdjąć na sali gimnastycznej), dezynfekowania rąk, zachowania dystansu tam, gdzie to możliwe.
      • Sprzęt na sali gimnastycznej, z którym styczność będą mieli uczestnicy testu, będzie odkażany po każdym uczestniku. Na sali będzie się również znajdował płyn do dezynfekcji.
      • Osoby, które uzyskają wynik niski z testu, będą miały możliwość warunkowego poprawienia go w innym, ustalanym indywidualnie terminie w pierwszym semestrze nauki.
     • Oddział wojskowy w Technikum nr 6 w Łomży

      27.07.2020

       

      Z wielką radością informuję, że wniosek Prezydenta Miasta Łomża o utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w naszej szkole uzyskał zgodę Ministra Obrony Narodowej. W związku z tym, od 1 września 2020 r. powstanie klasa I w zawodzie technik logistyk o takim kierunku.

      W oddziale realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Program realizowany będzie przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy się 50-godzinnym obozem szkoleniowym, przeprowadzanym na początku ostatniego roku nauki.  

      Korzyści z ukończenia klasy przygotowania wojskowego:

      • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
      • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
      • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach – dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
      • stałe konsultacje przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata;
      • zaszczytna służba ojczyźnie;
      • stabilna praca;
      • szansa rozwoju zawodowego.

      Przewidziano możliwość dofinansowania zakupu wyposażenia dla uczniów w formie zestawu umundurowania oraz wyposażenia dla szkoły, między innymi: hełmów ochronnych, busoli lub kompasów, kamizelek taktycznych, replik broni palnej, kabur do replik, masek przeciwgazowych czy noszy i zestawów medycznych, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

      Kandydaci, którzy w procesie rekrutacji złożyli dokumenty do klasy w zawodzie technik logistyk (pierwszy wybór), będą telefonicznie proszeni o potwierdzenie woli nauki w klasie oddziału wojskowego.

      W przypadku nie wyrażenia zgody na naukę w klasie wojskowej, kandydaci będą mogli rozpocząć edukację w zawodzie technik logistyk (kierunek cywilny), pod warunkiem, że zrekrutuje się do niej minimum 15 osób lub będą mogli wybrać inny zawód  w ZSEiO nr 6 w Łomży, po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

      Tekst: Paweł Drożyner

      Zdjęcie: Wlodi (Flickr)

     • Kilka ważnych słów...

      25.06.2020

      Szanowni Państwo,
      Nauczyciele i Wychowawcy,
      Drodzy Rodzice i Uczniowie.

      Dobiega końca rok szkolny 2019/2020, rok, który na długo pozostanie w naszej pamięci. Pandemia zmieniła jego tradycyjny przebieg, zmieniła też klasyczne, dotychczasowe pojmowanie szkoły i nauki szkolnej. Od 11 marca musieliśmy poradzić sobie wszyscy – uczniowie, rodzice, nauczyciele, z nową, niełatwą rzeczywistością. Tą codzienną, związaną z ograniczeniami wskazywanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, które dotyczyły bezpośrednio Nas i Naszych rodzin, ale również z rzeczywistością nauki zdalnej wprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, po zawieszeniu zajęć szkolnych.


      Wiem, że nie było nikomu łatwo, trudno przecież ciągle siedzieć w domu, odseparować się od Rodziny i znajomych, zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia. Jeszcze trudniej było nam wszystkim ułożyć naukę na odległość. To, co było do tej pory niewielką częścią funkcjonowania szkoły , stało się jej głównym nurtem aktywności. Brakowało też wszystkim zwykłej, szkolnej codzienności – bezpośredniego, ludzkiego kontaktu, a co za tym idzie uśmiechu, serdeczności, pomocy, a czasem pewnie też i życzliwego zwracania uwagi. Poradziliśmy sobie z tymi trudnościami, ale na pewno wszyscy czekamy na powrót zajęć szkolnych od 1 września 2020 r.

      Drodzy Uczniowie,
      za Wami rok wytężonej pracy, zdobywania nowych umiejętności i wiadomości. Jesteście dziś na pewno bogatsi nie tylko o nie, ale również o nowe doświadczenia życiowe. Dziękuję za wspólne sprostanie wyzwaniu, jakim była nauka zdalna. Przed Wami wakacje – czas odpoczynku, ale również czas poznawania nowych ludzi, nowych miejsc, zbierania sił potrzebnych do dalszej nauki tak, by z zapałem wrócić do szkoły, do Waszych rówieśników i nauczycieli. Życzę wspaniałego, niezapomnianego, ale również bezpiecznego odpoczynku .

      Drodzy Rodzice,
      dziękuję za pomoc i wspieranie działań szkoły, zwłaszcza w niełatwym okresie pandemii. Państwa wsparcie i chęć działania podczas całego roku szkolnego ma nieocenioną wartość dla naszej społeczności szkolnej, tworzy dobrą atmosferę sprzyjającą osiąganiu przez szkołę wysokich wyników edukacyjnych.

      Wysoka Rado Pedagogiczna,
      składam Wam, Koleżanki i Koledzy, wyrazy uznania za trud włożony w nauczanie i wychowanie naszych uczniów, za piękną i trudną pracę w szczególnym, dla nas wszystkich, okresie nauki. Dziękuję za bycie blisko uczniów, za pochylanie się z troską nad ich problemami, za serce i życzliwość okazywaną naszym wychowankom każdego dnia, za wytrwałość, z jaką realizowaliście zadania stawiane szkole przez władze oświatowe. Niech okres letniego urlopu będzie dla Państwa czasem radosnego odpoczynku, regeneracją sił przed nowym rokiem szkolnym.

      Życzę wszystkim nam słonecznych wakacji. Do zobaczenia w murach szkolnych 1 września 2020 r.

      Paweł Drożyner
      dyrektor szkoły

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

      17.06.2020

      Informujemy, że 26 czerwca 2020 r., to jest w dzień zakończenia roku szkolnego 2019/2020, uczniowie naszej szkoły otrzymają świadectwa szkolne z rąk wychowawców.

      Odbędzie się to z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego, według poniższego harmonogramu:

      Harmonogram odbioru świadectw 2020.pdf

      Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i ich przestrzeganie.

      Jednocześnie informujemy, że uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw 26 czerwca, będą mogli zrobić to później, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem (tel. +48 86-216-62-63).

       

       

     • Uwaga - egzamin zawodowy

      16.06.2020

      W trosce o Wasze bezpieczeństwo, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, w którym opisana została organizacja tegorocznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży.

      Egzamin_zawodowy_zalecenia.pdf​​​​​​​

      Ze szczegółami wytycznych MEN, MZ i GIS możecie zapoznać się czytając ten artykuł.

      Inne przydatne informacje, na przykład dotyczące przyborów dozwolonych podczas części pisemnej i praktycznej egzaminów publikujemy w sekcji tematycznej na naszej stronie.

     • Konsultacje w Ekonomiku

      29.05.2020

      Informujemy uczniów klas I-III Technikum oraz I-II Liceum Ogólnokształcącego, że 1 czerwca 2020 r. rozpoczną się konsultacje z nauczycielami Ekonomika.

      Udział w zajęciach jest dobrowolny, a chętni uczniowie powinni "zapisywać się" na konsultacje do wybranego nauczyciela, np. poprzez wiadomość w e-dzienniku. 

      Do szkoły należy przyjść z oświadczeniem wypełnionym i podpisanym przez rodziców (opiekunów) lub pełnoletnich uczniów. Można je wydrukować lub napisać odręcznie.

      Oświadczenie do wydruku.pdf

      Prosimy również o zapoznanie się i przestrzeganie wytycznych MEN, MZ i GIS dotyczących konsultacji w szkole:

      Wytyczne GIS, MZ i MEN - konsultacje w szkole.pdf

      Przypominamy, że w budynku szkoły nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa - konieczne jest zasłanianie ust i nosa, dezynfekowanie rąk, a także utrzymywanie dystansu społecznego.

       

      Harmonogram konsultacji:

       

      • Michał Bąkowski – środa, godz. 17:00, s. 32
      • Ewa Bielak – wtorek, godz. 13:00, s. 39
      • Grzegorz Bielicki – poniedziałek, godz. 17:00, sala gimnastyczna
      • Barbara Borawska– czwartek, godz. 13:00, s. 40
      • Iwona Bujanowska – środa, godz. 14:00, s. 11
      • Ks. Grzegorz Chełstowski – środa, godz. 13:00, s. 23
      • Julita Chojnowska – czwartek, godz. 13:00, s. 38
      • Paweł Ciborowski – wtorek, godz. 14:00, s. 40
      • Hanna Cwalina – czwartek, godz. 14:00, s. 38
      • Kazimierz Dłużniewski – piątek, godz. 13:00, s. 14
      • Janusz Dobrzycki – czwartek, godz. 13:00, s. 16
      • Krzysztof Domalewski – wtorek, godz. 13:00, s. 6
      • Aneta Drozd – wtorek, godz. 13:00, s. 10
      • Andrzej Drozdowski – poniedziałek, godz. 13:00, siłownia
      • Paweł Drożyner – wtorek, godz. 13:00, s. 7
      • Beata Dzięgielewska – wtorek, godz. 14:00, s. 11
      • Henryka Dzwonecka – wtorek, godz. 13:00, s. 11
      • Izabela Haponik – środa, godz. 13:00, s. 43
      • Agnieszka Janczewska – poniedziałek, godz. 14:00, s. 14
      • Małgorzata Jarmosz – czwartek, godz. 13:00, s. 26
      • Elżbieta Jastrzębska – czwartek, godz. 13:00, s. 10
      • Barbara Jonak – poniedziałek, godz. 13:00, s. 40
      • Magdalena Kamińska – poniedziałek, godz. 16:00, s. 34
      • Magdalena Karwowska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 44
      • Elżbieta Kęsik – środa, godz. 13:00, s. 10
      • Anna Klimaszewska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 10
      • Aleutyna Kołos – środa, godz. 15:00, s. 7
      • Andrzej Kubrak – czwartek, godz. 13:00, czytelnia
      • Aneta Leszak – środa, godz. 13:00, s. 16
      • Agnieszka Leśniewska – wtorek, godz. 13:00, s. 32
      • Iwona Listowska – środa, godz. 13:00, s. 7
      • Grażyna Mirkowska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 23
      • Izabela Nowicka – środa, godz. 14:00, s. 16
      • Michał Polkowski – poniedziałek, godz. 13:00, s. 20
      • Maciej Powichrowski – poniedziałek, godz. 14:00, s. 12
      • Natalia Przestrzelska – środa, godz. 13:00, s. 19
      • Ewa Przystępska – środa, godz. 13:00, s. 41
      • Bartłomiej Pytel – środa, godz. 14:00, s. 21
      • Beata Raczkowska – wtorek, godz. 13:00, s. 14
      • Zofia Reterska – środa, godz. 13:00, gabinet psychologa szkolnego
      • Małgorzata Rogalska – wtorek, godz. 13:00, s. 29
      • Piotr Rogalski – poniedziałek, godz. 13:00, s. 16
      • Bogusława Romanowska – wtorek, godz. 13:00, s. 12
      • Magdalena Salamońska – czwartek, godz. 12:30, s. 22
      • Maria Sieczka – środa, godz. 13:00, s. 42
      • Małgorzata Skrodzka – piątek, godz. 13:00, s. 34
      • Monika Sokołowska – piątek, godz. 14:00, s. 26
      • Agnieszka Szczygieł – czwartek, godz. 16:00, s. 11
      • Agnieszka Szymańska – środa, godz. 14:00, s. 7
      • Katarzyna Szymańska – poniedziałek, godz. 16:00, s. 37
      • Anna Śleszyńska-Świderska – wtorek, godz. 13:00, s. 34
      •  Agnieszka Urbaniak – czwartek, godz. 14:00, s. 12
      • Sylwia Wądołowska – wtorek, godz. 13:00, s. 27
      • Agnieszka Wądołowska-Pieniek – wtorek, godz. 15:00, s. 28
      • Ewa Walewska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 11
      • Barbara Wielądek – poniedziałek, godz. 15:00, s. 16
      • Justyna Zaczek – wtorek, godz. 13:00, s. 22
      • Aneta Zadroga – poniedziałek, godz. 16:00, sala gimnastyczna
      • Katarzyna Zając-Malinowska – wtorek, godz. 13:00, s. 19
      • Emilia Zalewska – wtorek, godz. 13:00, s. 15
      • Marzena Zaniewska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 26
      • Dorota Zaorska – środa, godz. 14:00, s. 10
      • Jolanta Zysk – poniedziałek, godz. 16:00, s. 11
     • Konsultacje dla absolwentów i uczniów Ekonomika

      18.05.2020

      Szanowni Państwo,
      Drodzy Maturzyści i Uczniowie

      Informuję, że zgodnie z wytycznymi MEN szkoła rozpoczyna od 18.05.2020 r. zajęcia rewalidacyjne, od 25.05.2020 r. konsultacje dla maturzystów i konsultacje z przedmiotów zawodowych dla uczniów zdających w czerwcu egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz od 1.06.2020 r. konsultacje przedmiotowe dla wszystkich uczniów.
      Celem tych konsultacji jest powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności egzaminacyjnych, praktyczna nauka specjalistycznych programów komputerowych, poprawa lub podwyższenie oceny z przedmiotu, itp.

      Wszystkie zajęcia są dla ich uczestników dobrowolne, pod warunkiem przestrzegania wytycznych MEN, GIS, MZ oraz dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 (strona internetowa szkoły www.ekonomiklomza.pl) oraz złożenia oświadczenia – wydruk ze strony szkoły lub napisane odręcznie.


      Wymiar godzin został ustalony przez dyrektora szkoły; nauczyciel prowadzący wskazuje termin zajęć nie kolidujący z prowadzonym przez niego nauczaniem zdalnym, przekazuje harmonogram swoim maturzystom/ uczniom oraz wychowawcy klasy, który tworzy klasowy harmonogram i przekazuje go dyrektorowi szkoły.

      Zajęcia mogą być prowadzone, z zastrzeżeniem, że w danych salach lekcyjnych może być 9 uczestników (8 uczniów i nauczyciel, uczniowie siedzą w co 2 ławce – małe sale będą nieczynne). W salach komputerowych limit osób wynosi:
      s. 29 – 11 uczn. + 1 n-l        s. 28 – 8 uczn. + 1 n-l
      s. 32 –   8 uczn. + 1 n-l        s. 39 – 9 uczn. + 1 n-l

      W związku z tym, uczniowie powinni zapisywać się na konsultacje do wybranego nauczyciela. Uczeń, który nie zapisał się na konsultacje, może w nich uczestniczyć, jedynie pod warunkiem, że limit miejsc w klasie nie został wyczerpany – w przeciwnym razie nauczyciel nie wyraża zgody na jego udział w zajęciach.

      Dyrektor ZSEiO nr 6 w Łomży

      mgr Paweł Drożyner

      Terminy konsultacji dla maturzystów 2020.pdf

      Konsultacje_przed_egzaminem_zawodowym.docx

      Oświadczenie do wydruku.pdf

      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla uczniów - konsultacje z nauczycielami w szkole.pdf

      Procedury postepowania na wypadek podejrzenia o zakażenie COVID-19.pdf

      Wytyczne na stronie internetowej MEN

     • Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

      20.05.2020


       

      Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: maturalnego (EM i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ).

       

      Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów:

      • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      • Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
      • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
      • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

      Środki bezpieczeństwa osobistego:

      • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności ​​​​w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

      • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie; wychodzi do toalety; podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ); kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

      • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
      • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
      • W przypadku EG, EM, EPKwZ oraz EZ zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

      Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń:

      • W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających  o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

      Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu:

      • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

      • W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność  na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

      • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

      Źródło: Wytyczne MEN, GIS i MZ

     • Egzaminy maturalne

      06.05.2020

      Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z 24 kwietnia 2020 r. egzaminy maturalne w terminie głównym odbęda się według poniższego harmonogramu:

      Poziom podstawowy:

      • 8 czerwca 2020 r. - język polski (godz. 9:00)
      • 9 czerwca 2020 r. - matematyka (godz. 9:00)
      • 10 czerwca 2020 r. - język angielski (godz. 9:00)
      • 18 czerwca 2020 r. - język niemiecki (godz. 9:00)
      • 22 czerwca 2020 r. - język rosyjski (godz. 9:00)

      Poziom rozszerzony:

      • 8 czerwca 2020 r. - język polski (godz. 14:00)
      • 10 czerwca 2020 r. - język angielski (godz. 14:00)
      • 15 czerwca 2020 r. - matematyka (godz. 9:00)
      • 16 czerwca 2020 r. - biologia (godz. 9:00); wiedza o społeczenstwie (godz. 14:00)
      • 18 czerwca 2020 r. - język niemiecki (godz. 14:00)
      • 19 czerwca 2020 r. - geografia (godz. 9:00)
      • 23 czerwca 2020 r. - język francuski (godz. 14:00)
      • 24 czerwca 2020 r. - historia (godz. 14:00)

      Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. - regulacje prawne

      Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. po aktualizacji z 20 maja 2020 r.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
    • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
    • (+48) 86-216-62-63
    • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża Poland
    • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
    • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
   • Logowanie