• Tradycje ZSEiO nr 6 w Łomży w kształceniu ekonomistów i handlowców sięgają czasów przed I wojną światową. Liczba absolwentów szkoły jest imponująca – wynosi ok. 20 tysięcy osób. Większość pracowników zatrudnionych na stanowiskach ekonomicznych, biurowych i administracyjnych w firmach, urzędach publicznych i innych jednostkach, w Łomży i okolicach, może poszczycić się świadectwem ukończenia ZSEiO nr 6 w Łomży.


     Historia szkoły:     1906 - zezwolenie na otwarcie Prywatnej Męskiej Szkoły Handlowej
     1908 - powstaje Prywatna Żeńska Szkoła Handlowa
     1917 - Męską Szkołę Handlową przekształcono w 8 klasowe Gimnazjum Polskie
     1919 - W miejsce Żeńskiej Szkoły Handlowej powołano Gimnazjum im. M.Konopnickiej
     1922 - Koedukacyjna Szkoła Handlowa Towarzystwa Chrześcijańskiego
     1936 - Gimnazjum Kupieckie
     1945 - Gimnazjum Handlowe
     1949 - Liceum Administracyjno - Handlowe Liceum Administracyjno Gospodarcze
     1952 - Technikum Finansowe Ministerstwa Finansów
     1954 - Technikum Rachunkowości
     1957 - Zasadnicza Szkoła Handlowa
     1958 - Technikum Ekonomiczne
     1967 - Liceum Ekonomiczne
     1972 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1
     1992 - Zespół Szkół Ekonomicznych
     2002 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr
     6

      

        

      

          Obecny budynek szkoły przy ul. M. Kopernika