• „Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych 

     i Ogólnokształcących nr 6  w Łomży inwestycją w przyszłość”


     Wniosek numer: 2019-1-PL01-KA102-062357

      


     Projekt skierowany jest do uczniów klas III Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży uczących się w zawodach: technik logistyk (10osób), technik ekonomista (11 osób), technik organizacji turystyki (11 osób).

     Projekt odpowiada potrzebom szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim w w/w branżach. Zaplanowane w ramach niniejszego projektu staże w firmach w Portugalii mają na celu:

     • zapoznanie uczniów i nauczycieli z rozwiązaniami stosowanymi w branży logistycznej, turystycznej i ekonomicznej w krajach europejskich;
     • wsparcie uczniów w zdobyciu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), w celu poprawy ich rozwoju osobistego i zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy;
     • wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych w celu wprowadzania innowacji i poprawy jakości nauczania;
     • zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie posługiwania się językiem angielskim;
     • podniesienie świadomości uczestników ma temat innych kultur i krajów, poprzez umożliwienie budowania sieci kontaktów międzynarodowych, w celu aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rozwijania poczucia obywatelstwa i tożsamości europejskiej;
     • zwiększenie potencjału, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru ZSEiO nr 6 w Łomży, wzbogacenie oferty działań, które lepiej odpowiadają na potrzeby osób zainteresowanych kształceniem zawodowym;
     • wzmocnienie współpracy pomiędzy edukacją formalną, nieformalną, kształceniem zawodowym a światem pracy;
     • zapewnienie lepszego uznawania kwalifikacji zdobytych podczas praktyk zawodowych w Portugalii.
      

     Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na innych uczniów szkoły, ponieważ będzie podstawą do upowszechniania pozytywnych wzorców wypracowanych w trakcie pracy z uczniami. Efekty projektu będą źródłem wymiany dobrych praktyk w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji kluczowych – zawodowych i będą wykorzystane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w kolejnych latach.

     Staże zagraniczne uczniów rozpoczną się 26 kwietnia 2020 r. i potrwają 3 tygodnie.

     Protokol_z_posiedzenia_Komisji_Rekrutacyjnej_do_projektu_ERASMUS_(1).pdf
      

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
    • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
    • (+48) 86-216-62-63
    • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża Poland
    • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
    • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
   • Logowanie