• Rada Rodziców ZSEiO nr 6

    18.09.2021 14:09

    Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży.pdf

     

    Szanowni Państwo,

    zwracam się do Państwa z prośbą o rozważenie dokonania wpłaty na konto Rady Rodziców.

    Składka od wielu już lat, niemal 20, została ustalona orientacyjnie, i wynosi 100 złotych rocznie. Opłaty można wnosić w całości, semestralnie, po 50 zł. lub częściowo - w innej wysokości, którą Państwo uznają za stosowne. Jest ona dobrowolna i przeznaczona na wspieranie celów statutowych szkoły, a zwłaszcza wspieranie rozwoju Państwa dzieci a naszych uczniów między innymi na: audycje muzyczne dla uczniów; koszty organizacyjne konkursów językowych, matematycznych i innych; "wpisowe" na zawody sportowe, delegacje uczniów, książki i gadżety na nagrody dla uczniów, dodatkowe zajęcia profilaktyczne, pomoc materialną dla uczniów itp.

    Na pierwszych spotkaniach Wychowawców z Rodzicami zawsze przedstawiane jest sprawozdanie z wydatków z funduszu Rady Rodziców, gdzie szczegółowo możecie Państwo zapoznać się z nimi.

    W bieżącym roku szkolnym preferowanym sposobem dokonywania wpłat jest przelew na konto Komitetu Rodzicielskiego (Rady Rodziców).

     

    Numer rachunku bankowego Komitetu Rodzicielskiego (Rady Rodziców)

    Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

    98 8757 0001 0000 2785 2000 0040 

     

    Podczas wpłaty na konto proszę o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz wskazanie klasy, do której uczęszcza.
    Można też  dokonać wpłaty podczas spotkań Wychowawców z Rodzicami.

    Wszystkim Rodzicom, którzy wspierają finansowo Radę Rodziców składam podziękowanie. 

    Paweł Drożyner
    Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6