• 13 maja - 18 czerwca 2024
     • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

      Wyjątek - oddział przygotowania wojskowego - wniosek 13-29 maja 2024 r.

    • 5 czerwca 2024
     • Test sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego

      godz. 15:15

    • 21 czerwca 2024 - 9 lipca 2024
     • Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

    • 16 lipca 2024
     • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

    • do 19 lipca 2024
     • Potwierdzenie woli przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych

      przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

    • 22 lipca 2024
     • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
    • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
    • (+48) 86-216-62-63
    • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża Poland
    • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
    • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
   • Logowanie