• KARTA SZKOLNA

    Santander Bank Polska S.A.

     

    BEZPIECZNA SZKOŁA, NOWOCZESNA SZKOŁA

    Nasza szkoła uczestniczy w Programie Karta Szkolna, realizowanym przez Santander Bank Polska S.A. 

    Cele projektu:

    • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole.
    • Promocja nowoczesnej szkoły.
    • Edukacja ekonomiczna.
    • Wsparcie aktywnych szkół.

    Podstawowym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych przez uniemożliwienie osobom nieuprawnionym wstępu na ich teren. Jest to możliwe dzięki instalacji systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez karty zbliżeniowe. Karty wyprodukowane i dostarczone przez bank, służą jednocześnie jako identyfikator szkoły, gdyż widnieją  na nich elementy wyróżniające – zdjęcie, nazwa i logo szkoły.

    Koszty:

    Zainstalowany w naszej szkole system kontrolowanego dostępu, został w całości sfinansowany przez Santander Bank Polska S.A. i przekazany na własność szkole. Bank pokrywa również koszty produkcji i dostarczenia do szkoły kart dla kolejnych roczników uczniów klas pierwszych.

    Jak to działa?

    Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną, dostosowaną do indywidualnego systemu zaprogramowanego dla danej szkoły. Taką kartę otrzymuje każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły. Każdorazowe wejście i wyjście jest rejestrowane. Osoby nieposiadające kart (np. petenci, rodzice) wpuszczane są do szkoły przez jej pracowników (w ramach projektu w szkole zainstalowano też domofon). 

    W ramach wdrożonego systemu wydzielone zostały różne strefy kontrolowanego dostępu (sekretariat, pokój nauczycielski, szatnie). 

    Regulamin

    3 listopada 2014 r. decyzją Rady Pedagogicznej został zatwierdzony "Regulamin karty szkolnej". Z tekstem regulaminu można zapoznać się na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie szkoły, oraz w bibliotece szkolnej. Prosimy o przestrzeganie zasad w nim zawartych.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
    • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
    • (+48) 86-216-62-63
    • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża Poland
    • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
    • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
   • Logowanie