• Warsztaty IPN - "Skrzynka Katyńska"

     Warsztaty IPN - "Skrzynka Katyńska"

     21.12.2022 08:34

     W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 biblioteka ZSEiO nr 6 w Łomży podjęła współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku. 29 listopada 2022r.  odbyły się warsztaty pt. Skrzynka Katyńska zorganizowane przez białostocki IPN. Osobą prowadzącą warsztaty był historyk -  pan Paweł Murawski. 

     W warsztatach uczestniczyły klasy: 4TA pod opieką Pana Arkadiusza Bałazego  i II TR pod opieką Pana Andrzeja Kubraka.

     Skrzynka Katyńska to nowoczesny warsztat edukacyjny pozwalający edukatorom włączyć jego uczestników w detektywistyczne dochodzenie, którego celem jest ustalenie tożsamości ofiar zbrodni katyńskiej. Warsztaty mają nie tylko przedstawić same okoliczności zbrodni, ale też służyć upamiętnieniu ofiar i zaznajomieniu uczniów ze specyfiką pracy historyków. Kluczowym elementem warsztatów są przedmioty wydobyte z dołów śmierci, które udało się „dopasować” do ich właścicieli.  Ich oryginały znajdują się w zbiorach Muzeum Katyńskiego. Przedmioty te są „niemymi świadkami” ludobójstwa popełnionego przez Związek Sowiecki na polskich obywatelach.

     Powyższy warsztat rozwija umiejętności analizy historycznej, kojarzenia faktów, stawiania hipotez i wyciągania wniosków. Może być świetnym uzupełnieniem wiedzy osób dobrze znających tematykę katyńską, które jednak chcą ją poszerzyć, np. przez poznawanie detali wyposażenia wojskowego czy odznaczeń polskiego oficera II Rzeczypospolitej. Równocześnie śledztwo katyńskie może skłonić nieobeznanych z tą tematyką uczniów, aby bliżej zainteresowali się historią Katynia.

     Warsztaty pozwoliły w sposób bardziej personalny, bliższy zapoznać się z historią ofiar, które w wielu wypadkach nie były zawodowymi żołnierzami a oficerami rezerwy, powołanymi do wojska na czas wojny. Osoby te, na co dzień toczyły normalne życie, a ich zawody, lekarz, prawnik nauczyciel - stanowiły o ich wartości dla polskiego społeczeństwa.

     Dzięki warsztatom uczniowie mieli okazję zapoznać się z literaturą dotyczącą zbrodni katyńskiej.

      

      

      

      

      

      

      

      Tekst i zdjęciaArkadiusz Bałazy 

      

    • Wizyta w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży

     Wizyta w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży

     08.12.2022 13:00
     W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 biblioteka ZSEiO nr 6 w Łomży podjęła współpracę z Muzeum Północno-Mazowieckim.

     W miesiącu listopadzie młodzież pod opieką p. Arkadiusza Bałazego i p. Andrzeja Kubraka miała okazję wysłuchać wykładu wygłoszonego przez pracownika muzeum, historyka p. Adama Sokołowskiego pt.: „Spiskowcy, rewolucjoniści, patrioci, czyli łomżyńskie drogi ku Niepodległej”.

     Uczniowie usłyszeli o łomżyńskich drogach do niepodległości, o Józefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim, Leonie Kaliwodzie, o harcerzach, POW-iakach, o strajku młodzieży łomżyńskiej w 1905 roku wymierzonym przeciwko rusyfikacji. 

     Ponadto prelegent opowiedział o dniu 11 listopada 1918 roku w Łomży. W tym dniu miało miejsce  rozbrajanie niemieckich żołnierzy, negocjacje elit łomżyńskich z niemieckim gubernatorem w kwestii opuszczenia miasta przez okupanta. 

     Młodzież miała okazję zapoznać się także z wystawą czasową „Żydzi łomżyńscy. Życie. Śmierć. Pamięć. W 80 rocznicę likwidacji getta.” Adam Sokołowski wspomniał, iż przedstawiciele Żydów łomżyńskich walczyli z bolszewikami w 1920 roku oraz w czasie II wojny światowej jako oficerowie w wojsku polskim, następnie zostali rozstrzelani w Charkowie w ramach zbrodni katyńskiej. 

     Dzięki wyjściu do muzeum, uczniowie mieli okazję zapoznać się z publikacjami muzealnymi dotyczącymi najnowszej historii naszego regionu, szczególnie z tematyką  odzyskania niepodległości i wielkokulturową Łomżą. 

      

     Kliknij na zdjecie, aby przejść do albumu:

      

     Tekst i zdjęcia: Arkadiusz Bałazy
    • Konkurs "Z książką przez życie"

     Konkurs "Z książką przez życie"

     30.11.2022 11:21

     W związku z Narodowym Programem Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 biblioteka szkolna wraz z nauczycielami reklamy ogłasza konkurs: „Z książką przez życie”.

     Polega on na zrobieniu selfie z książką w czasie wykonywania przeróżnych codziennych czynności. Warunkiem jest, aby do selfie dobrać książkę zgodną z wykonywaną czynnością.

     Wszelkich dodatkowych informacji udzielają nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele reklamy.

     Termin składania prac mija 16 grudnia 2022 r.

     Prace można zapisać w formacie A4 i zapisując w PDF – wpisując w temacie: SELFIE– imię i nazwisko, klasa i przesłać na adres: zseio6.lomza.biblioteka@interia.eu do dnia 16 grudnia 2022 r. lub samemu wywołać zdjęcie i dostarczyć je do biblioteki.

      

     Najlepsze prace zostaną nagrodzone książkami i umieszczone na wystawie.

    • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

     31.07.2022 20:24
     Miasto Łomża realizuje w 2022 r. zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", który dotyczy wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

      

      

      

     Wojewoda Podlaski przekazał na ten cel Miastu Łomża środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 128 500 zł.

     Dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

     1)  w ramach Kierunku interwencji 3.1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego:

     • Przedszkole Publiczne nr 15 w Łomży - w wysokości 3 000 zł (całkowita wartość zdania 3 750 zł)
     • Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży (oddziały przedszkolne) - w wysokości 3 000 zł (całkowita wartość zadania 3 750 zł)
     • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży (oddziały przedszkolne) - w wysokości 2 500 zł (całkowita wartość zadania 3 125 zł)

     2)  w ramach Kierunku interwencji 3.2. w odniesieniu do szkół:

     • Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
     • Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
     • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży - w wysokości 12 000 zł  (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
     • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Ks. Mazowieckiego Janusza I w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
     • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
     • II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita  wartość zadania 15 000 zł)
     • Technikum nr 4 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
     • Technikum nr 5 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
     • Technikum nr 6 w Łomży- w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania15 000 zł)
     • Technikum nr 7 im. L. Bojanusa w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł).

     Organ prowadzący zapewnia wkład własny na poziomie 20% wartości zadania tj. łącznie 32 125 zł. 

     Placówki wychowania przedszkolnego przeznaczą środki na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku oraz na realizację działań promujących czytelnictwo takich jak zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

     Szkoły mogą zakupić książki będące nowościami wydawniczymi i niebędące podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku. Ponadto zakup może obejmować elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych jak sprzęt komputerowy do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, oprogramowanie dla bibliotek, zakup czytników e-booków, elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, a także działania promujące czytelnictwo.

    • Odwiedź bibliotekę, albo czytaj online

     22.01.2021 09:29
     W związku z przedłużającym się okresem pracy zdalnej, informujemy, że nadal obowiązują procedury pracy biblioteki szkolnej na czas pandemii umieszczone na stronie szkoły w zakładce Biblioteka oraz na fanpage'u biblioteki na Facebooku.

     Żeby jednak ułatwić dostęp do zasobów biblioteki wznawiamy jej działalność w czwartki w godz. 10.00 – 12.00. Chętnych zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail lub LIBRUSA - chętnie odpowiemy na zadane pytania.

     Prosimy o zapoznanie się z „Procedurami postępowania dotyczącymi wypożyczania i zwrotu książek i pozostałych zbiorów bibliotecznych w bibliotece szkolnej ZSEiO nr 6 w Łomży”.

     Dla osób, które nie mogą, lub nie chcą korzystać z tradycyjnej formy wypożyczenia np. lektur szkolnych, istnieje możliwość ich przeczytania online, korzystając z dostępnego linku do zbiorów biblioteki.

     Po wejściu do katalogu naszej biblioteki i wpisaniu np. hasła Makbet, wyszukane zostaną wszystkie dokumenty związane z danym tytułem. Po lewej stroniewidnieje odnośnik Rodzaj dokumentu, a tam Dokumenty elektroniczne, umożliwiające nam czytanie online.

     Poglądowo wygląda to jak na poniższych zrzutach ekranu:

      

      

     Życzymy wszystkim przyjemnej lektury

     Nauczyciele bibliotekarze

      

     • Zasady pracy w bibliotece (od 01.06.2020 r. do odwołania)

     • Od dnia 1 czerwca 2020 r. biblioteka będzie czynna dla społeczności szkolnej w każdą środę i czwartek w godz. 10:00  -  13:00.

       

      Zasady zwrotu książek

       

      1. Do biblioteki jednocześnie może wejść 2 osoby.
      2. Obowiązkowo zakładamy maseczkę i rękawiczki.
      3. Dezynfekujemy ręce i zachowujemy odstęp.
      4. Przyniesionym ze sobą długopisem lub ołówkiem wypisujemy przygotowaną karteczkę z imieniem i nazwiskiem, oraz klasą do której uczęszczamy i wkładamy do zwracanych książek.
      5. Odkładamy książki w wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza miejscu.
      6. Zwrócone książki i inne materiały biblioteczne zostaną poddane kwarantannie od 3 do 7 dni.

       

      Zasady wypożyczania książek

       

      1. W celu wypożyczenia książek zachowujemy nadal zapisy „Regulaminu biblioteki” wywieszone wewnątrz biblioteki i umieszczone w zakładce „Biblioteka” na szkolnej stronie internetowej.
      2. Istnieje możliwość zamówienia książek poprzez osobistą wizytę w bibliotece, wykorzystanie elektronicznego katalogu i zamówienie za pośrednictwem LIBRUSA, lub zakładkę „Biblioteka” na stronie internetowej szkoły „Propozycja zakupu książek”.
      3. Przypominamy jednocześnie, że aby wypożyczyć książki na wakacje trzeba mieć czyste konto biblioteczne.
      4. W związku z sytuacją epidemiczną wstrzymuje się do odwołania:
      • korzystanie z czytelni,
      • wolny dostęp do półek,
      • brak możliwości korzystania z komputerów, drukarki, kserokopiarki.
     • Konkurs “Zasmakuj w Bibliotece”

     •  

      Szkolna biblioteka Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na plakat “Zasmakuj w Bibliotece”. To hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek.

      Marka współczesnej biblioteki jest utrwalona w świadomości społecznej, ale nieustannie poszukuje nowych użytkowników i przyciąga ich innowacyjnymi usługami. Przekonuje czytelników, że książką warto się delektować, by każdy z nich znalazł w bibliotece źródła realizacji swoich zainteresowań i pasji.

      Zadaniem Konkursu jest wyłonienie projektu promującego w oryginalny sposób naszą szkolną bibliotekę. Plakat może zostać wykonany dowolną techniką na formacie A4, prace należy przesłać na adres bibliotekaszkolna.ekonomik@gmail.com w wersji PDF w terminie do 4 czerwca.

      5 czerwca prace zostaną umieszczone na profilu społecznościowym biblioteki, gdzie przez 10 dni czytelnicy będą mogli wziąć udział w głosowaniu. Nagrodzone zostaną plakaty z największą ilością polubień. Do każdego projektu powinna być dołączona informacja z imieniem, nazwiskiem i klasą autora. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody. Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować na stronę biblioteki na Facebook'u.
       

     • Biblioteka w czasie COVID-19

     •  

      Procedury postępowania dotyczące wypożyczania i zwrotu książek
      i pozostałych zbiorów bibliotecznych w bibliotece szkolnej
      ZSEiO nr 6 w Łomży

       

      1. Wznowiona zostaje działalność biblioteki szkolnej. Zbiory można zwrócić lub wypożyczyć w ściśle wyznaczonym dniu (czwartki w godz. 10.00 – 12.00)
      2. Jeżeli czytelnik  nie może zrobić tego w dniu wyznaczonym, należy zrobić to w innym dniu, składając książki do pudeł wystawionych przy bibliotece szkolnej.
      3. Czytelnik przed oddaniem wypożyczonych zbiorów samodzielnie sporządza listę oddawanych zbiorów, która zawiera:  imię, nazwisko, klasę osoby, która wypożyczyła wcześniej zbiory oraz spis numerów inwentarzowych. (Numer inwentarzowy znajduje się na każdym wypożyczonym z biblioteki szkolnej egzemplarzu przy pieczątce biblioteki).
      4. Uprasza się o bardzo dokładne spisanie numerów inwentarzowych.
      5. Wypełnioną kartkę oddający przekazuje nauczycielowi bibliotekarzowi lub wkłada do każdej ze zwracanych książek, wkładanych do wystawionych pudeł.
      6. W wyznaczonym miejscu w bibliotece może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż (2) dwie osoby oddające zbiory.
      7. Uprasza się o nieprzemieszczanie się w bibliotece i zajęcie określonego miejsca z zachowaniem bezpiecznej odległości.
      8. Przyjęte książki/zbiory biblioteczne zostaną odłożone na okres od 10 do 14 dni w kartonach do magazynu lub innego pomieszczenia.
      9. Odizolowane egzemplarze zostaną oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny.
      10. Nauczyciele bibliotekarze jak i czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek i rękawiczek jednorazowych.
      11. W innych sprawach prosimy o kontakt e-mail, poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.ekonomiklomza.pl, w zakładce SZKOŁA – BIBLIOTEKA – Propozycja zakupu książek.
      12. Zgodnie z regulaminem biblioteki szkolnej, osoby które nie są absolwentami szkoły i nie zmieniają szkoły, nie muszą oddawać książek przed powrotem do szkoły. Będą to mogły zrobić po powrocie do szkoły, ponieważ wszystkie wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne automatycznie zostały przedłużone.
      13. Obowiązek rozliczenia się z biblioteką szkolną w chwili obecnej mają pracownicy, absolwenci LO i Technikum, oraz wszyscy którzy z różnych przyczyn  kończą pracę lub naukę w szkole.

       

      opracowano na podstawie zaleceń Biblioteki Narodowej
       

      .

    • Kontakt

     • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
     • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
     • (+48) 86-216-62-63
     • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża Poland
     • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
     • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
    • Logowanie