• Odwiedź bibliotekę, albo czytaj online

     22.01.2021 09:29
     W związku z przedłużającym się okresem pracy zdalnej, informujemy, że nadal obowiązują procedury pracy biblioteki szkolnej na czas pandemii umieszczone na stronie szkoły w zakładce Biblioteka oraz na fanpage'u biblioteki na Facebooku.

     Żeby jednak ułatwić dostęp do zasobów biblioteki wznawiamy jej działalność w czwartki w godz. 10.00 – 12.00. Chętnych zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail lub LIBRUSA - chętnie odpowiemy na zadane pytania.

     Prosimy o zapoznanie się z „Procedurami postępowania dotyczącymi wypożyczania i zwrotu książek i pozostałych zbiorów bibliotecznych w bibliotece szkolnej ZSEiO nr 6 w Łomży”.

     Dla osób, które nie mogą, lub nie chcą korzystać z tradycyjnej formy wypożyczenia np. lektur szkolnych, istnieje możliwość ich przeczytania online, korzystając z dostępnego linku do zbiorów biblioteki.

     Po wejściu do katalogu naszej biblioteki i wpisaniu np. hasła Makbet, wyszukane zostaną wszystkie dokumenty związane z danym tytułem. Po lewej stroniewidnieje odnośnik Rodzaj dokumentu, a tam Dokumenty elektroniczne, umożliwiające nam czytanie online.

     Poglądowo wygląda to jak na poniższych zrzutach ekranu:

      

      

     Życzymy wszystkim przyjemnej lektury

     Nauczyciele bibliotekarze

      

     • Zasady pracy w bibliotece (od 01.06.2020 r. do odwołania)

     • Od dnia 1 czerwca 2020 r. biblioteka będzie czynna dla społeczności szkolnej w każdą środę i czwartek w godz. 10:00  -  13:00.

       

      Zasady zwrotu książek

       

      1. Do biblioteki jednocześnie może wejść 2 osoby.
      2. Obowiązkowo zakładamy maseczkę i rękawiczki.
      3. Dezynfekujemy ręce i zachowujemy odstęp.
      4. Przyniesionym ze sobą długopisem lub ołówkiem wypisujemy przygotowaną karteczkę z imieniem i nazwiskiem, oraz klasą do której uczęszczamy i wkładamy do zwracanych książek.
      5. Odkładamy książki w wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza miejscu.
      6. Zwrócone książki i inne materiały biblioteczne zostaną poddane kwarantannie od 3 do 7 dni.

       

      Zasady wypożyczania książek

       

      1. W celu wypożyczenia książek zachowujemy nadal zapisy „Regulaminu biblioteki” wywieszone wewnątrz biblioteki i umieszczone w zakładce „Biblioteka” na szkolnej stronie internetowej.
      2. Istnieje możliwość zamówienia książek poprzez osobistą wizytę w bibliotece, wykorzystanie elektronicznego katalogu i zamówienie za pośrednictwem LIBRUSA, lub zakładkę „Biblioteka” na stronie internetowej szkoły „Propozycja zakupu książek”.
      3. Przypominamy jednocześnie, że aby wypożyczyć książki na wakacje trzeba mieć czyste konto biblioteczne.
      4. W związku z sytuacją epidemiczną wstrzymuje się do odwołania:
      • korzystanie z czytelni,
      • wolny dostęp do półek,
      • brak możliwości korzystania z komputerów, drukarki, kserokopiarki.
     • Konkurs “Zasmakuj w Bibliotece”

     •  

      Szkolna biblioteka Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na plakat “Zasmakuj w Bibliotece”. To hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek.

      Marka współczesnej biblioteki jest utrwalona w świadomości społecznej, ale nieustannie poszukuje nowych użytkowników i przyciąga ich innowacyjnymi usługami. Przekonuje czytelników, że książką warto się delektować, by każdy z nich znalazł w bibliotece źródła realizacji swoich zainteresowań i pasji.

      Zadaniem Konkursu jest wyłonienie projektu promującego w oryginalny sposób naszą szkolną bibliotekę. Plakat może zostać wykonany dowolną techniką na formacie A4, prace należy przesłać na adres bibliotekaszkolna.ekonomik@gmail.com w wersji PDF w terminie do 4 czerwca.

      5 czerwca prace zostaną umieszczone na profilu społecznościowym biblioteki, gdzie przez 10 dni czytelnicy będą mogli wziąć udział w głosowaniu. Nagrodzone zostaną plakaty z największą ilością polubień. Do każdego projektu powinna być dołączona informacja z imieniem, nazwiskiem i klasą autora. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody. Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować na stronę biblioteki na Facebook'u.
       

     • Biblioteka w czasie COVID-19

     •  

      Procedury postępowania dotyczące wypożyczania i zwrotu książek
      i pozostałych zbiorów bibliotecznych w bibliotece szkolnej
      ZSEiO nr 6 w Łomży

       

      1. Wznowiona zostaje działalność biblioteki szkolnej. Zbiory można zwrócić lub wypożyczyć w ściśle wyznaczonym dniu (czwartki w godz. 10.00 – 12.00)
      2. Jeżeli czytelnik  nie może zrobić tego w dniu wyznaczonym, należy zrobić to w innym dniu, składając książki do pudeł wystawionych przy bibliotece szkolnej.
      3. Czytelnik przed oddaniem wypożyczonych zbiorów samodzielnie sporządza listę oddawanych zbiorów, która zawiera:  imię, nazwisko, klasę osoby, która wypożyczyła wcześniej zbiory oraz spis numerów inwentarzowych. (Numer inwentarzowy znajduje się na każdym wypożyczonym z biblioteki szkolnej egzemplarzu przy pieczątce biblioteki).
      4. Uprasza się o bardzo dokładne spisanie numerów inwentarzowych.
      5. Wypełnioną kartkę oddający przekazuje nauczycielowi bibliotekarzowi lub wkłada do każdej ze zwracanych książek, wkładanych do wystawionych pudeł.
      6. W wyznaczonym miejscu w bibliotece może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż (2) dwie osoby oddające zbiory.
      7. Uprasza się o nieprzemieszczanie się w bibliotece i zajęcie określonego miejsca z zachowaniem bezpiecznej odległości.
      8. Przyjęte książki/zbiory biblioteczne zostaną odłożone na okres od 10 do 14 dni w kartonach do magazynu lub innego pomieszczenia.
      9. Odizolowane egzemplarze zostaną oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny.
      10. Nauczyciele bibliotekarze jak i czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek i rękawiczek jednorazowych.
      11. W innych sprawach prosimy o kontakt e-mail, poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.ekonomiklomza.pl, w zakładce SZKOŁA – BIBLIOTEKA – Propozycja zakupu książek.
      12. Zgodnie z regulaminem biblioteki szkolnej, osoby które nie są absolwentami szkoły i nie zmieniają szkoły, nie muszą oddawać książek przed powrotem do szkoły. Będą to mogły zrobić po powrocie do szkoły, ponieważ wszystkie wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne automatycznie zostały przedłużone.
      13. Obowiązek rozliczenia się z biblioteką szkolną w chwili obecnej mają pracownicy, absolwenci LO i Technikum, oraz wszyscy którzy z różnych przyczyn  kończą pracę lub naukę w szkole.

       

      opracowano na podstawie zaleceń Biblioteki Narodowej
       

      .