•  

     Paweł Drożyner - dyrektor

     Krzysztof Domalewski - wicedyrektor

      

      Na zdjęciu od dołu, od lewej:

     1. Maciej Powichrowski, Monika Bukowska, Iwona Listowska, Krzysztof Domalewski, Paweł Drożyner, Justyna Milczarska, Emilia Zalewska, Agnieszka Urbaniak, Aneta Drozd, Barbara Jonak
     2. Janusz Dobrzycki, Grażyna Mirkowska, Michał Polkowski, Anna Śleszyńska-Świderska, Zofia Reterska, Beata Raczkowska, Elżbieta Jastrzębska, Małgorzta Jarmosz, Katarzyna Szymańska, Piotr Rogalski
     3. Robert Chojnowski, Elżbieta Kęsik, Magdalena Karwowska, Sylwia Wądołowska, Agnieszka Wadołowska-Pieniek, Justyna Zaczek, Małgorzata Skrodzka, Beata Dzięgielewska, Maria Sieczka, Aneta Zadroga, Marcin Wasielewski
     4. Andrzej Drozdowski, Maria Cwalina, Aleksandra Sulewska, Jolanta Drewnowska, Renata Narewska, Justyna Truszkowska, Bartłomiej Pytel, Izabela Haponik, Michał Bąkowski, Ewa Przystępska, Grzegorz Bielicki

     Wychowawcy klas


     VI Liceum Ogólnokształcące:

     • I A LO - Agnieszka Janczewska
     • II A LO - Małgorzata Jarmosz
     • II Ap LO - Bartłomiej Pytel
     • III A LO - Sylwia Wądołowska

      

     Technikum nr 6:

     • I TA - Magdalena Karwowska
     • I TC - Agnieszka Leśniewska
     • I TL - Magdalena Salamońska
     • I TR - Agnieszka Leśniewska
     • I TRach. - Michał Bąkowski
     • I TT - Michał Bąkowski
      
     • II TAp - Małgorzata Skrodzka
     • II TBp - Piotr Rogalski
     • II TTp - Piotr Rogalski
     • II TCp - Iwona Listowska
     • II TRp - Iwona Listowska
     • II TLp - Michał Polskowski

      

     • II TA - Justyna Zaczek
     • II TB - Barbara Jonak
     • II TT - Barbara Jonak
     • II TC - Anna Klimaszewska
     • II TR - Anna Klimaszewska
     • II TL - Agnieszka Urbaniak

      

     • III TA - Aneta Drozd
     • III TC - Emilia Zalewska
     • III TR - Emilia Zalewska
     • III TL - Katarzyna Szymańska
     • III TT - Beata Dzięgielewska

      

     • IV TA - Izabela Haponik
     • IV TB - Beata Raczkowska
     • IV TC - Grażyna Mirkowska
     • IV TL - Ewa Walewska
     • IV TT - Agnieszka Wądołowska-Pieniek

      


     Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących


     Język polski:

     • Paweł Drożyner
     • Ewa Chludzińska
     • Izabela Haponik
     • Małgorzata Jarmosz
     • Iwona Listowska
     • Natalia Przestrzelska
     • Agnieszka Szymańska

      

     Język angielski:

     • Magdalena Karwowska
     • Bartłomiej Pytel
     • Beata Raczkowska
     • Monika Sokołowska
     • Ewa Walewska
     • Agnieszka Urbaniak
     • Katarzyna Zając-Malinowska
     • Emilia Zalewska 

      

     Język niemiecki:

     • Ewa Korytkowska
     • Grażyna Mirkowska
     • Michał Polkowski
     • Natalia Rachubka
     • Sylwia Wądołowska

      

     Język rosyjski:

     • Aleutyna Kołos

      

     Matematyka:

     • Aneta Drozd
     • Agnieszka Janczewska
     • Elżbieta Jastrzębska
     • Anna Klimaszewska
     • Dorota Zaorska

      

     Geografia:

     • Beata Dzięgielewska
     • Jolanta Zysk

      

     Historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie:

     • Barbara Borawska
     • Paweł Ciborowski
     • Janusz Dobrzycki
     • Krzysztof Domalewski

      

     Chemia:

     • Julita Chojnowska
     • Justyna Milczarska
     • Barbara Wielądek

      

     Fizyka:

     • Henryka Dzwonecka
     • Elżbieta Kęsik

      

     Biologia, przyroda:

     • Justyna Milczarska
     • Alicja Modzelewska

      

     Informatyka:

     • Robert Chojnowski
     • Agnieszka Wądołowska-Pieniek

      

     Religia:

     • ks. Tomasz Wasielewski
     • Ewa Przystępska
     • Maria Sieczka

      

     Rewalidacja, terapia pedagogiczna:

     • Malwina Wojsław

      

     Wiedza o kulturze:

     • Barbara Borawska
      

     Plastyka:

     • Ewa Bielak
     • Agnieszka Wysocka
      

     Edukacja dla bezpieczeństwa:

     • Piotr Rogalski
      

     Wychowanie fizyczne:

     • Grzegorz Bielicki
     • Andrzej Drozdowski
     • Barbara Jonak
     • Piotr Rogalski
     • Aneta Zadroga

      


     Nauczyciele przedmiotów zawodowych


     • Michał Bąkowski 
     • Ewa Bielak
     • Hanna Cwalina
     • Kazimierz Dłużniewski
     • Lidia Drozdowska
     • Barbara Jonak
     • Magdalena Kamińska
     • Andrzej Kubrak
     • Agnieszka Leśniewska
     • Maciej Powichrowski
     • Małgorzata Rogalska
     • Piotr Rogalski
     • Bogusława Romanowska
     • Magdalena Salamońska
     • Małgorzata Skrodzka
     • Katarzyna Szymańska
     • Anna Śleszyńska-Świderska
     • Sylwia Wądołowska
     • Agnieszka Wądołowska-Pieniek
     • Katarzyna Więsak
     • Justyna Zaczek

      


     Nauczyciele bibliotekarze


      

     • Andrzej Kubrak
     • Natalia Przestrzelska

      


     Psychologowie szkolni


     • Zofia Reterska
     • Julita Chojnowska