• Technik organizacji turystyki

      Technik organizacji turystyki

      14.03.2019 18:45
      Do zadań technika organizacji turystyki należy kompleksowe świadczenie usług turystycznych, czyli: przyjmowanie zleceń klientów, programowanie imprez, kalkulowanie zamawianych świadczeń, czuwanie nad prawidłową realizacja zamawianych usług, planowanie tras podróży i dokonywanie rezerwacji w hotelach dla klientów, kreowanie podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, słowem profesjonalna obsługa turystów.