• Technik organizacji turystyki
   • Technik organizacji turystyki

   • 14.03.2019 18:45
   • Do zadań technika organizacji turystyki należy kompleksowe świadczenie usług turystycznych, czyli: przyjmowanie zleceń klientów, programowanie imprez, kalkulowanie zamawianych świadczeń, czuwanie nad prawidłową realizacja zamawianych usług, planowanie tras podróży i dokonywanie rezerwacji w hotelach dla klientów, kreowanie podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, słowem profesjonalna obsługa turystów.
   • Kształcenie zawodowe obejmuje dwie kwalifikacje, z których uczeń zdaje egzaminy:

     

    1. Przygotowanie imprez i usług turystycznych.
    2. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

     


    Absolwenci kierunku Technik organizacji turystyki mają szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w sektorze usług turystycznych. Jako wykwalifikowani pracownicy biur podróży, mogą pracować zarówno przy bezpośredniej obsłudze klienta, jak i w zapleczu administracyjno-biurowym, a także poprowadzą własną firmę turystyczną Przed absolwentami stoi szeroki wybór stanowisk poczynając od pracowników/referentów wspomnianych biur podróży, a także informacji turystycznej, firm transportowych, firmach zajmujących się organizacją i promocją turystyki danego regionu oraz prowadzących sprzedaż biletów lotniczych i autokarowych. Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje również podstawy do pracy w obiektach hotelowych. Duży nacisk, który kładziemy na naukę języków obcych, co pozwoli naszym absolwentom na szukanie pracy zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Uzyskany tytuł technika jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej,

    Model absolwenta

    Technik organizacji turystyki to osoba, która ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów; organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe.

    Absolwent szkoły przygotowany jest do:

    • opracowywania programów imprez turystycznych i przygotowywania ofert turystycznych 
    • organizowania imprez turystycznych 
    • przyjmowania zleceń i realizowanie zamawianych usług turystycznych 
    • sporządzania umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez
    • kalkulowania kosztów zamawianych świadczeń 
    • przygotowywania ofert turystycznych
    • kalkulowania kosztów zamawianych świadczeń, obsługiwania klienta
    • promowania usług  przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne
    • udzielania informacji turystycznej
    • prowadzenia własnych firm
      
   • Wróć do listy artykułów