• Profilaktyka cukrzycy i otyłości

   27.04.2021 15:49
   W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży oraz przyszłych pokoleń Polaków Zespół Profilaktyki Zdrowotnej Podlaskiego OW NFZ przygotował w ramach jednej ze "Śród z Profilaktyką" materiały informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki cukrzycy i otyłości.
  • Spektrum autyzmu

   22.01.2021 10:00
   Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.
  • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

   Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

   15.01.2021 10:46

   Wojewódzki Oddział Profilaktyki i Terapii Uzależnień poszerzył właśnie swoją ofertę tworząc Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Łomży, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.

  • Przemoc w rodzinie

   Przemoc w rodzinie

   13.01.2021 17:56
   Przemoc w rodzinie to zjawisko, które nie jest obce naszej rzeczywistości społecznej. Badania wskazują, że zjawisko ciągle się nasila. Ofiarami przemocy w rodzinie padają najczęściej dzieci, kobiety, rzadziej mężczyźni. Niewątpliwie osobami szczególnie poszkodowanymi w tym procesie są dzieci. Przemoc w Polsce jest karalna, nie należy jej ukrywać przed najbliższymi, sąsiadami. Jeśli jesteśmy świadkami przemocy, powinniśmy zgłosić to na policję i nie stać obojętnie wobec krzywdy innych.