• Test sprawności fizycznej

      05.08.2020

      Kandydatów do klasy wojskowej w zawodzie technik logistyk informujemy, że 20 sierpnia 2020 r. o godz.12:00 (grupa I) i 13:30 (grupa II) odbędzie się test sprawności fizycznej.

      Test obejmuje:

      • bieg wahadłowy 6x10 m – dwie chorągiewki ustawione w linii prostej w odległości 10 m od siebie. Na sygnał startowy uczestnik pokonuje trasę od chorągiewki do chorągiewki (obiegając je) 6-krotnie (w sumie 6 x 10 m). 1 próba.
      • zwis na drążku na czas - dziewczęta (chwyt dowolny, należy samodzielnie się podciągnąć, ręce zgięte w łokciach, broda nad drążkiem) / podciąganie na drążku na ilość powtórzeń - chłopcy (chwyt dowolny, ze zwisu na drążku na prostych rękach podciągnięcie tak, by broda znalazła się nad drążkiem, powrót do pozycji wyjściowej – do pełnego wyprostu rąk)
      • skok w dal z miejsca – odległość liczona własnymi stopami. Jeśli mniej niż ½ stopy zaokrąglamy w dół, jeśli więcej niż ½ stopy zaokrąglamy w górę. Skok wykonywany obunóż z linii, po wylądowaniu wykonujemy obrót na pięcie stopy bliższej linii wyskoku i liczymy stopy.
      • bieg po kopercie 5x3 m na czas – 3 powtórzenia (należy obiegnąć kopertę 3 razy), 1 próba.​​​​​​

      Punktacja testu sprawności fizycznej do pobrania.pdf

       

      Informacje dodatkowe:

      • Test sprawności odbędzie się na sali gimnastycznej ZSEiO nr 6 w Łomży, w dniu 20 sierpnia 2020 r. Test przeprowadzony zostanie w dwóch turach: pierwsza grupa zaczyna o godzinie 12.00,  druga grupa o 13.30.
      • Podczas testów sprawnościowych obowiązuje strój sportowy (w tym również obuwie). Osoby, które nie będą miały zmienionego stroju nie będą dopuszczone do testów.
      • Na sali gimnastycznej mogą przebywać wyłącznie osoby zdające test. Osoby towarzyszące czekają przed szkołą.
      • Osoby przybywające do szkoły zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących wymogów sanitarnych: zakrywania ust i nosa maseczką (którą można będzie zdjąć na sali gimnastycznej), dezynfekowania rąk, zachowania dystansu tam, gdzie to możliwe.
      • Sprzęt na sali gimnastycznej, z którym styczność będą mieli uczestnicy testu, będzie odkażany po każdym uczestniku. Na sali będzie się również znajdował płyn do dezynfekcji.
      • Osoby, które uzyskają wynik niski z testu, będą miały możliwość warunkowego poprawienia go w innym, ustalanym indywidualnie terminie w pierwszym semestrze nauki.
     • Oddział wojskowy w Technikum nr 6 w Łomży

      27.07.2020

       

      Z wielką radością informuję, że wniosek Prezydenta Miasta Łomża o utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w naszej szkole uzyskał zgodę Ministra Obrony Narodowej. W związku z tym, od 1 września 2020 r. powstanie klasa I w zawodzie technik logistyk o takim kierunku.

      W oddziale realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Program realizowany będzie przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy się 50-godzinnym obozem szkoleniowym, przeprowadzanym na początku ostatniego roku nauki.  

      Korzyści z ukończenia klasy przygotowania wojskowego:

      • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
      • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
      • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach – dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
      • stałe konsultacje przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata;
      • zaszczytna służba ojczyźnie;
      • stabilna praca;
      • szansa rozwoju zawodowego.

      Przewidziano możliwość dofinansowania zakupu wyposażenia dla uczniów w formie zestawu umundurowania oraz wyposażenia dla szkoły, między innymi: hełmów ochronnych, busoli lub kompasów, kamizelek taktycznych, replik broni palnej, kabur do replik, masek przeciwgazowych czy noszy i zestawów medycznych, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

      Kandydaci, którzy w procesie rekrutacji złożyli dokumenty do klasy w zawodzie technik logistyk (pierwszy wybór), będą telefonicznie proszeni o potwierdzenie woli nauki w klasie oddziału wojskowego.

      W przypadku nie wyrażenia zgody na naukę w klasie wojskowej, kandydaci będą mogli rozpocząć edukację w zawodzie technik logistyk (kierunek cywilny), pod warunkiem, że zrekrutuje się do niej minimum 15 osób lub będą mogli wybrać inny zawód  w ZSEiO nr 6 w Łomży, po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

      Tekst: Paweł Drożyner

      Zdjęcie: Wlodi (Flickr)

     • Kilka ważnych słów...

      25.06.2020

      Szanowni Państwo,
      Nauczyciele i Wychowawcy,
      Drodzy Rodzice i Uczniowie.

      Dobiega końca rok szkolny 2019/2020, rok, który na długo pozostanie w naszej pamięci. Pandemia zmieniła jego tradycyjny przebieg, zmieniła też klasyczne, dotychczasowe pojmowanie szkoły i nauki szkolnej. Od 11 marca musieliśmy poradzić sobie wszyscy – uczniowie, rodzice, nauczyciele, z nową, niełatwą rzeczywistością. Tą codzienną, związaną z ograniczeniami wskazywanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, które dotyczyły bezpośrednio Nas i Naszych rodzin, ale również z rzeczywistością nauki zdalnej wprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, po zawieszeniu zajęć szkolnych.


      Wiem, że nie było nikomu łatwo, trudno przecież ciągle siedzieć w domu, odseparować się od Rodziny i znajomych, zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia. Jeszcze trudniej było nam wszystkim ułożyć naukę na odległość. To, co było do tej pory niewielką częścią funkcjonowania szkoły , stało się jej głównym nurtem aktywności. Brakowało też wszystkim zwykłej, szkolnej codzienności – bezpośredniego, ludzkiego kontaktu, a co za tym idzie uśmiechu, serdeczności, pomocy, a czasem pewnie też i życzliwego zwracania uwagi. Poradziliśmy sobie z tymi trudnościami, ale na pewno wszyscy czekamy na powrót zajęć szkolnych od 1 września 2020 r.

      Drodzy Uczniowie,
      za Wami rok wytężonej pracy, zdobywania nowych umiejętności i wiadomości. Jesteście dziś na pewno bogatsi nie tylko o nie, ale również o nowe doświadczenia życiowe. Dziękuję za wspólne sprostanie wyzwaniu, jakim była nauka zdalna. Przed Wami wakacje – czas odpoczynku, ale również czas poznawania nowych ludzi, nowych miejsc, zbierania sił potrzebnych do dalszej nauki tak, by z zapałem wrócić do szkoły, do Waszych rówieśników i nauczycieli. Życzę wspaniałego, niezapomnianego, ale również bezpiecznego odpoczynku .

      Drodzy Rodzice,
      dziękuję za pomoc i wspieranie działań szkoły, zwłaszcza w niełatwym okresie pandemii. Państwa wsparcie i chęć działania podczas całego roku szkolnego ma nieocenioną wartość dla naszej społeczności szkolnej, tworzy dobrą atmosferę sprzyjającą osiąganiu przez szkołę wysokich wyników edukacyjnych.

      Wysoka Rado Pedagogiczna,
      składam Wam, Koleżanki i Koledzy, wyrazy uznania za trud włożony w nauczanie i wychowanie naszych uczniów, za piękną i trudną pracę w szczególnym, dla nas wszystkich, okresie nauki. Dziękuję za bycie blisko uczniów, za pochylanie się z troską nad ich problemami, za serce i życzliwość okazywaną naszym wychowankom każdego dnia, za wytrwałość, z jaką realizowaliście zadania stawiane szkole przez władze oświatowe. Niech okres letniego urlopu będzie dla Państwa czasem radosnego odpoczynku, regeneracją sił przed nowym rokiem szkolnym.

      Życzę wszystkim nam słonecznych wakacji. Do zobaczenia w murach szkolnych 1 września 2020 r.

      Paweł Drożyner
      dyrektor szkoły

     • Bezpieczne wakacje

      18.06.2019

      Wakacje to wspaniały czas relaksu, ale także wielu zagrożeń podczas wypoczynku. Zadbaj więc, by po powrocie do szkoły mieć tylko dobre wspomnienia. Przyswój sobie kilka podstawowych zasad, które pozwolą Ci spędzić lato bezpiecznie oraz poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji. Pamiętaj, że żadna zasada nie daje 100% szans na uniknięcie zagrożeń, ale z pewnością zmniejsza i to znacznie, możliwość stania się ofiarą.

      1. Wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbliższym informację, gdzie i z kim będziesz spędzać czas. Zostaw wszystkie możliwe numery telefonów – swoje i przyjaciół. Umów się na określone hasło, które wypowiedziane przez Ciebie będzie oznaczało, że czujesz się zagrożony i potrzebujesz natychmiastowej pomocy. To nie przesada – to podstawowe zasady bezpieczeństwa!

      2. Nie afiszuj się zbytnio posiadanymi dobrami – nigdy nie wiesz, kto może Cię obserwować. Podczas płacenia staraj się nie pokazywać zawartości portfela. Dobrym wyjściem jest np. noszenie przy sobie drobnych sum. Natomiast sposobem na natrętnych „wyłudzaczy” jest posiadanie w kieszeni drobnych „na odczepne”. Korzystaj z takiego rozwiązania, gdy sytuacja staje się napięta. Dobrze jest się wtedy oddalić obserwując, czy napastnik nie podąża za Tobą.

      3. Podróżując pociągiem zawsze zajmuj miejsca z dala od podejrzanych osób i – jeśli to możliwe – blisko konduktora, bądź służby ochrony kolei. Nie siadaj samotnie w przedziałach i trzymaj się blisko ludzi. Często to wystarczy, aby odstraszyć potencjalnego napastnika. Staraj się nie podróżować nocą. Pamiętaj – napastnik lub złodziej zawsze korzysta z okazji. Nigdy też nie podróżuj autostopem sam – zawsze w gronie przyjaciół. Nie wsiadaj do auta jeżeli kierowca od razu nie wzbudzi Twojego zaufania lub będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości. Wracając z imprezy nocą nigdy nie korzystaj z ofert podwiezienia przez obcych.

      4. Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy – czasami lepiej udać, że się nie słyszy i iść dalej. Kiedy zaczepki się nasilą, odpowiadaj pewnie, krótko, bez wdawania się w dyskusję. Nie obrażaj napastnika. Kiedy ktoś Cię celowo potrąci, nie odwracaj się i idź dalej. Można również przeprosić – dla własnego dobra.

      5. Przebywając na plaży, pływalni czy w wakacyjnym tłumie, uważaj na swoją torbę, portfel, telefon. Nie noś portfela i dokumentów razem i nigdy nie wkładaj ich do tylnej kieszeni. Dokładnie zapinaj plecaki i torby. Torebkę trzymaj, obejmując ją całą od spodu, pamiętając przy tym, aby zawsze była zamknięta. Wartościowe rzeczy noś tylko w zamykanych kieszeniach. Jeśli bawisz się na imprezie, nigdy nie pozostawiaj swoich rzeczy bez opieki – kradzieże torebek, portfeli, telefonów komórkowych zdarzają się w klubach niezwykle często. Złodziej prowadzi wnikliwą obserwację wybierając swoje ofiary.

      6. Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów. Przypadki dosypywania i dolewania różnych specyfików są coraz większym problemem. Po takich substancjach nabierasz niewyobrażalnej ochoty na seks, tracisz samokontrolę, łatwo jest Cię nakłonić do robienia różnych rzeczy, a nazajutrz niczego nie pamiętasz. Nigdy nie przyjmuj napojów od nieznanych lub mało znanych Ci osób. Jeśli idziesz na parkiet, napoje zostaw pod opieką osoby zaufanej.

      7. Nigdy nie wybieraj się na dyskotekę sam – zawsze w gronie znajomych. Nie wychodź z dyskoteki samotnie – staraj się wracać do miejsca zamieszkania w towarzystwie przyjaciół. Wychodząc z dyskoteki włóż wierzchnie okrycie i wygodne obuwie – bardzo „swobodny” strój często prowokuje agresję. Dobrze jest również nosić przy sobie miotacz gazu lub żel obezwładniający. Pamiętaj jednak, że jest to przedmiot służący do obrony, więc stosuj go zgodnie z przeznaczeniem!

      8. Wakacje to okres wzmożonej działalności dealerów narkotykowych. Pamiętaj, że mitem jest, iż „dopalacze” pomagają w dobrej zabawie. Narkotyki zrobią Ci z mózgu kogel–mogel. Naucz się być asertywnym! Naucz się odmawiać. PAMIĘTAJ – NIE ISTNIEJE BEZPIECZNE BRANIE NARKOTYKÓW!

      9. Wakacje to czas relaksu i zabawy, ale nie każdy pomysł na zabawę jest dobry. Nierzadko ostatni szkolny dzwonek czy ostatni egzamin na studiach jest dla młodych ludzi sygnałem rozpoczynającym wielkie pijaństwo, a wraz z nim – wielkie ryzyko. Nie daj szans, aby wakacyjne picie powiększyło związane z tym statystyki tragicznych wydarzeń. Alkohol wzmaga agresję, a jednocześnie nietrzeźwy nastolatek jest łatwiejszą ofiarą przestępstwa. Nadmiar alkoholu nierzadko też prowadzi do ryzykownych zbliżeń seksualnych, a ryzykowny seks to groźba zakażenia chorobami wenerycznymi lub HIV. Alkohol, zwłaszcza w nadmiarze, potęguje też ryzyko stosunków z pogranicza gwałtu, przypadkowe inicjacje i niechciane ciąże.

      10. Okres wakacji to również intensywny werbunek prowadzony przez sekty. Nie opowiadaj nowo poznanym ludziom o swoich kłopotach czy marzeniach. Możesz być zaproszony na „bardzo ważne spotkanie”. Jeżeli osoba jest bardzo życzliwa, ale nie chce odpowiedzieć na Twoje pytanie o cel spotkania i osoby lub instytucje je organizujące: „bo tam się wszystkiego dowiesz”, bądź ostrożny. Nie idź, jeżeli wcześniej nie sprawdzisz, kim są ludzie, którzy Cię zapraszają i o co im chodzi.

      Prosimy rodziców i młodzież o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej. To tylko kilka podstawowych zasad, które pozwolą spędzić lato bezpiecznie oraz znacznie zmniejszy możliwość stania się ofiarą.

      Przydatne linki:

      Przeczytaj także uwagi w prezentacji w załączniku
      (Dla programu edukacyjnego „Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń” opracowała Mariola Bartela i Andrzej Filipowski Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O’CHIKARA)

      Opracowała: Elżbieta Szleszyńska

       

       

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

      17.06.2020

      Informujemy, że 26 czerwca 2020 r., to jest w dzień zakończenia roku szkolnego 2019/2020, uczniowie naszej szkoły otrzymają świadectwa szkolne z rąk wychowawców.

      Odbędzie się to z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego, według poniższego harmonogramu:

      Harmonogram odbioru świadectw 2020.pdf

      Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i ich przestrzeganie.

      Jednocześnie informujemy, że uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw 26 czerwca, będą mogli zrobić to później, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem (tel. +48 86-216-62-63).

       

       

     • Uwaga - egzamin zawodowy

      16.06.2020

      W trosce o Wasze bezpieczeństwo, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, w którym opisana została organizacja tegorocznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży.

      Egzamin_zawodowy_zalecenia.pdf​​​​​​​

      Ze szczegółami wytycznych MEN, MZ i GIS możecie zapoznać się czytając ten artykuł.

      Inne przydatne informacje, na przykład dotyczące przyborów dozwolonych podczas części pisemnej i praktycznej egzaminów publikujemy w sekcji tematycznej na naszej stronie.

     • Konsultacje w Ekonomiku

      29.05.2020

      Informujemy uczniów klas I-III Technikum oraz I-II Liceum Ogólnokształcącego, że 1 czerwca 2020 r. rozpoczną się konsultacje z nauczycielami Ekonomika.

      Udział w zajęciach jest dobrowolny, a chętni uczniowie powinni "zapisywać się" na konsultacje do wybranego nauczyciela, np. poprzez wiadomość w e-dzienniku. 

      Do szkoły należy przyjść z oświadczeniem wypełnionym i podpisanym przez rodziców (opiekunów) lub pełnoletnich uczniów. Można je wydrukować lub napisać odręcznie.

      Oświadczenie do wydruku.pdf

      Prosimy również o zapoznanie się i przestrzeganie wytycznych MEN, MZ i GIS dotyczących konsultacji w szkole:

      Wytyczne GIS, MZ i MEN - konsultacje w szkole.pdf

      Przypominamy, że w budynku szkoły nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa - konieczne jest zasłanianie ust i nosa, dezynfekowanie rąk, a także utrzymywanie dystansu społecznego.

       

      Harmonogram konsultacji:

       

      • Michał Bąkowski – środa, godz. 17:00, s. 32
      • Ewa Bielak – wtorek, godz. 13:00, s. 39
      • Grzegorz Bielicki – poniedziałek, godz. 17:00, sala gimnastyczna
      • Barbara Borawska– czwartek, godz. 13:00, s. 40
      • Iwona Bujanowska – środa, godz. 14:00, s. 11
      • Ks. Grzegorz Chełstowski – środa, godz. 13:00, s. 23
      • Julita Chojnowska – czwartek, godz. 13:00, s. 38
      • Paweł Ciborowski – wtorek, godz. 14:00, s. 40
      • Hanna Cwalina – czwartek, godz. 14:00, s. 38
      • Kazimierz Dłużniewski – piątek, godz. 13:00, s. 14
      • Janusz Dobrzycki – czwartek, godz. 13:00, s. 16
      • Krzysztof Domalewski – wtorek, godz. 13:00, s. 6
      • Aneta Drozd – wtorek, godz. 13:00, s. 10
      • Andrzej Drozdowski – poniedziałek, godz. 13:00, siłownia
      • Paweł Drożyner – wtorek, godz. 13:00, s. 7
      • Beata Dzięgielewska – wtorek, godz. 14:00, s. 11
      • Henryka Dzwonecka – wtorek, godz. 13:00, s. 11
      • Izabela Haponik – środa, godz. 13:00, s. 43
      • Agnieszka Janczewska – poniedziałek, godz. 14:00, s. 14
      • Małgorzata Jarmosz – czwartek, godz. 13:00, s. 26
      • Elżbieta Jastrzębska – czwartek, godz. 13:00, s. 10
      • Barbara Jonak – poniedziałek, godz. 13:00, s. 40
      • Magdalena Kamińska – poniedziałek, godz. 16:00, s. 34
      • Magdalena Karwowska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 44
      • Elżbieta Kęsik – środa, godz. 13:00, s. 10
      • Anna Klimaszewska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 10
      • Aleutyna Kołos – środa, godz. 15:00, s. 7
      • Andrzej Kubrak – czwartek, godz. 13:00, czytelnia
      • Aneta Leszak – środa, godz. 13:00, s. 16
      • Agnieszka Leśniewska – wtorek, godz. 13:00, s. 32
      • Iwona Listowska – środa, godz. 13:00, s. 7
      • Grażyna Mirkowska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 23
      • Izabela Nowicka – środa, godz. 14:00, s. 16
      • Michał Polkowski – poniedziałek, godz. 13:00, s. 20
      • Maciej Powichrowski – poniedziałek, godz. 14:00, s. 12
      • Natalia Przestrzelska – środa, godz. 13:00, s. 19
      • Ewa Przystępska – środa, godz. 13:00, s. 41
      • Bartłomiej Pytel – środa, godz. 14:00, s. 21
      • Beata Raczkowska – wtorek, godz. 13:00, s. 14
      • Zofia Reterska – środa, godz. 13:00, gabinet psychologa szkolnego
      • Małgorzata Rogalska – wtorek, godz. 13:00, s. 29
      • Piotr Rogalski – poniedziałek, godz. 13:00, s. 16
      • Bogusława Romanowska – wtorek, godz. 13:00, s. 12
      • Magdalena Salamońska – czwartek, godz. 12:30, s. 22
      • Maria Sieczka – środa, godz. 13:00, s. 42
      • Małgorzata Skrodzka – piątek, godz. 13:00, s. 34
      • Monika Sokołowska – piątek, godz. 14:00, s. 26
      • Agnieszka Szczygieł – czwartek, godz. 16:00, s. 11
      • Agnieszka Szymańska – środa, godz. 14:00, s. 7
      • Katarzyna Szymańska – poniedziałek, godz. 16:00, s. 37
      • Anna Śleszyńska-Świderska – wtorek, godz. 13:00, s. 34
      •  Agnieszka Urbaniak – czwartek, godz. 14:00, s. 12
      • Sylwia Wądołowska – wtorek, godz. 13:00, s. 27
      • Agnieszka Wądołowska-Pieniek – wtorek, godz. 15:00, s. 28
      • Ewa Walewska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 11
      • Barbara Wielądek – poniedziałek, godz. 15:00, s. 16
      • Justyna Zaczek – wtorek, godz. 13:00, s. 22
      • Aneta Zadroga – poniedziałek, godz. 16:00, sala gimnastyczna
      • Katarzyna Zając-Malinowska – wtorek, godz. 13:00, s. 19
      • Emilia Zalewska – wtorek, godz. 13:00, s. 15
      • Marzena Zaniewska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 26
      • Dorota Zaorska – środa, godz. 14:00, s. 10
      • Jolanta Zysk – poniedziałek, godz. 16:00, s. 11
     • Konsultacje dla absolwentów i uczniów Ekonomika

      18.05.2020

      Szanowni Państwo,
      Drodzy Maturzyści i Uczniowie

      Informuję, że zgodnie z wytycznymi MEN szkoła rozpoczyna od 18.05.2020 r. zajęcia rewalidacyjne, od 25.05.2020 r. konsultacje dla maturzystów i konsultacje z przedmiotów zawodowych dla uczniów zdających w czerwcu egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz od 1.06.2020 r. konsultacje przedmiotowe dla wszystkich uczniów.
      Celem tych konsultacji jest powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności egzaminacyjnych, praktyczna nauka specjalistycznych programów komputerowych, poprawa lub podwyższenie oceny z przedmiotu, itp.

      Wszystkie zajęcia są dla ich uczestników dobrowolne, pod warunkiem przestrzegania wytycznych MEN, GIS, MZ oraz dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 (strona internetowa szkoły www.ekonomiklomza.pl) oraz złożenia oświadczenia – wydruk ze strony szkoły lub napisane odręcznie.


      Wymiar godzin został ustalony przez dyrektora szkoły; nauczyciel prowadzący wskazuje termin zajęć nie kolidujący z prowadzonym przez niego nauczaniem zdalnym, przekazuje harmonogram swoim maturzystom/ uczniom oraz wychowawcy klasy, który tworzy klasowy harmonogram i przekazuje go dyrektorowi szkoły.

      Zajęcia mogą być prowadzone, z zastrzeżeniem, że w danych salach lekcyjnych może być 9 uczestników (8 uczniów i nauczyciel, uczniowie siedzą w co 2 ławce – małe sale będą nieczynne). W salach komputerowych limit osób wynosi:
      s. 29 – 11 uczn. + 1 n-l        s. 28 – 8 uczn. + 1 n-l
      s. 32 –   8 uczn. + 1 n-l        s. 39 – 9 uczn. + 1 n-l

      W związku z tym, uczniowie powinni zapisywać się na konsultacje do wybranego nauczyciela. Uczeń, który nie zapisał się na konsultacje, może w nich uczestniczyć, jedynie pod warunkiem, że limit miejsc w klasie nie został wyczerpany – w przeciwnym razie nauczyciel nie wyraża zgody na jego udział w zajęciach.

      Dyrektor ZSEiO nr 6 w Łomży

      mgr Paweł Drożyner

      Terminy konsultacji dla maturzystów 2020.pdf

      Konsultacje_przed_egzaminem_zawodowym.docx

      Oświadczenie do wydruku.pdf

      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla uczniów - konsultacje z nauczycielami w szkole.pdf

      Procedury postepowania na wypadek podejrzenia o zakażenie COVID-19.pdf

      Wytyczne na stronie internetowej MEN

     • Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

      20.05.2020


       

      Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: maturalnego (EM i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ).

       

      Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów:

      • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      • Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
      • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
      • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

      Środki bezpieczeństwa osobistego:

      • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności ​​​​w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

      • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie; wychodzi do toalety; podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ); kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

      • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
      • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
      • W przypadku EG, EM, EPKwZ oraz EZ zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

      Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń:

      • W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających  o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

      Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu:

      • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

      • W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność  na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

      • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

      Źródło: Wytyczne MEN, GIS i MZ

     • Potrzebna krew!

      08.05.2020

      Drodzy Krwiodawcy! Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Terenowy Oddział w Łomży serdecznie zaprasza do tymczasowego punktu poboru krwi.

      Pełnoletnie, zdrowe osoby mogą ją oddawać od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-13:00 w budynku przy Kościele p.w. Bożego Ciała w Łomży.

      Dziękujemy w imieniu potrzebujących!

     • Egzaminy maturalne

      06.05.2020

      Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z 24 kwietnia 2020 r. egzaminy maturalne w terminie głównym odbęda się według poniższego harmonogramu:

      Poziom podstawowy:

      • 8 czerwca 2020 r. - język polski (godz. 9:00)
      • 9 czerwca 2020 r. - matematyka (godz. 9:00)
      • 10 czerwca 2020 r. - język angielski (godz. 9:00)
      • 18 czerwca 2020 r. - język niemiecki (godz. 9:00)
      • 22 czerwca 2020 r. - język rosyjski (godz. 9:00)

      Poziom rozszerzony:

      • 8 czerwca 2020 r. - język polski (godz. 14:00)
      • 10 czerwca 2020 r. - język angielski (godz. 14:00)
      • 15 czerwca 2020 r. - matematyka (godz. 9:00)
      • 16 czerwca 2020 r. - biologia (godz. 9:00); wiedza o społeczenstwie (godz. 14:00)
      • 18 czerwca 2020 r. - język niemiecki (godz. 14:00)
      • 19 czerwca 2020 r. - geografia (godz. 9:00)
      • 23 czerwca 2020 r. - język francuski (godz. 14:00)
      • 24 czerwca 2020 r. - historia (godz. 14:00)

      Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. - regulacje prawne

      Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. po aktualizacji z 20 maja 2020 r.

     • Szczęśliwej drogi, już czas...

      24.04.2020

      24 kwietnia 2020 r. żegnamy kolejny rocznik Absolwentów naszej szkoły.

      Jest inaczej, niż zazwyczaj - nie ma uroczystego spotkania, bukietów wiosennych kwiatów, statuetek i dyplomów. Nie ma uścisków dłoni, ani wzruszających przemówień...

      Są za to ciepłe wspomnienia: wrześniowego poranka, kiedy przekraczaliście próg Ekonomika, przyjaźni na całe życie, życzliwych nauczycieli, pełnych przygód wycieczek...

      Podczas lat spędzonych w murach szkoły, bywały też takie dni, kiedy chmury przysłaniały niebo, a los rzucał kłody pod nogi...

      To już za Wami - jesteście dojrzałymi, młodymi ludźmi, przed którymi pełne przygód dorosłe życie. Niech kolejne karty jego kroniki zapełnią się tylko pięknymi wydarzeniami. Bądźcie szczęśliwi!

     • Wielkanoc 2020

      08.04.2020

      Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, odpoczynku przy rodzinnym stole, mnóstwa wiosennego optymizmu oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym ślą Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie Ekonomika.

      Źródło fotografii

     • Zdalne nauczanie

      18.03.2020

      Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju narzuciła na szkoły konieczność zmiany organizacji pracy z uczniami. Jedyną dostępną formą kształcenia jest w tej chwili zdalne nauczanie.

      Zdalne nauczanie, zwane często e-learningiem, to kształcenie na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wymaga ono dostępu do sieci internetowej i urządzeń typu komputer, tablet, czy smartphone.

      Do pracy z uczniami, w zależności od specyfiki przedmiotu oraz możliwości i potrzeb grupy, nauczyciele Ekonomika będą wykorzystywali między innymi: dziennik elektroniczny Librus Synergia, pocztę elektroniczną, platformę edukacyjną Moodle, aplikacje i komunikatory typu Facebook czy Messenger, zasoby multimedialne Internetu, własne materiały dydaktyczne w formie elektronicznej i wiele innych.

      Bardzo ważną kwestią jest uwzględnienie przy tym zasad higieny pracy. Nasi uczniowie powinni poświęcać na samodzielną naukę pod kierunkiem nauczycieli ok. 2-3 godziny dziennie. Powinni odpowiednio wypoczywać biernie (sen) i czynnie (aktywność fizyczna w dostępnej formie), właściwie się odżywiać, nie spędzać zbyt dużo czasu przed ekranami telewizorów, tabletów, czy smartphonów.

      Ponieważ nauka na odległość to przede wszystkim praca w Internecie, prosimy o szczególne zachowanie zasad bezpieczeństwa, to jest:

      • korzystanie z silnych haseł (kombinacje 8-10 znaków, małych i wielkich liter, cyfr, znaków specjalnych) i nie udostępnianie ich osobom trzecim;
      • zachowanie ostrożności podczas "klikania" w linki otrzymane z nieznanych adresów;
      • wylogowywanie się ze stron internetowych/aplikacji po skończonej pracy;
      • zabezpieczanie sprzętu programem antywirusowym, antyszpiegowskim;
      • przemyślane publikowanie swoich zdjęć,
      • przestrzeganie obowiązującego prawa i netykiety.

      Kształcenie na odległość - poradnik

      Rodziców i opiekunów naszych uczniów zachęcamy także do lektury przewodnika przygotowanego przez p. Julitę Chojnowską - psychologa szkolnego: 

      Jak_wspierać_i_motywować_dzieci_do_systematycznego_uczenia_sie_poza_szkola..docx

       

       

       

     • Komunikat

      16.03.2020

      W związku z rozpowszechnianiem się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu i pracowników Szkoły, prosimy o rozważenie możliwości ograniczenia osobistego załatwiania spraw w ZSEiO nr 6  i wybór korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

      Adres pocztowy szkoły:

      ZSEiO nr 6 w Łomży

      Ul. Kopernika 16

      18-400 Łomża

      Adres e-mail szkoły:

      ZSEiO nr 6 w Łomży

       

       

     • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zawieszone

      11.03.2020

      Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, funkcjonowanie szkoły zostało zawieszone. Oznacza to, że w dniach 12-25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie odbędą się.

      Zalecane jest śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dziennik elektroniczny i zamieszczanych na stronie internetowej szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym na przykład z darmowej platformy epodreczniki.pl lub w przypadku tegorocznych maturzystów arkusze.pl
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz

      Szczegółowe informacje na temat zawieszenia zajęć można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

       

     • Najwyższa średnia ocen, najwyższa frekwencja na zajęciach

      11.03.2020

      9 marca 2020 r. wyróżniono 18 uczniów Ekonomika, którzy w I semestrze bieżącego roku szkolnego osiągnęli najwyższą średnią ocen. Byli to:

       

      • Aleksandra Kibitlewska (kl. III A) - 5,25
      • Sandra Kuklińska (kl. I A) - 5,16
      • Daria Waszkiewicz (kl. III A) - 5,11
      • Krystian Zawalich (kl. I TBp) - 5,11
      • Łukasz Gawrych (kl. III TA) - 5,09
      • Klaudia Piątek (kl. IV TL) - 5,09
      • Weronika Rogowska (kl. II TL) - 5,07
      • Monika Kotowska (kl. III TC) - 5,00
      • Hubert Piechowicz (kl. IV TL) - 5,00
      • Patrycja Gostkowska (kl. II TC) - 4,93
      • Weronika Kryś (kl. I TA) - 4,90
      • Zofia Książek (kl. I TR) - 4,90
      • Katarzyna Raszczyk (kl. I TAp) - 4,89
      • Alicja Grabowska (kl. II A) - 4,89)
      • Natalia Boguska ( kl. III TT) - 4,81
      • Dawid Kossakowski (kl. I TT) - 4,84
      • Marta Kosiorek (kl. IV TR) - 4,82
      • Kacper Matejkowski (kl. II TA) - 4,81

      Ponadto, nagrody otrzymali uczniowie, których frekwencja na zajęciach w I semestrze wyniosła 100% (21 osób) i 99% (24 osoby):

      • Anna Kadyszewska - I TAp
      • Anna Wiśniewska - I TAp
      • Marta Wygnał - I TAp
      • Weronika Kryś - I TA
      • Julia Wojciechowska - I TA
      • Bartłomiej Krajewski - I TBp
      • Hubert Koszykowski - I TB
      • Magdalena Janewicz - I TCp
      • Weronika Wąsiewicz - I TC
      • Klaudia Mościcka - I TLp
      • Aleksandra Wykowska - I TTp
      • Nikola Gawek - I TT
      • Paulina Modzelewska - II TA
      • Natalia Wilk - II TA
      • Patrycja Gostkowska - II TC
      • Maksymilian Szymański - II TC
      • Mateusz Popławski - III TA
      • Aleksandra Andrzejczyk - III TB
      • Monika Kotowska - III TC
      • Tomasz Borkowski - III TL
      • Majka Cieloszczyk - IV TA
      • Dawid Kossakowski - I TT
      • Szymon Tolzdorf - II TL
      • Sebastian Sulewski - II TL
      • Karolina Szczęsna - I TAp
      • Natalia Chrzanowska - I TCp
      • Natalia Papież - I TLp
      • Kacper Budziszewski - I TRp
      • Sylwia Semborowska - IV TL
      • Rafał Kosobudzki - IV TC
      • Dominika Mierzejewska - II TC
      • Mateusz Konopka - I TBp
      • Marcin Sokalski - I TBp
      • Hubert Jabłonowski - I TLp
      • Alicja Kozłowska - I TB
      • Patrycja Włodkowska - IV TT
      • Aleksandra Majchrzak - I TT
      • Julia Szok - I TAp
      • Natalia Modzelewska - I TT
      • Zofia Książek - I TR
      • Magdalena Nizik - I Ap
      • Patryk Niklas - II TT
      • Damian Miliszkiewicz - I TCp
      • Weronika Rogowska - II TL
      • Monika Wasilewska - I TL

      Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali pamiątkowe upominki z logo szkoły. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • Dzień Kobiet

      09.03.2020

      W tym roku mija 110 lat od ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet. 8 marca, w kilkudziesięciu krajach świata, płeć piękna przyjmuje życzenia z okazji swojego święta.

      Społeczność szkolna Ekonomika zebrała się dzisiaj, żeby wysłuchać montażu słowno-muzycznego, przygotowanego przez uczniów pod kierunkiem Pana Krzysztofa Domalewskiego.

      Wszystkim Paniom raz jeszcze życzymy wszelkiej pomyślności!

       

     • Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna

      08.03.2020

      6 marca 2020 r. odbyły się w naszej szkole okręgowe zawody IV Edycji Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Gdański - Wydział Ekonomiczny.

      Do etapu okręgowego przystąpiło 26 uczniów, którzy zmierzyli się z testem wielokrotnego wyboru potwierdzającym szeroką wiedzę i umiejętności zarówno z ekonomii, logistyki, jak i spedycji.

      Jednym z celów olimpiady jest poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika spedytora, technika logistyka, technika eksploatacji portów i terminali oraz magazyniera-logistyka, a także  wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie transportu, spedycji i logistyki.

      Tekst i zdjęcia: Katarzyna Szymańska

     • Z wizytą na Warsaw Pack

      08.03.2020

      Młodzież klasy I TL i I TLp wraz z opiekunami uczestniczyła 5 marca 2020 r. w V Międzynarodowych Targach Techniki Pakowania i Opakowań. Jest to branżowe specjalistyczne wydarzenie odbywające się w Ptak Warsaw Expo, największym Centrum Targowo-Kongresowym w Europie Środkowej. Głównym  celem takich imprez jest skupienie wszystkich gałęzi branży opakowaniowej i stworzenie dogodnych warunków do profesjonalnych kontaktów biznesowych. Targom towarzyszyły również IntraMag Poland - międzynarodowe targi intralogistyki, magazynowania i łańcucha dostaw oraz Food Tech Expo - targi technologii spożywczych.

      Uczniowe mieli okazję poruszać się w obrębie 6 stref tematycznych: techniki pakowania, opakowań, etykiet, etykietowania i druku, automatyki, e-commerce, logistyki i magazynowania. Obserwowali stoiska, gdzie prezentowano opakowania spożywcze, kosmetyczne, farmaceutyczne, chemiczne, opakowania transportowe oraz przemysłowe, a także maszyny wytwarzające opakowania, maszyny pakujące i  etykietujące. Największym zainteresowaniem cieszyły się, jak zwykle, stoiska producentów wózków widłowych. Młodzież, oprócz nabycia wiedzy z zakresu procesów magazynowania, mogła przyjrzeć się pracy profesjonalistów zajmujących się intralogistyką, czy zapoznać z nowościami rynkowymi ułatwiającymi zarządzanie powierzchnią magazynową.

        

      Tekst i zdjęcia:  Katarzyna Szymańska 
       

     • Spotkanie z przedstawicielką NBP

      06.03.2020

      4 marca 2020 r. uczniowie klas I TB p, I TA, I TCR oraz I TBT uczestniczyli w spotkaniu z Panią Idą Stefanowicz – główną specjalistką Narodowego Banku Polskiego z Oddziału Okręgowego w Białymstoku. 

      W ramach przeprowadzonych zajęć uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat pieniądza, który nieustannie towarzyszy nam w wielu sytuacjach życia codziennego. Spotkanie zorganizowane przez Pana Macieja Powichrowskiego stanowiło uzupełnienie zajęć z podstaw przedsiębiorczości oraz działalności gospodarczej.

      W trakcie części wykładowej uczniowie utrwalili sobie wiedzę dotyczącą funkcjonowania i znaczenia NBP w polskim systemie bankowym oraz mieli niepowtarzalną okazję poznania wielu ciekawostek dotyczących naszej waluty. Zaliczyć można do nich między innymi unikalne projekty banknotów, które nigdy nie weszły do obiegu, informacje dotyczące zabezpieczeń banknotów i długości życia poszczególnych nominałów. Dodatkowo zaprezentowane zostały wiadomości dotyczące sposobu wycofywania zużytych banknotów z rynku czy też metod właściwego zachowania się w sytuacji, gdy w sposób nieświadomy zapłacimy fałszywym banknotem.

      W ramach części praktycznej, uczniowie mogli zapoznać się z banknotami kolekcjonerskimi emitowanymi przez NBP oraz tymi z okresu PRL, czy też przy użyciu specjalnego testera przyjrzeć się elementom zabezpieczającym polskie znaki pieniężne.

       

      Tekst i zdjęcia: M. Powichrowski
       

     • Próbne egzaminy maturalne

      05.03.2020

      W dniach  11, 12 i 13 marca 2020 r. (środa, czwartek i piątek) odbędą się próbne egzaminy maturalne.

      Każdy z nich rozpoczyna się o godz. 8:00.

      W tych dniach lekcje według planu (od 1 godziny) rozpoczynają się:

      •  w środę – od godz. 11:00 
      • w czwartek – od godz. 11:00 
      •  w piątek – od godz. 10:00    

      Wszystkie lekcje w dniach egzaminów próbnych będą skrócone do 30 minut, a przerwy do 5 minut.

       

      Rozkład lekcji i przerw

       

      w środę i czwartek (język polski, matematyka)

       

      1 lekcja – 11:00 – 11:30 

      2 lekcja – 11:35 – 12:05

      3 lekcja – 12:10 – 12:40

      4 lekcja – 12:45 – 13:15

      5 lekcja – 13:20 – 13:50

      6 lekcja – 13:55 –14:25

      7 lekcja – 14:30 – 15:00

      8 lekcja – 15:05 – 15:35

      9 lekcja – 15:40 – 16:10

       

      w piątek (języki obce)

       

      1 lekcja – 10:00 – 10:30

      2 lekcja – 10:35 – 11:05

      3 lekcja – 11:10 – 11:40

      4 lekcja – 11:45 – 12:15

      5 lekcja – 12:20 – 12:50

      6 lekcja – 12:55 – 13:25

      7 lekcja – 13:30 – 14:00

      8 lekcja – 14:05 – 14:35

      9 lekcja – 14:40 – 15:10

       

      Maturzyści od godz. 8:00 piszą egzamin, a po nim idą swoje na lekcje.

     • Turniej szachowy

      05.03.2020

      W dniach 22-23 lutego 2020 r.w Wąsowie odbył się turniej szachowy "Wąsewska Wieża", w którym reprezentanci Ekonomika osiągnęli bardzo dobre wyniki.

      W klasyfikacji generalnej zwyciężył nasz absolwent Bartosz Kotarski, II miejsce zajęła Malwina Szewczyk z kl. I TLp, a III miejsce przypadło Maksymilianowi Rutkowskiemu z kl. I TBp.

      Klasyfikacja naszych uczniów w poszczegóolnych kategoriach wiekowych przedstawiała się następująco:

      • I miejsce - Malwina Szewczyk
      • I miejsce - Maksymilian Rutkowski
      • III miejsce - Kinga Nierwińska

      Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

      Tekst i zdjęcia: A. Drozdowski

     • Honorowi Dawcy Krwi

      26.02.2020

      27 Pań i 18 Panów, przy czym 21 osób po raz pierwszy, zgłosiło się dziś do mobilnego punktu poboru krwi w naszej szkole.

      Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku (Terenowy Oddział w Łomży) pobrali 17450 ml bezcennego leku od 40 Honorowych Krwiodawców. 

      Bohaterami dnia zostali:

      • Oliwia Baranowska
      • Marta Braun
      • Krystian Chaberek
      • Ewelina Chojnowska
      • Majka Cieloszczyk
      • Cezary Cieślik
      • Dominik Dąbrowski
      • Bartłomiej Domalewski
      • Paweł Drożyner
      • Klaudia Gadomska
      • Izabela Gawęcka
      • Mateusz Gawrych
      • Aleksandra Gosk
      • Ewa Góralczyk
      • Roman Górski
      • Mateusz Jabłecki
      • Angelika Kalinowska
      • Żaklina Kamińska
      • Maciej Kapelewski
      • Magdalena Karwowska
      • Daniel Karwowski
      • Izabela Konopka
      • Angelika Kruszko
      • Kinga Litwińska
      • Ewa Malinowska
      • Paulina Malinowska
      • Oliwia Milewska
      • Paweł Milewski
      • Katarzyna Misztalewska
      • Patrycja Nerkowska
      • Klaudia Polakowska
      • Natalia Poreda
      • Paulina Resko
      • Izabela Rybicka
      • Dawid Sakowski
      • Jakub Sarnacki
      • Milena Szulc
      • Jakub Śliwka
      • Mateusz Tarnacki
      • Szymon Tolzdorf
      • Natalia Wnuczyńska
      • Aleksandra Wszeborowska
      • Adam Wyrwas
      • Kamil Zacharzewski
      • Ewa Zalewska

      Gratulujemy i dziękujemy serdecznie w imieniu potrzebujących!

     • Konferencja MAN

      20.02.2020

      18 lutego br. klasa III Technikum logistycznego uczestniczyła w konferencji firmy MAN, której celem było przedstawienie usług dotyczących transportu miejskiego.

      Prezentacje dotyczyły autobusów miejskich oraz samochodów dostawczych. Firma podzieliła się z uczestnikami nowymi rozwiązaniami technologicznymi, które mają poprawić jakość świadczonych usług. Zaprezentowane zostały nowe pojazdy elektryczne, zeroemisyjne oraz niskoemisyjne.

      Przedstawiciele MAN'a omówili także programy rozwiązań technologicznych dotyczące ich pojazdów na najbliższe lata.

      Po spotkaniu uczestnicy mieli okazję obejrzeć prezentowane produkty, zapoznać się z konstrukcją wewnętrzną oraz wyposażeniem pojazdów.

      Tekst: M. Mierzejewski, P. Rogowski

      Zdjęcia: M. Salamońska

     • Łomżyńskie Laury Sportowe

      19.02.2020

      14 lutego 2020 r. miała miejsce uroczysta gala wręczenia Łomżyńskich Laurów Sportowych za rok 2019.

      W kategorii Talent wyróżniono troje uczniów naszej szkoły. Są nimi:

       

      • Katarzyna Cychol (kl. I TTp) - lekkoatletyka (skok w dal),
      • Dominik Krajewski (kl. II TT) - lekkoatletyka (skok w dal),
      • Sebastian Szewczyk (kl. II TT) - lekkoatletyka (skok wzwyż).

      Utalentowani sportowcy trenują w LKS Narew – Kurpiewski Łomża.

       

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

     • Malwina Szewczyk brązową medalistką Olimpiady

      09.01.2020

      W dniach 12-21 grudnia 2019 r. rozegrano we Włoszech XIX Zimowe Igrzyska Olimpijskie Niesłyszących, w których o najwyższe trofea w 6 dyscyplinach sportowych walczyły reprezentacje narodowe 35 krajów.

      W gronie zawodników znalazła się uczennica kl. I TLp naszej szkoły Malwina Szewczyk, która będąc najsilniejszym filarem pięcioosobowej drużyny kobiet z Polski, wywalczyła brązowy medal w szachach klasycznych. Ponadto, w rozgrywkach indywidualnych szachów błyskawicznych, Malwina zajęła wysoką czwartą lokatę.

      O szachowy rozwój utalentowanej zawodniczki dbają trenerzy łomżyńskiej Akademii Szachowej Sobocińscy. Trener Akademii - p. Sławomir Sobociński - przygotowywał i wspierał polską reprezentację w trakcie zawodów.


      Serdecznie gratulujemy Malwinie wielkich sukcesów i życzymy powodzenia w przyszłych zmaganiach.

      Zdjęcia: archiwum rodzinne

     • Srebrna Szkoła 2020

      09.01.2020

      9 stycznia 2020 r. ogłoszono wyniki XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. Z dumą informujemy, że Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży zajęło w nim 6 miejsce w województwie podlaskim i 235 w kraju, z ponad 500 techników ujętych w zestawieniu.

      Tym samym otrzymaliśmy zaszczytny tytuł Srebrnej Szkoły 2020.

     • Boże Narodzenie 2019

      22.12.2019

      20 grudnia 2019 r. zebraliśmy się w szkole podczas tradycyjnego spotkania świątecznego. Było ono okazją do złożenia sobie wzajemnie najserdeczniejszych życzeń, przełamania się symbolicznym opłatkiem i wspólnego śpiewania kolęd.

      Uczniowie, pod kierunkiem Pani Ewy Przystępskiej, przygotowali i zaprezentowali niezwykle radosne i pełne energii "Jasełka", a o oprawę muzyczną uroczystości zadbały dziewczęta wspierane przez Pana Krzysztofa Domalewskiego. Życzenia świąteczne złożył całej społeczności szkolnej i sympatykom Ekonomika Pan Dyrektor Paweł Drożyner:

      "Chciałbym, aby narodziny Chrystusa stały się dla nas wszystkich powodem do odrodzenia, czy też umocnienia, wiary, nadziei i miłości w nas samych, w naszych najbliższych. Wierzę głęboko, że dobro, prawda i piękno będą nam towarzyszyć przez cały rok (...), że znajdziemy czas na refleksję, szczerą rozmowę, serdeczność rodzinną".

       

     • Lekcje z ZUS

      10.01.2020

      „Lekcje z ZUS” to pierwszy projekt, który powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.

      5 listopada 2019 r. uczniowie klasy III TT, wraz z wychowawcą p. Agnieszką Wądołowską-Pieniek, uczestniczyli w spotkaniu z p. Ewą Siwik – kierownikiem Inspektoratu ZUS w Łomży. Uczniowie zwiedzili budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dowiedzieli się czym dokładnie zajmuje się ta instytucja, a także uzyskali informacje o roli i funkcji ZUS-u dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w turystyce.

      Ponadto, uczniowie klas III TT i II TA wzięli udział w czterech „Lekcjach z ZUS-em” prowadzonych przez panią Alicję Koczta - koordynatorkę ds. komunikacji społecznej i edukacji w oddziałach ZUS.

      „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń w myśl zasady solidaryzmu społecznego. Dają także praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Uczniowie poznali podczas tych zajęć m.in. historię, zadaniach i cele ubezpieczeń społecznych oraz informacje dotyczące płacenia składek i rejestracji firmy. 

      2 grudnia 2019 r. został przeprowadzony w naszej szkole I etap Olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych", w której udział wzięło 41 uczniów. W dalszych etapach szkołę będzie reprezentował zespół uczniów w składzie: Lidia Wojewoda- kl. II TA, Gabriela Cwalina - kl. III TT, Weronika Buźniak - kl. III TT.


      Tekst: Natalia Boguska i  Paulina Piaścik kl. III TT

     • Maraton Pisania Listów

      10.12.2019

      10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Z tej okazji społeczność szkolna Ekonomika po raz kolejny wzięła udział w corocznym Maratonie Pisania Listów Amnesty International.

      Uczniowie naszej szkoły wykazali się niezwykłym zaangażowaniem, pisząc w sprawie ludzi bezprawnie przetrzymywanych, torturowanych, czy dotkniętych przemocą innego rodzaju za propagowanie własnych opinii.

      Głos zabrać było można w sprawie młodych ludzi z 10 państw, wśród których był na przykład uwięziony obywatel Chin, czy w sprawie zamordowanych lub pozbawionych domów osób. Działanie w słusznej sprawie jednoczy ludzi, co potwierdza ilość napisanych przez uczniów listów - było ich 560.

      Dziękujemy za udział w tegorocznej edycji.

      Tekst: Julia Dąbkowska

      Zdjęcia: Katarzyna Zając-Malinowska

     • Targi Turystyczne 2019

      21.11.2019

      18 października 2019 roku uczniowie klasy I TBT oraz II TT pod opieką wychowawców i nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSEiO nr 6 w Łomży wzięli udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych World Travel Show, które odbyły się w Nadarzynie.

      World Travel Show to największa impreza turystyczna w Polsce, jedno z największych wydarzeń targowych branży turystycznej w Centralnej Europie, jedyne w Polsce Targi turystyczne, które otrzymały certyfikat UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego.

      Targi Turystyczne World Travel Show to miejsce gdzie można było odbyć błyskawiczną, 3-dniową podróż dookoła świata. Atrakcjami targów były spotkania z ponad 50 podróżnikami, pokazy i prezentacje oferty turystycznej i kulturalnej krajów i regionów z całego świata. Sztuczna plaża, baseny, w tym nurkowy oraz międzynarodowy zlot caravaningowy.

      Targi tworzyły:

      • Salony Turystyki Krajowej i Zagranicznej z atrakcyjnymi turystycznie krajami i regionami oraz ofertą biur podróży i touroperatorów,
      • Camper&Caravan Show – największy zlot w Europie, gdzie prezentowane były campery, przyczepy campingowe i domki mobilne,
      • Warszawski Salon Jachtowy, który przedstawił ofertę łodzi, sprzętu wodnego, akcesoriów żeglarskich oraz usług związanych z coraz popularniejszym nurkowaniem,
      • salon Ski&Outdoor Show ze sprzętem turystycznym i sportowym oraz turystyką zimową.

      Podczas tegorocznej edycji targów goście mogli odwiedzić stoisko finalistów projektu „Polskie Marki Turystyczne”. Projekt ma na celu wsparcie tworzenia tzw. regionów turystycznych, których marka, wysoka jakość świadczonych usług oraz spójny marketing mają zachęcać do podróży.  

      Targom towarzyszyły również panele dyskusyjne Ministerstwa Sportu i Turystki m.in. na temat „Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – doświadczenia po pierwszym pełnym sezonie”. W panelu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, eksperci marketingu turystycznego, zarządcy marek-uczestnicy projektu „Polskie Marki Turystyczne” oraz przedstawiciele innych podmiotów związanych z turystyką. Nasi uczniowie także mieli okazję uczestniczyć w powyższej dyskusji, dzięki czemu utrwalili sobie nowe przepisy dotyczące działalności organizatorów imprez turystycznych i agentów turystyki.

      Tekst: Barbara Jonak

     • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

      20.11.2019

      W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie klasy IV TA uczestniczyli 19 listopada 2019 r. w seminarium pt. „Przygotowanie modelu biznesowego”, które odbyło się w Parku Przemysłowym Łomża. 

      Uczniowie poznali istotę i strukturę modelu biznesowego według Business Model Canvas. Model BMC mogą zastosować do własnego użytku - zaplanowania modelu biznesowego, wychwycenia słabych elementów, uporządkowania i dopracowania poszczególnych elementów przyszłej działalności gospodarczej lub do pracy zespołowej - do burzy mózgów, zaprezentowania założeń swojego biznesu albo części jego konceptu np. partnerom biznesowym, klientom, inwestorom, konsultantom. 

      Wiedza i umiejętności nabyte podczas seminarium pomogą uczniom w świadomym rozwoju, aktywnej postawie wobec życia i podejmowaniu biznesowych inicjatyw.

      Tekst: Małgorzata Rogalska

     • "Polska to My"

      16.11.2019

      14 listopada br. Martyna Truskolaska (kl. 1 TRp) i Paweł Szymański (kl. 3 A) reprezentowali naszą szkołę w Konkursie Piosenki Patriotycznej "Polska to My", który odbył się w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży już po raz XIII.

      Jury konkursu doceniło występ Martyny i przyznało jej III nagrodę. Serdecznie gratulujemy!

      Występy obojga naszych wokalistów można obejrzeć poniżej:

     • Próbne egzaminy maturalne

      16.11.2019

      W dniach  20, 21 i 22 listopada 2019 r. (środa, czwartek i piątek) odbędą się próbne egzaminy maturalne.

      Każdy z nich rozpoczyna się o godz. 8:00.

      W tych dniach lekcje według planu (od 1 godzinyrozpoczynają się:

      •  w środę – od godz. 11:00 
      • w czwartek – od godz. 10:00 
      •  w piątek – od godz. 11:00    

      Wszystkie lekcje w dniach egzaminów próbnych będą skrócone do 30 minut, a przerwy do 5 minut.

       

      Rozkład lekcji i przerw

       

      w środę i piątek

       

      1 lekcja – 11:00 – 11:30 

      2 lekcja – 11:35 – 12:05

      3 lekcja – 12:10 – 12:40

      4 lekcja – 12:45 – 13:15

      5 lekcja – 13:20 – 13:50

      6 lekcja – 13:55 –14:25

      7 lekcja – 14:30 – 15:00

      8 lekcja – 15:05 – 15:35

      9 lekcja – 15:40 – 16:10

       

      w czwartek

       

      1 lekcja – 10:00 10:30

      2 lekcja – 10:35 11:05

      3 lekcja – 11:10 11:40

      4 lekcja – 11:45 12:15

      5 lekcja – 12:20 12:50

      6 lekcja – 12:55 – 13:25

      7 lekcja – 13:30  14:00

      8 lekcja – 14:05 14:35

      9 lekcja – 14:40 15:10

       

      Maturzyści od godz. 8:00 piszą egzamin, a po nim idą swoje na lekcje.

     • Pogrążeni w smutku...

      13.11.2019

      Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 listopada 2019 r. odeszła do Pana Śp. Halina Grużewska, nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, oddana młodzieży wychowawczyni i nasza serdeczna koleżanka.

      Rodzinie oraz Bliskim Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia składają: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Uczniowie ZSEiO nr 6 w Łomży.

      Ciało Śp. Haliny wystawione zostanie 14 listopada od godz. 16:00 oraz 15 listopada od godz. 9:00 w Domu Pogrzebowym "Marczyk", zaś Nabożeństwo Żałobne rozpocznie się 15 listopada 2019 r. (piątek) o godz.11:00 w Kaplicy pw. Św. Józefa przy ul. Przykoszarowej w Łomży.

       

     • Łomżyńskie obchody Narodowego Święta Niepodległościi

      15.11.2019

      11 listopada 2019 roku przedstawiciele Ekonomika – Poczet Sztandarowy – wzięli udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości organizowanych przez władze miasta.

      Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11:45, pod Katedrą, zbiórką i odprawą pocztów sztandarowych. O godzinie 12.00 odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po mszy uczestnicy przeszli kolejno ulicami Sadową i Polową do ul. Sienkiewicza, gdzie pod tablicą upamiętniającą Leona Kaliwodę miały miejsce główne uroczystości.

      Tekst i zdjęcia: Piotr Rogalski

     • Wolontariusz Twoim Przyjacielem

      12.11.2019

      9 listopada 2019 r. w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Wolontariuszy oraz III Światowego Dnia Ubogich pod hasłem "Wolontariusz Twoim Przyjacielem".

      W uroczystości wzięli udział Wolontariusze z Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas, opiekunowie, asystenci kościelni oraz członkowie SKC i inni zaproszeni goście.

      Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego, a zakończyło koncertem zespołu "Wyrwani z Niewoli".

      Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna, a spotkania tego typu stanowią znakomitą okazję do tego, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym.

      Caritas Diecezji Łomżyńskiej przekazał imienne podziękowania Dyrekcji i nauczycielom z ZSEiO nr 6 w Łomży, zaś wolontariusze z naszej szkoły - Dominika Plona (kl. 2 TA) i Paweł Szymański (kl. 3 A) "wyśpiewali" II miejsce w konkursie muzycznym "Św. Andrzej".

      Podziekowania i Dyplomy

      Tekst: Ewa Przystępska

     • Konkurs fotograficzny „Patriotyczne Inspiracje”

      17.12.2019

      8 listopada 2019 r. podsumowano 11 edycję konkursu fotograficznego o tematyce niepodległościowej, którą corocznie organizuje Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży.

      Na konkurs wpłynęło 18 prac. Przedstawiały one iluzję fotograficzną, to jest zestawienie dwóch zdjęć w formie perspektywicznej: jednego z motywem niepodległościowym i takiego, które obrazuje teraźniejszość.

      II miejsce zajęła praca Julii Kowalewskiej, uczennicy klasy I TRp naszej szkoły.

      Serdecznie gratulujemy!

      Tekst i zdjęcia: Ewa Bielak

     • Podsumowanie Dnia Języków Obcych

      12.11.2019

      Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych, młodzież naszej szkoły wzięła udział w dwóch konkursach, które odbyły się 4 października br.

      Spośród 20 osób, które zmagały się z testem języka niemieckiego, nagrodzeni zostali:

      • I miejsce ex aequo Katarzyna Raszczyk (kl. 1 TAp) i Krystian Zawalich (kl. 1 TBp)
      • III miejsce Aleksandra Kamionowska (kl. 2 TC)
      • wyróżnienia: Klaudia Serafin (kl. 1 Ap) i Claudia Rakowicz-Przybysz (kl. 2 A)

      O wygraną w konkursie języka angielskiego walczyło z kolei 30 uczniów. Pierwsze miejsca w swoich kategoriach zdobyli:

      • Nikola Sokołowska (kl. 1 TRp)
      • Julia Dąbkowska (kl. 3 A)
      • Natalia Kozłowska (kl. 4 TT)

      Wyróżniono także Krystiana Zawalicha (kl. 1 TBp) oraz Aleksandrę Izabelę Gorlewicz (kl. 3 A)

      Serdecznie gratulujemy!

       

     • Nagrodzeni przez Prezydenta Miasta Łomża

      08.11.2019

      6 listopada br. w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów i nagród Prezydenta Miasta Łomża. Jak co roku, wśród wyróżnionych znaleźli się prymusi z Ekonomika.

      Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2018/2019 otrzymał Hubert Piechowicz z kl. IV TL. Aleksandrze Niedźwieckiej (kl. IV TL) i Julii Dąbkowskiej (kl. III A) Pan Prezydent przyznał Nagrody Edukacyjne. Stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie wywalczyli natomiast Adam Kozłowski (absolwent), Katarzyna Cychol (kl. I TT)Dominik Krajewski (kl. II TT) oraz Sebastian Paweł Szewczyk (kl. II TT).

      Serdecznie gratulujemy!

      Listy_gratulacyjne.pdf

     • Skontrum zbiorów bibliotecznych

      08.11.2019

      Uprzejmie informuję, że w związku z przeprowadzanym skontrum zbiorów biblioteki szkolnej, wstrzymuje się wypożyczenia książek i innych materiałów bibliotecznych (za wyjątkiem lektur szkolnych) od dnia 12 listopada do dnia 13 grudnia 2019 r.

      W razie konieczności można ze zbiorów skorzystać na miejscu, w czytelni.

      Przepraszamy za utrudnienia.

      A. Kubrak

       

     • Akcja Czytaj PL po raz trzeci w Ekonomiku

      04.11.2019

      Oficjalnie ogłaszamy wszystkie 12 tytułów, które znajdą się w tegorocznej akcji Czytaj PL! Wyróżnione ebooki i audiobooki będą dostępne przez cały listopad w aplikacji Woblink po zeskanowaniu specjalnego kodu QR. Nie możecie się doczekać tak bardzo, jak my? 

      Więcej o akcji na jej stronie internetowej oraz na plakatach rozwieszonych w szkole.

      Tekst: A. Kubrak

       

     • Dzień Edukacji Narodowej

      16.10.2019

      Uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej miały miejsce w poniedziałek 14 października w sali gimnastycznej ZSEiO nr 6 w Łomży. W części oficjalnej uroczystości usłyszeliśmy wiele ciepłych i serdecznych słów kierowanych przez Pana Dyrektora Pawła Drożynera do nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. 

      Życzenia z okazji tego święta przesłała Podlaska Kurator Oświaty Pani Beata Pietruszka:

      „Szanowni Państwo Nauczyciele i Wychowawcy, z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej proszę przyjąć moje najlepsze życzenia, by w pracy towarzyszyła Państwu świadomość roli, jaką wypełniacie. By Państwa zaangażowanie i codzienna postawa budziła w uczniach szacunek i poważanie. Życzę też spełnienia zawodowego, otwartości na swoich uczniów i młodości ducha. Wyrażam również nadzieję, że stała poprawa warunków pracy zagwarantuje Państwu poczucie stabilizacji i satysfakcji.”

      oraz Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski:

      „W tym wyjątkowym dniu życzę Państwu zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech każdy dzień będzie wypełniony radością, spokojem, sukcesami zawodowymi oraz wyrazami wdzięczności uczniów za wsparcie i pomoc w kształtowaniu ich osobowości i lepszym zrozumieniu świata.”

      O pracownikach naszej szkoły pamiętają również nasi absolwenci.

      „Pragnę złożyć najszczersze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wiele motywacji, zawsze jasnej głowy, wspaniałej współpracy z uczniami, dalszych sukcesów zawodowych i osobistych. Jestem dumna z tego kim jesteście i co robicie. Jesteście nie tylko nauczycielami, ale przede wszystkim wspaniałymi ludźmi, i takimi już pozostańcie.” Weronika Wasilewska

      Spośród nauczycieli pracujących w ZSEiO nr 6 w Łomży jedenaścioro otrzymało Nagrody Dyrektora Szkoły: mgr Ewa Bielak, mgr Aneta Drozd, mgr Krzysztof Domalewski, mgr Andrzej Kubrak, mgr Izabela Haponik, mgr Michał Polkowski, mgr Bartłomiej Pytel, mgr Małgorzata Rogalska, mgr Emilia Zalewska, mgr Agnieszka Urbaniak, mgr Magdalena Salomońska. Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymała mgr Katarzyna Szymańska.

      Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 

      Naszą szkolną społeczność w radosny nastrój wprowadziła część artystyczna. Obejrzeliśmy scenki z życia szkolnego przygotowane przez uczniów klas drugich i pierwszych pod kierunkiem Pani Anety Drozd oraz Pani Natalii Przestrzelskiej. W całość pięknie wkomponowały się piosenki w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego, którego opiekunem jest Pan Krzysztof Domalewski.

      Tekst: Natalia Przestrzelska

      Zdjęcia: Julita Chojnowska

      Grafika: Laura Sepczyńska
       

     • 50-lecie MPK w Łomży

      06.10.2019

       

       

      4 października 2019 r. młodzież z klasy III TL naszej szkoły wzięła udział w obchodach jubileuszu 50-lecia komunikacji miejskiej w Łomży. Uczniowie wraz z wychowawcą p. Ewą Walewską oraz p. dyrektorem Krzysztofem Domalewskim udali się do hotelu Belfort w Piątnicy, gdzie wzięli udział w dyskusji panelowej dotyczącej wyższości transportu publicznego nad prywatnymi środkami transportu.  

      W debacie wzięli udział nie tylko uczniowie. Pytania padały też od zaproszonych gości tj. wójtów i burmistrzów z całej Polski. Odpowiedzi uczniów oceniała komisja pod przewodnictwem wiceprezydenta Łomży, p. Andrzeja Garlickiego. Debata zakończyła się remisem, bowiem po obu stronach padały rzeczowe argumenty poparte przykładami. Uczniowie, argumentując swój punkt widzenia, często odwoływali się do osobistych doświadczeń oraz do doświadczeń rodziców. 

      Cała debata oraz uwagi uczniów stały się kanwą do refleksji związanych ze sposobami poprawy jakości połączeń w miastach ale tez poza nimi.

      W wyniku długoletniej współpracy z MPK Łomża nasza szkoła, „Ekonomik”, otrzymała honorowy tytuł „Przyjaciela komunikacji miejskiej”.

      Tekst: Ewa Walewska

      Obszerne podsumowanie debaty zamieszczono w 154 wydaniu Biuletynu Komunikacji Miejskiej z listopada 2019 r. 

     • Akcja Integracja

      06.10.2019

      26 września 2019 roku osiemdziesięcioro uczniów klas pierwszych TCRp, TCR i TL pod opieką wychowawców i nauczycieli ZSEiO nr 6 w Łomży wzięło udział w wyjeździe integracyjnym.

      Po godzinie 8 dwa autokary ruszyły z placu Niepodległości w Łomży do Kompleksu Olszynka k. Piątnicy. Uczestnicy wyjazdu aktywnie i bardzo ciekawie spędzili czas. Animatorzy ośrodka zorganizowali liczne gry integracyjne i zabawy zespołowe. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją zwinność, pomysłowość, ale także umiejętność współpracy z kolegami i koleżankami na torze przeszkód, w parku linowym czy na ściance wspinaczkowej.

      Po kilku aktywnych godzinach na świeżym powietrzu uczestnicy odpoczęli przy ognisku, posilając się kiełbaskami.  Można śmiało powiedzieć, że to był wyjątkowy dzień w życiu wszystkich pierwszoklasistów.

       

      Tekst: I. Listowska

       

     • Projekt międzynarodowy

      02.10.2019

      W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła realizuje kolejny projekt międzynarodowy w ramach programu Erasmus+. Jest on skierowany do uczniów klas III Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży uczących się w zawodach: technik logistyk (10osób), technik ekonomista (11 osób), technik organizacji turystyki (11 osób).

      Projekt odpowiada potrzebom szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim w w/w branżach. Zaplanowane w ramach niniejszego projektu staże w firmach w Portugalii mają na celu:

      • zapoznanie uczniów i nauczycieli z rozwiązaniami stosowanymi w branży logistycznej, turystycznej i ekonomicznej w krajach europejskich;
      • wsparcie uczniów w zdobyciu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), w celu poprawy ich rozwoju osobistego i zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy;
      • wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych w celu wprowadzania innowacji i poprawy jakości nauczania;
      • zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie posługiwania się językiem angielskim;
      • podniesienie świadomości uczestników ma temat innych kultur i krajów, poprzez umożliwienie budowania sieci kontaktów międzynarodowych, w celu aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rozwijania poczucia obywatelstwa i tożsamości europejskiej;
      • zwiększenie potencjału, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru ZSEiO nr 6 w Łomży, wzbogacenie oferty działań, które lepiej odpowiadają na potrzeby osób zainteresowanych kształceniem zawodowym;
      • wzmocnienie współpracy pomiędzy edukacją formalną, nieformalną, kształceniem zawodowym a światem pracy;
      • zapewnienie lepszego uznawania kwalifikacji zdobytych podczas praktyk zawodowych w Portugalii.

      Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na innych uczniów szkoły, ponieważ będzie podstawą do upowszechniania pozytywnych wzorców wypracowanych w trakcie pracy z uczniami. Efekty projektu będą źródłem wymiany dobrych praktyk w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji kluczowych – zawodowych i będą wykorzystane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w kolejnych latach.

      Staże zagraniczne uczniów rozpoczną się 26 kwietnia 2020 r. i potrwają 3 tygodnie.

      Wszelkie informacje na temat projektu będą publikowane w zakładce Uczeń i Rodzic - ERASMUS.

      Tekst: M. Rogalska

       

     • Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

      25.09.2019

       

      ,,Polakiem trzeba się urodzić
      By przeciw wrogom konspirację tworzyć…
      By tworzyć Polskie Państwo Podziemne
      Będące w skali Świata FENOMENEM… EWENEMENTEM…"


      W związku przypadającą 27 września 80-tą rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego, w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Młodzież upamiętniła pamięć o wielkich bohaterach w służbie narodu montażem słowno-muzycznym. Nie zabrakło poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Kabata, Stanisława Balińskiego czy utworów muzycznych w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego.

      Uczniowie klasy II TL przypomnieli również krótką historię powstania Polskiego Państwa Podziemnego. 27 września 1939 r., w dniu opanowania przez Niemców Warszawy, grupa oficerów z generałem Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim, zawiązała konspiracyjną organizację Służba Zwycięstwu Polski. Tak powstał zalążek PPP, które było ewenementem w skali okupowanej Europy. W listopadzie 1939 roku Służba Zwycięstwu Polski została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), podlegający rządowi emigracyjnemu. 14 lutego 1942 roku generał Władysław Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową (AK). Jej Komendantem Głównym został generał Stefan Rowecki. Utworzenie AK miało służyć scaleniu wszystkich grup wojskowych w jedną organizację, podległą rządowi RP na uchodźstwie. Polska, choć znajdowała się pod okupacją, posiadała legalny i uznawany na Zachodzie rząd emigracyjny. Istniały Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie oraz podziemna Armia Krajowa. W Warszawie przebywał Delegat Rządu na Kraj w randze wicepremiera. Symbolem graficznym podziemnego państwa stała się kotwica Polski Walczącej, rysowana i malowana na murach, płotach i chodnikach okupowanej Polski od marca 1942 roku, a w lutym 1943 r. uznana za oficjalny znak Armii Krajowej.

      Polskie Państwo Podziemne funkcjonowało do stycznia 1945, kiedy to komendant główny Armii Krajowej Leopold Okulicki został aresztowany przez rosyjskie władze. To był tragiczny finał niezwykłej epoki Polskiego Państwa Podziemnego  zakończony w Moskwie  krzywoprzysiężnym procesem szesnastu przywódców Państwa Podziemnego.

      Na apelu gościliśmy pana Dariusz Syrnickiego ze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Łomżyńskiego, który na zakończenie uroczystości, nawiązał do powojennej kontynuacji walki o wolność w osobach "Żołnierzy Wyklętych” Ziemi Łomżyńskiej.

      Apel wpisał się w piękną  tradycję  kultywowania tradycji patriotycznych w naszej szkole. I warto w takich chwilach zatrzymać się nad słowami jednego z najpiękniejszych utworów Adama Asnyka:

      ,,Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje
      I przechowywać ideałów czystość;
      Do nas należy dać im moc i zbroję,
      By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.”

                                                                   Tekst: Katarzyna Szymańska
       

     • Mobilny punkt poboru krwi w Ekonomiku

      20.09.2019

       

      Pomimo niesprzyjającej aury, 36 uczniów Ekonomika wzięło udział w pierwszej w tym roku szkolnym akcji honorowego krwiodawstwa, oddając w mobilnym punkcie poboru 16200 ml pełnej krwi. Odbyło się to 19 września br., pod troskliwym okiem ekipy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Terenowy Oddział w Łomży.

      Dla 23 osób był to debiut w roli dawcy.

      Wszyscy bohaterowie wydarzenia to:

      • Dawid Aleksandrowicz
      • Natalia Arciszewska
      • Katarzyna Bartczak
      • Marta Braun
      • Wiktoria Chmielewska
      • Majka Cieloszczyk
      • Cezary Cieślik
      • Patrycja Chojnowska
      • Agata Chomontowska
      • Julia Dąbkowska
      • Adrian Gardocki
      • Ewa Góralczyk
      • Roman Górski
      • Mateusz Jabłecki
      • Paulina Jachimska
      • Angelika Kalinowska
      • Maciej Kapelewski
      • Izabela Konopka
      • Jakub Kostro
      • Kinga Litwińska
      • Jowita Łoniewska
      • Oliwia Milewska
      • Patrycja Nerkowska
      • Aneta Nurczyk
      • Natalia Obrycka
      • Arkadiusz Patalan
      • Mateusz Pieńkowski
      • Natalia Poreda
      • Paulina Resko
      • Ewelina Rupacz
      • Kinga Sierzputowska
      • Jakub Szczechura
      • Sebastian Szydlik
      • Karolina Szydłowska
      • Paweł Szymański
      • Mateusz Tarnacki

      Dziękujemy!

     • Narodowe Czytanie polskich nowel 

      19.09.2019

      We wtorek 17 września 2019 roku szkolna społeczność Ekonomika uczestniczyła w Narodowym Czytaniu zbioru zatytułowanego "Nowele polskie". Ta ogólnopolska akcja publicznej lektury wybitnych polskich dzieł literackich odbywa się od 2012 roku pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. 

      Program corocznego wydarzenia opracowany został przez nauczycieli-bibliotekarzy: p. Natalię Przestrzelską i p. Andrzeja Kubraka. Społeczność szkolna wysłuchała fragmentów nowel czytanych przez uczniów klas pierwszych i trzecich. 

      Tegoroczna edycja nie tylko promowała czytelnictwo w szkole, ale też przypomniała, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.

      Tekst: N. Przestrzelska

      Udział szkoły w wydarzeniu docenili jego patroni - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Duda - przesyłając okolicznościowy list i pamiątki:

     • Oddaj krew w Ekonomiku

      17.09.2019

      19 września 2019 r., w nadchodzący czwartek, odbędzie się pierwsza w tym roku szkolnym akcja poboru krwi w naszej szkole.

      Do udziału zapraszamy wszystkich pełnoletnich, zdrowych uczniów i absolwentów. Czekamy na Was od godz. 8:30 w towarzystwie sympatycznej ekipy z Centrum Krwiodawstwa.

      Pamiętajcie o zjedzeniu lekkiego śniadania, wypiciu conajmniej litra wody i wzięciu ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

      Szczegółowe informacje na temat tego, kto może zostać dawcą krwi, znajdziecie klikając w poniższy link:

     • XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru

      09.09.2019

      6 września przedstawiciele naszej społeczności szkolnej - uczniowie klasy III Ta i IV TR, pod opieką p. Izabeli Haponik i p. G. Bielickiego wzięli udział w XIX Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru. To doroczna uroczystość religijno-patriotyczna, która ma przypominać historię wywózek na Wschód i upamiętniać tych, którzy z zesłania nie wrócili. Główną częścią uroczystości był przemarsz uczestników ulicami Białegostoku, spod Pomnika Katyńskiego do kościoła Ducha Świętego. Przy tym kościele znajduje się Grób Nieznanego Sybiraka - jedyny w kraju taki pomnik. Tam marsz zakończyły po południu wystąpienia gości i ekumeniczne modlitwy za ofiary zsyłek na "nieludzką ziemię". Przy pomniku złożono kwiaty i zapalono znicze.

      Tekst: I. Haponik

     • Ślubowanie

      06.09.2019

      Serdecznie zapraszamy na uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych naszej szkoły, która odbędzie się 13 września 2019 r. (piątek) o godz. 16.

      Bezpośrednio po uroczystości planowane są spotkania rodziców i opiekunów pierwszoklasistów z wychowawcami poszczególnych klas.

     • Szkolne egzaminy poprawkowe

      03.07.2019

      Informujemy, że szkolne egzaminy poprawkowe z poszczególnych przedmiotów odbędą się w dniach 26-27 sierpnia 2019 r. od godz. 9:00.

      Harmonogram szkolnych egzaminów poprawkowych:

      26 sierpnia – poniedziałek:

      - Matematyka

      - Język niemiecki

      - Rachunkowość i analiza finansowa

      27 sierpnia – wtorek:

      - Język polski

      - Podstawy turystyki

      - Język angielski

      - Edukacja dla bezpieczeństwa

      - Pracownia rachunkowości i analizy finansowej

       

      Uczniów zdających egzaminy poprawkowe prosimy o zgrupowanie się na parterze w pobliżu sekretariatu.  
       

     • Logistycy w wizytą w JBB

      13.06.2019

      7 czerwca 2019 r. uczniowie klasy I TL i III TL wraz z wychowawczyniami mieli okazję zwiedzić Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB Bałdyga w Łysych.

      Jest to jedno z najbardziej liczących się przedsiębiorstw w naszym regionie, będące jednocześnie firmą rodzinną, która na rynku funkcjonuje od 1992 roku. Dzięki uprzejmości właściciela mogliśmy z bliska zobaczyć cały przebieg procesu produkcji i magazynowania, a także podpatrzeć innowacyjne rozwiązania w zakresie przetwórstwa mięsa, opakowalnictwa, magazynowania i transportu, jak też spojrzeć na proces zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy. 

      JBB to właściciel 4 ogólnopolskich marek wędlin, produkujący ponad 250 rodzajów produktów wędliniarskich, posiadający rozbudowaną w całym kraju sieć sklepów partnerskich, zatrudniający ponad 1300 pracowników i dysponujący bazą 50 samochodów typu chłodnia. W skład zakładów JBB wchodzi również zakład Dylewo, co pozwala na wyprodukowanie 300 ton wyrobów mięsnych na dobę przy 1300 tonach zdolności magazynowej. Warto podkreślić, iż firma ma wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, oparty na międzynarodowym standardzie „IFS Food – Standard do audytowania jakości oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych” oraz „BRC Global Standard for Food Safety”. A jak bardzo zakład przykłada wagę do bezpieczeństwa i jakości, przekonaliśmy się sami przechodząc procedurę wejścia na teren produkcji.

      W przedsiębiorstwie spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i bardzo ciepłym przyjęciem. Ze zrozumieniem do ciekawości logistyków w zakresie wykorzystywanych technologii, urządzeń transportu bliskiego, paletyzatorów, manipulatorów czy form kompletacji zamówień. 

                                                                                                         Tekst: Katarzyna Szymańska
       

     • Spływ kajakowy

      08.06.2019

      27 maja 2019 r. odbył się jednodniowy spływ kajakowy rzeką Krutynią. W spływie wzięło udział 30 osób: chętni uczniowie z klasy 1 TA oraz 1 TCR wraz z wychowawczyniami - p. Anetą Drozd oraz p. Emilią Zalewską. Spływ odbył się w asyście kilku ratowników.

      Trasa obejmowała 9-kilometrowy odcinek Krutyń-Rosocha. Dystans ten dzielni kajakarze pokonali w niecałe 3 godziny. Wszyscy uznali trasę za niezwykle malowniczą. Poza podziwianiem przepięknych krajobrazów uczniowie mieli okazje wykazać się współpracą; nie brakowało bowiem momentów, gdy trzeba było przenosić lub przepychać kajak. 

      Po wysiłku przyjemnie było zasiąść przy ognisku i wspólnie celebrować posiłek na świeżym powietrzu. Przygodę planujemy powtórzyć w następnym roku szkolnym. 

      Tekst: E. Zalewska

     • Ekonomik czyta, uczniowie polecają 

      07.06.2019

      W piątek 7 czerwca 2019 r. społeczność szkolna Ekonomika uczestniczyła w akcji „Starzy nie czytają? W młodych nadzieja”. To ogólnopolska akcja  organizowana  przez redakcję miesięcznika Biblioteka w Szkole oraz biblioteki szkolne. 

      Przez godzinę odbywało się czytanie fragmentów książek polecanych przez uczniów: Annę Tyszkę, Klaudię Bargłowską, Julię Dąbkowską, Sebastiana Szewczyka, Angelikę Grela i Zuzannę Starczewską. Spotkanie było okazję do poczytania w gronie rówieśników w nietypowej scenerii. Głównym celem akcji jest budowanie pozytywnego wizerunku książki, tak by czytanie kojarzyło się z czymś przyjemnym, z wolnym czasem i rozrywką. Akcja ma zachęcić tych uczniów, którzy wciąż traktują czytanie jako przykry szkolny obowiązek.

      Wszyscy uczestnicy mogli otrzymać okolicznościową naklejkę  oraz zakładkę. Godzina z książką jest dobrą promocją czytania  wśród uczniów, inicjuje modę na czytanie oraz wspiera młodzież aktywną czytelniczo.

      Tekst: Iwona Listowska
       

     • "Reagujmy na przemoc 3"

      03.06.2019

      Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży  zaprasza do uczestnictwa w Projekcie "Reagujmy na przemoc 3" realizowanym w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2019.

      Celem Projektu jest rozwijanie działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Więcej informacji w załączonej ulotce oraz na stronie internetowej OIK.


     • Super Logistyk Ekonomika 2019

      29.05.2019

      29 maja 2019 roku odbyła się VII już edycja szkolnego konkursu Super Logistyk Ekonomika. Przystąpiło do niego 25 uczniów z klasy II TL i III TL, którzy zmierzyli się z 60-pytaniowym testem z zakresu logistyki. Tym razem tematem przewodnim były zagadnienia z obszaru  transportu zewnętrznego. 

      Szkolny konkurs jest dobrą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu przedmiotów logistycznych, jak również formą popularyzacji tychże zagadnień. To jednocześnie potwierdzenie swoich możliwości przed egzaminami zawodowymi z kwalifikacji A.31 i AU.22

      W tej edycji konkursu najlepszymi okazali się uczniowie klasy III TL:

      • Kamil Łuba
      • Aleksandra Niedźwiecka
      • Klaudia Piątek

      Gratulujemy zwycięzcom!

      Opracowała: Katarzyna Szymańska
       

     • Wycieczka kl. I TL i I TT

      24.05.2019

      W dniach 15-17 maja uczniowie klas I TL i I TT wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce na trasie Gietrzwałd - Szymbark - Gdańsk - Sopot - Gdynia - Malbork. Tym razem klasy pierwsze wybrały się na północ naszego pięknego kraju.

      ,,Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę"
                                                                                                                      Święty Augustyn

       

      Dzień 1. 15.05.2019 r., godzina 8.15 - środa

      Ruszamy w trasę, czyli 43 uczniów i 3 opiekunów. Pierwszy kierunek to Gietrzwałd. Docieramy przed południem do sanktuarium maryjnego, gdzie wita nas dżdżysta pogoda. To jedyne miejsce w Polsce i jedno z dwunastu na świecie, które dostąpiło objawień Maryjnych. Stoimy w miejscu objawień, gdzie jedynym śladem wydarzeń z 1877 r. jest zachowany w kapliczce fragment klonu na którym ukazywała się postać Matki Boskiej. Południe, godzina 12.00 i pora za Kazimierzem Przerwą-Tetmajerem powtórzyć ,,Na Anioł Pański biją dzwony,Niech będzie Maria pozdrowiona,Niech będzie Chrystus, pozdrowiony…". Kłaniamy się jeszcze przed obrazem Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej w tutejszej bazylice, obmywamy twarz w świętym źródełku i śladami drogi krzyżowej żegnamy sanktuarium.

      Opuszczamy Gietrzwałd, pada, pada, pada...... ,,Lubię deszcz,bo pada na wszystkich jednakowo" /J.R. Rain – Luna/. A przed nami Szwajcaria Kaszubska i Szymbark,czyli Centrum Edukacji i Promocji Regionu. W towarzystwie przewodnika zwiedzamy unikalne w skali świata obiekty, m. in.: najdłuższą Deskę Świata, Dom Sybiraka z odtworzonym łagrem, bunkier TOW "Gryf Pomorski", kościółek św. Rafała, największy koncertujący fortepian świata oraz największą atrakcję "Dom do Góry Nogami". I jeszcze kaszubska tabaka. Ciekawe dlaczego niektórzy długo jej nie zapomną? Nie zabrakło też tradycyjnej pieśni Kaszubów czyli  ludowej wyliczanki w wykonaniu niepowtarzalnej Pani Joli /przewodnika/ ,,To je krótczi, to je dłëdżi, to kaszëbskô stolëca.To są basë, to są skrzëpczi, to òznôczô Kaszëba.Òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi, krótczi, dłëdżi, to kaszëbskô stolëca ...".

      Przed nami Gdańsk. Acha! Pada, pada .... całą noc ale przecież ,,...wszyscy już śpijmy, bo jutro znów, morze opowie historię do snu,o marynarzu za wielkich mórz, który zakochała się w Gdańsku tu ...." /G. Radecka Kołysanka o Gdańsku/

       

      Dzień 2. 16.05.2019 r. - czwartek

      Zwiedzanie Gdańska rozpoczynamy od wizyty w Muzeum II wojny Światowej. Niesamowite miejsce. Wszyscy się cieszymy, że udało nam się być w miejscu, w roku, w którym przypada 80-ta rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Ciąg dalszy to ..... deszcz i  Westerplatte , gdzie już z przewodnikiem bliżej poznajemy historię symbolu wybuchu II wojny światowej i polskiego oporu przeciw agresji III Rzeszy. Przed nami zwiedzanie Starego Miasta Gdańsk, Zielona i Złota Brama, obowiązkowo ulica Długa, fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Bazylika Mariacka i Żuraw. To ostatnia noc na Pomorzu  ,,....i tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać,no, nawet jeśli trochę pada, to niech pada ...,nas chyba tutaj zaczarować musiał deszcz" / K.I. Gałczyński  Deszcz/. Oczywiście padało!

       

      Dzień 3. 17.05.2019 r. - piątek 

      Kontynuujemy podróż. Sopot i spacer w dżdżysty poranek po Molo im. Jana Pawła II – najdłuższym molo nad Morzem Bałtyckim, gdzie część spacerowa ma 511,5 m, z czego 458 m wchodzi w głąb Zatoki Gdańskiej. Następnie Gdynia, o której współczesny  poeta M. Turzyński pisał: ,,powstała z pragnień o morzu ........ludziom i wiatru od morza zawdzięcza swe piękno". Zwiedzamy Skwer Kościuszki i oglądamy największe atrakcje, czyli cumujący przy nabrzeżu polski niszczyciel ORP Błyskawica, najsłynniejszy polski żaglowiec - Dar Pomorza oraz czasowo Dar Młodzieży. Wizytę w portowym mieście kończymy w Akwarium Morskim. Żegnamy Trójmiasto by w godzinach popołudniowych, burzowych przybyć na Żuławy. A więc Malbork - zamek na prawym brzegu Nogatu, wzniesiony w kilku etapach od 1280 do poł. XV w. przez zakon krzyżacki a ,,...pozostała po nich budowla wspaniała, która z wielu wojen jednak się ostała" /T. Łachocki O dobrych Krzyżakach/. To również niesamowite miejsce do zwiedzania, mimo burzy, gdyż ,,w życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie. Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu" /Vivian Green/. Nasza podróż tu się kończy. 

      Wycieczka była miła, integracyjna, ,,deszczowa" ale pogodna! Dlatego warto zapamiętać słowa Marka Twaina „Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.”


                                                                                 Tekst i zdjęcia: Katarzyna Szymańska
       

     • Projekt edukacyjny

      22.05.2019

      Uczniowie liceum uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

      Od 1 lipca 2018 r.  w ZSEiO nr 6 w Łomży jest realizowany projekt „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”, którego wnioskodawcą jest Urząd Miasta Łomża a realizatorem Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.

      Kwota dofinansowania:  1.668.399,43 zł.

      Wkład własny:  88.191 zł.

      Budżet ogółem: 1.756.590,43 zł.

      64 uczniów (54 kobiety i 10 mężczyzn) klas I-III liceum uczestniczy w zajęciach dodatkowych wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki oraz skorzystanze wsparcia doradcynzawodowego.nAtrakcyjną formą zdobywania wiedzy będzie wycieczka do Centrum Nauki Kopernik oraz obóz językowy „Wakacyjna Akademia Języka Angielskiego”. Chętni uczniowie wezmą udział w warsztatach naukowych „Młody programista”.

      Zajęcia dodatkowe przyczynią się do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

      10 nauczycieli podnosi swoje kompetencje w ramach spotkań sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych oraz matematyki.

      Szkoła otrzymała również wsparcie w postaci adaptacji pomieszczeń, dwóch mobilnych pracowni komputerowych, sprzętu TIK, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych.  

      Tekst: I. Listowska

     • Pokaz pojazdów

      20.05.2019

      17 maja 2019 roku społeczność szkolna Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży miała możliwość obejrzenia, na Placu Niepodległości, dwóch ciągników siodłowych z naczepami (jeden fantazyjnie stuningowany, z motywami z filmu „Obcy”), pojazdu Inspekcji Transportu Drogowego oraz dwóch autobusów MPK w Łomży (jeden z barkiem kawowym) oraz wysłuchania interesujących pogadanek dotyczących praktycznych aspektów pracy spedytora.

      Połączenie praktyki zawodowej dnia codziennego z teorią szkolną to najlepszy sposób osiągania sukcesów edukacyjnych – i taki właśnie był wymiar piątkowego pokazu.

      Za pomoc udzieloną w organizacji pokazu serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem Pana Tomasza Majki - Prezesa Firmy Tom-Tech, Pana Janusza Nowakowskiego - Dyrektora MPK w Łomży, Pana Tomasza Wyrzykowskiego - p.o. Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego i Pana Dariusza Carewicza - Naczelnika Wydziału Inspekcji oraz ich Współpracowników. Specjalne podziękowania kierujemy pod adresem Pana Mariusza Pisiaka, pomysłodawcy i jednego z organizatorów imprezy.

      Tekst: P. Drożyner

      Zdjęcia: A. Chaberek

     • Uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów 

      30.04.2019

      26 kwietnia odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów Ekonomika, w której wzięli udział dyrektorzy szkoły, nauczyciele, rodzice, młodzież kończąca naukę oraz uczniowie z klas młodszych. Była to okazja do podsumowania pracy ostatnich  trzech lat nauki uczniów liceum a czterech  technikum.

      Dyrektor ZSEiO nr 6 w Łomży Pan Paweł Drożyner wręczył uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Podziękowania za zaangażowanie się w sprawy szkoły otrzymali również rodzice.

      Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez tegorocznych absolwentów i ich młodszych kolegów
      z klasy trzeciej technikum. Wzruszeń i radości dostarczyły uczestnikom uroczystości teksty poetyckie, scenka rodzajowa oraz piosenki w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego, którego opiekunem jest Pan Krzysztof Domalewski. Zgromadzeni na sali gimnastycznej obejrzeli również film o tegorocznych absolwentach oraz prezentację fotograficzną. Tradycyjnie wręczono też wszystkim uczniom kończącym szkołę pamiątkowe tablo.

      „Cieszymy się, że pewien etap naszego życia mamy już za sobą. Opuszczamy mury Ekonomika, ale wszystkie chwile tutaj spędzone będziemy chcieli ocalić od zapomnienia. Zabieramy ze sobą bagaż doświadczeń oraz wspomnień i wyruszamy w dalszą drogę. W naszych sercach zawsze pozostaną wspomnienia o tym miejscu i jego wspaniałej atmosferze, a w szczególności o ludziach, których mieliśmy zaszczyt tutaj poznać.”

      Absolwenci 2019

       

      Tekst: I. Listowska, zdjęcia: J. Chojnowska


     • Uczeń kl. IV TL w finale III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej 

      28.04.2019

      Piotr Choiński został finalistą OSL organizowanej już po raz trzeci przez Uniwersytet Gdański pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jednocześnie wygrał indeks Wydziału Ekonimicznego UG. Trzeci etap rozegrał się 5 kwietnia 2019 r. w Sopocie.

      Finał olimpiady poprzedzony był wyjazdem uczniów i opiekunów do Portu Gdańskiego, a przede wszystkim do DCT Gdańsk. Była to wyjątkowa możliwość zobaczenia specyfiki funkcjonowania portu wraz z funkcjonującymi tam terminalami przeładunkowymi, w tym największym terminalem kontenerowym w Polsce utworzonym na Morzu Bałtyckim po to, by przyjmować głębokowodne, transoceaniczne kontenerowce. Przy okazji można było podpatrzeć rozładunek jednego z największych kontenerowców na świecie - OOCL Indonesia, który ma 399,9 m długości, 58,8 m szerokości oraz 16 m zanurzenia, a na pokład przyjmuje aż 21 413 TEU /kontenerów/.

      Niewątpliwą atrakcją zorganizowaną przez uczelnię gdańską było również zwiedzanie wspaniałej  gdańskiej starówki oraz poznanie historii tego miasta. Wydarzeniami towarzyszącymi olimpiadzie były również wykłady zorganizowane bezpośrednio na terenie uczelni, zarówno dla uczestników, jak i ich opiekunów. Dotyczyły one w głównej mierze transportu morskiego kontenerowego oraz powstawania nowych dróg transportowych w świetle rozwijających się rynków azjatyckich, takich jak np. chiński.

      Należy zauważyć, iż olimpiada była możliwością zmierzenia się z najlepszymi uczniami techników logistycznych lub spedycyjnych z całego kraju, a być może kolejnym krokiem w karierze zawodowej. Piotrkowi Choińskiemu gratulujemy i życzymy logistycznych sukcesów.


      Tekst i zdjęcia: Katarzyna Szymańska

     • Wielkanoc 2019

      17.04.2019

      Zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych, radości z przeżywania Zmartwychwstania Pańskiego tak, by Jego chwała rozpaliła nadzieję i wiarę na lepsze jutro życzy Dyrekcja, pracownicy i młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży.

       

     • Milion na Bank!

      01.04.2019

      Umiejętność gospodarowania własnymi zasobami finansowymi można zaliczyć do grupy najważniejszych kompetencji, które przydadzą się każdemu młodemu człowiekowi kończącemu edukację szkolną.

      W listopadzie 2018 r. uczniowie klasy IV TA przystąpili do konkursu organizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundację  Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! - MILION NA BANK. Celem Konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów oraz umiejętności inwestowania i zarządzania finansami osobistymi. 

      Uczestnicy wzięli udział w internetowej grze, która była symulacją inwestowania. Miała ona charakter zabawy edukacyjnej. Zadaniem ucznia było zgromadzenie wirtualnego kapitału w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł w jak najmniejszej liczbie tur. Gracz otrzymał wirtualny kapitał początkowy w postaci kwoty 10.000,00 zł; do jego decyzji pozostawał wybór produktów finansowych.

      Konkurs rozstrzygnięto w marcu 2019. Najlepszy graczem w województwie podlaskim jest tegoroczna maturzystka z kl. IV TA -  Wiktoria Jankowska. Gratulujemy!

      Tekst: M. Skrodzka

     • Dlaczego łoś nie jest symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego?

      28.03.2019

      Odpowiedź na to i wiele innych pytań można było uzyskać 26 marca w trakcie spotkania uczniów klasy I TL i I A z przedstawicielami Biebrzańskiego Parku Narodowego - panią Anną Satkiewicz i panem Bogdanem Browarskim. Jak się okazało, wśród uczniów znalazły się osoby, które mieszkają zarówno na terenie parku, jak i w jego otulinie.

      Uczniom przybliżono BPN jako jeden z 23 parków narodowych Polski, utworzony 9 września 1993, stanowiący jednocześnie największy park w Polsce o powierzchni 592,23 km², położony na terenach Kotliny Biebrzańskiej w województwie podlaskim. Siedzibą parku jest Osowiec-Twierdza.

      Rok 2019 to dla Biebrzańskiego Parku Narodowego ,"Rok Wilka”, który od niedawna jest spotykany takze na jego terenie. 

      Podczas lekcji zaprezentowano zdjęcia i filmy obrazujące bogatą florę i faunę parku narodowego, jego wyjątkowość w postaci bagien i rozlewisk. a także zachęcano do spędzania  wolnego czasu na terenie BPN poprzez udział w spływach kajakowych czy wędrówkach z przewodnikiem po wyznaczonych trasach.  

                                                                         

      Opracowała: Katarzyna Szymańska

     • Krwiodawcy znów nie zawiedli

      27.03.2019

      27400 ml pełnej krwi pozyskano podczas wiosennej akcji poboru krwi w Ekonomiku. 62 Honorowych Krwiodawców oddało ją w szkole 26 marca br. w towarzystwie troskliwego i niezwykle życzliwego personelu łomżyńskiego Terenowego Oddziału Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

      42 Panie i 20 Panów podzieliło się z podzieliło się z potrzebującymi bezcennym lekiem, którego mimo postępów medycyny nadal nie można wyprodukować. Serdecznie dziękujemy!

      Bohaterami tego dnia byli (w kolejności alfabetycznej):

      1. Braun Marta
      2. Bruszkiewicz Ewelina
      3. Brzeziak Martyna
      4. Chmielewska Natalia
      5. Chojnowska Ewelina
      6. Cieloszczyk Majka
      7. Cwalina Adrianna
      8. Dobkowski Krzysztof
      9. Firmuga Karolina
      10. Gadomska Klaudia
      11. Gontarz Paulina
      12. Górski Szymon
      13. Gumkowska Dominika
      14. Gutowska Justyna
      15. Jachimska Paulina
      16. Jagiełło Konrad
      17. Jankowska Wiktoria
      18. Kalinowska Angelika
      19. Kamińska Żaklina
      20. Karwowska Magdalena
      21. Karwowski Daniel
      22. Karwowski Rafał
      23. Klimaszewska Katarzyna
      24. Konopka Klaudia
      25. Kosiorek Marta
      26. Koszykowska Karolina
      27. Kotowska Paulina
      28. Kowalewski Grzegorz
      29. Krawcewicz Kacper
      30. Kruk Edyta
      31. Litwińska Kinga
      32. Łoniewska Jowita
      33. Majdziak Krzysztof
      34. Malinowski Maciej
      35. Marchewka Dominika
      36. Milewska Karolina
      37. Modzelewska Aleksandra
      38. Modzelewski Karol
      39. Nacewicz Marek
      40. Nurczyk Aneta
      41. Okurowska Klaudia
      42. Olszewska Milena
      43. Opońska Weronika
      44. Ostaszewska Natalia
      45. Peczyński Krzysztof
      46. Prusinowska Julia
      47. Pustułka Marzena
      48. Rejnhard Maria
      49. Rozwadowska Magdalena
      50. Sakowski Dawid
      51. Serwatko Bartosz
      52. Sulewska Karolina
      53. Szabłowska Agata
      54. Szczechura Jakub
      55. Szymański Paweł
      56. Śliwka Jakub
      57. Święciński Mateusz
      58. Tarnacki Mateusz
      59. Ustaszewski Radosław
      60. Wszeborowska Aleksandra
      61. Zegarzewska Oliwia
      62. Żebrowska Justyna
     • Światowy Tydzień Pieniądza

      25.03.2019

      25-31 maja 2019 r. to Światowy Tygodzień Pieniądza. Jego tegoroczna VIII edycja przebiegać będzie pod hasłem Learn. Save. Earn. - Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj.

      W związku z tym, proponujemy uczniom Ekonomika następujące działania:

      • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu wiedzy o finansach w czwartek, 28 marca 2019 r.;
      • klasa III TA przeprowadzi wśród uczniów Ekonomika ankietę na temat oszczędzania. Raport i wnioski z ankiety opublikowane zostaną na WWW i FB szkoły;
      • klasy I TA i II TB, na zajęciach z przedmiotów zawodowych, opracowywać będą temat „Waluty na rynku światowym”, przygotują planszę dotyczącą walut świata i będą rozmawiać o opłacalności inwestycji w walutach obcych;
      • w klasie II TL przeprowadzona zostanie lekcja z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego;
      • klasa III TR zorganizuje dla chętnych warsztaty ceramiczne pod hasłem „Zrób skarbonkę, zacznij oszczędzać" -  27 marca 2019 r. (środa) w godzinach 10:00 - 14:00;
      • klasa II TT opracuje prezentację multimedialną na temat roli pieniądza, zamieszczoną później na WWW i FB szkoły;
      • w klasach I i II przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne pt. „Jak bank udziela kredytu?”;
      • klasa I TL przygotuje gazetkę ścienną na korytarzu pod hasłem Learn. Save. Earn i weźmie udział w zajęciach na temat świadomego oszczędzania;
      • w klasach I TL, II TL i II TA  odbędą się lekcje na temat zarządzania budżetem domowym;
      • klasa III TR stworzy plakaty związane z tegorocznym hasłem Światowego Tygodnia Pieniądza.

       

     • Zintegrowany System Kwalifikacji

      24.03.2019

      21 marca br. uczniowie klasy I TL oraz II A uczestniczyli w spotkaniu  z panią Ewą Frołow, ekspertem ds. uczenia się, reprezentującą Instytut Badań Edukacyjnych. Tematem zajęć było poznanie wdrażanego w życie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej.

      Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrasta liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpływa nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa.

      Młodzież miała okazje dowiedzieć się o  kwalifikacjach nadawanych nie tylko w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, ale również o tych nadawanych  np. przez stowarzyszenia czy organizacje branżowe, funkcjonujące na podstawie różnych przepisów. Jest to istotne między innymi dla osób poszukujących pracy poza własnym krajem, jak i dla pracodawców w celu obiektywnego porównywania kwalifikacji zawodowych. 

      Zintegrowany system kwalifikacji dotyczy tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie, a także pokoleń, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy. W zintegrowanym systemie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać. 

                                                          Opracowała: Katarzyna Szymańska
       

     • Oddaj krew w Ekonomiku

      20.03.2019

       

      26 marca 2019 r. odbędzie się w naszej szkole kolejna akcja poboru krwi. Do udziału w niej serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów, absolwentów i pracowników Ekonomika :).

      Czekamy na Was w godz. 8:30-12:30 w sali 12.

      Przypominamy, że honorowym krwiodawcą może być pełnoletnia, zdrowa osoba, ważąca więcej niż 50 kg. Przed donacją należy zjeść lekki posiłek i nawodnić organizm.

       

     • Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna w Ekonomiku

      11.03.2019

      8 marca 2019 r. odbył się w naszej szkole okręgowy etap III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej, organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.  

      W zawodach drugiego stopnia brało udział 19 uczniów klasy III i IV technikum logistycznego w Ekonomiku oraz uczniówie technikum z Zambrowa i Pułtuska. Młodzież swoją wiedzę sprawdzała w testach wielokrotnego wyboru razem z ponad sześciuset uczniami wyłonionymi na tym etapie w całym kraju.

      Głównym celem olimpiady jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych problematyką spedycyjną i logistyczną z perspektywą kontynuacji tych zainteresowań w charakterze studentów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, jak również upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie spedycji i logistyki. 

                                                                                                                   Opracowała: Katarzyna Szymańska
       

     • Warsaw Pack 2019

      10.03.2019

      7 marca uczniowie klasy I TL i III TL, czyli przyszli logistycy, uczestniczyli w kolejnej edycji Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack 2019. Jest to specjalistyczne wydarzenie skupiające wszystkie gałęzie branży opakowaniowej.

      Targi podzielone były na następujące obszary: strefę techniki pakowania, strefę automatyki, strefę materiałów, strefę druku i etykiet, strefę logistyki i magazynowania, strefę display oraz szeroko pojętą strefę opakowań.

      Podczas zwiedzania młodzież miała okazję zapoznać się z szeroką ofertą opakowań spożywczych, kosmetycznych, farmaceutycznych, chemicznych, opakowań transportowych, przemysłowych oraz całej logistyki, zarówno wewnątrzmagazynowej, jak i transportowej. Nie zabrakło także maszyn wytwarzających opakowania, maszyn pakujących, szerokiej gamy etykiet i maszyn etykietujących oraz pokazu systemów magazynowania i kompletacji. 

      Dla uczniów była to interesująca lekcja z zakresu procesów i gospodarki magazynowej, a także bezpośredni kontakt z urządzeniami spotykanymi w procesie pakowania czy formowania jednostki ładunkowej.

      Opracowała: Katarzyna Szymańska

     • Dzień Kobiet

      09.03.2019

      8 marca wszystkie kobiety czuły się w naszej szkole wyjątkowo. Ich święto panowie uczcili kwiatami, słodkimi upominkami, a przede wszystkim serdecznymi życzeniami szczęścia, zdrowia i spełnienia wszelkich marzeń.

      Jak co roku, spotkaliśmy się z tej okazji na sali gimnastycznej, żeby wysłuchać pięknych wierszy i aforyzmów dotyczących płci pięknej. Utalentowani wokaliści przygotowali zaś niezwykły koncert, podczas którego zarówno fani piosenek lirycznych, jak i wielbiciele mocniejszych brzmień znaleźli "coś" dla siebie.

      Fragmenty koncertu w wykonaniu uczniów Ekonomika:

     • Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

      06.03.2019

      1 marca 2019 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu odbył się finał XI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. W ostatnim tegorocznym etapie zmagań wzięło udział 75 osób.

      W gronie finalistów znaleźli się także nasi uczniowie: Sylwia Semborowska i Hubert Piechowicz z kl. III TL oraz Kacper Krawcewicz z kl. IV TL, przygotowywani przez Panią Magdalenę Salamońską.

      Mimo wysoko zawieszonej przez organizatorów poprzeczki, uczniowie wykazali się szeroką wiedzą i umiejętnościami rozwiązywania trudnych zadań z zakresu wiedzy logistycznej, także w językach obcych.

      Ostateczne wyniki Olimpiady poznamy 29 marca, a już teraz trzymamy kciuki za naszych finalistów.

      Tekst: S. Semborowska

      Zdjęcia: M. Salamońska

     • Jak młodzież postrzega Łomżę

      06.03.2019

      Uczniowie łomżyńskiego Ekonomika wzięli udział w uroczystym podsumowaniu projektów realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Łomża z okazji 600-lecia nadania Łomży praw miejskich. To wyjątkowe wydarzenie 28 lutego uświetnił swoją obecnością wiceprezydent naszego miasta oraz inni zaproszeni goście ze środowiska oświatowego.

      Od czerwca do grudnia ubiegłego roku pasjonaci języka niemieckiego z naszej szkoły zaangażowani byli  w realizację projektu edukacyjnego „Wie die Jugend Łomża sieht”, czyli „Jak młodzież postrzega Łomżę”. Obok uczniów z innych łomżyńskich szkół ponadgimnazjalnych, nasza młodzież opracowała niemieckojęzyczne opisy atrakcji turystycznych Łomży oraz wykonała zdjęcia wybranych miejsc i obiektów. Szkolnymi opiekunami projektu byli nauczyciele języka niemieckiego: Pani Sylwia Wądołowska, Pani Grażyna Mirkowska oraz Pan Michał Polkowski . 

      Praca uczniów stała się częścią biuletynu promującego Łomżę, którego wydanie planowane jest wkrótce przez Urząd Miasta. Organizatorzy projektu złożyli gorące podziękowania zarówno naszym zaangażowanym uczniom, jak i dyrekcji Ekonomika za okazane wsparcie realizacji postawionych w projekcie zadań.


      Pamiątkowe dyplomy i nagrody za udział w projekcie, w imieniu prezydenta Mariusza Chrzanowskiego, wręczył jego zastępca Andrzej Stypułkowski. Liczymy na dalszą owocną współpracę z innymi szkołami w ramach nowych projektów edukacyjnych. 
       

      Więcej zdjęć z wydarzenia na portalu Urzędu Miasta ---> kliknij

      Tekst: M. Polkowski

     • Piękno nauk ekonomicznych

      05.03.2019

      5 marca 2019 r. gościliśmy w szkole prof. dr. hab. Henryka Jana Wnorowskiego - pracownika naukowego Uniwersytetu w Białymstoku, Prezesa Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Wygłosił on młodzieży "Ekonomika" interesujący wykład pt. "Piękno nauk ekonomicznych".

      Pan Profesor niezwykle logicznie, okraszając swój wykład przykładami z życia gospodarczego i społecznego, nie stroniąc przy tym od anegdot, przedstawił naszym uczniom tytułowe tezy, które później zgrabnie udowodnił: nauki ekonomiczne są piękne. Są - w dużym skrócie - dlatego, że powodują rozwój cywilizacji oraz dają szczęście i bogactwo człowiekowi. Nawet kiedy nastąpi kryzys ekonomiczny, stawiają wyzwanie przed ludźmi myślącymi, ponieważ w pokonywaniu kryzysów uwidacznia się wielkość rodzaju ludzkiego.

      Uczniowie wysłuchali wykładu z uważną sympatią, mając przedsmak tego, jak wyglądają zajęcia na uniwersytecie.

      Dziękujemy Panie Profesorze.

      Tekst: P. Drożyner

      Zdjęcia: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

     • 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

      05.03.2019

                                                                                                                                                                         
      „(…) przegrali dom swój w białym borze 
          kędy zawiewa sypki śnieg 
          nie nam żałować - gryzipiórkom - 
          i gładzić ich zmierzwioną sierść (…)”

       

      Dzień ten obchodzony jest od 2011 r. i nawiązuje do tragicznych wydarzeń z 1951 r., kiedy to wykonano wyroki śmierci na kierownictwie IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 1 marca 1951 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie zamordowano Łukasza Cieplińskiego, Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Rzepkę, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego i Karola Chmiela.

      Warto dodać, że sformułowania "Żołnierze Wyklęci" użył po raz pierwszy w 1993 r. Leszek Żebrowski w tytule wystawy "Żołnierze Wyklęci - antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.".

      Żołnierze podziemia niepodległościowego mieli jasno wytyczony cel: odzyskanie pełnej suwerenności państwowej. Łącznie w latach 1944–1956 w tymże podziemiu w różny sposób działało ok.  200 tys. ludzi. Wiosną 1945 roku na ziemiach polskich, w  obecnych granicach, w regularnych oddziałach leśnych służyło nawet 17 tys. żołnierzy.


      Wskutek terroru komunistycznego w latach 1944–1956 zginęło ok. 20 tys. żołnierzy: na mocy wyroków sądowych zostali zamordowani lub zmarli w siedzibach Urzędów Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, więzieniach i obozach, a także zginęli w walce lub w trakcie działań pacyfikacyjnych. Grzebani byli w utajnionych miejscach, które na zawsze miały ukryć pamięć o żołnierzach niezłomnych.


      Po 1989 roku zaczęto przywracać pamięć o bohaterach walk o niepodległość. Odkrywane są miejsca pochówku, przywracana jest także tożsamość żołnierzom zamordowanym przez komunistów. 

      Obchody dnia im poświęconego miały w naszej szkole różnorodny przebieg.

      28 lutego odbył się w uroczysty apel, podczas którego młodzież zapoznano z działalnością niepodległościową żołnierzy wyklętych. Informacje historyczne oraz wiersze i piosenki przygotowane przez uczniów klasy IITT pod kierunkiem nauczycieli: Pani A. Wądołowskiej-Pieniek i Pana J. Dobrzyckiego pobudzały widzów do myślenia i wywoływały nastrój wzruszenia.


      1 marca natomiast uczniowie klas IA i ITL uczestniczyli w uroczystości składania kwiatów pod pomnikiem żołnierzy NSZ i AK przed budynkiem Szkoły Muzycznej. Był to nasz hołd złożony żołnierzom, przez lata zapomnianym, którzy własną krwią znaczyli naszą piękną historię.

      Tekst: K. Domalewski

      Zdjęcia: J. Dąbkowska

     • Nasz Region, Nasza Mała Ojczyzna

      15.02.2019

      „Nasz Region, Nasza Mała Ojczyzna Odzyskanie Niepodległości 1918-1919” to konkurs historyczny, którego organizatorem był Oddział instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

      To konkurs, którego celem było upamiętnienie lokalnych bohaterów, mniej znanych w historii Polski, a jednak bardzo zasłużonych w walce o niepodległość. Przecież na historię narodu i Państwa składają się historie małych społeczności czy regionów.

      14 lutego odbyła się gala wręczenia nagród finalistom i laureatom. Monika i Urszula Serwatko z kl. IVTA przygotowały film o naszym łomżyńskim bohaterze niepodległości Leonie Kaliwodzie.

      Ich  Dzieło, bo tak chyba należy określić ich pracę, uzyskało najwyższą lokatę w ocenie jury i dziewczęta zajęły I miejsce. Gratulujemy i dziękujemy.

      Przypomnę, że to już kolejny sukces dziewcząt. Przed rokiem ich film zdobył III miejsce w międzynarodowym konkursie „Na Tropie”.


      Opr. K. Domalewski

     • Zawód z przyszłością

      12.02.2019

       

      Bezpłatna nauka atrakcyjnych zawodów, brak opłat za zakwaterowanie i wyżywienie, a także pełne umundurowanie i "kieszonkowe" w wysokości ok. 1500 zł miesięcznie to tylko niektóre zalety studiowania na państwowych uczelniach wojskowych.

      11 lutego 2019 r. gościliśmy w szkole reprezentanta łomżyńskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień kapitana R. Sokołowskiego, który wraz z podchorążymi z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przybliżył tegorocznym maturzystom proces rekrutacji do tzw. służby kandydackiej.

      Kapitan Sokołowski omówił także możliwość wstąpienia młodzieży do formowanych w kraju Wojsk Obrony Terytorialnej.

       

      Przydatne linki:

     • Epoka Prymasa Tysiąclecia

      08.02.2019

      7 lutego br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie odbył się finał XVII edycji konkursu historycznego ,,Epoka Prymasa Tysiąclecia", w którym zmierzyło się ponad sześćdziesięciu uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z województwa podlaskiego i Ostrołęki. 

      Zakres historyczny konkursu obejmował życie i działalność  Prymasa S. Wyszyńskiego (1901-1981) oraz sytuację społeczno-polityczną  w Polsce do 1970 roku.

      Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą historyczną w części ustnej i pisemnej, a jury przyznało puchary i nagrody w kategoriach drużynowych i indywidualnych. 

      W kategorii szkół ponadpodstawowych nasza drużyna w składzie: Ewa Lemańska (kl. IVTB), Patrycja Żbikowska (kl. IVTA) i Sebastian Sztejna (kl. IIIA) zajęła pierwsze miejsce.  

      Zwycięzcą indywidualnym w kategorii szkół ponadpodstawowych została Ewa Lemańska, a czwarte miejsce zajął Sebastian Sztejna.

      Gratulujemy!

      opr.: Krzysztof Domalewski

     • Zebrania z rodzicami

      05.02.2019

       

      W niedzielę 10 lutego 2019 r. o godz. 10 odbędą się semestralne spotkania z rodzicami:

       

      • IA – sala  16 – Sylwia Wądołowska
      • ITA – sala 19 – Aneta Drozd
      • ITCR – sala 12 – Emilia Zalewska
      • ITL – sala  37 – Katarzyna Szymańska   
      • ITT – sala 11  – Beata Dzięgielewska
      • IIA – sala 44 – Magdalena Karwowska
      • IITA – sala 43 – Izabela Haponik
      • IITB – sala 6 – Beata Raczkowska
      • IITC – sala 20 – Grażyna Mirkowska
      • IITL – sala  26 – Ewa Walewska   
      • IITT – sala 28 – Agnieszka Wądołowska - Pieniek
      • IIIA – sala 10 – Anna Klimaszewska
      • IIITA – sala 14 – Agnieszka Janczewska
      • IIITC – sala 38 – Hanna Cwalina
      • IIITL – sala 22 – Magdalena Salamońska   
      • IIITR – sala 39 – Ewa Bielak 
      • IIITT – sala 41 – Michał Polkowski
      • IVTA – sala 34 – Małgorzata Skrodzka
      • IVTB – sala 32 – Michał Bąkowski
      • IVTCR – sala 7 – Iwona Listowska
      • IVTL – sala 42 – Agnieszka Urbaniak
      • IVTT – sala 40 – Barbara Jałbrzykowska

       

      Pozostali nauczyciele będą obecni w godz. 1000-1200.

      Serdecznie zapraszamy!