• Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

      28.06.2024

      Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka trwa do 30 czerwca br.

      Rada ma składać się z dziesięciu ekspertów lub ekspertek powoływanych spośród dzieci i młodzieży na roczną kadencję. Może nimi zostać osoba, która ukończyła 7 lat, ale nie ukończyła 18 lat na dzień zakończenia naboru, wykazuje się działalnością społeczną na rzecz ochrony praw dziecka adekwatną do wieku i stopnia dojrzałości.

      Zgłoszenie do Rady należy wysłać do Biura RPD w formie elektronicznej na adres:
      rpd@brpd.gov.pl bądź pisemnie na adres: ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa.

      Więcej informacji i dokumenty niezbędne do rekrutacji dostępne są na stronie:
      https://brpd.gov.pl/2024/06/14/rada-dzieci-i-mlodziezy-rekrutacja-do-konca-czerwca/

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

      21.06.2024

      Kolejny rok szkolny za nami. Po 10 miesiącach wytężonej nauki i pracy społeczność szkolna Ekonomika zebrała się na placu apelowym, by wspólnie powitać upragnione wakacje.

      Podczas uroczystości wysłuchaliśmy listu Pana Mariusza Chrzanowskiego - prezydenta Łomży, a ciepłe słowa do młodzieży i pracowników szkoły skierował Pan dyrektor Paweł Drożyner. Tradycyjnie swoje świadectwa odebrali na forum najlepsi uczniowie, a zwycięzcy niedawnych mistrzostw klas mundurowych - nagrody.

      Po krótkiej części artystycznej rozeszliśmy się do klas, gdzie odbyły się ostatnie w roku szkolnym 2023/2024 spotkania z wychowawcami.

     • Podsumowanie projektu eTwinning w roku szkolnym 2023/2024

      20.06.2024

      W roku szkolnym 2023/2024 w naszej szkole realizowany był projekt eTwinning. Nosił on tytuł: „Im Netz der Brieffreundschaften”, po polsku „W sieci listownych przyjaźni”, Jego głównym celem było nawiązanie i prowadzenie korespondencji w języku niemieckim oraz rozwijanie umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego między uczniami klasy 1TT Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży  i pochodzącą ze Słowenii szkołą SC PET w Ljubljanie (Solski Center Za Posto Ekonomijo in Telekomunikacije Ljubljana).

      Konkurs miał na celu wymianę listów i pocztówek między szkołami partnerskimi, doskonalenie znajomości języka niemieckiego jak również kształtowanie otwartości na inne kultury i narodowości. Opiekunem projektu po stronie słoweńskiej była Pani Mojca Staresinic Becele a w naszej szkole  Pani Ewa Korytkowska – nauczycielki języka niemieckiego.

      W wymianie listów brało udział 16 uczniów ze strony polskiej i słoweńskiej. Listy wysyłaliśmy pocztą tradycyjną i elektroniczną. Uczniowie mieli okazję doskonalić swoją znajomość języka niemieckiego w następujących tematach:

      • przedstawienie siebie i swojej rodziny,
      • opisanie swojego hobby i zainteresowań,
      • obowiązki domowe i spędzanie czasu wolnego.

      Przesyłaliśmy także kartki świąteczne i drobne prezenty związane z naszym krajem z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Na zakończenie projektu każdy z uczniów napisał pocztówkę z pozdrowieniami z naszego miasta oraz krótko przedstawił jego walory.

      Uczniowie chętnie brali udział w tym projekcie. Większość z nich posiada kontakt ze swoimi kolegami i koleżankami ze Słowenii za pomocą mediów społecznościowych.

      Tego typu doświadczenia to dla uczniów nie tylko szansa na naukę języka obcego czy poznawanie kultury innych narodów ale także możliwość zbudowania otwartości między ludźmi, dzielenia się swoimi poglądami na różne teamty.  Uczniom, uczestniczącym w projekcie wymiana listów na pewno pozwoli poszerzyć horyzonty i lepiej zrozumieć ten zróżnicowny globalny świat.

      Tekst i zdjęcia: Ewa  Korytkowska

     • Mistrz ortografii

      19.06.2024

      10 czerwca 2024 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży odbył się Międzyszkolny Konkurs Deutsch-Diktat-Challenge - Rechtschreibmeister gesucht, w którym wyłoniony został mistrz ortografii języka niemieckiego. W zmaganiach konkursowych wzięły udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa  mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Honorowy patronat nad konkursem objęli Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Prezydent Miasta Łomża.

      Każdą ze szkół reprezentowało dwoje uczestników. ZSEiO nr 6 im. 18 Dywizji Piechoty w Łomży reprezentowały uczennice klasy 1 TT - Julia Szymańska oraz Dominika Sielawa. Dziewczęta zdobyły odpowiednio Dominika 28 /56 oraz Julia 51/56 punktów – uzyskując tym samym wyróżnienie w kategorii dla szkół średnich.

      Celem konkursu było rozwijanie umiejętności w zakresie poprawnej pisowni w języku niemieckim, doskonalenie umiejętności posługiwania się tym językiem, jak również podnoszenie kompetencji kluczowych w zakresie wielojęzyczności.

      Konkurs jest kolejną inicjatywą organizowaną przez nauczycieli należących do Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego .

      Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy serdecznie.

      Tekst i zdjęcia: Ewa Korytkowska

     • Dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

      17.06.2024

      Projekt "Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży" uzyskał wsparcie finansowe z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

      Zakres Projektu

      W ramach projektu wymienionych zostało 104 opraw oświetleniowych. Nowoczesne oświetlenie zostało zainstalowane w następujących miejscach:

      • sala gimnastyczna -  szt 64
      • 5 sal lekcyjnych - szt 40

      Informacje o Projekcie

      Nazwa Projektu: "Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży"

      Wartość dofinansowania: 58 410,24 zł. Całkowita Wartość Projektu: 73 012,80 zł   Podpisania Umowy: Styczeń 2024

      Krótki Opis Projektu

      Celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach w naszej szkole poprzez zapewnienie odpowiedniego oświetlenia sal dydaktycznych. Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

      • Zapewnienie odpowiedniego natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy nauczycieli, co wpłynie pozytywnie na ich komfort pracy oraz efektywność.
      • Zapobieganie problemom zdrowotnym wynikającym z niewłaściwego oświetlenia, takim jak zapalenie spojówek czy pogłębianie wady wzroku.
      • Dostosowanie oświetlenia do potrzeb uczniów, co przyczyni się do poprawy komfortu i efektywności nauki.

      Działania te przyczynią się do znaczącej poprawy warunków pracy i nauki w naszej szkole, przynosząc korzyści zarówno dla pracowników, jak i uczniów.

      Opracowała: Renata Narewska

     • W służbie Ojczyźnie

      16.06.2024

      Nasza szkoła wzięła udział w projekcie „W służbie Ojczyźnie”, który od lutego do maja prowadzony był przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku oraz 1 Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej.

      Projekt podzielony był na dwie części. Pierwsza, historyczna, dotyczyła kilku spotkań o charakterze wykładowo-warsztatowym prowadzonych przez pracowników IPN Oddział w Białymstoku, w której młodzież mogła powiększyć swoją wiedzę np. na tematy deportacji czy zbrodni katyńskiej.

      Druga część to jednocześnie podsumowanie całego projektu jak i szkolenie proobronne, połączone z rywalizacją sportowo-wojskową. 14 czerwca jako szkoła wystawiamy 3 sekcje do rywalizacji. Był to bardzo intensywny i wyczerpujący, pełen wrażeń dzień, w którym był blok szkoleniowy i blok sportowo-wojskowej rywalizacji. 
       

      Sekcja numer 1 zajęła II miejsce

      Sekcja  1
      Górski Adam, Konopka Karol, Żukowski Patryk, Plona Dominik, Malesa Szymon, Chmielewski Bartosz, Cwalina Dawid, Gałązka Konrad, Kopańczyk Wiktor, Kochanowski Jakub, Wiśniewski Krzysztof, Drozdowski Rafał, Opiekun Bielicki Grzegorz

      Sekcja 2
      Brzeziak Aleksandra, Jarnutowska Dominika, Słomowska Klaudia, Borawska Amelia, Parzych Klaudia, Sobuta Karolina, Grabowksa Aleksandra, Łada Aleksandra ,Plona Oliwia, Brzózka Gabriel, Sejnowski Kacper, Brzózka Błażej, Opiekun Zadroga-Siwek Aneta

      Sekcja 3
      Ciuchnicki Jakub, Niziński Fabian, Konopka Filip, Dobrogowski Paweł, Butkiewicz Damian, Cier Krystian, Kossakowski Kacper, Kokoszko Krystian, Wicik Dawid, Składanek Michał, Kiernozek Mateusz, Kodzik Alan, Opiekun Rogalski Piotr

       
      Tekst: Grzegorz Bielicki

      Zdjęcia: IPN Oddział w Białymstoku
       

     • Wycieczka po łomżyńskich instytucjach kultury

      16.06.2024

      22 maja 2024 r. klasa 1 TT/TRach wybrała się z panem Arkadiuszem Bałazy i panem Andrzejem Kubrakiem do Muzeum Północno-Mazowieckiego oraz  Archiwum Państwowego w Białymstoku Odział w Łomży

      W muzeum uczniowie mieli okazję skorzystać z trwającej wystawy z okazji 55-lecia MPK w Łomży. Adam Sokołowski, historyk muzeum pokazał uczniom fotografie ukazujące poprzednie lata funkcjonowania komunikacji miejskiej w Łomży. Na wystawie uczniowie mogli również zobaczyć stare przystanki, rozkłady jazdy czy autentyczne bilety. Była możliwość obejrzenia współczesnych kasowników i kart miejskich. Dzięki wystawie można było odbyć sentymentalną podróż w przeszłość oraz poznać, jak transport publiczny w Łomży kształtował się na przestrzeni lat. Dostępne były instalacje stworzone przez pracownika MPK, składające się z części po używanych autobusach. Po obejrzeniu wystawy, historyk przedstawił młodzieży prezentację na temat historii Łomży. Młodzież miała możliwość zadawania pytań dotyczących historii miasta.

      Następnym punktem wycieczki było archiwum, w którym pani kierownik opowiadała uczniom, jak postępować z zarchiwizowanymi dokumentami. Zaprezentowała plan miasta Łomży, gdzie funkcjonowało więzienie, na miejscu którego obecnie znajduje się archiwum. Przedstawiła stronę internetową, dzięki której jest możliwość poznania swoich przodków (wpisanie imienia i nazwiska krewnych). Uczniowie mieli możliwość w sposób praktyczny skorzystania z tej strony.

      Ostatnim punktem zwiedzania archiwum był magazyn, w którym są przechowywanie akty, np. akty stanu cywilnego okręgu bożniczego w Łomży 1827-1908.

      Dzięki uprzejmości zwiedzanych instytucji młodzież Ekonomika miała możliwość zapoznania się z historią miasta, komunikacji miejskiej, a także poznała zbiory archiwalne dotyczące Łomży i regionu.
      To była cenna i interesująca lekcja historii.


                                                        Tekst: Julia Szymańska, Gabriela Zysk, Arkadiusz Bałazy
                                                                                                             Zdjęcia: Arkadiusz Bałazy

       

     • Uczennica Ekonomika finalistką konkursu: „Epoka Prymasa Tysiąclecia”

      14.06.2024

      29 maja 2024 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie odbyła się XXII edycja Konkursu Historycznego „Epoka Prymasa Tysiąclecia”.

      Tematyka konkursu dotyczyła biografii Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 1901­-1981. W bieżącej edycji konkursu blok tematyczny obejmował zagadnienia z historii Polski w latach 1945-1956.

      Do finału konkursu zakwalifikowało się 48 uczniów szkół ponadpodstawowych i 38 uczniów szkół podstawowych.

      Konkurs był dwuetapowy: test, następnie odpowiedzi ustne wyłonionych finalistów na pytania problemowe z zakresu historii i biografii Prymasa.

      Uczennica Ekonomika, Marta Ramotowska z klasy 1TRach, uzyskała tytuł finalisty, zdobywając szóste miejsce.

      Gratulujemy!

      Tekst i zdjęcia: Arkadiusz Bałazy

     • Zuzia Jakubiak ponownie na podium

      11.06.2024

      Uczennica klasy I TL Zuzia Jakubiak zajęła drugie miejsce w kategorii Kumite w VIII Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Zambrowa.

      Zawody, których głównym organizatorem był Zambrowski Klub Karate Kyokushin, rozegrane zostały 8 czerwca 2024 roku  w hali sportowej SP nr 4 w Zambrowie. Uczestniczyło w nich 314 zawodników z 24 klubów z całego kraju. Należy podkreślić, iż Zuzia od kliku lat z powodzeniem staruje w zmaganiach karateków, reprezentując Łomżyński Klub Karate.

      Warto w tym miejscu wspomnieć kilka słów o samej dyscyplinie, jaką jest karate Kyokushin, czyli pełnokontaktowa sztuka walki, rodzaj karate, stworzona przez Masutatsu Ōyamę. Kyokushin jest połaczeniem słów kyoku i shin i tłumaczone jest jako ekstremum prawdy, dążenie do poznania prawdy. Czas trwania walki kategorii Kumite, w której startuje Zuzia, wynosi 3 minuty dla seniorów i seniorek, a w przypadku juniorów i kadetów 2 minuty. Punkty w walce przyznaje się za IPPON, WAZA-ARI i YUKO, a pole walki to kwadrat ułożony z mat o bokach równych 8 m, z dodatkową strefą bezpieczeństwa  o szerokości 1 m z każdej strony.

       
                                 Tekst: Katarzyna Szymańska 
                                  Zdjęcia: Zuzia Jakubiak 

       

     • Zbiórka karmy

      11.06.2024

      Oliwia Zaręba, uczennica kl. 3 TL OPW, już po raz drugi organizuje w szkole zbiórkę karmy dla zwierząt z łomżyńskiego schroniska "Arka".

      Zapraszamy do udziału w tej akcji - szczegóły na zamieszczonym plakacie.

     • ,,Super Logistyk Ekonomika’’ po raz dziewiąty

      10.06.2024

      28 maja 2024 r. 48 uczniów z klas: III TL, III TL OPW  i IV TL OPW, kształcących się w zawodzie technik logistyk, przystąpiło do szkolnego konkursu "Super Logistyk Ekonomika 2024". Konkurs był bardzo wyrównany, a najlepszą trójkę wyłoniła dogrywka .

      Była to IX edycja tego konkursu pozwalająca wyłonić najlepszego logistyka wśród uczniów naszej szkoły. Pytania konkursowe dotyczyły zarówno zagadnień z obszaru magazynu jak i organizacji transportu. Idea konkursu to propagowanie, pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki oraz motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w tym zakresie. Konkurs był dodatkowym sprawdzianem umiejętności przed uczniów przygotowującymi się do  egzaminu z kwalifikacji SP.01 i SPL.04.

      Zwycięzcami IX edycji "Super Logistyka Ekonomika 2024” zostali:

      1. Bartosz Lipka  IV TL OPW
      2. Dawid Cwalina  III TL OPW
      3. Piotr Cencelewicz  IV TL PW

                                                 Organizatorzy konkursu: Katarzyna Szymańska, Magdalena Salamońska

    • Kontakt

     • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
     • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
     • (+48) 86-216-62-63
     • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża
      Poland
     • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
     • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
    • Logowanie