• Podręczniki dla absolwentów szkoły podstawowej

   • Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022 zamieszczono poniżej. 

    Zakupu podręczników na poziomie rozszerzonym, podręczników do nauki języka angielskiego oraz podręczników do przedmiotów zawodowych prosimy dokonywać dopiero w pierwszym tygodniu nauki, we wrześniu, po uzgodnieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
     

    • Język polski - „Ponad słowami. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym i technikum od roku szkolnego 2019/2020”. Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska. Nowa Era
    • Język angielski - podręcznik zostanie wskazany po teście diagnozującym
    • Język niemiecki - „Perfekt 1. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników”. Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska. Pearson.
    • Historia –  Historia. Podręcznik liceum i technikum. Zakres podstawowy. Michał Norbert Faszcza, Radosław Lolo. WSiP.
    • Chemia - „To jest chemia 1 – Chemia ogólna i nieorganiczna” . Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod. Nowa Era
    • Fizyka - „Odkryć fizykę”. Marcin Braun, Weronika Śliwa. Nowa Era
    • Matematyka - Matematyka 1 – podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej. Nowa Era
    • Informatyka - Teraz Bajty Informatyka dla szkół ponadpodstawowych, zakres podstawowy kl. I. Grażyna Koba. MiGra
    • Edukacja dla bezpieczeństwa - Edukacja dla bezpieczeństwa. Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński. OPERON


   • Podręczniki dla absolwentów gimnazjum

   • VI Liceum Ogólnokształcące

    klasa III

    Język polski - M.Chmiel, E.Kostrzewa, A. Równy „Ponad słowami”, Nowa Era

    Język angielski -  M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler: Pearson. Repetytorium maturalne. Poziom rozszerzony. 

    Język niemiecki - Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska- Perfekt 3, wydawnictwo Pearson

    WOS rozszerzony - „Ciekawi świata”; zakres rozszerzony (cz. I i II) – Artur Derdziak, Maciej Batorski, Operon, kl. IIIA

    Matematyka - Nowa Era. Matematyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy. Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

     


    Technikum nr 6

    klasa III

    • Język polski - M.Chmiel, E.Kostrzewa, A. Równy „Ponad słowami”, Nowa Era
    • Język angielski - "Matura Focus 3"  S.Kay, V. Jones - wyd. Pearson
    • Język niemiecki - Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska- Perfekt 3, wydawnictwo Pearson
    • Matematyka: Nowa Era. Matematyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Poziom rozszerzony. Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska


    klasa IV

    • Język polski - M.Chmiel, E.Kostrzewa, A. Równy „Ponad słowami”, Nowa Era
    • Język angielski -M. Umińska, B. Hastings: Pearson. Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy.
    • Matematyka: "Teraz matura", matematyka, poziom podstawowy, zbiór zadań i zestawów maturalnych, Nowa Era;  Zbiór zadań maturalnych matematyka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z rozwiązaniami, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, opracował Ryszard Pagacz ; klasa IV TL również:  „Matematyka – poznać, zrozumieć kl. 3” zakres rozszerzony - A.Przychoda WSiP