• Podręczniki dla absolwentów gimnazjów

     • Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 zamieszczono poniżej. 

      Zakupu podręczników na poziomie rozszerzonym, podręczników do nauki języków obcych oraz podręczników do przedmiotów zawodowych prosimy dokonywać dopiero w pierwszym tygodniu nauki, we wrześniu, po uzgodnieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
      Na początku roku szkolnego będzie możliwość odkupienia podręczników używanych.

       

      VI Liceum Ogólnokształcące


      klasa II

      • Język polski - M.Chmiel, E.Kostrzewa, „Ponad słowami”, Nowa Era
      • Język angielski - "Matura Focus 2"  S.Kay, V. Jones - wyd. Pearson 
      • Język niemiecki - kurs dla początkujących „Motive 2” – A.D. Jarząbek i D.Koper – wyd. WSiP
      • WOS rozszerzony - „Ciekawi świata”; zakres rozszerzony (cz. I i II) – Artur Derdziak, Maciej Batorski, Operon,
      • Matematyka - podstawa:  „Matematyka – poznać, zrozumieć kl. 2” zakres podstawowy - A.Przychoda WSiP; rozszerzenie „Matematyka – poznać, zrozumieć kl. 2” zakres roszerzony - A.Przychoda WSiP

       

      klasa III

      • Język polski - M.Chmiel, E.Kostrzewa, A. Równy „Ponad słowami”, Nowa Era
      • Język angielski M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler: Pearson. Repetytorium maturalne. Poziom rozszerzony. 
      • Język niemiecki - kurs dla początkujących „Motive 3” – A.D.Jarząbek i D.Koper – wyd. WSiP
      • WOS rozszerzony - „Ciekawi świata”; zakres rozszerzony (cz. I i II) – Artur Derdziak, Maciej Batorski, Operon, kl IIIA
      • Matematyka - „Matematyka – poznać, zrozumieć kl.3”   Zakres podstawowy – A. Przygoda… WSiP„Matematyka – poznać, zrozumieć kl.3”, Zakres rozszerzony – A. Przygoda… WSiP

       

      Technikum nr 6


      klasa II

      • Język polski - M.Chmiel, E.Kostrzewa „Ponad słowami” Nowa Era

      • Język angielski - "Matura Focus 3"  S.Kay, D.Brayshaw i inni - wyd. Pearson

      • Język niemiecki -kurs dla początkujących, „Motiv2e ” – A.D.Jarząbek i D.Koper – wyd. WSiP

      • WOS - „Ciekawi świata”; zakres podstawowy - M.Batorski Operon

      • Matematyka - podstawa:  „Matematyka – poznać, zrozumieć kl. 1” zakres podstaw. - A.Przychod… WSiP, „Matematyka – poznać, zrozumieć kl. 2” zakres podstaw. - A.Przychoda… WSiP
       - rozszerzenie „Matematyka – poznać, zrozumieć kl. 1” zakres rozszerzony - A.Przychoda… WSiP, „Matematyka – poznać, zrozumieć kl. 2” zakres rozszerzony - A.Przychoda… WSi

       

      klasa III

      • Język polski - M.Chmiel, E.Kostrzewa, A. Równy „Ponad słowami”, Nowa Era

      • Język angielski - "Matura Focus 3"  S.Kay, V. Jones - wyd. Pearson

      • Język niemiecki - kurs dla początkujących, „Motive 3 ” – A.D.Jarząbek i D.Koper – wyd. WSiP

      • Matematyka - podstawa:  „Matematyka – poznać, zrozumieć kl.2” zakres podstaw. - A.Przychoda… WSiP, „Matematyka – poznać, zrozumieć kl. 3” zakres podstaw. - A.Przychoda… WSiProzszerzenie „Matematyka – poznać, zrozumieć kl. 2” zakres roszerzony - A.Przychoda… WSiP, „Matematyka – poznać, zrozumieć kl. 3” zakres rozszerzony - A.Przychoda… WSiP

       

      klasa IV

      • Język polski - M.Chmiel, E.Kostrzewa, A. Równy „Ponad słowami”, Nowa Era

      • Język angielski -M. Umińska, B. Hastings: Pearson. Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy.

      • Język niemiecki - kurs dla początkujących, „Motive 3 ” – A.D.Jarząbek i D.Koper – wyd. WSiP

      • Matematyka - podstawa:  „Matematyka – poznać, zrozumieć kl. 3” zakres podstaw. - A.Przychoda… WSiP, „Matematyka – poznać, zrozumieć kl. 3” zakres podstaw. - A.Przychoda… WSiP