• Święto pracowników oświaty

      13.10.2023

      W przededniu 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - społeczność Ekonomika zebrała się, żeby celebrować Dzień Edukacji Narodowej, będący świętem wszystkich pracowników szkoły.

      Początek uroczystości stanowiło wprowadzenie nowego sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie Pan Dyrektor Paweł Drożyner, podkreślając, że w naszej szkole pracują wyłącznie wyróżniający się nauczyciele, nagrodził część z nich "za wysoką jakość pracy edukacyjnej, za niestrudzone kształtowanie serc, postaw oraz rozwijanie uczniowskich pasji, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych". Wśród wyróżnionych znaleźli się: Pani Monika Bukowska, Pani Lidia Drozdowska, Pani Izabela Haponik, Pani Magdalena Karwowska, Pani Agnieszka Leśniewska, Pan Miachał Polkowski, Pani Natalia Przestrzelska, Pani Ewa Przystępska, Pan Bartłomiej Pytel, Pani Małgorzata Rogalska, Pani Magdalena Salamońska, Pani Agnieszka Urbaniak oraz Pani Emilia Zalewska. Warto dodać, że tegoroczną laureatką nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty została Pani Katarzyna Szymańska, a Pan Maciej Powichrowski otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Łomża.

      W imieniu uczniów, płynące z serca podziękowania i życzenia skierowały do nauczycieli, wychowawców oraz pracowników administracji tegoroczne maturzystki - Iga Czajkowska i Julia Dobrogowska (kl. 5 TAp), po czym wysłuchaliśmy koncertu przygotowanego przez zespół w składzie: Martyna Truskolaska kl. 5 TRp (wokal), Adam Górski kl. 3 TL OPW (klawisze) i Jakub Warchoł kl. 2 TR (perkusja). Z kolei Gabriela Małachowska z kl. 4 A LO brawurowo wykonała na skrzypcach utwór pt."Czardasz". 

      Koordynatorem przygotowań uroczystości była Pani Natalia Przestrzelska, a dekoracje przygotowała Pani Ewa Bielak.

      Zapraszamy do obejrzenia fragmentów koncertu i zdjęć z wydarzenia.

      Opracowała: Magdalena Karwowska

     • Mamy Patrona!

      11.10.2023

      11 października 2023 r. to dzień, który zapoczątkował nową kartę w historii naszej szkoły. To właśnie dziś odbyła się uroczystość nadania imienia 18 Dywizji Piechoty Technikum nr 6 oraz VI Liceum Ogólnokształcącemu w Łomży. Tym samym zyskaliśmy Patrona i nowy sztandar.

      Uroczystość składała się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowiła Msza Święta, którą w Katedrze Św. Michała Archanioła odprawił w intencji społeczności szkolnej Jego Ekscelencja Biskup Tadeusz Bronakowski wraz z Księdzem Kanonikiem Marianem Mieczkowskim - Proboszczem parafii katedralnej. Oprawę muzyczną Mszy przygotował ks. Grzegorz Kierski oraz schola złożona z dziewcząt z naszej szkoły. 

      Po Mszy Świętej, na szkolnym placu apelowym odbyła się druga część uroczystości, której przebiegł był zgodny z ceremoniałem wojskowym i rozpoczął się od podniesienia flagi państwowej oraz odśpiewania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Apel prowadził dowódca batalionu zabezpieczenia 18 Pułku Logistycznego Pan Podpułkownik Tomasz Radziejowski, a narratorem z ramienia szkoły był Pan Maciej Powichrowski.

      W dalszej części uroczystości, Pan Dyrektor Paweł Drożyner powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się, między innymi, Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, Pan Pułkownik Paweł Gałązka - dowódca 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, Senator RP Pan Marek Komorowski, Prezydent Miasta Łomża Pan dr Mariusz Chrzanowski wraz ze swoim zastępcą Panem Andrzejem Stypułkowskim, Przewodniczący Rady Miasta Łomża Pan Wiesław Grzymała, przedstawiciele działających w mieście instytucji, Dyrektorzy okolicznych szkół, Fundatorzy sztandaru oraz społeczność szkolna, wśród której nie zabrakło Rodziców uczniów i emerytowanych Nauczycieli.

      Po poświęceniu nowego sztandaru szkoły, nastąpiło wbicie w jego drzewiec symbolicznych gwoździ oraz złożenie podpisów na akcie ufundowania sztandaru przez Fundatorów: Pana dr Mariusza Chrzanowskiego, Pana Pułkownika Pawła Gałązkę, Panią Sylwię Chojnowską -  Wiceprzewodniczącą Rady Rodziców, Pana Czesława Filipkowskiego (Ubezpieczenia Polonia Łomża), Pana Józefa Babiela (Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej), Pana Jarosława Siwika (Współwłaściciela firmy Danex Rogienice Wielkie), Panią Ewelinę Modzelewską (ZM KOBI Przytuły) oraz Pana Pawla Ostrowskiego (właściciela firmy PPN Piątnica). Nieobecnym fundatorem był Pan Jan Kurpiewski - właściciel PHU Kurpiewski Łomża.

      Sztandar naszej szkoły składa się z drzewca, 2 płatów i głowicy. Mosiężna cylindryczna głowica zakończona jest srebrnym orłem ze złotymi szponami, dziobem i koroną. Drzewce, połączone mosiężną tuleją, są koloru brązowego. W drzewiec wbite zostały gwoździe pamiątkowe z imionami i nazwiskami Fundatorów. Prawy płat jest w kolorze amarantowym i przedstawia srebrnego orła ze złotymi szponami, dziobem i koroną oraz napis Rzeczpospolita Polska. Lewy płat jest w kolorze zielonym, charakterystycznym dla koloru czapek uczniów szkół ekonomicznych i handlowych w latach powojennych oraz nawiązującym do koloru poprzedniego sztandaru szkoły. W centrum znajduje się białe koło z odznaką 18 Dywizji Piechoty, to jest amarantową tarczą z orłem hallerowskim z literą K na piersi. Jest to inicjał pierwszego dowódcy Dywizji - Generała Franciszka Krajowskiego. Tło taczy stanowią dwa srebrne skrzyżowane miecze. Na górze widnieje napis Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, na dole nazwy szkół: Technikum nr 6 i VI Liceum Ogólnokształcące im. 18 Dywizji Piechoty. W lewym górnym rogu sztandaru znajduje się logo Łomżyńskiej Szkoły Handlowej z 1906 r. - kadyceusz Hermesa będący symbolem handlu. W dolnym prawym rogu sztandaru widnieje żaglowiec, będący symbolem szkoły od 1992 r. Umieszczenie tych symboli tna nowym sztandarze to odwołanie do chlubnej tradycji szkoły.

      Poczet sztandarowy naszej szkoły składa się z uczniów klasy IV TL Oddziału Przygotowania Wojskowego. Jego chorążym jest Karol Śliwka, któremu asystują Kacper Zając i Wiktor Cychol.

      Krótką część artystyczną przygotował szkolny zespół muzyczny kierowany przez Pana Dyrektora Krzysztofa Domalewskiego w składzie: Kornelia Zalewska,  Wiktoria Gawrońska, Julia Komosińska, Julia Jerzyło, Agnieszka Rogowska, Martyna Truskolaska, Bartosz Gorzoch, Agam Górski i Jakub Warchoł.

      Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z dzisiejszej uroczystości oraz z okolicznościowymi przemówieniami.

      Opracowała: Magdalena Karwowska

      Zdjęcia: GabsFoto

       

     • Zdalna lekcja historii

      13.10.2023

      4 października br. klasy: 1TT, 1TRach, 5TLp i 4A LO uczestniczyły w zdalnych lekcjach historii pt. „Bohaterscy żołnierze Wojska Polskiego w XX wieku”. Uczniowie zostali objęci programem edukacyjnym podnoszącym świadomość historyczną i propagującym postawy obywatelskie. Inicjatorem programu jest Fundacja Kwartalnika "Wyklęci”.

      Prelegentem był Robert Radzik, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Problematyką antykomunistycznego podziemia niepodległościowego zajmuje się od początku lat 90. Swoje badania historyczne koncentruje na dziejach podziemia narodowego na Białostocczyźnie i Mazowszu Północnym. Współpracownik Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce oraz kwartalnika „Wyklęci”. Autor książek: „Z otchłani niepamięci. Szkice i opowieści o Wyklętych z NZW”; „Niezłomny major. Rzecz o Marianie Kozłowskim”; „Wszystko dla kochanej Ojczyzny. Rzecz o por. Tadeuszu Narkiewiczu „Ciemnym”. Najnowszą publikacją Roberta Radzika jest obszerny album fotografii i dokumentów Okręgu Północne Mazowsze NZW pt. „Walczyć jak nasi przodkowie”.

      W swoim wystąpieniu Robert Radzik przywołał sylwetki, m.in. Władysława Raginisa, Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”, Witolda Pileckiego, Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”, Ireny Iłłakowicz, Kazimierza Żebrowskiego ps. „Bąk”, Hieronima Rogińskiego ps. „Róg”. Niektórzy z nich byli powiązani z naszym regionem. Prelegent przedstawił zasługi w/w osób na rzecz kraju i dokonał oceny tych postaci.

      Tekst i zdjęcia: Arkadiusz Bałazy

     • Wojskowy Dzień Otwarty

      07.10.2023

      6 października 2023 r. oddziały przygotowania wojskowego naszej szkoły (2 TL OPW i 3 TL OPW) wzięły udział w Wojskowym Dniu Otwartym w Akademii Łomżyńskiej.

      Wydarzenie było inauguracją projektu „Akademia_CYBER.MIL” prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji Nauki. Po uroczystym otwarciu, w kompleksie uczelni czekało na młodzież wiele atrakcji, między innymi: występ orkiestry wojskowej, pokaz różnego rodzaju sprzętu wojskowego, wykłady na temat cyberbezpieczeństwa. W trakcie podziwiania pojazdów wojskowych można było skosztować pysznej grochówki.

      Tekst i zdjęcia: Grzegorz Bielicki

       

     • Inżynierowie przyszłości - zaproszenie do udziału w programie

      04.10.2023

      Pierwsze prace badawcze, fascynujące eksperymenty, naukowe wyzwania, granty na realizację pomysłów i stypendia – to wszystko czeka na młodzież liceów i techników, która dołączy do pilotażowej edycji Programu „Inżynierowie przyszłości” organizowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

      „Inżynierowie przyszłości” to nowy ogólnopolski program dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy pragną realizować ciekawe, ambitne i innowacyjne projekty edukacyjne z uwzględnieniem przynajmniej jednego z obszarów nauki: fizyka, chemia, energetyka, ekologia i ochrona środowiska. Uzdolniona młodzież będzie mogła wcielić się w rolę naukowca i przeprowadzić prace badawcze zgodnie z hasłem tegorocznej pilotażowej edycji programu „Nauka przez DOŚWIADCZENIE”.

      W ramach Programu przeprowadzony zostanie konkurs, w którym nauczyciele z uczniami mogą zgłaszać swoje pomysły prac badawczych. Autorzy 100 najlepszych koncepcji otrzymają dofinansowanie w postaci grantu na zakup materiałów do projektów. Łączna pula nagród w konkursie to 100 000 zł.

      Młodzi badacze, którzy stworzą do końca kwietnia 2024 r. najciekawsze projekty, zostaną dodatkowo nagrodzeni
      stypendiami, zaś ich nauczyciele nagrodami finansowymi. Twórcy najlepszych prac (uczniowie i nauczyciele) zostaną zaproszeni do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Szkół Ponadpodstawowych, która odbędzie się w czerwcu 2024 r. w Warszawie.


      Udział w Programie polega na założeniu przez nauczyciela konta i zgłoszeniu projektu, jaki zamierza pod jego opieką realizować uczeń. Rejestrować się i dokonywać zgłoszeń konkursowych można od 10 października do 15 listopada 2023 r. za pomocą formularza na stronie www.inzynierowie-przyszlosci.pl

      Materiał nadesłany

     • Trening z Hubertem

      03.10.2023

      2 października w naszej szkole na sali gimnastycznej odbyły się zajęcia z podstaw samoobrony dla chętnych uczniów naszej szkoły. Zajęcia, na zaproszenie katedry wychowania fizycznego, poprowadził absolwent Ekonomika, zawodnik MMA Hubert Sulewski.

      Trening przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Jak zaznaczył sam prowadzący, młodzież ćwiczyła z zaangażowaniem. Niektórzy z nich tuż po skończonych zajęciach pytali, kiedy następne spotkanie z Hubertem.

      Tekst  i zdjęcia: Piotr Rogalski

    • Kontakt

     • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
     • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
     • (+48) 86-216-62-63
     • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża
      Poland
     • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
     • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
    • Logowanie