• Kolejny rocznik Absolwentów Ekonomika przechodzi do historii

      26.04.2024

      26 kwietnia 2024 r. społeczność naszej szkoły zebrała się, aby pożegnać kolejny rocznik Ekonomika. Uroczystość rozpoczęła się od okolicznościowego przemówienia Pana Dyrektora Pawła Drożynera:

       

      Szanowna Rado Pedagogiczna, Drodzy Absolwenci i Rodzice!

      26 kwietnia 2024 r. z pewnością zapadnie w pamięci zgromadzonych tu osób. To dzień długo oczekiwany, zwłaszcza przez naszych Absolwentów i Ich Rodziców, dzień ukończenia szkoły. Dla jednych radosny, dla innych smutny, być może refleksyjny, ale na pewno ważny. Kończy się, dla 116 naszych uczniów i ich wychowawców oraz nauczycieli 4- lub 5-letnia edukacyjna podróż. Ten dzień jest też po trosze historyczny dla naszej społeczności – po 21 latach funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Ekonomiku, żegnamy, obok absolwentów Technikum nr 6, ostatnich absolwentów VI Liceum Ogólnokształcącego.

      Wręczone dziś świadectwa ukończenia szkoły średniej są symbolicznie traktowane w naszym społeczeństwie, jako zamknięcie okresu młodzieńczego w życiu człowieka i pierwszy krok wejścia w dorosłość. Według nauczycieli są one również symbolem samodzielności, odpowiedzialności młodych ludzi, kluczem otwierającym następne i następne drzwi życia przed naszymi Absolwentami.

      Cieszy nas, pedagogów, fakt, że 116 młodych ludzi, zmagając się z własnymi słabościami, z naszą, nauczycieli i rodziców pomocą, zwycięsko ukończyło kolejny edukacyjny etap w swoim życiu. Wierzymy, że jesteście ludźmi, którzy potrafią odróżnić Dobro od Zła, Światło od Ciemności, że nie będziecie osobami biernymi i obojętnymi na rzeczywistość, która Was otacza.

      Energia, przedsiębiorczość, aktywność, pracowitość, pomysłowość, wytrwałość, uczciwość, sprawiedliwość, wrażliwość – tych wartości uczyliśmy Was w naszej szkole i niech one towarzyszą Wam w dorosłym życiu.

      Niech szkoła w Waszej pamięci pozostanie miejscem, w którym przeżyło się nie tylko stres przed klasówkami i sprawdzianami, ale też miejscem wspaniałych sympatii, przyjaźni, miłości, poszukiwania własnego ja, no i oczywiście nowych umiejętności i wiadomości przydatnych w dalszym życiu.

      Niech waszym drogowskazem będą słowa Dezyderaty Baltimorskiej:

      "Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamiętaj, jaki spokój może być w ciszy. Tak dalece, jak to możliwe, nie wyrzekaj się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głość spokojnie i jasno. Wykonuj z sercem swoją pracę, jakkolwiek by była skromna. Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być dla Ciebie tarczą. Jesteś dzieckiem Wszechświata. Tak więc bądź bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o Jego istnieniu. Zachowaj pokój ze swoją duszą. Bądź pogodny. Staraj się być szczęśliwy".

       

      Życzę Wam, życzymy wszyscy, by spełniły się Wasze plany i marzenia, byście osiągnęli jak najwyższe noty na egzaminach maturalnych, znaleźli interesującą pracę, potrafili znaleźć swoje miejsce w skomplikowanym świecie. To Wy będziecie budować przyszłość Polski, przyszłość Ziemi Łomżyńskiej, naszej małej, lokalnej Ojczyzny. Świat czeka na Was, ruszajcie, przyszedł Wasz czas!

      Chciałbym również bardzo gorąco, z wielką wdzięcznością, podziękować całej Radzie Pedagogicznej za trud edukacyjny podczas pracy z naszymi Absolwentami. W szczególności chciałbym podziękować wychowawcom: Pani Agnieszce Janczewskiej, Pani Małgorzacie Skrodzkiej, Pani Iwonie Listowskiej, Panu Piotrowi Rogalskiemu i Panu Michałowi Polkowskiemu – wierzę w to głęboko, że w każdym z wychowanków pozostanie cząstka Waszej osobowości.

      Dziękuję również Rodzicom Absolwentów - bez Państwa pomocy, zaangażowania, współpracy nasza praca w szkole nie wydałaby tak pięknych owoców. 

      Podziękowania za przygotowanie artystycznej oprawy dzisiejszej wspaniałej, wzruszającej uroczystości kieruję do Pani Iwony Listowskiej oraz wychowawców klas maturalnych, Pana Dyrektora Krzysztofa Domalewskiego i wszystkich naszych młodych wykonawców.

       

      W dalszej części uroczystości głos zabrali: przedstawiciel wychowawców klas maturalnych Pan Michał Polskowski, przedstawiciel rodziców Pan Edwin Kajko oraz przedsawiciele Absolwentów. Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu tegorocznych Absilwentów oraz młodzieży z klasy 4 TL OPW. 

       

      Tekst, zdjęcia i video: Magdalena Karwowska

       

     • Projekt profilaktyczno-rozwojowy pt. "Hel-3. Misja na Księżycu"

      24.04.2024

      Uczniowie dwóch klas Technikum nr 6 wcielili się w role kandydatów na astronautów NASA i przeszli mentalny trening budowania odporności psychicznej, przygotowując się do 3-letniej misji na księżycu w celu wydobycia pierwiastka Hel-3.

      Nie, nasi uczniowie nie lecą na razie w kosmos! :) Uczestniczyli w projekcie profilaktyczno-rozwojowym mającym na celu świadome rozwijanie kondycji psychicznej młodych ludzi. “Hel-3. Misja na Księżycu” to warsztat edukacyjny w postaci gry fabularnej, realizowany przy współpracy z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli “SENSOS” w Łodzi oraz Europejskim Instytutem Brainologii. Warsztat przeprowadziła współpracująca z obiema tymi instytucjami nasza anglistka, Katarzyna Zając-Malinowska.

      Podczas rozgrywki uczniowie biorą udział w symulacji misji w tajnych laboratoriach NASA - zdobywają tam wiedzę i umiejętności, które pozwolą im zachować i rozwijać psychiczny dobrostan oraz radzić sobie ze stresem w nieznanej, pozaziemskiej rzeczywistości. Pracują m.in. nad umiejętnościami nawiązywania kontaktu z nieznanym gatunkiem istot pozaziemskich, budują lądownik dla arcyważnej molekuły, a także budują matrycę szczęścia konieczną utrzymania zdrowia psychicznego w kosmosie - to fabularne zadania gry. Poprzez swoje działania uczą się m.in. rozpoznawania i nazywania emocji, okazywania życzliwości, budowania relacji, zespołowości i celebrowania osiągnięć. Wspólnie poddają się refleksji nad szukaniem sensu w życiu i celowości swoich działań. Warsztat zbudowany jest na solidnych podstawach naukowych - modelu PERMA prof. Martina Seligmana, koncepcji szczęścia prof. Sonji Lyubomirsky i trzech potrzebach psychicznych mózgu wg dra Ricka Hansona.

      Zastosowana grywalizacja pozwala na podniesienie poziomu zaangażowania uczestników w doświadczanie zaproponowanych technik budowania psychicznego dobrostanu i radzenia sobie ze stresem. Wzrost świadomości i zmiana przekonań na temat odporności psychicznej dzięki wykonanym pre- i post-testom potwierdzają  - misja zakończona sukcesem!

      Tekst i zdjęcia: Katarzyna Zając-Malinowska

       

     • Ogólnopolski Konkursu „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”

      22.04.2024

      20 kwietnia w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży odbył się etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu "Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego". Do rywalizacji zgłosiło się 11  drużyn z następujących szkół ponadpodstawowych:

      • II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży
      • III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży
      • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
      • Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem
      • Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Mońkach
      • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
      • Zespół Szkól nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
      • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
      • Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
      • Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
      • Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce

      Uczestnicy konkursu losowali pytania zawarte w prezentacji multimedialnej wg wcześniej ustalonej strategii z puli pytań za jeden (pytania różnego typu po polsku), za dwa (test wyboru po niemiecku) lub za trzy punkty (pytania otwarte po niemiecku). Tematyką konkursu w tym roku była Szwajcaria. 

      Najlepsze w tej dziedzinie oraz obranej strategii okazały się uczennice z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” z Zambrowa w składzie: Oliwia Chryczyk, Martyna Wołpiuk, Magdalena Kalinowska. Do konkursu uczniów przygotowała pani Beata Pietranik. I to ten zespół będzie reprezentował nasz region na konkursie ogólnopolskim 16 czerwca w Krakowie.

      Drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 z Łomży,  trzecie miejsce osiągnęli uczniowie z Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka z Wysokiego Mazowieckiego, a czwarte uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży.

      Podczas rozdania nagród swoją obecnością zaszczycili nas: pan Jacek Piorunek – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego,  przedstawiciele uczelni, które objęły patronat nad naszym przedsięwzięciem: dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, prorektor ds. nauki i rozwoju w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, dr Izabela Sekścińska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Akademii Łomżyńskiej w Łomży, pan Zbigniew Kossakowski –  dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży oraz pan Krzysztof Domalewski – wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży.

      Wszyscy uczniowie otrzymali zaświadczenia o udziale w konkursie oraz drobne upominki, a zwycięskie drużyny dyplomy, nagrody oraz puchary dla szkół. Trofea dla zwycięzców w postaci pucharów powstały z wykorzystaniem drukarki 3D pozyskanej przez szkołę z projektu Laboratoria Przyszłości.  Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Zarząd Oddziału Łomża PSNJN, Ambasady Niemiec i Szwajcarii, Instytut Austriacki w Warszawie, Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży, Akademię Łomżyńską w Łomży oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży. Dyplomy zostały przygotowane w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży.

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy serdecznie zaangażowania, a nauczycielom dziękujemy za podjęty trud przygotowania młodzieży. Konkurs organizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego od 2013 roku i przebiega trzyetapowo: na szczeblu szkolnym, regionalnym i ogólnopolskim.

      Za zwycięską drużynę trzymamy kciuki w czerwcu, a pozostałym uczestnikom życzymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu.

      Dziękujemy nauczycielom pracującym w 2 zespołach komisji konkursowej – p. Edycie Brodackiej, p. Sylwii Bzurze, p. Beacie Pietranik, p. Małgorzacie Rzodkiewicz, p. Renacie Krynicy, p. Damianowi Święcicy i p. Michałowi Polkowskiemu.

      Podziękowania kierujemy również do członków Oddziału Łomża PSNJN, którzy dla uczniów i nauczycieli przygotowali słodki poczęstunek.

      Koordynator regionalny konkursu   

       Ewa Korytkowska  

    • Inauguracja projektu
     • Inauguracja projektu

      22.04.2024
      19 kwietnia 2024 r. dokonaliśmy w naszej szkole symbolicznej inauguracji współpracy polsko-niemieckiej między Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży a GymnasiumNeuWulmstorf w Dolnej Saksonii. Partnerstwo szkół zawiązane zastało po seminarium kontaktowym zorganizowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
     • Mistrzostwa miasta w siatkówce dziewcząt

      18.04.2024

      11 kwietnia 2024 r. na sali sportowej II LO oraz 16 kwietnia 2024 r. na sali sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, odbyły się finały mistrzostw miasta w siatkówce dziewcząt.

      W pierwszym dniu turnieju dziewczęta miały do rozegrania dwa spotkania. Wygrywają oba mecze po 2:0, a przeciwniczkami były drużyny I LO oraz ZSWiO nr 7. Drugiego dnia do rozegrania mamy jedno spotkanie - przeciwnikiem było II LO. Dwie drużyny do tego momentu nie poniosły porażki i ten mecz miał wyłonić, kto w tym roku zostanie mistrzem. Po bardzo zaciętych i wyrównanych setach lepsze okazały się przeciwniczki i to one cieszyły się ze zwycięstwa. Nasza szkoła po bardzo dobrej grze w tym turnieju zajęła 2 miejsce.


      Skład drużyny: Wygnał Marta (kapitan), Brzeziak Aleksandra, Wiśniewska Anna, Łada Aleksandra, Mroczkowska Marta, Staniórska Zuzanna, Dąbrowska Karolina, Niedbała Kornelia, Laszczkowska Anna, Bagińska Kinga, Szymanowska Kamila, Laskowska Karolina, Domurat Barbara, Dudas Justyna

      Ogromne brawa i gratulacje dla zawodniczek!

      Opracował: Grzegorz Bielicki

     • Damian Boguski w finale "Od technika do logistyka 5.0"

      18.04.2024

      16 kwietnia br. w siedzibie Politechniki Opolskiej odbył się etap finałowy V Ogólnopolskiego Konkursu Logistycznego "Od technika do logistyka 5.0". Damian Boguski uczeń klasy III TL zajął siódme miejsce w kraju, w tym wyjątkowo trudnym, trzecim etapie konkusu organizowanego przez MKS „LogPoint” działający przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz przy Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.

      Damian zmierzył się w tegorocznej edycji  konkusu z tematem wykorzystania AI  w szeroko pojętej logistyce. Na finał składało się case study, rozmowa z komisją konkursową, prezentacja pracy i pytania komisji. Należy podkreślić, że w całym konkursie uczestniczyło 1563 uczniów z 91 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Patronem Honorowym konkursu było Ministerstwo Edukacji, Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Prezydent Miasta Opola.

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

      Zdjęcia i tekst: Katarzyna Szymańska

     • Nagroda specjalna dla Wiktorii Pianko

      17.04.2024

      4 kwietnia 2024 r. poznaliśmy wyniki II edycji konkursu Mój pomysł na biznes - Zabiznesuj w Łomży. W ramach projektu Wiktoria Pianko - uczennica kl. 2 TA - przygotowała biznesplan zatytułowany "Warsztaty psychologiczne dla młodzieży", który uzyskał wyróżnienie specjalne przyznane przez Pana Roberta Bagińskiego - właściciela RBB Electric w Łomży.

      Konkursowy projekt uczennicy Ekonomika adresowany jest dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Projekt działalności zakładał udzielanie profesjonalnego wsparcia psychologicznego uczniom przez psychologa, który docierałby do ich szkoły. W ramach działalności gospodarczej zorganizowany byłby cykl dziesięciu dwugodzinnych warsztatów kierowanych do młodzieży, w trakcie których uczniowie mogliby rozmawiać o problemach związanych z wkraczaniem przez nich w dorosłe życie.Tematyka zajęć obejmowałaby zagadnienia związane z radzeniem sobie ze stresem, kształtowaniem samooceny, unikaniem wchodzenia w toksyczne relacje oraz treści dotyczące zaburzeń odżywiania czy poświęcone problemowi zachowań autodestrukcyjnych. Są to trudne problemy, z którymi mierzą się młodzi ludzie, jednak często nie mają wystarczająco dużo odwagi oraz determinacji aby poruszać takie tematy z bliskimi. Działania te z pewnością sprzyjałyby poprawie dobrostanu oraz komfortu psychicznego uczniów.

      W ramach działań konkursowych Wiktoria Pianko napisała pod kierunkiem Pana Macieja Powichrowskiego (przedmioty zawodowe) obszerny biznesplan. W realizacji projektu uzyskała również wsparcie szkolnego psychologa - Pani Julity Chojnowskiej, z którą konsultowała treści możliwe do realizacji podczas warsztatów będących przedmiotem biznesplanu.

      Dodatkowe podziękowania należy złożyć Paniom Annie Przesław (psycholog) oraz Annie Leszczewskiej (pedagog) z I LO w Łomży, które udzieliły uczennicy wywiadu wideo podkreślającego znaczenie tego typu zajęć dla młodych ludzi. Nagranie wideo zostało użyte w drugim etapie konkursu, kiedy to Wiktoria prezentowała na żywo swój pomysł na biznes przed komisją konkursową.

      Serdecznie gratulujemy Wiktorii sukcesu oraz liczymy, że w przyszłości zrealizuje swój pomysł na biznes i zabiznesuje w Łomży.

       

      Tekst: Maciej Powichrowski

      Zdjęcia: Julita Chojnowska, Magdalena Karwowska i mylomza.pl

     • Honorowe Krwiodawstwo powróciło w mury Ekonomika

      16.04.2024

      Pierwsza od 4 lat akcja poboru krwi w naszej szkole cieszyła się wśród młodzieży ogromną popularnością. Podczas dzisiejszego wydarzenia, pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Oddział Terenowy w Łomży pozyskali niemal 21 litrów pełnej krwi od 47 dawców.

      Chęć donacji zgłosiło dziś rano 65 osób, z czego 13, pomimo wzmożonych wysiłków personelu medycznego, nie zdążyło oddać krwi w Ekonomiku i jutro odwiedzi gościnne progi RCKiK. Z kolei z zarejestrowanych w szkole 52 osób (31 kobiet i 21 mężczyzn), aż 47 stanowili kandydaci na dawców pierwszorazowych.

      Pomimo rozmaitych obaw, które z pewnością towarzyszyły młodzieży podczas tego wydarzenia, wszystkim jego uczestnikom należą się wielkie gratulacje - w atmosferze wzajemnej życzliwości dołączyli do grona Bohaterów, bez których ratowanie ludzkiego życia często byłoby bezskuteczne - krwi nie można bowiem wyprodukować w laboratorium - musi zostać podarowana przez dawców.

      Serdecznie dziękujemy w imieniu potrzebujących!

      Podziękowania należą się również uczniom klas 4 TA i 5 TLp, którzy wsparli organizację akcji.

       

      Tekst i zdjęcia: Magdalena Karwowska

      W akcji uczestniczyli (kolejność wg rejestracji):

      • Karolina Łepkowska
      • Natalia Piątek
      • Arkadiusz Sobieski
      • Przemysław Piekarski
      • Adam Szablanowski
      • Magdalena Kryś
      • Karolina Cwalina
      • Kacper Dołęgowski
      • Michał Gutowski
      • Alicja Kozłowska
      • Natalia Flera
      • Klaudia Frąckiewicz
      • Kinga Baranowska
      • Bartłomiej Szabłowski
      • Gabriela Żurawska
      • Adam Prusinowski
      • Natalia Papież
      • Karol Śliwka
      • Piotr Cencelewicz
      • Przemysław Dziąba
      • Natalia Grodzka
      • Milena Głębocka
      • Weronika Sobocińska
      • Weronika Klimaszewska
      • Wiktoria Pazik
      • Aleksandra Ruszczyk
      • Natalia Alicka
      • Dawid Dymko
      • Jakub Okupski
      • Amelia Borawska
      • Oliwia Zaręba
      • Weronika Pastorczyk
      • Rafał Drozdowski
      • Kajetan Petkowski
      • Łukasz Sarnacki
      • Marcin Duda
      • Szymon Wityński
      • Natalia Zaręba
      • Maciej Szulc
      • Iga Czajkowska
      • Aleksandra Grzymała
      • Julia Dobrogowska
      • Julia Kowalewska
      • Mateusz Czerwiński
      • Patrycja Jabłońska
      • Dominik Bałdyga
      • Natalia Remiszewska
      • Martyna Truskolaska
      • Anna Laszczkowska
      • Karolina Sobczak
      • Oskar Kajko
      • Magdalena Karwowska
     • Akademia podatkowa KAS

      11.04.2024

      9 kwietnia br. uczniowie klas IV i V naszej szkoły wzięli udział w lekcjach przeprowadzonych przez p. Iwonę Świderską, p. Monikę Mańko, p. Barbarę Rogowską i p. Dorotę Domitrz - pracownice Urzędu Skarbowego w Łomży.

      Zajęcia odbyły się w ramach „Akademii podatkowej podlaskiej KAS", a ich tematyka dotyczyła przede wszystkim roli podatków, dogodnych sposobów rozliczania się z fiskusem i zadań Krajowej Administracji Skarbowej, ale także zagrożeń związanych z tzw. "szarą strefą" czy nieuczciwymi działaniami rozmaitych podmiotów gospodarczych.

    • Wspierająca Szkoła
     • Wspierająca Szkoła

      09.04.2024
      Z potrzeby doskonalenia naszych umiejętności pedagogicznych i rodzicielskich powstał pomysł przystąpienia Ekonomika do kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy” oraz programu „Wspierająca szkoła”. Ich celem jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zachowaniom autodestrukcyjnym, włącznie z samobójstwami, u młodzieży, wzmacnianie czynników chroniących młodych ludzi oraz udzielanie im profesjonalnej pomocy i wsparcia.
     • Studenci Akademii Łomżyńskiej gościnnie w Ekonomiku

      08.04.2024

      4 kwietnia 2024 r. w ramach porozumienia z Akademią Łomżyńską gościliśmy w naszej szkole studentów z Programu Erasmus+. Podczas piątkowej wizyty, Hasan Can Altinbas, Bilge Doga Ruzgarlik oraz Shergazy Asilbekov, studenci odbywający w Akademii Łomżyńskiej semestr nauki, opowiedzieli młodszym kolegom i koleżankom z naszej szkoły o Turcjii i Kirgistanie, przedstawili, czym się zajmują i dlaczego zdecydowali się skorzystać z programu wymiany akademickiej Erasmus+ oraz o tym, co ich skłoniło do wyboru Polski i co najbardziej zaskoczyło ich w naszym kraju. 

      Po prelekcji, studenci Akademii Łomżyńskiej oraz szkolna drużyna piłki nożnej rozegrali towarzyski mecz na boisku przy naszej szkole. W barwach Akademii Łomżyńskiej zagrali: Lucas Alonso Alvarez, Inigo Armesto Lopes (Hiszpania), Safa Kolip, Tunc Ahmet Celil, Celep Huzeyfe (Turcja), Shergazy Asilbekov (Kirgistan), Emmanuel Aliohi Joseph (Nigeria) oraz gościnnie Mateusz Czerwiński (uczeń klasy 5TLp). Barwy Ekonomika reprezentowali: Mikołaj Bednarczyk, Damian Butkiewicz, Bartosz Frąckiewicz, Jakub Gadomski, Mateusz Góralczyk, Szymon Jastrzębski, Hubert Kamiński, Jakub Kochanowski, Kamil Kowalczyk, Dawid Krzewski, Kamil Marczak, Brajan Odachowski, Dawid Palczewski, Adrian Śmiarowski i Kacper Zając. Po zaciętym pojedynku mecz zakończył się wynikiem 5:4 dla naszych gości.

      Dziękujemy Akademii Łomżyńskiej za wartościową prelekcję i rywalizację sportową. 

      Opracował: Sebastian Dąbrowski
       

     • Turniej paintballowy

      08.04.2024

      Dzień po rozpoczęciu kalendarzowej wiosny, w piątkowy poranek uczniowie klas wojskowych udali się do Kompleksu Agroturystycznego „Olszynka” na szkolny turniej paintball. Podczas rozgrywek uczestnicy mieli do dyspozycji profesjonalnie przygotowaną arenę, stroje oraz markery sprężynowe, które zapewniają większe bezpieczeństwo graczom. W przerwach między grą, nasi wychowankowie mieli możliwość odpoczynku przy  ognisku i upieczenia kiełbasek.

      W rozgrywkach udział wzięło dwanaście 6-cio osobowych drużyn, które zostały rozlosowane do dwóch grup. Spośród wszystkich ekip, do finałów dostały się cztery najlepsze zespoły, po jednym z każdej klasy. Rozgrywka zmagań grupowych i finałów systemem „każdy z każdym” wyłoniła najlepsze ekipy:

      4 Miejsce - Klasa 2 TL OPW w składzie: Gabriel Brzózka, Kacper Sejnowski, Szymon Trzcinka, Xawier Kalinowski, Krystian Dymko, Kacper Demby
       

      3 Miejsce – Klasa 1 TL OPW w składzie: Błażej Brzózka, Fabian Niziński, Paweł Dobrogowski, Filip Konopka, Dawid Wicik, Michał Składanek

      2 Miejsce – Klasa 3 TL OPW w składzie: Rafał Drozdowski, Adam Górski, Karol Konopka, Dawid Cwalina, Patryk Żukowski, Filip Matejkowski

      1 Miejsce – Klasa 4 TL OPW w składzie: Karol Śliwka, Wiktor Cychol, Kacper Zając, Maciej Szulc, Piotr Cencelewicz, Kamil Zawadzki

       

      Opracował: Sebastian Dąbrowski

    • Kontakt

     • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
     • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
     • (+48) 86-216-62-63
     • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża Poland
     • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
     • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
    • Logowanie