• Święto pracowników oświaty

      13.10.2023

      W przededniu 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - społeczność Ekonomika zebrała się, żeby celebrować Dzień Edukacji Narodowej, będący świętem wszystkich pracowników szkoły.

      Początek uroczystości stanowiło wprowadzenie nowego sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie Pan Dyrektor Paweł Drożyner, podkreślając, że w naszej szkole pracują wyłącznie wyróżniający się nauczyciele, nagrodził część z nich "za wysoką jakość pracy edukacyjnej, za niestrudzone kształtowanie serc, postaw oraz rozwijanie uczniowskich pasji, wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych". Wśród wyróżnionych znaleźli się: Pani Monika Bukowska, Pani Lidia Drozdowska, Pani Izabela Haponik, Pani Magdalena Karwowska, Pani Agnieszka Leśniewska, Pan Miachał Polkowski, Pani Natalia Przestrzelska, Pani Ewa Przystępska, Pan Bartłomiej Pytel, Pani Małgorzata Rogalska, Pani Magdalena Salamońska, Pani Agnieszka Urbaniak oraz Pani Emilia Zalewska. Warto dodać, że tegoroczną laureatką nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty została Pani Katarzyna Szymańska, a Pan Maciej Powichrowski otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Łomża.

      W imieniu uczniów, płynące z serca podziękowania i życzenia skierowały do nauczycieli, wychowawców oraz pracowników administracji tegoroczne maturzystki - Iga Czajkowska i Julia Dobrogowska (kl. 5 TAp), po czym wysłuchaliśmy koncertu przygotowanego przez zespół w składzie: Martyna Truskolaska kl. 5 TRp (wokal), Adam Górski kl. 3 TL OPW (klawisze) i Jakub Warchoł kl. 2 TR (perkusja). Z kolei Gabriela Małachowska z kl. 4 A LO brawurowo wykonała na skrzypcach utwór pt."Czardasz". 

      Koordynatorem przygotowań uroczystości była Pani Natalia Przestrzelska, a dekoracje przygotowała Pani Ewa Bielak.

      Zapraszamy do obejrzenia fragmentów koncertu i zdjęć z wydarzenia.

      Opracowała: Magdalena Karwowska

     • Mamy Patrona!

      11.10.2023

      11 października 2023 r. to dzień, który zapoczątkował nową kartę w historii naszej szkoły. To właśnie dziś odbyła się uroczystość nadania imienia 18 Dywizji Piechoty Technikum nr 6 oraz VI Liceum Ogólnokształcącemu w Łomży. Tym samym zyskaliśmy Patrona i nowy sztandar.

      Uroczystość składała się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowiła Msza Święta, którą w Katedrze Św. Michała Archanioła odprawił w intencji społeczności szkolnej Jego Ekscelencja Biskup Tadeusz Bronakowski wraz z Księdzem Kanonikiem Marianem Mieczkowskim - Proboszczem parafii katedralnej. Oprawę muzyczną Mszy przygotował ks. Grzegorz Kierski oraz schola złożona z dziewcząt z naszej szkoły. 

      Po Mszy Świętej, na szkolnym placu apelowym odbyła się druga część uroczystości, której przebiegł był zgodny z ceremoniałem wojskowym i rozpoczął się od podniesienia flagi państwowej oraz odśpiewania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Apel prowadził dowódca batalionu zabezpieczenia 18 Pułku Logistycznego Pan Podpułkownik Tomasz Radziejowski, a narratorem z ramienia szkoły był Pan Maciej Powichrowski.

      W dalszej części uroczystości, Pan Dyrektor Paweł Drożyner powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się, między innymi, Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, Pan Pułkownik Paweł Gałązka - dowódca 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, Senator RP Pan Marek Komorowski, Prezydent Miasta Łomża Pan dr Mariusz Chrzanowski wraz ze swoim zastępcą Panem Andrzejem Stypułkowskim, Przewodniczący Rady Miasta Łomża Pan Wiesław Grzymała, przedstawiciele działających w mieście instytucji, Dyrektorzy okolicznych szkół, Fundatorzy sztandaru oraz społeczność szkolna, wśród której nie zabrakło Rodziców uczniów i emerytowanych Nauczycieli.

      Po poświęceniu nowego sztandaru szkoły, nastąpiło wbicie w jego drzewiec symbolicznych gwoździ oraz złożenie podpisów na akcie ufundowania sztandaru przez Fundatorów: Pana dr Mariusza Chrzanowskiego, Pana Pułkownika Pawła Gałązkę, Panią Sylwię Chojnowską -  Wiceprzewodniczącą Rady Rodziców, Pana Czesława Filipkowskiego (Ubezpieczenia Polonia Łomża), Pana Józefa Babiela (Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej), Pana Jarosława Siwika (Współwłaściciela firmy Danex Rogienice Wielkie), Panią Ewelinę Modzelewską (ZM KOBI Przytuły) oraz Pana Pawla Ostrowskiego (właściciela firmy PPN Piątnica). Nieobecnym fundatorem był Pan Jan Kurpiewski - właściciel PHU Kurpiewski Łomża.

      Sztandar naszej szkoły składa się z drzewca, 2 płatów i głowicy. Mosiężna cylindryczna głowica zakończona jest srebrnym orłem ze złotymi szponami, dziobem i koroną. Drzewce, połączone mosiężną tuleją, są koloru brązowego. W drzewiec wbite zostały gwoździe pamiątkowe z imionami i nazwiskami Fundatorów. Prawy płat jest w kolorze amarantowym i przedstawia srebrnego orła ze złotymi szponami, dziobem i koroną oraz napis Rzeczpospolita Polska. Lewy płat jest w kolorze zielonym, charakterystycznym dla koloru czapek uczniów szkół ekonomicznych i handlowych w latach powojennych oraz nawiązującym do koloru poprzedniego sztandaru szkoły. W centrum znajduje się białe koło z odznaką 18 Dywizji Piechoty, to jest amarantową tarczą z orłem hallerowskim z literą K na piersi. Jest to inicjał pierwszego dowódcy Dywizji - Generała Franciszka Krajowskiego. Tło taczy stanowią dwa srebrne skrzyżowane miecze. Na górze widnieje napis Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, na dole nazwy szkół: Technikum nr 6 i VI Liceum Ogólnokształcące im. 18 Dywizji Piechoty. W lewym górnym rogu sztandaru znajduje się logo Łomżyńskiej Szkoły Handlowej z 1906 r. - kadyceusz Hermesa będący symbolem handlu. W dolnym prawym rogu sztandaru widnieje żaglowiec, będący symbolem szkoły od 1992 r. Umieszczenie tych symboli tna nowym sztandarze to odwołanie do chlubnej tradycji szkoły.

      Poczet sztandarowy naszej szkoły składa się z uczniów klasy IV TL Oddziału Przygotowania Wojskowego. Jego chorążym jest Karol Śliwka, któremu asystują Kacper Zając i Wiktor Cychol.

      Krótką część artystyczną przygotował szkolny zespół muzyczny kierowany przez Pana Dyrektora Krzysztofa Domalewskiego w składzie: Kornelia Zalewska,  Wiktoria Gawrońska, Julia Komosińska, Julia Jerzyło, Agnieszka Rogowska, Martyna Truskolaska, Bartosz Gorzoch, Agam Górski i Jakub Warchoł.

      Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z dzisiejszej uroczystości oraz z okolicznościowymi przemówieniami.

      Opracowała: Magdalena Karwowska

      Zdjęcia: GabsFoto

       

     • Zdalna lekcja historii

      13.10.2023

      4 października br. klasy: 1TT, 1TRach, 5TLp i 4A LO uczestniczyły w zdalnych lekcjach historii pt. „Bohaterscy żołnierze Wojska Polskiego w XX wieku”. Uczniowie zostali objęci programem edukacyjnym podnoszącym świadomość historyczną i propagującym postawy obywatelskie. Inicjatorem programu jest Fundacja Kwartalnika "Wyklęci”.

      Prelegentem był Robert Radzik, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Problematyką antykomunistycznego podziemia niepodległościowego zajmuje się od początku lat 90. Swoje badania historyczne koncentruje na dziejach podziemia narodowego na Białostocczyźnie i Mazowszu Północnym. Współpracownik Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce oraz kwartalnika „Wyklęci”. Autor książek: „Z otchłani niepamięci. Szkice i opowieści o Wyklętych z NZW”; „Niezłomny major. Rzecz o Marianie Kozłowskim”; „Wszystko dla kochanej Ojczyzny. Rzecz o por. Tadeuszu Narkiewiczu „Ciemnym”. Najnowszą publikacją Roberta Radzika jest obszerny album fotografii i dokumentów Okręgu Północne Mazowsze NZW pt. „Walczyć jak nasi przodkowie”.

      W swoim wystąpieniu Robert Radzik przywołał sylwetki, m.in. Władysława Raginisa, Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”, Witolda Pileckiego, Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”, Ireny Iłłakowicz, Kazimierza Żebrowskiego ps. „Bąk”, Hieronima Rogińskiego ps. „Róg”. Niektórzy z nich byli powiązani z naszym regionem. Prelegent przedstawił zasługi w/w osób na rzecz kraju i dokonał oceny tych postaci.

      Tekst i zdjęcia: Arkadiusz Bałazy

     • Wojskowy Dzień Otwarty

      07.10.2023

      6 października 2023 r. oddziały przygotowania wojskowego naszej szkoły (2 TL OPW i 3 TL OPW) wzięły udział w Wojskowym Dniu Otwartym w Akademii Łomżyńskiej.

      Wydarzenie było inauguracją projektu „Akademia_CYBER.MIL” prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji Nauki. Po uroczystym otwarciu, w kompleksie uczelni czekało na młodzież wiele atrakcji, między innymi: występ orkiestry wojskowej, pokaz różnego rodzaju sprzętu wojskowego, wykłady na temat cyberbezpieczeństwa. W trakcie podziwiania pojazdów wojskowych można było skosztować pysznej grochówki.

      Tekst i zdjęcia: Grzegorz Bielicki

       

     • Inżynierowie przyszłości - zaproszenie do udziału w programie

      04.10.2023

      Pierwsze prace badawcze, fascynujące eksperymenty, naukowe wyzwania, granty na realizację pomysłów i stypendia – to wszystko czeka na młodzież liceów i techników, która dołączy do pilotażowej edycji Programu „Inżynierowie przyszłości” organizowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

      „Inżynierowie przyszłości” to nowy ogólnopolski program dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy pragną realizować ciekawe, ambitne i innowacyjne projekty edukacyjne z uwzględnieniem przynajmniej jednego z obszarów nauki: fizyka, chemia, energetyka, ekologia i ochrona środowiska. Uzdolniona młodzież będzie mogła wcielić się w rolę naukowca i przeprowadzić prace badawcze zgodnie z hasłem tegorocznej pilotażowej edycji programu „Nauka przez DOŚWIADCZENIE”.

      W ramach Programu przeprowadzony zostanie konkurs, w którym nauczyciele z uczniami mogą zgłaszać swoje pomysły prac badawczych. Autorzy 100 najlepszych koncepcji otrzymają dofinansowanie w postaci grantu na zakup materiałów do projektów. Łączna pula nagród w konkursie to 100 000 zł.

      Młodzi badacze, którzy stworzą do końca kwietnia 2024 r. najciekawsze projekty, zostaną dodatkowo nagrodzeni
      stypendiami, zaś ich nauczyciele nagrodami finansowymi. Twórcy najlepszych prac (uczniowie i nauczyciele) zostaną zaproszeni do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Szkół Ponadpodstawowych, która odbędzie się w czerwcu 2024 r. w Warszawie.


      Udział w Programie polega na założeniu przez nauczyciela konta i zgłoszeniu projektu, jaki zamierza pod jego opieką realizować uczeń. Rejestrować się i dokonywać zgłoszeń konkursowych można od 10 października do 15 listopada 2023 r. za pomocą formularza na stronie www.inzynierowie-przyszlosci.pl

      Materiał nadesłany

     • Trening z Hubertem

      03.10.2023

      2 października w naszej szkole na sali gimnastycznej odbyły się zajęcia z podstaw samoobrony dla chętnych uczniów naszej szkoły. Zajęcia, na zaproszenie katedry wychowania fizycznego, poprowadził absolwent Ekonomika, zawodnik MMA Hubert Sulewski.

      Trening przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Jak zaznaczył sam prowadzący, młodzież ćwiczyła z zaangażowaniem. Niektórzy z nich tuż po skończonych zajęciach pytali, kiedy następne spotkanie z Hubertem.

      Tekst  i zdjęcia: Piotr Rogalski

     • Jesienne warsztaty w bibliotece

      29.09.2023

      29 września br. uczniowie „Ekonomika” wzięli czynny udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.

      Nikola, Weronika, Izabela, Bartosz, Kacper oraz Szymon z klasy I TR, pod kierunkiem Pana Bartłomieja Pytla, przygotowali warsztaty literacko-językowe i przeprowadzili je w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.

      Głównymi gośćmi spotkania była grupa przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola „Nutka” Fundacji DR OTIS.

      Nasi uczniowie przeczytali najmłodszym wybrane przez siebie wiersze Joanny Kulmowej, wspólnie rozmawiali o jesieni oraz wprowadzili w drugiej części spotkania angielskie słowa związane z tą porą roku.

      Dzięki udziałowi w inicjatywie uczniowie mieli możliwość ćwiczenia umiejętności głośnego czytania, dzielenia się wiedzą z innymi oraz współpracy w grupie.

      Opracował: Bartłomiej Pytel

     • Uczcijmy wspólnie pamięć bohaterów!

      28.09.2023

      Musimy przebaczyć. Lecz nie wolno nam zapomnieć…

      27 września 2023 r. społeczność Ekonomika mogła przeżyć kawałek historii.

      1 września 1939 hitlerowskie Niemcy w porozumieniu ze Związkiem Radzieckim zaatakowały Polskę. Wybuchła II wojna światowa. Największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii. W okupowanej Polsce powstają jedyne w dziejach ludzkości, niepowtarzalne w warunkach pełnego terroru ze strony obydwóch państw sąsiadujących Polskie Państwo Podziemne, powstałe 27 września 1939 r. w dniu opanowania przez Niemców Warszawy.

      Uroczystość upamiętnienia Polskiego Państwa Podziemnego, na którą składał się montaż słowno-muzyczny, przygotowana została przez uczniów kl. 2TR pod kierunkiem Pani Ewy Bielak przy współpracy z Panią Izabelą Haponik oraz przez szkolny zespół muzyczny w składzie: Bartosz Gorzoch, Kinga Kosakowska, Adam, Górski i Jakub Warchoł wraz z towarzyszącym im opiekunem Panem Krzysztofem Domalewskim. O dekoracje zadbali natomiast uczniowie technikum reklamy wraz z Panią Ewą Bielak.

      Tekst: Ewa Bielak

      Zdjęcia: Ewa Bielak, Magdalena Karwowska

     • Wyjazd integracyjny klas pierwszych

      28.09.2023

      13 i 18 września  br. klasy ITL, ITR ,TC , ITL opw, I TT i TA wraz z wychowawcami i opiekunami uczestniczyły w zajęciach integracyjnych w Kompleksie Agroturystycznym Olszynka. Ośrodek położony jest w dolinie rzeczki Łojewek, w odległości 15 km od Łomży, w malowniczym miejscu otoczonym lasem i łąkami.

      Pod okiem instruktorów i animatorów młodzież aktywnie spędziła dzień biorąc udział w grach zespołowych, korzystając z ścianki wspinaczkowej, mostu linowego, toru przeszkód, tyrolki oraz boiska do siatkówki. Uczniom dopisywały humory.  Nie zawiodła też pogoda, która sprzyjała przebywaniu na świeżym powietrzu i integracji wewnątrzklasowej. Zwięczeniem pobytu w Olszynce było ognisko i mimo upalnego dnia nie zbrakło chętnych na pieczoną kiełbaskę.

      Miejmy nadzieję, że integracyjny wyjazd to miły akcent na rozpoczęcie roku szkolnego   w nowej szkole.

       

                       Tekst i zdjęcia: Katarzyna Szymańska, Lidia Drozdowska

     • VII Pętla taktyczna GROM

      27.09.2023

      22 września 2023 roku dwie drużyny, łącznie dwunastu uczniów z klas mundurowych 2 oraz 3 TL OPW, reprezentowało naszą szkołę podczas zawodów klas mundurowych, które odbyły się w jednostce GROM w Czerwonym Borze.

      Trasa zawodów liczyła 12 km. Każdą drużynę tworzyło 6 osób: 3 chłopców oraz 3 dziewczęta. Uczestnicy startowali w mundurach, każdy z obowiązkowym plecakiem minimum 25 litrów. Całość zawodów odbywała się w bardzo zróżnicowanych terenowo warunkach. Dodatkowo cały czas świeciło słońce, a temperatura była bliska 30 stopniom Celsjusza. Na trasie znajdowało się wiele stacji, na których należało wykonać kolejne zadania: drużynowe strzelanie do celu z pozycji leżącej, przenoszenie ciężkiej, metalowej liny, przemieszczanie opon, pierwsza pomoc - zakładanie stazy czy przenoszenie worków z piaskiem. Kolejną „atrakcją” była przeprawa wodna przez zbiornik wodny znajdujący się na terenie ośrodka – z plecakami, w pełnym umundurowaniu. Woda niektórym zawodnikom sięgała do samej brody. To nie koniec. Po pokonaniu tej przeszkody, w mokrym mundurze i z mokrym plecakiem należało pokonać kolejne: czołganie przez otwór w murze, następnie przeskok, przejście górą niemal dwumetrowej betonowej ściany, by ponownie czołgać się w błocie pod samochodem wojskowym. „Na deser” pozostał uczestnikom morderczy, 300-metrowy tor przeszkód który zawierał m.in.: bieg przez opony, czołganie przez tunel z zakopanych opon, przeprawa linowa przez przeszkodę wodną, przejścia górą po kładce, bieg po równoważni, wspinanie się na przeszkodę, przeskakiwanie muru, bieg po palach i inne. Dopiero 100 metrów za torem przeszkód znajdowała się meta, na której wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami.

      Oprócz bardzo dobrej kondycji fizycznej, wysokiej wytrzymałości, ogólnej sprawności, silnych mięśni nóg i ramion, decydujące znaczenie miała w tych zawodach odporność psychiczna, ale przede wszystkim bycie częścią drużyny. Nie jednokrotnie, w różnych momentach rywalizacji można było usłyszeć, że ktoś nie da rady. Jednak chwilę później słyszało się głosy wsparcia kolegów i koleżanek oraz można było obserwować jak poszczególni członkowie drużyn wspierają się wzajemnie i pomagają sobie. Dla opiekunów to było szczególnie budujące.

      Nasi uczniowie uczestniczyli w tych zawodach po raz pierwszy. Zawody były bardzo wyczerpujące. We wcześniejszych latach zdarzało się,  że drużyny nie ukończyły udziału w imprezie lub kończyły w niepełnym składzie. W tegorocznych zawodach dwie drużyny nie ukończyły w komplecie rywalizacji. Niespodzianką organizacyjną był również fakt, że drużyny dopiero na odprawie w dniu zawodów dowiedziały się jakie będą konkurencje. Nasze obie drużyny ukończyły rywalizację w pełnych składach. Tym bardziej naszym uczniom należą się słowa Uznania.

      Podsumowanie rywalizacji odbyło się na placu apelowym. Następnie uczestnicy wraz z opiekunami mieli zapewniony ciepły posiłek.

      W tym roku nasi zaznaczyli swój udział w zawodach, w przyszłym będą walczyć o najwyższy stopień podium. 

       

      Oto składy naszych obydwu drużyn:

       

      Ekonomik: Plona Dominik, Górski Adam, Konopka Karol, Brzeziak Aleksandra, Jarnutowska Dominika, Solińska Kinga – wszyscy 3 TL OPW

      Ekonomik 2: Gałązka Konrad, Kopańczyk Wiktor, Cwalina Dawid – 3 TL OPW; Sobuta Karolina, Parzych Klaudia, Łada Aleksandra – 2 TL OPW

      Opiekunowie Drużyn: Bielicki Grzegorz oraz Rogalski Piotr       

      Tekst: Piotr Rogalski

      Zdjęcia: Piotr Rogalski oraz Grzegorz Bielicki

       

     • Z wizytą w thyssenkrupp Materials Poland S.A. w Błoniach

      27.09.2023

      Uczniowie klasy IVTL opw w dniu 27 września mieli przyjemność zwiedzić centrum logistyczne w Błoniu należące do thyssenkrupp Materials Poland S.A. czołowego dystrybutora wyrobów hutniczych i tworzyw sztucznych w Polsce. Jest to jedno z czterech centrów logistycznych obok Poznania, Dąbrowy Górniczej i Nowych Marzach, należące do tego koncernu. Firma oferuje między innymi materiały stalowe, ich cięcie, obróbkę powierzchniową i zabezpieczenie przed korozją. Dostarcza materiały standardowe, jak i formaty specjalne, a dzięki ścisłej współpracy w ramach koncernu thyssenkrupp, może zaoferować również rzadko spotykane i niestandardowe wyroby.

      Uczniowie wraz z opiekunami przed wejściem na tereny magazynowe przeszli szkolenie z zakresu bhp, otrzymali środki ochrony indywidualnej i materiały będące wskazówkami bezpieczeństwa dla gości. Młodzież miał możliwość zobaczenia z bliska funkcjonowania jednej w większych w kraju suwnic magnetycznych oraz innych urządzeń magazynowych, w tym układnicy przystosowanej do transportu bliskiego ciężkich elementów zgromadzonych w magazynie wysokiego składowania. Zetknęliśmy się z bardzo życzliwym podejściem ze strony kierownictwa centrum  i jego pracowników.

      Zwięczeniem wycieczki klasy IV TL było zwiedzanie "Niewidzialnego domu” i pobyt w Teatrze Roma  na  musicalu „WE WILL ROCK YOU”

      Tekst i zdjęcia: Katarzyna Szymańska, Magdalena Salamońska

       

     • Narodowe Czytanie 2023

      25.09.2023

      W czwartek 21 września 2023 r. społeczność szkolna Ekonomika miała przyjemność uczestniczyć w Narodowym Czytaniu „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Ta ogólnopolska akcja publicznej lektury, wybitnych polskich dzieł literatury odbywa się od 2012 r. pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.

      Program tegorocznego wydarzenia został opracowany przez panią Natalię Przestrzelską. Społeczność szkolna miała możliwość zapoznać się z fragmentami powieści na godzinach wychowawczych. Osoby chętne mogły natomiast otrzymać pieczęć okolicznościową na prywatnym egzemplarzu powieści.

      Tegoroczna edycja nie tylko promowała czytelnictwo w naszej szkole, ale także ukazała obraz Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu.

      Tekst i zdjęcia: Natalia Przestrzelska

     • My, uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, ślubujemy….

      18.09.2023

      W piątek 15 września 2023 r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących  nr 6 w Łomży.

      Ślubowanie złożyło ponad 160 uczniów z następujących klas: 

      • 1TA – wychowawczyni Monika Pytelska
      • 1TRachT – wychowawczyni Monika Mrówka
      • 1TCR – wychowawczyni Lidia Drozdowska
      • 1TL – wychowawczyni Katarzyna Szymańska
      • 1TL OPW – wychowawca Sebastian Dąbrowski

      Podczas  uroczystości obecny był Pan major Jan Krysiuk - przedstawiciel 18. Pułku Logistycznego oraz  rodzice uczniów klas pierwszych.

      Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Przedstawiciele poszczególnych klas ślubowali na sztandar, a pozostali stojąc w grupach klasowych. Uczniowie przysięgali, że będą dbać o honor i dobre imię naszej szkoły, rzetelnie wypełniać wszystkie obowiązki, z szacunkiem odnosić się do kolegów, nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły, zdobywaną wiedzę i umiejętności wykorzystać będą dla własnego dobra i dobra naszej Ojczyzny.

      Po ślubowaniu Pan Dyrektor przedstawił wyniki egzaminów zewnętrznych: zawodowych i maturalnych oraz osiągnięcia naszych uczniów.

      Nauka w Ekonomiku zobowiązuje do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków.

      Po wyprowadzeniu sztandaru uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Byli to Angelika z klasy 1TT, Kinga z klasy 1TL OPW i Bartek z klasy  1TL.

      Po uroczystości rodzice udali się na spotkania z wychowawcami klas pierwszych.

      Tekst i zdjęcia: Krzysztof Domalewski

     • Lekcja historii

      18.09.2023

      17 września br. troje uczniów klasy 2 TL OPW: Aleksandra Grabowska, Maja Kwiatkowska oraz Kacper Sejnowski reprezentowali naszą szkołę podczas miejskich obchodów Dnia Sybiraka. 17 września to również rocznica zbrodniczej napaści Rosji na Polskę w 1939 roku, co także było akcentowane na wspomnianej uroczystości.

      Podczas Mszy Święte, w czasie kazania, ksiądz pięknie mówił m.in. o wartości przebaczenia.
      Poniżej kilka sentencji:

      „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo
      zajmujących dane terytorium”
       Józef Piłsudski

      „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa
      do przyszłości” 
      Józef Piłsudski

      „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach — to klęska” Józef Piłsudski

      „Historia wolnego człowieka nigdy nie jest pisana przez przypadek, ale przez wybór - jego wybór” Dwight D. Eisenhower

      „Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich
      poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka” 
      Roman Dmowski

      „Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać”. Witold Pilecki

      „Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem” Witold Pilecki

      Zdjęcia i tekst: Piotr Rogalski

    • Zakup sztandaru
     • Zakup sztandaru

      17.05.2023

      Szanowni Państwo,

      Absolwenci Handlówki i Ekonomika,

      Mieszkańcy Łomży i Ziemi Łomżyńskiej,

      Pasjonaci historii 18 Dywizji Piechoty i 33 Pułku Piechoty,

      Wszyscy, którym na sercu „leży” łomżyńska oświata i nasza szkoła.

     • Trenuj z wojskiem - zaproszenie

      11.09.2023

      Szanowni Państwo,

      już 30 września w Łomży rusza kolejna edycja programu „Trenuj z Wojskiem – sam i w grupie”. Jest to podstawowe, 8-godzinne, bezpłatne przeszkolenie wojskowe prowadzone w jednostkach wojskowych przez wykwalifikowany personel wojskowy. Zgłoszenia prosimy wysyłać do 27 września na adres mailowy:  k.wiszowaty@ron.mil.pl/ 18plog.rzecznik@ron.mil.pl  lub telefonicznie: 261 385 248 / 261 385 236. Zgłoszenie powinno zawierać:

      • imię i nazwisko,
      • wiek,
      • adres e-mail,
      • numer telefonu.

      Program dedykowany jest dla obywateli polskich w wieku od 15 do 65 roku życia. Grupy mogą zgłaszać ich opiekunowie.

       

      W planie szkolenia:

      • podstawy posługiwania się bronią,
      • strzelanie i rzut granatem,
      • walka wręcz,
      • przetrwanie w trudnych warunkach,
      • udzielanie pierwszej pomocy.

      Zapewniamy profesjonalne szkolenie, ubezpieczenie, wyżywienie, ale też świetną sobotnią rozrywkę i przygodę z Wojskiem Polskim.

       

      Rozpoczęcie: 18 Łomżyński Pułk Logistyczny, Al. Legionów 133, 18-400 Łomża,

      30.09.2023r. sobota, godz. 8:00 -16:00

       

      Dokumenty do pobrania (regulamin, oświadczenie, zgoda rodzica, RODO) znajdują się na stronie: https://18plog.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/rozpoczynamy-czwarta-edycje-trenuj-z-wojskiem/

      Prosimy o wypełnienie załączonej listy i odesłanie na maila: 18plog.rzecznik@ron.mil.pl, podpisane oświadczenia i zgody uczniowie muszą mieć przy sobie w dniu 30.09.2023r.

      W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 261 385 236.

       

      Z wyrazami szacunku

      Szef Sekcji Wychowawczej/ Rzecznik prasowy

      por. Natalia FIEDORUK

     • WORD zaprasza na piknik

      06.09.2023

      Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży zaprasza na piknik rodzinny z okazji swoich 25-tych urodzin.

      Impreza odbędzie się 8 września 2023 r. w godz. 10-18, a na odwiedzających czeka moc atrakcji, w tym m. in. przejażdżki sportowymi autami.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
    • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
    • (+48) 86-216-62-63
    • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża
     Poland
    • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
    • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
   • Logowanie