• Zaproszenie

      08.09.2022

      Szanowni Państwo,

      zapraszam na ślubowanie Waszych córek i synów, a naszych uczniów klas pierwszych oraz pierwsze, organizacyjne spotkanie z wychowawcami.

      Uroczystość odbędzie się 16 września br. o godz. 16 w sali gimnastycznej naszej szkoły.

      Bezpośrednio po ślubowaniu, ok. godz.16.20, odbędą się spotkania z wychowawcami:

      • klasa technik ekonomista - 1 TA - wychowawca Pani Monika Bukowska - sala 12
      • klasa technik handlowiec i technik rachunkowości - 1 TCRach - wychowawca Pani Izabela Haponik - sala 43
      • klasa technik reklamy -  1 TR - wychowawca Pani Ewa Bielak - sala 39
      • klasa technik logistyk - 1 TL - wychowawca Pani Justyna Milczarska - sala 16
      • klasa technik logistyk wojskowy - 1 TL OPW -wychowawca Pan Robert Chojnowski - sala 7
      • klasa technik organizacji turystyki - 1 TT - wychowawca Pani Beata Dzięgielewska - sala 11

      Paweł Drożyner

      dyrektor szkoły 

     • Inauguracja nowego roku szkolnego

      01.09.2022

      Rok szkolny 2022/2023 uroczyście rozpoczęło 1 września w dwóch klasach VI Liceum Ogólnokształcącego oraz trzydziestu dwóch oddziałach Technikum nr 6 694 uczniów. Zebrani, wśród których nie zabrakło przedstawicieli współpracującego ze szkołą 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, wysłuchali tego dnia słów skierowanych do młodzieży oraz rady pedagogicznej przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Prezydenta Miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego.

      Dyrektor szkoły pan Paweł Drożyner szczególnie ciepło powitał w progach Ekonomika tegorocznych uczniów klas pierwszych i towarzyszących im rodziców. 

      Całej społeczności szkolnej życzymy owocnego, spokojnego roku szkolnego. Niech upłynie on w atmosferze wzajemnego szacunku, życzliwości oraz motywacji w dążeniu do zamierzonych celów.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

      29.08.2022

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 na placu apelowym.

       

      Przydział sal na spotkania z wychowawcami po części ogólnej jest następujący:

       

      • Klasa ITA – wych. Monika Bukowska – sala 12
      • Klasa ITC/TRach – wych. Izabela Haponik – sala 43
      • Klasa ITR – wych. Ewa Bielak  – sala 39
      • Klasa ITL – wych. Justyna Milczarska   – sala 16
      • Klasa ITL OPW – wych. Robert Chojnowski  – sala 37
      • Klasa ITT – wych. Beata Dzięgielewska – sala 11
      • Klasa IITA – wych. Maciej Powichrowski  – sala 7
      • Klasa IITRach.T – wych. Natalia Przestrzelska – sala  26
      • Klasa IITCR – wych. Ewa Korytkowska – sala  14
      • Klasa IITL– wych. Aneta Zadroga – sala gimnastyczna
      • Klasa IITL OPW – wych. Grzegorz Bielicki – sala gimnastyczna
      • Klasa IIIA – wych. Agnieszka Janczewska – sala 15
      • Klasa IIITA  – wych. Magdalena Karwowska  – sala 44
      • Klasa IIITach.T – wych. Michał Bąkowski – sala 32
      • Klasa IIITCR – wych. Agnieszka Leśniewska – sala 38
      • Klasa IIITL OPW – wych. Magdalena Salamońska  –  sala 22
      • Klasa IVTA  – wych. Justyna Zaczek – sala 28
      • Klasa IVAp – wych. Bartłomiej Pytel  –  sala 21
      • Klasa IVTBT– wych. Magdalena Kamińska  – sala 40
      • Klasa IVTCR – wych. Anna Klimaszewska  – sala 10
      • Klasa IVTL– wych. Agnieszka Urbaniak  – sala 42
      • Klasa IVTAp – wych. Małgorzata Skrodzka  – sala 34
      • Klasa IVTBTp – wych. Piotr Rogalski  – siłownia
      • Klasa IVTCRp – wych. Iwona Listowska  – czytelnia
      • Klasa IVTLp – Michał Polkowski – sala 19
     • Łomżyński Szkolny Budżet Obywatelski

      30.08.2022

      Celem projektu pn. Aktywni młodzi obywatele! - Łomżyński Szkolny Budżet Obywatelski jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej 64 uczniów wieku 15-19 w mieście Łomża oraz 12 osób dorosłych poprzez wdrożenie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w okresie od 1 marca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

      W ramach projektu w 4 placówkach zostaną powołane zespoły robocze Szkolnych Budżetów Obywatelskich, w których zrealizowany zostaną warsztaty przygotowujące do zorganizowania szkolnego budżetu obywatelskiego. W projekcie będzie uczestniczyło 4 szkoły średnie w Łomży, z których każda do końca grudnia 2022 roku wdroży szkolny budżet partycypacyjny. Budżet partycypacyjny przyniesie wymierne efekty w postaci wprowadzenia konkretnych zmian w szkole, tak by uczynić ją lepiej dostosowaną do potrzeb uczniów. Da uczniom szansę na wyartykułowanie potrzeb i problemów, przedstawienie konkretnych rozwiązań, a następnie ocenienie ich wg hierarchii ważności.

      Projekt zakłada: warsztaty metodyczne i praktyczne na temat metodologii projektowej oraz BO, utworzenie regulaminu oraz formularza projektowego, Lekcje Obywatelskie - spotkania z autorami projektów, które otrzymały dofinansowanie w Łomżyńskim Budżecie Obywatelskim, składanie przez uczniów propozycji zadań, kampanii informacyjnej, głosowanie, realizacja projektów, ewaluacja projektu, upowszechnienie całego projektu w mediach. W ramach projektu zostanie sfinansowanych 8 inicjatyw zgłoszonych w 4 placówkach szkolnych, które uzyskają największa liczbę głosów. Budżet inicjatyw będzie wynosił 7000 zł - każda palcówka szkolna; dodatkowo będzie można sfinansować kampanię promocyjną w szkołach oraz proces głosowania np. wydruk kart do głosowania. W każdej ze szkół zostanie zorganizowany Piknik Inicjatyw Szkolnych celem podsumowania SBO. Na podstawie doświadczeń opracowane zostaną uniwersalne zasady szkolnych budżetów partycypacyjnych odpowiadające potrzebom różnych łomżyńskich placówek edukacyjnych.

       

      Projekt jest realizowany przez Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej.

      Projekt dofinasowany z Narodowego Instytutu Wolności.

      Tekst nadesłany

     • Terminy szkolnych egzaminów poprawkowych

      16.08.2022

      Szkolne egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy w rocznej klasyfikacji otrzymali oceny niedostateczne z jednego lub dwóch przedmiotów, odbędą się w następujących terminach: 24 sierpnia 2022 r. (środa), godz. 9:00:   

      • matematyka
      • fizyka

      25 sierpnia 2022 r. (czwartek) godz. 9:00:

      • język polski
      • język angielski
      • procesy magazynowe

      Powyższe terminy dotyczą wyłącznie egzaminów szkolnych.

       

      Poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się natomiast 23 sierpnia br.

     • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

      26.06.2022

      W miniony piątek 24 czerwca społeczność szkolna Ekonomika uroczyście pożegnała rok szkolny 2021/2022. Wśród zaproszonych gości byli m. in.: podpułkownik Adam Olszewski – szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży, podpułkownik Krzysztof Rabek – zastępca dowódcy 18 Pułku Logistycznego w Łomży oraz major Jan Krysiuk – instruktor szkolenia wojskowego w Oddziałach Przygotowania Wojskowego naszej szkoły.

      Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia:

     • Selfie z książką

      18.06.2022

      W naszej szkole odbył się niedawno konkurs pt. "Selfie z książką”, skierowany do wszystkich uczniów klas I technikum. Polegał on na wykonaniu przez uczestników fotografii z wybraną przez siebie okładką książki wypożyczoną z biblioteki szkolnej.

      Na konkurs wpłynęło wiele fantastycznych prac, które możemy zobaczyć na wystawie w holu głównym na parterze. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć!

      Opracowała kl. 1TA

     • Wspólne wyjście do Akademii Nauk Stosowanych

      08.06.2022

      13 maja klasy technikum reklamy naszej szkoły wzięły udział w XVIII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki w Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.

      Mieliśmy wówczas szansę zobaczyć jak wykonuje się profesjonalne zdjęcia produktów. Mogliśmy również zapozować do zdjęcia, które następnie zostało obrobione w programie komputerowym, a potem przeniesione na koszulkę za pomocą drukarki z tuszem sublimacyjnym. Mieliśmy też okazję wysłuchać bardzo ciekawego wykładu pt. „Pokaz filmów reklamowych - czyli bliskie spotkanie z reklamą.”

      Mamy nadzieję, że będzie nam dane w przyszłości wybrać się na kolejne wydarzenie tego typu.

                                                                                                                                                 Tekst: Julia i Natalia 1TR

     • Matura… i co dalej???

      27.05.2022

      Do wyboru pracy w służbie więziennej jako sposobu na realizację kariery i planów zawodowych zachęcali uczniów klas trzecich  naszej szkoły funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze i Oddziału Zewnętrznego w Grądach-Woniecku. Spotkanie odbyło się 26 maja br.

      Oprócz specyfiki pracy funkcjonariusze przybliżyli młodzieży wymogi jakie stawiane są kandydatom do służby oraz możliwościom jakie ona daje.

      Prelekcje wzbogacały prezentacje dotyczące historii służby więziennej, Zakładu Karnego w Czerwonym Borze i jego Oddziału Zewnętrznego w Grądach Woniecko oraz Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości jako ścieżki  kształcenia po maturze.

      Po prezentacjach funkcjonariusze zademonstrowali środki ochrony osobistej, które są na wyposażeniu funkcjonariuszy.

      Spotkanie było ciekawe i wzbudzało duże zainteresowanie, szczególnie w ostatniej części, co widać na poniższych fotografiach.

      Opracował: Krzysztof Domalewski

     • Nauka nie tylko w szkole - kl. III TBT i III TT w podróży

      27.05.2022

      Podróżowanie to przyjemność, na którą wydajemy mnóstwo pieniędzy, a która jednocześnie sprawia, że stajemy się niesamowicie bogaci. 

      Wyjazd do Warszawy został zaplanowany, przygotowany, zrealizowany i rozliczony przez uczniów Technikum Organizacji Turystyki, w ramach praktycznej nauki zawodu. 

      W trakcie wycieczki uczniowie przeżyli m. in. podróż w czasie i przestrzeni dzięki Muzeum Techniki i Wystawie Transportu w PKiN. Ponadto, odbyli zajęcia terenowe na lotnisku F. Chopina przygotowane przez Specjalistę Kadr Turystyki Radosława Szafranowicz-Małozięć, które umożliwiły poznanie największego lotniska w Polsce. Przemierzanie ścieżki pasażera i wysłuchanie ciekawostek związanych z lotnictwem utwierdziło młodzież w przekonaniu, że wybrali ciekawy i potrzeby zawód - technika organizacji turystyki.

      W finale wycieczki przenieśliśmy się w kosmos, czyniąc naszą podróż nieziemską i niezapomnianą. 

      Opracowała: Magdalena Kamińska

     • Mobilny Punkt Poboru Krwi

      26.05.2022

      6 czerwca 2022 r. od godz. 0830 do 1300 na parkingu Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży zorganizowany będzie Mobilny Punkt Poboru Krwi. Dodatkowo, dzięki uprzejmości Komendanta Policji Miejskiej w Łomży, będzie możliwość darmowego oznakowania rowerów. Swoje stoiska ze sprzętem wojskowym wystawią również żołnierze z 13 batalionu lekkiej piechoty i 18 pułku logistycznego. Wydarzenie będzie doskonałą okazją, aby osoby zainteresowane służbą wojskową mogły zasięgnąć informacji dotyczących warunków pełnienia służby wojskowej. 

      Materiał nadesłany

     • Profilaktyka uzależnień

      24.05.2022

      24 maja 2022 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w prelekcji pt. "Tytoń - zagrożenie dla naszego środowiska" prowadzonej przez pracownice Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży: p. Elżbietę Kruszewską, p. Paulinę Krysiak oraz p. Wiesławę Malinowską. Prezentacja związana była ze zbliżającym się Światowym Dniem Bez Tytoniu przypadającym w tym roku na 31 maja.

      Młodzież miała szansę dowiedzieć się, jak destrukcyjny wpływ na zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne ma uprawa tytoniu, produkcja wyrobów tytoniowych oraz czynne i bierne palenie papierosów.

      Gościliśmy tego dnia również panią Małgorzatę Jórzak z Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Łomży, która zaznajomiła uczniów z prawnymi konsekwencjami palenia tytoniu w miejscach publicznych,

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
    • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
    • (+48) 86-216-62-63
    • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża
     Poland
    • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
    • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
   • Logowanie