• Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

      30.08.2021

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021 r. (środa) o godz. 900.

      Klasy pierwsze gromadzą się na uroczystości rozpoczęcia roku o godz. 900 w sali gimnastycznej, po jej zakończeniu, pod opieką wychowawców, udają się do sal na dalszą część inauguracji:

      • Klasa I TA – wych. Maciej Powichrowski – sala  34
      • Klasa I TRach. i kl. I TT – wych. Natalia Przestrzelska – sala  11
      • Klasa I TC i kl. I TR – wych. Ewa Korytkowska – sala  14
      • Klasa I TL – wych. Aneta Zadroga – sala  12
      • Klasa I TL OPW – wych. Grzegorz Bielicki – sala   40

      Pozostałe klasy spotykają się o godz. 900 z wychowawcami w następujących salach lekcyjnych:

      • Klasa II A - sala 14
      • Klasa III Ap - sala 16
      • Klasa III A - sala 26
      • Klasa II TA - sala 44
      • Klasa II TRach.T - sala 32
      • Klasa II TCR - sala 38
      • Klasa II TL - sala 22
      • Klasa III TA - sala 21
      • Klasa III TBT  - sala 40
      • Klasa III TCR  - sala 10
      • Klasa III TL - sala 42
      • Klasa III TAp - sala 34
      • Klasa III TBTp  - sala 12
      • Klasa III TCRp  - sala 7
      • Klasa III TLp - sala 43
      • Klasa IV TA - sala 19
      • Klasa IV TCR - sala 15
      • Klasa IV TL - sala 37
      • Klasa IV TT - sala 11
        

       

     • Terminy szkolnych egzaminów poprawkowych

      16.08.2021

      Szkolne egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy w rocznej klasyfikacji otrzymali oceny niedostateczne z jednego lub dwóch przedmiotów, odbędą się w następujących terminach:
       
      25 sierpnia 2021 r. (środa), godz. 9:00:   

      • język polski
      • procesy magazynowe
      • symulacyjna firma handlowa
      • rachunkowość i analiza finansowa

      26 sierpnia 2021 r. (czwartek) godz. 9:00:

      •  matematyka

      Powyższe terminy dotyczą wyłącznie egzaminów szkolnych.

      Poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się natomiast 24 sierpnia br.

     • Oddział Przygotowania Wojskowego z dotacją MON

      15.07.2021

      W dniu 15.04.2021 roku została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej przez Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka, reprezentowanego przez generała brygady, Pana Artura Dębniaka, Dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” oraz Pana Prezydenta Miasta Łomża, dr Mariusza Chrzanowskiego, reprezentowanego przez Pawła Drożyner, dyrektora ZSEiO nr 6 w Łomży, dotycząca wsparcia organu prowadzącego Oddział Przygotowania Wojskowego (klasa technik logistyk w ZSEiO nr 6) dotyczącą zakupu wszystkich elementów ubioru dla ucznia klasy pierwszej rozpoczynającego naukę w roku szkolnym 2020/2021 oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego oddziały OPW. Zadanie to zostało zrealizowanego zgodnie z umową.

      Całkowity koszt realizacji zadania to 103.300,00 zł, na który składa się 63.700,00 zł - zakup wyposażenia specjalistycznego oraz 39.600,00 zł - zakup pakietu ubraniowego.

      Wysokość udzielonej przez MON dotacji to 80% kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania, a 20.666,00 zł, tj. 20% kwoty to wkład własny Urzędu Miasta w Łomży.

      W skład pakietu ubraniowego użyczanego uczniom wchodzą, miedzy innymi: bluzy i spodnie typu mundurowego, koszulki, polary, plecaki taktyczne.
      W skład wyposażenia specjalistycznego wchodzą, miedzy innymi: kamizelki taktyczne, hełmy, okulary ochronne, busole, repliki broni ASG, maski przeciwgazowe, plecaki medyczne, lornetki, makiety broni szkoleniowej, radiotelefony.

      Uczniowie klasy OPW i Dyrekcja ZSEiO nr 6 składają podziękowania Panu Ministrowi MON Mariuszowi Błaszczakowi oraz Panu Prezydentowi Miasta Łomża dr Mariuszowi Chrzanowskiemu oraz wszystkim Radnym Rady Miasta za życzliwe wsparcie i pomoc finansową w realizacji zadania niezbędnego do przeprowadzenia zadań edukacyjnych i szkoleniowych przewidzianych programem OPW.

       

      Tekst: Paweł Drożyner

      Grafika: WKU Zamość

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

      29.06.2021

      25 czerwca br. uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny 2020/2021. Zachęcamy do zapoznania się ze słowami, jakie skierował do społeczności szkolnej i zaproszonych gości dyrektor szkoły Pan Paweł Drożyner:

      Szanowni Państwo,
      Nauczyciele i Wychowawcy,
      Drodzy Rodzice i Uczniowie,
      Panowie Oficerowie!


      Dobiega końca rok szkolny 2020/2021, rok, który, pewnie tak jak poprzedni, na długo pozostanie w naszej pamięci. Pandemia zmieniła jego tradycyjny przebieg, zmieniła też klasyczne, dotychczasowe pojmowanie szkoły i nauki szkolnej. Od  końca października 2020 r. musieliśmy, niestety po raz drugi, poradzić sobie wszyscy -  uczniowie, rodzice, nauczyciele, z nową, nieco oswojoną, znaną od 11 marca 2019 r. niełatwą rzeczywistością. Tą codzienną, związaną z ograniczeniami wskazywanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, które dotyczyły bezpośrednio Nas i Naszych rodzin, ale również z rzeczywistością nauki zdalnej wprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, po  zawieszeniu zajęć szkolnych.

      Wiem, że nie było nikomu łatwo, trudno przecież ciągle siedzieć w domu, odseparować się od Rodziny i znajomych, zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia. Jeszcze trudniej było nam wszystkim ułożyć naukę na odległość. To, co było do tej pory niewielką częścią funkcjonowania szkoły, stało się jej głównym nurtem aktywności. Co prawda zorganizowaliśmy konsultacje dla maturzystów, zajęcia praktyczne dla uczniów zdających egzaminy zawodowe, ale była to tylko namiastka szkoły, którą do tej pory znaliśmy.  Brakowało też wszystkim zwykłej, szkolnej codzienności - bezpośredniego, ludzkiego kontaktu, a co za tym idzie uśmiechu, serdeczności, pomocy, a czasem pewnie też i życzliwego zwracania uwagi. Decyzję o majowym powrocie do szkoły chyba wszyscy przyjęliśmy z ulgą i radością - znów mogliśmy spotykać się w salach lekcyjnych, korytarzach, zostawiliśmy ekrany komputerowe na rzecz bezpośrednich kontaktów uczeń - nauczyciel, bo to właśnie w nich jest istota szkoły. Poradziliśmy sobie z trudnościami nauki zdalnej, powtórnie zintegrowaliśmy się w maju i czerwcu jako społeczność szkolna, wdrożyliśmy do dnia codziennego w naszym Ekonomiku. 

      Jestem zadowolony z osiągniętych w tym roku szkolnym wyników - średnia ocen w klasach to 3,95; wręczymy dziś 70 świadectw z biało-czerwonym paskiem, których właściciele uzyskali średnia ocen 4,75 i więcej; we współzawodnictwie sportowym Podlaskiego Szkolnego Związku Sportowego zajęliśmy 6 miejsce w woj. podlaskim; w rankingu tygodnika Perspektywy, w których liczyły się wyniki egzaminów zewnętrzych, ogólnopolskie konkursy i olimpiady, uzyskaliśmy 6 miejsce w woj. podlaskim i 252 w Polsce. Inne przykłady sukcesów naszych uczniów, a tym samym i naszej szkoły to: 

      • Aleksandra Gontarska została finalistką V Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.
      • Krystian Zawalich i Marcin Sokalski zostali finalistami Olimpiady Statystycznej.
      • 21 czerwca 2021 r. Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie ogłosił wyniki I edycji programu "Złote Szkoły NBP”. Zespól Szkoły - Bartosz Demby, Bartłomiej Krajewski, Marcin Sokalski, Marcin Urbanowski i Krystian Zawalich przedstawili projekt oraz działania towarzyszące, które w ocenie komisji konkursowej zasługują na nadanie szkole tytułu „Złotej Szkoły NBP” - takich szkół w Polsce jest 284.
      • Malwina Szewczyk  wywalczyła II miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Szachach Klasycznych Kobiet. Zawody rozgrywane były w dniach 2-6 czerwca w Rybniku. Tym samym uzyskała nominację do reprezentowania Polski na I Mistrzostwach Europy ICCD w szachach szybkich i błyskawicznych, które zostaną rozegrane w Cordobie (Hiszpania) wiosną 2022 r. Wcześniej, bo w październiku 2021 r. Malwinę czekają zmagania na Mistrzostwach Europy ICCD w szachach klasycznych w Amsterdamie (Holandia). 
      • W  czerwcu  2021 r. – informacja z 24.06 br. - Gabriela Sokołowska i Weronika Rogowska - zajęły 1 i 2 miejsce w ogólnopolskim konkursie wiedzy o branży TSL /spedycyjno logistyczna/ dla uczniów szkół średnich organizowanym przez Akademię Morską w Szczecinie.

      W roku szkolnym 2021/2022 szkoła będzie kontynuować realizację programu MON - Oddział Przygotowania Wojskowego w klasie technik logistyk (klasa 1 i klasa 2).

      To tylko część naszych sukcesów, ale przywołuję je na dzisiejszym spotkaniu jako przykład i dowód na to, że szkoła i jej społeczność dobrze zdała egzamin w niełatwym okresie pandemii.

      Drodzy Uczniowie,


      za Wami rok wytężonej pracy, zdobywania nowych umiejętności i wiadomości. Jesteście dziś na pewno bogatsi nie tylko o nie, ale również o nowe doświadczenia życiowe. Dziękuję za wspólne sprostanie wyzwaniu, jakim była nauka zdalna. Dziękuję za ostatni miesiąc nauki stacjonarnej, za wykorzystanie możliwości ponoszenia wyników nauczania, za poprawienie tych ocen, które, jak sami wiecie, trzeba było poprawić, by spokojnie rozpocząć wakacje. Przed Wami  czas odpoczynku, ale również czas  poznawania nowych ludzi, nowych miejsc, zbierania sił potrzebnych do dalszej nauki tak, by z zapałem wrócić do szkoły, do Waszych rówieśników i nauczycieli. Życzę wspaniałego, niezapomnianego, ale również bezpiecznego odpoczynku.

      Drodzy Rodzice,


      dziękuję za pomoc i wspieranie działań szkoły, zwłaszcza w niełatwym okresie pandemii. Państwa wsparcie i chęć działania podczas całego roku szkolnego ma nieocenioną wartość dla naszej społeczności szkolnej, tworzy dobrą atmosferę sprzyjającą osiąganiu przez szkołę wysokich wyników edukacyjnych.


      Wysoka Rado Pedagogiczna,


      składam Wam, Koleżanki i Koledzy, wyrazy uznania za trud włożony w nauczanie i wychowanie naszych uczniów, za piękną i trudną pracę w szczególnym, dla nas wszystkich, okresie nauki. Dziękuję za bycie blisko uczniów, za pochylanie się z troską nad ich problemami, za serce i życzliwość okazywaną naszym wychowankom każdego dnia, za wytrwałość, z jaką realizowaliście zadania stawiane szkole przez władze oświatowe. Dziękuję za zaangażowanie i entuzjazm we wspieraniu młodych ludzi - dzięki temu i oni i szkoła osiąga sukcesy. Niech okres letniego urlopu będzie dla Państwa czasem radosnego odpoczynku, regeneracją sił przed nowym rokiem szkolnym.

      Życzę wszystkim nam  słonecznych wakacji. Do zobaczenia w murach szkolnych 1 września 2021 r.

      Paweł Drożyner
      dyrektor szkoły

     • Bezpieczne wakacje

      18.06.2019

      Wakacje to wspaniały czas relaksu, ale także wielu zagrożeń podczas wypoczynku. Zadbaj więc, by po powrocie do szkoły mieć tylko dobre wspomnienia. Przyswój sobie kilka podstawowych zasad, które pozwolą Ci spędzić lato bezpiecznie oraz poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji. Pamiętaj, że żadna zasada nie daje 100% szans na uniknięcie zagrożeń, ale z pewnością zmniejsza i to znacznie, możliwość stania się ofiarą.

      1. Wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbliższym informację, gdzie i z kim będziesz spędzać czas. Zostaw wszystkie możliwe numery telefonów – swoje i przyjaciół. Umów się na określone hasło, które wypowiedziane przez Ciebie będzie oznaczało, że czujesz się zagrożony i potrzebujesz natychmiastowej pomocy. To nie przesada – to podstawowe zasady bezpieczeństwa!

      2. Nie afiszuj się zbytnio posiadanymi dobrami – nigdy nie wiesz, kto może Cię obserwować. Podczas płacenia staraj się nie pokazywać zawartości portfela. Dobrym wyjściem jest np. noszenie przy sobie drobnych sum. Natomiast sposobem na natrętnych „wyłudzaczy” jest posiadanie w kieszeni drobnych „na odczepne”. Korzystaj z takiego rozwiązania, gdy sytuacja staje się napięta. Dobrze jest się wtedy oddalić obserwując, czy napastnik nie podąża za Tobą.

      3. Podróżując pociągiem zawsze zajmuj miejsca z dala od podejrzanych osób i – jeśli to możliwe – blisko konduktora, bądź służby ochrony kolei. Nie siadaj samotnie w przedziałach i trzymaj się blisko ludzi. Często to wystarczy, aby odstraszyć potencjalnego napastnika. Staraj się nie podróżować nocą. Pamiętaj – napastnik lub złodziej zawsze korzysta z okazji. Nigdy też nie podróżuj autostopem sam – zawsze w gronie przyjaciół. Nie wsiadaj do auta jeżeli kierowca od razu nie wzbudzi Twojego zaufania lub będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości. Wracając z imprezy nocą nigdy nie korzystaj z ofert podwiezienia przez obcych.

      4. Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy – czasami lepiej udać, że się nie słyszy i iść dalej. Kiedy zaczepki się nasilą, odpowiadaj pewnie, krótko, bez wdawania się w dyskusję. Nie obrażaj napastnika. Kiedy ktoś Cię celowo potrąci, nie odwracaj się i idź dalej. Można również przeprosić – dla własnego dobra.

      5. Przebywając na plaży, pływalni czy w wakacyjnym tłumie, uważaj na swoją torbę, portfel, telefon. Nie noś portfela i dokumentów razem i nigdy nie wkładaj ich do tylnej kieszeni. Dokładnie zapinaj plecaki i torby. Torebkę trzymaj, obejmując ją całą od spodu, pamiętając przy tym, aby zawsze była zamknięta. Wartościowe rzeczy noś tylko w zamykanych kieszeniach. Jeśli bawisz się na imprezie, nigdy nie pozostawiaj swoich rzeczy bez opieki – kradzieże torebek, portfeli, telefonów komórkowych zdarzają się w klubach niezwykle często. Złodziej prowadzi wnikliwą obserwację wybierając swoje ofiary.

      6. Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów. Przypadki dosypywania i dolewania różnych specyfików są coraz większym problemem. Po takich substancjach nabierasz niewyobrażalnej ochoty na seks, tracisz samokontrolę, łatwo jest Cię nakłonić do robienia różnych rzeczy, a nazajutrz niczego nie pamiętasz. Nigdy nie przyjmuj napojów od nieznanych lub mało znanych Ci osób. Jeśli idziesz na parkiet, napoje zostaw pod opieką osoby zaufanej.

      7. Nigdy nie wybieraj się na dyskotekę sam – zawsze w gronie znajomych. Nie wychodź z dyskoteki samotnie – staraj się wracać do miejsca zamieszkania w towarzystwie przyjaciół. Wychodząc z dyskoteki włóż wierzchnie okrycie i wygodne obuwie – bardzo „swobodny” strój często prowokuje agresję. Dobrze jest również nosić przy sobie miotacz gazu lub żel obezwładniający. Pamiętaj jednak, że jest to przedmiot służący do obrony, więc stosuj go zgodnie z przeznaczeniem!

      8. Wakacje to okres wzmożonej działalności dealerów narkotykowych. Pamiętaj, że mitem jest, iż „dopalacze” pomagają w dobrej zabawie. Narkotyki zrobią Ci z mózgu kogel–mogel. Naucz się być asertywnym! Naucz się odmawiać. PAMIĘTAJ – NIE ISTNIEJE BEZPIECZNE BRANIE NARKOTYKÓW!

      9. Wakacje to czas relaksu i zabawy, ale nie każdy pomysł na zabawę jest dobry. Nierzadko ostatni szkolny dzwonek czy ostatni egzamin na studiach jest dla młodych ludzi sygnałem rozpoczynającym wielkie pijaństwo, a wraz z nim – wielkie ryzyko. Nie daj szans, aby wakacyjne picie powiększyło związane z tym statystyki tragicznych wydarzeń. Alkohol wzmaga agresję, a jednocześnie nietrzeźwy nastolatek jest łatwiejszą ofiarą przestępstwa. Nadmiar alkoholu nierzadko też prowadzi do ryzykownych zbliżeń seksualnych, a ryzykowny seks to groźba zakażenia chorobami wenerycznymi lub HIV. Alkohol, zwłaszcza w nadmiarze, potęguje też ryzyko stosunków z pogranicza gwałtu, przypadkowe inicjacje i niechciane ciąże.

      10. Okres wakacji to również intensywny werbunek prowadzony przez sekty. Nie opowiadaj nowo poznanym ludziom o swoich kłopotach czy marzeniach. Możesz być zaproszony na „bardzo ważne spotkanie”. Jeżeli osoba jest bardzo życzliwa, ale nie chce odpowiedzieć na Twoje pytanie o cel spotkania i osoby lub instytucje je organizujące: „bo tam się wszystkiego dowiesz”, bądź ostrożny. Nie idź, jeżeli wcześniej nie sprawdzisz, kim są ludzie, którzy Cię zapraszają i o co im chodzi.

      Prosimy rodziców i młodzież o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej. To tylko kilka podstawowych zasad, które pozwolą spędzić lato bezpiecznie oraz znacznie zmniejszy możliwość stania się ofiarą.

      Przydatne linki:

      Przeczytaj także uwagi w prezentacji w załączniku
      (Dla programu edukacyjnego „Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń” opracowała Mariola Bartela i Andrzej Filipowski Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O’CHIKARA)

      Opracowała: Elżbieta Szleszyńska

       

       

     • Ekonomik Złotą Szkołą NBP

      23.06.2021

      21 czerwca 2021 r.  Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie ogłosił wyniki I edycji programu "Złote Szkoły NBP", w którym udział wzięły 394 szkoły  z całej Polski. Praca konkursowa szkolnej drużyny Ekonomika znalazła się w gronie najwyżej ocenionych przez komisję prac, w związku z czym uczniowie wywalczyli tytuł "Złotej Szkoły NBP" dla ZSEiO nr 6 w Łomży.  

      Swój wkład w zdobycie tego prestiżowego tytułu wnieśli następujący uczniowie kl. 2TBp:

      • Bartosz Demby
      • Bartłomiej Krajewski
      • Marcin Sokalski
      • Marcin Urbanowski
      • Krystian Zawalich

      W ramach I edycji programu, którego temat przewodni to "Giganci finansów osobistych", reprezentujący szkołę uczniowie opracowali trzy zadania konkursowe:

      1)  " Spotkanie z ekspertem"

      2)  " Lekcja z ekonomią"

      3)  " Debata szkolna"

       

      W realizacji powyższych zadań uczniom towarzyszyli nauczyciele szkoły oraz eksperci:

      • p. Maciej Powichrowski - szkolny koordynator,  wspierający drużynę w realizacji projektu, prowadzący debatę szkolną
      • p. Monika Bukowska - nauczyciel, prowadząca zadanie "Lekcja z ekonomią", wspierającą drużynę w realizacji projektu
      • p. dr Magdalena Forfa (prowadzącą zadanie "Spotkanie z ekspertem",  wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)

      Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      Tekst: Maciej Powichrowski

    • Śladami Prymasa 1000-lecia
     • Śladami Prymasa 1000-lecia

      14.06.2021
      W ramach projektu pt. "Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Polski - obrońca wiary, wolności i człowieka", uczniowie klas I TA i I A LO odbyli w czerwcu 2021 r. dwie wycieczki edukacyjne. Było to możliwe dzięki pozyskaniu kolejnych środków na działalność statutową Stwowarzyszenia "Ekonomik".
     • Aleksandra Gątarska finalistką V Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej

      01.06.2021

      Aleksadra Gątarska, absolwentka technikum logistycznego i tegoroczna maturzystka, uzyskała tytuł finalisty V edycji Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Sukces Oli jest tym większy, iż ze względu na okres pandemii, do finału zakwalifikowano jedynie 38 najlepszych uczniów z całego kraju.

      W finale olimpiady należało wykazać się szeroką wiedzą z zakresu ekonomii, spedycji i logistyki. Aleksandra oprócz tytułu finalisty, otrzymała indeks Wydziału Ekonomicznego UG na wybrany przez siebie kierunek. Zawody centralne odbyły się w dniach 27-28 maja 2021 r.

      Organizatorzy oprócz konkursu przewidzieli również krótką wycieczkę po Gdyni i rejs po nabrzeżu portowym. Ponadto, wszyscy uczestnicy tej edycji olimpiady - uczniowie i ich opiekunowie, wzięli udział w zajęciach warsztatowych przygotowanych przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego.

                                                                                                           Opracowanie i zdjęcia: Katarzyna Szymańska

     • Zajęcia praktyczne Oddziału Przygotowania Wojskowego

      01.06.2021

      25 maja 2021 r. klasa 1TL - technik logistyk - oddział przygotowania wojskowego miała zajęcia praktyczne na poligonie wojskowym nad Narwią, w okolicach wsi Morgowniki k/Nowogrodu.

      25 osób umundurowanych kilka dnia wcześniej, po zapoznaniu się z warunkami BHP podczas zajęć wyjazdowych, przeszło również krótki instruktaż, który wygłosił major Jan Krysiuk z 18 Pułku Logistycznego w Łomży - oficer prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne w tej klasie.

      Przejazd do miejsca zajęć nastąpił pod opiekąm dyrektora szkoły i żołnierzy-instruktorów, którzymna miejscu, szybko i sprawnie, zorganizowali 5 puntów szkoleniowych, między innymi stanowisko do nauki strzelania elektronicznego symulującego strzelanie bojowe oraz zapoznanie uczniów z bronią i sprzętem będącym na wyposażeniu Wojska Polskiego (np.karabin maszynowy PK, pistolet P-83, wyrzutnia RPG 7, wykrywacz min, sprzęt przeciwchemiczny).

      Uczniowie, w skupieniu i z uwagą, przyswajali nowe wiadomości i umiejętności; byli nimi bardzo zainteresowani.

      Po zakończeniu zajęć odbyło się wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek, jako nieformalne podsumowanie spotkania i klasowa impreza integracyjna, bo przecież od końca października, kiedy to szkoła przeszła na nauczanie zdalne, nie było takiej okazji.

      Wszyscy uczniowie zadowoleni i pełni dobrych emocji wrócili do Łomży, z niecierpliwością oczekując następnych wyjazdów na zajęcia praktyczne na poligonie, które nastąpią jeszcze w czerwcu tego roku szkolnego.

      Dyrekcja szkoły oraz uczniowie dziękują kadrze instruktorskiej oraz majorowi Janowi Krysiukowi za interesujące  zajęcia oraz Dowódcy 18 Pułku Logistycznego w Łomży, pułkownikowi Pawłowi Gałązce, za życzliwą opiekę i pomoc w organizacji wyjazdu poligonowego.

      Tekst: Paweł Drożyner

      Zdjęcia: Patrycja Malinowska

     • 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

      03.05.2021

      Źródło: Wojsko Polskie

       

      Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 1791 r. przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja.

      Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz, prawa i obowiązki obywateli. Jej celem było ratowanie Rzeczypospolitej po I rozbiorze, przeprowadzonym przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.

      Najważniejsze przyczyny uchwalenia Konstytucji 3 maja:

      • Zbyt szerokie przywileje szlachty pozwalające zrywać każde posiedzenie w sejmie (brak reform)
      • Brak stałej armii
      • Wybór elekcyjny króla
      • I rozbiór Polski spowodowany osłabieniem państwa

      Twórcy Konstytucji 3 Maja 1791 r.

      • Stanisław August Poniatowski ostatni król Polski, wprowadzony na tron dzięki poparciu carycy Katarzyny II, główny autor Konstytucji. Uczestnik konfederacji targowickiej.
      • Ksiądz Hugo Kołłątaj, pisarz i publicysta. Rektor i reformator Akademii Krakowskiej, działacz Komisji Edukacji Narodowej i Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Przywódca pro-reformatorskiego stronnictwa Kuźnica Kołłątajowska.
      • Ignacy Potocki marszałek wielki litewski, w czasie Sejmu Wielkiego przywódca stronnictwa patriotycznego. Inicjator Konstytucji 3 Maja.
      • Stanisław Małachowski marszałek Sejmu Czteroletniego. Popierał dążenia miast do rozszerzenia ich praw politycznych. Był zwolennikiem współpracy szlachty z mieszczaństwem.
      • Stanisław Staszic ksiądz, pisarz i publicysta. Działał na rzecz rozwoju przemysłu. Propagator i zwolennik reform. 

      Obrady Sejmu Wielkiego 1788-1792

      Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy, lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo magnatów – mógł unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz monarchii konstytucyjnej. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.

      Postanowienia Konstytucji 3 Maja


      • Religia: Religia katolicka została utrzymana jako religia panująca.  Zagwarantowano wolność wyznawcom innych religii i obrządków.
      • Szlachta - ziemianie: Potwierdzono prawa szlachty, zagwarantowano prawa własności, bezpieczeństwa, wolności, zobowiązano szlachtę do obrony Konstytucji i Rzeczypospolitej
      • Mieszczanie: Zapewniono nietykalność osobistą (niemożliwość skazania bez wyroku sądowego), możliwość nabywania ziemi, głos doradczy na sejmie
      • Chłopi - włościanie: Chłopów otoczono opieką prawa i państwa. Zapewniono wolność osiedlania się i poruszania po kraju i za jego granice.
      • Konstytucja wprowadzała  trójpodział władzy:

      Władza ustawodawcza - parlament jako najwyższy organ władzy wybierany na dwa lata, sejm zwoływany przez króla lub marszałka. Kompetencje sejmu: uchwalanie prawa, nakładanie podatków, kontrolowanie innych władz i instytucji. Co 25 lat mógł zbierać się sejm konstytucyjny-prawo zmiany konstytucji.

      Władza wykonawcza -król i Straż Praw (rząd), w skład której wchodzili: prymas, pięciu ministrów, pełnoletni następca tronu bez prawa głosu, marszałek sejmu. Straż Praw kierowała administracją, podlegały jej komisje (policji, spraw wewnętrznych, interesów zagranicznych, wojny i skarbu). Król przewodniczący Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników, oficerów; w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem. Ministrowie, mieli obowiązek podpisywania każdego rozporządzenia własnoręcznie pod kontrolą Sejmu

      Władza sądownicza –sądy i trybunały

      • Rzeczpospolitą ogłoszono monarchią konstytucyjną.
      • Sejm: Podzielono na dwie izby (poselską i senatorską) z kadencją 2 letnią. Zniesiono liberum weto, konfederacje i wolną elekcję, decyzje  miały być podejmowane większością głosów
      • Król i rząd: Władza królewska miała być dziedziczna. W skład Straży Praw (rządu) wchodził król i pięciu ministrów. Ministrów powoływał król lecz zwolnić ich mógł jedynie Sejm. Król został głową Straży Praw. Król nie był odpowiedzialny prawnie ani konstytucyjnie ale jego decyzje wymagały akceptacji ministrów.

      Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez klasę II TA.

      Opracowała: Anna Klimaszewska

      Źródło 1Źródło 2Źródło 3


     • Uczennice Ekonomika czytają baśnie Andersena i uczą (się) angielskiego

      01.05.2021

      GrafikaSari Coche

       

      Nasza szkoła promuje czytelnictwo i naukę języków obcych nie tylko wśród swoich uczniów, ale również regularnie włącza ich w akcje zachęcające do tego innych.

      W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży, po raz kolejny wzięliśmy udział w ciekawej inicjatywie. Tegoroczne Dni Literatury Dziecięcej w Filii nr 6 MBP zostały poświęcone twórczości Hansa Christiana Andersena. Uczennice klasy II Ap wzięły udział w obchodach święta literatury i przygotowały dla najmłodszych czytelników wiele atrakcji.

      Agata Karwowska przeczytała w języku angielskim adaptację baśni „Nowe szaty cesarza” („The Emperor’s New Clothes”):

      Wiktoria Grużewska wybrała baśń pod tytułem „Księżniczka na ziarnku grochu” („The Princess and the Pea”):

      Na lekcjach języka angielskiego oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych uczennice rozwijały umiejętność pracy zespołowej i wspólnie przygotowały zestaw gotowych materiałów dydaktycznych, które mogą zostać wykorzystane przez rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz przez nauczycieli i lektorów na lekcjach języka angielskiego. Stanowią one uzupełnienie nagrań, na których uczennice Ekonomika czytają po angielsku. Do każdego tytułu przygotowaliśmy angielsko-polski słowniczek obrazkowy, który zawiera wybrane przez nas słowa z przeczytanych tekstów oraz gry i ćwiczenia interaktywne, dzięki którym dzieci nauczą się i utrwalą wprowadzone słownictwo.

      Wszystkie materiały zamieszczamy poniżej, w formie interaktywnych linków:

       

      „The Emperor’s New Clothes”

       

       

      „The Princess and the Pea”

       

      • Słowniczek obrazkowy przygotowany przez Kingę i Natalię.
      • Aleksandra zachęca do zagrania w uwielbianą przez dzieci grę, polegającą na łączeniu w pary angielskich słów z ich polskimi odpowiednikami.
      • Ćwiczenie Wiktorii polega na wyszukiwaniu słów pojawiających się w baśni o księżniczce na ziarnku grochu.
      • Wiktoria zaprasza do wzięcia udziału w teleturnieju. Czy poprawnie odpowiemy na wszystkie pytania? Ile punktów uda nam się zdobyć w rozgrywce? Tego nie można przegapić!
      • Zachęcamy do skorzystania z wersji gry „wisielec” z wybranymi słowami z tekstu baśni „The Princess and the Pea” oraz kolejnego przygotowanego przez Zuzannę ćwiczenia typu prawda/fałsz, które sprawdza rozumienie wysłuchanego tekstu.

      Zapraszamy do odwiedzania Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży przy ulicy Małachowskiego 1/3 oraz jej bloga, na którym czytelnicy znajdą wiele ciekawych i wartościowych informacji - nie tylko na temat książek.

      Zachęcamy też do zapoznania się z relacjami z poprzednich akcji zorganizowanych w Filii nr 2 MBP we współpracy z Panią Elżbietą Piasecką-Chamryk, w których czynny udział wzięli nasi absolwenci oraz Bartłomiej Pytel, nauczyciel języka angielskiego.

       

       

      Opracował: Bartłomiej Pytel

      GrafikaSari Coche

     • Żegnamy Absolwentów Ekonomika

      29.04.2021

      30 kwietnia 2021 r. żegnamy kolejny rocznik absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, którzy otrzymają z rąk swoich Wychowawców świadectwo ukończenia VI Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum Nr 6. Będzie to dla nich ostatnia wspólna uroczystość i zamknięcie kolejnego etapu w życiu.

      Z tej okazji, Pan Dyrektor Paweł Drożyner przygotował okolicznościowe przemówienie:

       

      „Nikt wam nie powie żegnaj,

      Mówią Wam „do widzenia”.

      Przed Wami droga niejedna.

      Droga ludzkiego istnienia”

       

      Wysoka Rado Pedagogiczna, Drodzy Absolwenci, Szanowni Rodzice,

       

      z powodów oczywistych nie dane jest nam spotkać się ze wszystkimi Absolwentami, Radą Pedagogiczną i Rodzicami w szkolnej sali gimnastycznej i pożegnać naszych jeszcze uczniów, a już od 30 kwietnia Absolwentów z  rocznika 2021. W specjalnym reżimie sanitarnym spotkamy się na skromnej uroczystości zakończenia nauki z poszczególnymi zespołami klasowymi i ich wychowawczyniami, a drogą elektroniczną pragnę skierować do Nauczycieli i Rodziców, kilka słów pożegnania i refleksji.

      Wręczone Wam - Absolwentom - świadectwa ukończenia szkoły są symbolem „wejścia” w świat dorosłych, początkiem rozpoczęcia ciekawej drogi życiowej - będzie nią dalsza edukacja, praca, zdobywanie nowych umiejętności, satysfakcja, że pokonujecie własne słabości i osiągacie wyznaczone cele. Jesteśmy przekonani, że potraficie odnaleźć swoje miejsce w życiu, że będziecie dobrymi i odpowiedzialnymi ludźmi. Wierzę, wraz z całą Rada Pedagogiczną, że 126 osób, po trudnych zmaganiach z 3 lub 4-letnią rzeczywistością szkolną, a w części z rzeczywistością nauki zdalnej, potrafi odróżnić Światło od Ciemności, Dobro od Zła. Wierzymy też, że będziecie ludźmi energicznymi, przedsiębiorczymi, wrażliwymi, mądrymi życiowo. Wasze przejście z młodzieńczości w dorosłość dokonywało się w szkole, w domach rodzinnych, w trudnym okresie pandemii i dlatego gorąco i serdecznie chcę podziękować całej Radzie Pedagogicznej, a w szczególności Waszym wspaniałym Wychowawcom: Pani Sylwii Wądołowskiej, Pani Izabeli Haponik, Pani Beacie Raczkowskiej, Pani Grażynie Mirkowskiej, Pani Ewie Walewskiej oraz Pani Agnieszcze Wądołowskiej-Pieniek za przeprowadzenie Was przez ten trudny czas edukacji, za życzliwą opiekę i pomoc. Słowa wdzięczności kieruję też pod adresem Waszych Rodziców - dziękuję Państwu za pomoc we wspólnym edukacyjnym dziele kształcenia i wychowania naszych uczniów, a Waszych córek i synów. Wierzę, że będziemy razem dumni z ich dorosłych dokonań.

      Życzę wszystkim Absolwentom, by spełniali swoje marzenia, wszelkiej pomyślności w działaniach, zdrowia, siły, optymizmu. Tym z Was, których czekają  egzaminy maturalne życzę jak najlepszych wyników, wszystkim życzę jasnego i pięknego Życia.

       

      „Nikt Wam nie powie „wracaj”

      Mówią Wam „już dorosłeś”

      Przed Wami miłość i praca

      I całe życie nieproste

      Jesteś dorosły zatem

      Ruszaj, „Przyszedł Twój czas”.

      Krzysztof Klenczon - „Twój czas”.

      Z wyrazami szacunku

      Paweł Drożyner

       

      Kilka słów do młodzieży skierowała również w imieniu całej Rady Pedagogicznej Pani Natalia Przestrzelska:

       

      Drodzy Absolwenci Ekonomika!

      Podczas lat spędzonych w szkolnych murach stworzyliście wiele pozytywnych wspomnień przyjaźni na całe życie, pierwszego wrześniowego poranka czy życzliwych nauczycieli, którzy wskazywali Wam właściwy kierunek w życiu. Choć pogodne dni w naszej szkole niekiedy przysłaniały ciemne chmury…, to już za Wami!

      Właśnie teraz wkraczacie w kolejny okres Waszego życia, który będzie zapełniany pięknymi wydarzeniami. Bądźcie szczęśliwi i z optymizmem spoglądajcie w przyszłość, a słowa piosenki Marka Grechuty niech Wam o tym przypominają:

      „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
      Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy
      Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
      Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy”

      Opracowała: Natalia Przestrzelska

      ZdjęciePexels z Pixabay