• Polska droga do niepodległości

      10.11.2020

      Przed 102 laty – 11 listopada 1918 r. – Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Cztery pokolenia Polaków walczyły  z bronią w ręku, słowem, muzyką, postawą, aby żyć w wolnym kraju. 

      Doskonale wiemy, jak to zadanie miłości Ojczyzny wyglądało w historii. Jakich poświęceń wymagało od naszych przodków utrzymanie wolności. Nasza historia jest utkana czynami zbrojnymi w obronie Ojczyzny, czynami miłości Ojczyzny ponad życie. 

      Były to między innymi:

       cztery powstania narodowe:

      • Kościuszkowskie – 1794 r.,
      • Listopadowe – 1830 r.,
      • Krakowskie – 1846 r.,
      • Styczniowe – 1863 r.

      dwie rewolucje:

      • Wiosna Ludów – 1848-1849 r.,
      • Rewolucja   1905-1907r.

      walka  z germanizacją i rusyfikacją przez cały czas niewoli.

       

      „(...) A teraz nam się znowu jęła marzyć
      Polska, co sobą będzie gospodarzyć
      I siać, i zbierać do własnego gumna...
      A teraz nam się znów śni polskie państwo
      Co mu za pieczęć już nie będzie trumna,
      Lecz wielkie w świecie słowiańskim hetmaństwo...
      A potem - dalej - Polska nam się marzy,
      Wielka kapłańska słowiańskich ołtarzy,
      Dzielnością, mocą i mądrością wielka
      Mistrzyni życia i nauczycielka (...)”.

                                         Kazimierz Przerwa-Tetmajer, "Polska"

       

      Państwo, które zapoczątkowało swój niepodległy byt 11 listopada należało umocnić wewnętrznie i zewnętrznie. Stosunkowo szybko  ukształtowała się centralna władza państwowa.

      Wiele wysiłku i krwi wymagała obrona niepodległości. Powstańcy śląscy, trzykrotnie podejmujący walkę o polskość Górnego Śląska, powstańcy wielkopolscy, którym jako jedynym udało się zwyciężyć, Orlęta Lwowskie – młodzież walcząca o polskość Lwowa, żołnierze, którzy przelewali krew w wojnie z bolszewikami 1920 r. – to bohaterowie  tamtych dni, którym należy się szczególna pamięć.

      Należy przywołać tu postacie Polaków, którzy swoją działalnością w znacznym stopniu przyczynili się do powstania niepodległego państwa. Byli to:

      Źródło grafiki: Instytut Pamięci Narodowej

       

      Rocznica odzyskania niepodległości jest okazją do zastanowienia nad tym, jak udało się odbudować wolną Polskę, co znaczyło wtedy, a co znaczy dziś być suwerennym państwem, jak dbać o niepodległość i czym ona jest obecnie dla młodych Polaków. 

      Parafrazując słowa Jana Pawła II, niepodległość nie nam dana, ale jest nam zadana. Jest to najważniejsze zadanie dla każdego obywatela i Polaka, aby strzec suwerenności  naszej Ojczyzny i rzetelnie  wypełniać swoje powinności.

     • Ekonomik w drużynie Michasia

      03.11.2020

      Michaś Bogucki z Nura choruje na SMA typu 1, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Terapia genowa, która jest jedyną szansą chłopca to koszt ponad 9 mln zł. Zegar tyka nieubłaganie. Lek można podac dzieciom, ktore nie ważą więcej niz 13,5 kg, a Michał osiągnął już niemal 11 kg.  

      W zbiórkę pieniędzy dla malucha zaangażowanych są tysiące dobrych serc. Nasza szkoła, z inicjatywy Natalii Bojanowskiej, również dołączyła do #drużynyMichasia. 23 października 2020 r. uczniowie klasy IVTB zorganizowali kiermasz ciast, z ktorego cały dochód przeznaczony jest na leczenie Michasia. Udało się zebrać 810 zł.  

      Dziękujemy uczniom za przygotowanie deserów oraz wszystkim, którzy w ten słodki sposób zechcieli pomóc Michasiowi.

      Link do zbiórki dla Michała

      Tekst: N. Bojanowska

      Zdjęcie Michała: siepomaga.pl 

     • Komunikat

      16.03.2020

      W związku z rozpowszechnianiem się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu i pracowników szkoły, prosimy o rozważenie możliwości ograniczenia osobistego załatwiania spraw w ZSEiO nr 6 i wybór korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

      Adres pocztowy szkoły:

      ZSEiO nr 6 w Łomży

      Ul. Kopernika 16

      18-400 Łomża

      Adres e-mail szkoły:

      zselomza@poczta.onet.pl

       

       

     • Potrzebna krew!

      08.05.2020

      Drodzy Krwiodawcy! Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Terenowy Oddział w Łomży serdecznie zaprasza do tymczasowego punktu poboru krwi.

      Pełnoletni, zdrowi uczniowie i nauczyciele Ekonomika mogą ją oddawać od wtorku do czwartku, w godz. 7:30-13:00.

      Tymczasowo pobieranie krwi i składników odbywa się w pomieszczeniach Parafii pw. Bożego Ciała przy ul. Przykoszarowej 26 w Łomży. 

      Przy zgłoszeniu się na donację prosimy wskazywać nazwę szkoły - szkolny opiekun krwiodawców będzie w porozumieniu z pracownikami punktu pobrań usprawiedliwiał nieobecności w czasie nauki zdalnej.

      Dziękujemy w imieniu potrzebujących!

     • Razem dla Oli

      20.10.2020

      Tylko przeszczepienie komórek macierzystych od zgodnego dawcy może pomóc 5-letniej Oli z Łomży w pokonaniu ostrej białaczki limfoblastycznej. 

      Nauczyciele i pełnoletni uczniowie Ekonomika odpowiedzieli na apel rodziców dziewczynki i przystąpili do rejestracji w bazie fundacji DKMS. Podczas tej już czwartej w naszej szkole akcji, po serii 8 spotkań informacyjnych na temat nowotworów krwi i ich zwalczania, potencjalnymi dawcami komórek macierzystych zostało 39 osób, głównie uczniów klas III i IV Ekonomika. Serdecznie dziękujemy!

      Pozostałych zdrowych członków naszej szkolnej społeczności zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z Fundacją DKMS. Zestaw rejestracyjny można bezpłatnie zamówić do domu.

     • Ślubowanie pierwszoklasistów w Dniu Edukacji Narodowej

      18.10.2020

      Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia rocznicę ustanowienia przez Sejm Rozbiorowy Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773 roku. 

      Dzień ten jest corocznie okazją do podkreślenia wagi pracy nauczycieli, wychowawców, pedagogow i psychologów oraz innych osób, bez których współczesna szkoła nie mogłaby istnieć.

      14 października 2020 r. był w naszej szkole świętem podwójnym - oprócz zwyczajowego celebrowania DEN, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, przyjęte przez Pana Dyrektora Pawła Drożynera:

      „My, uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, uroczyście ślubujemy: osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, w postępowaniu kierować się zasadami uczciwości i praworządności, dbać o godność osobistą ucznia oraz dobre imię naszej szkoły.”

      Nowy rozdział swojej edukacji w naszej szkole rozpoczęło 134 uczniów  w  klasach:

      • IA - wych. Pani Agnieszka Janczewska
      • I TA - wych. Pani Magdalena Karwowska
      • I TC i I TR - wych. Pani Agnieszka Leśniewska
      • I TL - wych. Pani Magdalena Salamońska
      • I TT i I Trach.- wych. Pan Michał Bąkowski

      Po ślubowaniu, wszyscy zebrani wzięli udział w krótkiej części artystycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowanej przez klasę II A wraz z wychowawczynią Panią Małgorzatą Jarmosz oraz przez Pana Dyrektora Krzysztofa Domalewskiego - opiekuna szkolnego zespołu muzycznego.

     • Opieka zdrowotna nad uczniami

      02.09.2020

      Prosimy Rodziców oraz pełnoletnich Uczniów Ekonomika o z zapoznanie się z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej (Dz.U. 2019poz.1078), a zwłaszcza jej częścią o zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami i prawie do wyrażenia sprzeciwu. Sprzeciw, którego adresatem jest świadczeniodawca tj. Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, ul.Szosa Zambrowska 1 należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

      Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami.pdf

     • Bezpieczny powrót do szkoły

      26.08.2020

      Zachecamy do zapoznania się z opracowanym przez MEN zbiorem najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących powrotu uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r.:

      Q&A na stronie MEN

      Warto zapoznać się również ze spotem informacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa w szkole. Aktorami są w nim młodsi uczniowie, ale opisane zasady dotyczą nas wszystkich:

       

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

      25.08.2020

      1 września 2020 r. (wtorek) o godz. 9 rozpoczniemy nowy rok szkolny 2021/2020. Uroczystość odbędzie się w naszej szkole zgodnie z jednym z poniższych scenariuszy:

      I opcja - słoneczna pogoda, bez opadów:

      Wszystkie klasy zbierają się na placu apelowym. Spotkanie z Dyrektorem. Po uroczystości spotkania z wychowawcami w salach:

      II opcja - pogoda deszczowa:

       

      1. Klasy pierwsze zbierają się w sali gimnastycznej. Po uroczystości spotkania z wychowawcami w salach:

      • IA sala - 15
      • ITA sala - 11
      • ITRT sala - 32
      • ITCR sala - 40
      • ITL sala - 22

      2. Klasy II, III i IV nie biorą udziału w uroczystości w sali gimnastycznej, a udają się bezpośrednio na spotkania z wychowawcami do sal:

      Zalecenia:

      1. W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego biorą udział wyłącznie nauczyciele i uczniowie szkoły, którzy są zdrowi, bez objawów  chorobowych.
      2. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce.
      3. Udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego obowiązkowo w maseczce. Maseczki  można zdjąć w  klasach podczas  spotkań z wychowawcą.
      4. Podczas powitań należy unikać bezpośredniego, fizycznego kontaktu.
     • Test sprawności fizycznej

      05.08.2020

      Kandydatów do klasy wojskowej w zawodzie technik logistyk informujemy, że 20 sierpnia 2020 r. o godz.12:00 (grupa I) i 13:30 (grupa II) odbędzie się test sprawności fizycznej.

      Test obejmuje:

      • bieg wahadłowy 6x10 m – dwie chorągiewki ustawione w linii prostej w odległości 10 m od siebie. Na sygnał startowy uczestnik pokonuje trasę od chorągiewki do chorągiewki (obiegając je) 6-krotnie (w sumie 6 x 10 m). 1 próba.
      • zwis na drążku na czas - dziewczęta (chwyt dowolny, należy samodzielnie się podciągnąć, ręce zgięte w łokciach, broda nad drążkiem) / podciąganie na drążku na ilość powtórzeń - chłopcy (chwyt dowolny, ze zwisu na drążku na prostych rękach podciągnięcie tak, by broda znalazła się nad drążkiem, powrót do pozycji wyjściowej – do pełnego wyprostu rąk)
      • skok w dal z miejsca – odległość liczona własnymi stopami. Jeśli mniej niż ½ stopy zaokrąglamy w dół, jeśli więcej niż ½ stopy zaokrąglamy w górę. Skok wykonywany obunóż z linii, po wylądowaniu wykonujemy obrót na pięcie stopy bliższej linii wyskoku i liczymy stopy.
      • bieg po kopercie 5x3 m na czas – 3 powtórzenia (należy obiegnąć kopertę 3 razy), 1 próba.​​​​​​

      Punktacja testu sprawności fizycznej do pobrania.pdf

       

      Informacje dodatkowe:

      • Test sprawności odbędzie się na sali gimnastycznej ZSEiO nr 6 w Łomży, w dniu 20 sierpnia 2020 r. Test przeprowadzony zostanie w dwóch turach: pierwsza grupa zaczyna o godzinie 12.00,  druga grupa o 13.30.
      • Podczas testów sprawnościowych obowiązuje strój sportowy (w tym również obuwie). Osoby, które nie będą miały zmienionego stroju nie będą dopuszczone do testów.
      • Na sali gimnastycznej mogą przebywać wyłącznie osoby zdające test. Osoby towarzyszące czekają przed szkołą.
      • Osoby przybywające do szkoły zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących wymogów sanitarnych: zakrywania ust i nosa maseczką (którą można będzie zdjąć na sali gimnastycznej), dezynfekowania rąk, zachowania dystansu tam, gdzie to możliwe.
      • Sprzęt na sali gimnastycznej, z którym styczność będą mieli uczestnicy testu, będzie odkażany po każdym uczestniku. Na sali będzie się również znajdował płyn do dezynfekcji.
      • Osoby, które uzyskają wynik niski z testu, będą miały możliwość warunkowego poprawienia go w innym, ustalanym indywidualnie terminie w pierwszym semestrze nauki.
     • Oddział wojskowy w Technikum nr 6 w Łomży

      27.07.2020

       

      Z wielką radością informuję, że wniosek Prezydenta Miasta Łomża o utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w naszej szkole uzyskał zgodę Ministra Obrony Narodowej. W związku z tym, od 1 września 2020 r. powstanie klasa I w zawodzie technik logistyk o takim kierunku.

      W oddziale realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Program realizowany będzie przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy się 50-godzinnym obozem szkoleniowym, przeprowadzanym na początku ostatniego roku nauki.  

      Korzyści z ukończenia klasy przygotowania wojskowego:

      • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
      • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
      • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach – dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
      • stałe konsultacje przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata;
      • zaszczytna służba ojczyźnie;
      • stabilna praca;
      • szansa rozwoju zawodowego.

      Przewidziano możliwość dofinansowania zakupu wyposażenia dla uczniów w formie zestawu umundurowania oraz wyposażenia dla szkoły, między innymi: hełmów ochronnych, busoli lub kompasów, kamizelek taktycznych, replik broni palnej, kabur do replik, masek przeciwgazowych czy noszy i zestawów medycznych, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

      Kandydaci, którzy w procesie rekrutacji złożyli dokumenty do klasy w zawodzie technik logistyk (pierwszy wybór), będą telefonicznie proszeni o potwierdzenie woli nauki w klasie oddziału wojskowego.

      W przypadku nie wyrażenia zgody na naukę w klasie wojskowej, kandydaci będą mogli rozpocząć edukację w zawodzie technik logistyk (kierunek cywilny), pod warunkiem, że zrekrutuje się do niej minimum 15 osób lub będą mogli wybrać inny zawód  w ZSEiO nr 6 w Łomży, po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

      Tekst: Paweł Drożyner

      Zdjęcie: Wlodi (Flickr)

     • Kilka ważnych słów...

      25.06.2020

      Szanowni Państwo,
      Nauczyciele i Wychowawcy,
      Drodzy Rodzice i Uczniowie.

      Dobiega końca rok szkolny 2019/2020, rok, który na długo pozostanie w naszej pamięci. Pandemia zmieniła jego tradycyjny przebieg, zmieniła też klasyczne, dotychczasowe pojmowanie szkoły i nauki szkolnej. Od 11 marca musieliśmy poradzić sobie wszyscy – uczniowie, rodzice, nauczyciele, z nową, niełatwą rzeczywistością. Tą codzienną, związaną z ograniczeniami wskazywanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, które dotyczyły bezpośrednio Nas i Naszych rodzin, ale również z rzeczywistością nauki zdalnej wprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, po zawieszeniu zajęć szkolnych.


      Wiem, że nie było nikomu łatwo, trudno przecież ciągle siedzieć w domu, odseparować się od Rodziny i znajomych, zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia. Jeszcze trudniej było nam wszystkim ułożyć naukę na odległość. To, co było do tej pory niewielką częścią funkcjonowania szkoły , stało się jej głównym nurtem aktywności. Brakowało też wszystkim zwykłej, szkolnej codzienności – bezpośredniego, ludzkiego kontaktu, a co za tym idzie uśmiechu, serdeczności, pomocy, a czasem pewnie też i życzliwego zwracania uwagi. Poradziliśmy sobie z tymi trudnościami, ale na pewno wszyscy czekamy na powrót zajęć szkolnych od 1 września 2020 r.

      Drodzy Uczniowie,
      za Wami rok wytężonej pracy, zdobywania nowych umiejętności i wiadomości. Jesteście dziś na pewno bogatsi nie tylko o nie, ale również o nowe doświadczenia życiowe. Dziękuję za wspólne sprostanie wyzwaniu, jakim była nauka zdalna. Przed Wami wakacje – czas odpoczynku, ale również czas poznawania nowych ludzi, nowych miejsc, zbierania sił potrzebnych do dalszej nauki tak, by z zapałem wrócić do szkoły, do Waszych rówieśników i nauczycieli. Życzę wspaniałego, niezapomnianego, ale również bezpiecznego odpoczynku .

      Drodzy Rodzice,
      dziękuję za pomoc i wspieranie działań szkoły, zwłaszcza w niełatwym okresie pandemii. Państwa wsparcie i chęć działania podczas całego roku szkolnego ma nieocenioną wartość dla naszej społeczności szkolnej, tworzy dobrą atmosferę sprzyjającą osiąganiu przez szkołę wysokich wyników edukacyjnych.

      Wysoka Rado Pedagogiczna,
      składam Wam, Koleżanki i Koledzy, wyrazy uznania za trud włożony w nauczanie i wychowanie naszych uczniów, za piękną i trudną pracę w szczególnym, dla nas wszystkich, okresie nauki. Dziękuję za bycie blisko uczniów, za pochylanie się z troską nad ich problemami, za serce i życzliwość okazywaną naszym wychowankom każdego dnia, za wytrwałość, z jaką realizowaliście zadania stawiane szkole przez władze oświatowe. Niech okres letniego urlopu będzie dla Państwa czasem radosnego odpoczynku, regeneracją sił przed nowym rokiem szkolnym.

      Życzę wszystkim nam słonecznych wakacji. Do zobaczenia w murach szkolnych 1 września 2020 r.

      Paweł Drożyner
      dyrektor szkoły