• Piękno nauk ekonomicznych

      05.03.2019

      5 marca 2019 r. gościliśmy w szkole prof. dr. hab. Henryka Jana Wnorowskiego - pracownika naukowego Uniwersytetu w Białymstoku, Prezesa Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Wygłosił on młodzieży "Ekonomika" interesujący wykład pt. "Piękno nauk ekonomicznych".

      Pan Profesor niezwykle logicznie, okraszając swój wykład przykładami z życia gospodarczego i społecznego, nie stroniąc przy tym od anegdot, przedstawił naszym uczniom tytułowe tezy, które później zgrabnie udowodnił: nauki ekonomiczne są piękne. Są - w dużym skrócie - dlatego, że powodują rozwój cywilizacji oraz dają szczęście i bogactwo człowiekowi. Nawet kiedy nastąpi kryzys ekonomiczny, stawiają wyzwanie przed ludźmi myślącymi, ponieważ w pokonywaniu kryzysów uwidacznia się wielkość rodzaju ludzkiego.

      Uczniowie wysłuchali wykładu z uważną sympatią, mając przedsmak tego, jak wyglądają zajęcia na uniwersytecie.

      Dziękujemy Panie Profesorze.

      Tekst: P. Drożyner

      Zdjęcia: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

     • 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

      05.03.2019

                                                                                                                                                                         
      „(…) przegrali dom swój w białym borze 
          kędy zawiewa sypki śnieg 
          nie nam żałować - gryzipiórkom - 
          i gładzić ich zmierzwioną sierść (…)”

       

      Dzień ten obchodzony jest od 2011 r. i nawiązuje do tragicznych wydarzeń z 1951 r., kiedy to wykonano wyroki śmierci na kierownictwie IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 1 marca 1951 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie zamordowano Łukasza Cieplińskiego, Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Rzepkę, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego i Karola Chmiela.

      Warto dodać, że sformułowania "Żołnierze Wyklęci" użył po raz pierwszy w 1993 r. Leszek Żebrowski w tytule wystawy "Żołnierze Wyklęci - antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.".

      Żołnierze podziemia niepodległościowego mieli jasno wytyczony cel: odzyskanie pełnej suwerenności państwowej. Łącznie w latach 1944–1956 w tymże podziemiu w różny sposób działało ok.  200 tys. ludzi. Wiosną 1945 roku na ziemiach polskich, w  obecnych granicach, w regularnych oddziałach leśnych służyło nawet 17 tys. żołnierzy.


      Wskutek terroru komunistycznego w latach 1944–1956 zginęło ok. 20 tys. żołnierzy: na mocy wyroków sądowych zostali zamordowani lub zmarli w siedzibach Urzędów Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, więzieniach i obozach, a także zginęli w walce lub w trakcie działań pacyfikacyjnych. Grzebani byli w utajnionych miejscach, które na zawsze miały ukryć pamięć o żołnierzach niezłomnych.


      Po 1989 roku zaczęto przywracać pamięć o bohaterach walk o niepodległość. Odkrywane są miejsca pochówku, przywracana jest także tożsamość żołnierzom zamordowanym przez komunistów. 

      Obchody dnia im poświęconego miały w naszej szkole różnorodny przebieg.

      28 lutego odbył się w uroczysty apel, podczas którego młodzież zapoznano z działalnością niepodległościową żołnierzy wyklętych. Informacje historyczne oraz wiersze i piosenki przygotowane przez uczniów klasy IITT pod kierunkiem nauczycieli: Pani A. Wądołowskiej-Pieniek i Pana J. Dobrzyckiego pobudzały widzów do myślenia i wywoływały nastrój wzruszenia.


      1 marca natomiast uczniowie klas IA i ITL uczestniczyli w uroczystości składania kwiatów pod pomnikiem żołnierzy NSZ i AK przed budynkiem Szkoły Muzycznej. Był to nasz hołd złożony żołnierzom, przez lata zapomnianym, którzy własną krwią znaczyli naszą piękną historię.

      Tekst: K. Domalewski

      Zdjęcia: J. Dąbkowska

     • Nasz Region, Nasza Mała Ojczyzna

      15.02.2019

      „Nasz Region, Nasza Mała Ojczyzna Odzyskanie Niepodległości 1918-1919” to konkurs historyczny, którego organizatorem był Oddział instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

      To konkurs, którego celem było upamiętnienie lokalnych bohaterów, mniej znanych w historii Polski, a jednak bardzo zasłużonych w walce o niepodległość. Przecież na historię narodu i Państwa składają się historie małych społeczności czy regionów.

      14 lutego odbyła się gala wręczenia nagród finalistom i laureatom. Monika i Urszula Serwatko z kl. IVTA przygotowały film o naszym łomżyńskim bohaterze niepodległości Leonie Kaliwodzie.

      Ich  Dzieło, bo tak chyba należy określić ich pracę, uzyskało najwyższą lokatę w ocenie jury i dziewczęta zajęły I miejsce. Gratulujemy i dziękujemy.

      Przypomnę, że to już kolejny sukces dziewcząt. Przed rokiem ich film zdobył III miejsce w międzynarodowym konkursie „Na Tropie”.


      Opr. K. Domalewski

     • Zawód z przyszłością

      12.02.2019

       

      Bezpłatna nauka atrakcyjnych zawodów, brak opłat za zakwaterowanie i wyżywienie, a także pełne umundurowanie i "kieszonkowe" w wysokości ok. 1500 zł miesięcznie to tylko niektóre zalety studiowania na państwowych uczelniach wojskowych.

      11 lutego 2019 r. gościliśmy w szkole reprezentanta łomżyńskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień kapitana R. Sokołowskiego, który wraz z podchorążymi z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przybliżył tegorocznym maturzystom proces rekrutacji do tzw. służby kandydackiej.

      Kapitan Sokołowski omówił także możliwość wstąpienia młodzieży do formowanych w kraju Wojsk Obrony Terytorialnej.

       

      Przydatne linki:

     • Epoka Prymasa Tysiąclecia

      08.02.2019

      7 lutego br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie odbył się finał XVII edycji konkursu historycznego ,,Epoka Prymasa Tysiąclecia", w którym zmierzyło się ponad sześćdziesięciu uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z województwa podlaskiego i Ostrołęki. 

      Zakres historyczny konkursu obejmował życie i działalność  Prymasa S. Wyszyńskiego (1901-1981) oraz sytuację społeczno-polityczną  w Polsce do 1970 roku.

      Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą historyczną w części ustnej i pisemnej, a jury przyznało puchary i nagrody w kategoriach drużynowych i indywidualnych. 

      W kategorii szkół ponadpodstawowych nasza drużyna w składzie: Ewa Lemańska (kl. IVTB), Patrycja Żbikowska (kl. IVTA) i Sebastian Sztejna (kl. IIIA) zajęła pierwsze miejsce.  

      Zwycięzcą indywidualnym w kategorii szkół ponadpodstawowych została Ewa Lemańska, a czwarte miejsce zajął Sebastian Sztejna.

      Gratulujemy!

      opr.: Krzysztof Domalewski

     • Zebrania z rodzicami

      05.02.2019

       

      W niedzielę 10 lutego 2019 r. o godz. 10 odbędą się semestralne spotkania z rodzicami:

       

      • IA – sala  16 – Sylwia Wądołowska
      • ITA – sala 19 – Aneta Drozd
      • ITCR – sala 12 – Emilia Zalewska
      • ITL – sala  37 – Katarzyna Szymańska   
      • ITT – sala 11  – Beata Dzięgielewska
      • IIA – sala 44 – Magdalena Karwowska
      • IITA – sala 43 – Izabela Haponik
      • IITB – sala 6 – Beata Raczkowska
      • IITC – sala 20 – Grażyna Mirkowska
      • IITL – sala  26 – Ewa Walewska   
      • IITT – sala 28 – Agnieszka Wądołowska - Pieniek
      • IIIA – sala 10 – Anna Klimaszewska
      • IIITA – sala 14 – Agnieszka Janczewska
      • IIITC – sala 38 – Hanna Cwalina
      • IIITL – sala 22 – Magdalena Salamońska   
      • IIITR – sala 39 – Ewa Bielak 
      • IIITT – sala 41 – Michał Polkowski
      • IVTA – sala 34 – Małgorzata Skrodzka
      • IVTB – sala 32 – Michał Bąkowski
      • IVTCR – sala 7 – Iwona Listowska
      • IVTL – sala 42 – Agnieszka Urbaniak
      • IVTT – sala 40 – Barbara Jałbrzykowska

       

      Pozostali nauczyciele będą obecni w godz. 1000-1200.

      Serdecznie zapraszamy!