• 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

      03.05.2021

      Źródło: Wojsko Polskie

       

      Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 1791 r. przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja.

      Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz, prawa i obowiązki obywateli. Jej celem było ratowanie Rzeczypospolitej po I rozbiorze, przeprowadzonym przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.

      Najważniejsze przyczyny uchwalenia Konstytucji 3 maja:

      • Zbyt szerokie przywileje szlachty pozwalające zrywać każde posiedzenie w sejmie (brak reform)
      • Brak stałej armii
      • Wybór elekcyjny króla
      • I rozbiór Polski spowodowany osłabieniem państwa

      Twórcy Konstytucji 3 Maja 1791 r.

      • Stanisław August Poniatowski ostatni król Polski, wprowadzony na tron dzięki poparciu carycy Katarzyny II, główny autor Konstytucji. Uczestnik konfederacji targowickiej.
      • Ksiądz Hugo Kołłątaj, pisarz i publicysta. Rektor i reformator Akademii Krakowskiej, działacz Komisji Edukacji Narodowej i Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Przywódca pro-reformatorskiego stronnictwa Kuźnica Kołłątajowska.
      • Ignacy Potocki marszałek wielki litewski, w czasie Sejmu Wielkiego przywódca stronnictwa patriotycznego. Inicjator Konstytucji 3 Maja.
      • Stanisław Małachowski marszałek Sejmu Czteroletniego. Popierał dążenia miast do rozszerzenia ich praw politycznych. Był zwolennikiem współpracy szlachty z mieszczaństwem.
      • Stanisław Staszic ksiądz, pisarz i publicysta. Działał na rzecz rozwoju przemysłu. Propagator i zwolennik reform. 

      Obrady Sejmu Wielkiego 1788-1792

      Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy, lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo magnatów – mógł unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz monarchii konstytucyjnej. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.

      Postanowienia Konstytucji 3 Maja


      • Religia: Religia katolicka została utrzymana jako religia panująca.  Zagwarantowano wolność wyznawcom innych religii i obrządków.
      • Szlachta - ziemianie: Potwierdzono prawa szlachty, zagwarantowano prawa własności, bezpieczeństwa, wolności, zobowiązano szlachtę do obrony Konstytucji i Rzeczypospolitej
      • Mieszczanie: Zapewniono nietykalność osobistą (niemożliwość skazania bez wyroku sądowego), możliwość nabywania ziemi, głos doradczy na sejmie
      • Chłopi - włościanie: Chłopów otoczono opieką prawa i państwa. Zapewniono wolność osiedlania się i poruszania po kraju i za jego granice.
      • Konstytucja wprowadzała  trójpodział władzy:

      Władza ustawodawcza - parlament jako najwyższy organ władzy wybierany na dwa lata, sejm zwoływany przez króla lub marszałka. Kompetencje sejmu: uchwalanie prawa, nakładanie podatków, kontrolowanie innych władz i instytucji. Co 25 lat mógł zbierać się sejm konstytucyjny-prawo zmiany konstytucji.

      Władza wykonawcza -król i Straż Praw (rząd), w skład której wchodzili: prymas, pięciu ministrów, pełnoletni następca tronu bez prawa głosu, marszałek sejmu. Straż Praw kierowała administracją, podlegały jej komisje (policji, spraw wewnętrznych, interesów zagranicznych, wojny i skarbu). Król przewodniczący Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników, oficerów; w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem. Ministrowie, mieli obowiązek podpisywania każdego rozporządzenia własnoręcznie pod kontrolą Sejmu

      Władza sądownicza –sądy i trybunały

      • Rzeczpospolitą ogłoszono monarchią konstytucyjną.
      • Sejm: Podzielono na dwie izby (poselską i senatorską) z kadencją 2 letnią. Zniesiono liberum weto, konfederacje i wolną elekcję, decyzje  miały być podejmowane większością głosów
      • Król i rząd: Władza królewska miała być dziedziczna. W skład Straży Praw (rządu) wchodził król i pięciu ministrów. Ministrów powoływał król lecz zwolnić ich mógł jedynie Sejm. Król został głową Straży Praw. Król nie był odpowiedzialny prawnie ani konstytucyjnie ale jego decyzje wymagały akceptacji ministrów.

      Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez klasę II TA.

      Opracowała: Anna Klimaszewska

      Źródło 1Źródło 2Źródło 3


     • Uczennice Ekonomika czytają baśnie Andersena i uczą (się) angielskiego

      01.05.2021

      GrafikaSari Coche

       

      Nasza szkoła promuje czytelnictwo i naukę języków obcych nie tylko wśród swoich uczniów, ale również regularnie włącza ich w akcje zachęcające do tego innych.

      W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży, po raz kolejny wzięliśmy udział w ciekawej inicjatywie. Tegoroczne Dni Literatury Dziecięcej w Filii nr 6 MBP zostały poświęcone twórczości Hansa Christiana Andersena. Uczennice klasy II Ap wzięły udział w obchodach święta literatury i przygotowały dla najmłodszych czytelników wiele atrakcji.

      Agata Karwowska przeczytała w języku angielskim adaptację baśni „Nowe szaty cesarza” („The Emperor’s New Clothes”):

      Wiktoria Grużewska wybrała baśń pod tytułem „Księżniczka na ziarnku grochu” („The Princess and the Pea”):

      Na lekcjach języka angielskiego oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych uczennice rozwijały umiejętność pracy zespołowej i wspólnie przygotowały zestaw gotowych materiałów dydaktycznych, które mogą zostać wykorzystane przez rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz przez nauczycieli i lektorów na lekcjach języka angielskiego. Stanowią one uzupełnienie nagrań, na których uczennice Ekonomika czytają po angielsku. Do każdego tytułu przygotowaliśmy angielsko-polski słowniczek obrazkowy, który zawiera wybrane przez nas słowa z przeczytanych tekstów oraz gry i ćwiczenia interaktywne, dzięki którym dzieci nauczą się i utrwalą wprowadzone słownictwo.

      Wszystkie materiały zamieszczamy poniżej, w formie interaktywnych linków:

       

      „The Emperor’s New Clothes”

       

       

      „The Princess and the Pea”

       

      • Słowniczek obrazkowy przygotowany przez Kingę i Natalię.
      • Aleksandra zachęca do zagrania w uwielbianą przez dzieci grę, polegającą na łączeniu w pary angielskich słów z ich polskimi odpowiednikami.
      • Ćwiczenie Wiktorii polega na wyszukiwaniu słów pojawiających się w baśni o księżniczce na ziarnku grochu.
      • Wiktoria zaprasza do wzięcia udziału w teleturnieju. Czy poprawnie odpowiemy na wszystkie pytania? Ile punktów uda nam się zdobyć w rozgrywce? Tego nie można przegapić!
      • Zachęcamy do skorzystania z wersji gry „wisielec” z wybranymi słowami z tekstu baśni „The Princess and the Pea” oraz kolejnego przygotowanego przez Zuzannę ćwiczenia typu prawda/fałsz, które sprawdza rozumienie wysłuchanego tekstu.

      Zapraszamy do odwiedzania Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży przy ulicy Małachowskiego 1/3 oraz jej bloga, na którym czytelnicy znajdą wiele ciekawych i wartościowych informacji - nie tylko na temat książek.

      Zachęcamy też do zapoznania się z relacjami z poprzednich akcji zorganizowanych w Filii nr 2 MBP we współpracy z Panią Elżbietą Piasecką-Chamryk, w których czynny udział wzięli nasi absolwenci oraz Bartłomiej Pytel, nauczyciel języka angielskiego.

       

       

      Opracował: Bartłomiej Pytel

      GrafikaSari Coche

     • Żegnamy Absolwentów Ekonomika

      29.04.2021

      30 kwietnia 2021 r. żegnamy kolejny rocznik absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, którzy otrzymają z rąk swoich Wychowawców świadectwo ukończenia VI Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum Nr 6. Będzie to dla nich ostatnia wspólna uroczystość i zamknięcie kolejnego etapu w życiu.

      Z tej okazji, Pan Dyrektor Paweł Drożyner przygotował okolicznościowe przemówienie:

       

      „Nikt wam nie powie żegnaj,

      Mówią Wam „do widzenia”.

      Przed Wami droga niejedna.

      Droga ludzkiego istnienia”

       

      Wysoka Rado Pedagogiczna, Drodzy Absolwenci, Szanowni Rodzice,

       

      z powodów oczywistych nie dane jest nam spotkać się ze wszystkimi Absolwentami, Radą Pedagogiczną i Rodzicami w szkolnej sali gimnastycznej i pożegnać naszych jeszcze uczniów, a już od 30 kwietnia Absolwentów z  rocznika 2021. W specjalnym reżimie sanitarnym spotkamy się na skromnej uroczystości zakończenia nauki z poszczególnymi zespołami klasowymi i ich wychowawczyniami, a drogą elektroniczną pragnę skierować do Nauczycieli i Rodziców, kilka słów pożegnania i refleksji.

      Wręczone Wam - Absolwentom - świadectwa ukończenia szkoły są symbolem „wejścia” w świat dorosłych, początkiem rozpoczęcia ciekawej drogi życiowej - będzie nią dalsza edukacja, praca, zdobywanie nowych umiejętności, satysfakcja, że pokonujecie własne słabości i osiągacie wyznaczone cele. Jesteśmy przekonani, że potraficie odnaleźć swoje miejsce w życiu, że będziecie dobrymi i odpowiedzialnymi ludźmi. Wierzę, wraz z całą Rada Pedagogiczną, że 126 osób, po trudnych zmaganiach z 3 lub 4-letnią rzeczywistością szkolną, a w części z rzeczywistością nauki zdalnej, potrafi odróżnić Światło od Ciemności, Dobro od Zła. Wierzymy też, że będziecie ludźmi energicznymi, przedsiębiorczymi, wrażliwymi, mądrymi życiowo. Wasze przejście z młodzieńczości w dorosłość dokonywało się w szkole, w domach rodzinnych, w trudnym okresie pandemii i dlatego gorąco i serdecznie chcę podziękować całej Radzie Pedagogicznej, a w szczególności Waszym wspaniałym Wychowawcom: Pani Sylwii Wądołowskiej, Pani Izabeli Haponik, Pani Beacie Raczkowskiej, Pani Grażynie Mirkowskiej, Pani Ewie Walewskiej oraz Pani Agnieszcze Wądołowskiej-Pieniek za przeprowadzenie Was przez ten trudny czas edukacji, za życzliwą opiekę i pomoc. Słowa wdzięczności kieruję też pod adresem Waszych Rodziców - dziękuję Państwu za pomoc we wspólnym edukacyjnym dziele kształcenia i wychowania naszych uczniów, a Waszych córek i synów. Wierzę, że będziemy razem dumni z ich dorosłych dokonań.

      Życzę wszystkim Absolwentom, by spełniali swoje marzenia, wszelkiej pomyślności w działaniach, zdrowia, siły, optymizmu. Tym z Was, których czekają  egzaminy maturalne życzę jak najlepszych wyników, wszystkim życzę jasnego i pięknego Życia.

       

      „Nikt Wam nie powie „wracaj”

      Mówią Wam „już dorosłeś”

      Przed Wami miłość i praca

      I całe życie nieproste

      Jesteś dorosły zatem

      Ruszaj, „Przyszedł Twój czas”.

      Krzysztof Klenczon - „Twój czas”.

      Z wyrazami szacunku

      Paweł Drożyner

       

      Kilka słów do młodzieży skierowała również w imieniu całej Rady Pedagogicznej Pani Natalia Przestrzelska:

       

      Drodzy Absolwenci Ekonomika!

      Podczas lat spędzonych w szkolnych murach stworzyliście wiele pozytywnych wspomnień przyjaźni na całe życie, pierwszego wrześniowego poranka czy życzliwych nauczycieli, którzy wskazywali Wam właściwy kierunek w życiu. Choć pogodne dni w naszej szkole niekiedy przysłaniały ciemne chmury…, to już za Wami!

      Właśnie teraz wkraczacie w kolejny okres Waszego życia, który będzie zapełniany pięknymi wydarzeniami. Bądźcie szczęśliwi i z optymizmem spoglądajcie w przyszłość, a słowa piosenki Marka Grechuty niech Wam o tym przypominają:

      „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
      Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy
      Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
      Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy”

      Opracowała: Natalia Przestrzelska

      ZdjęciePexels z Pixabay

     • 81 Rocznica zbrodni katyńskiej

      14.04.2021

      „Tej nocy zgładzono prawdę​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      w katyńskim lesie...

      Zdradzieckim strzałem w czaszkę

       Pokwitowano Wrzesień...

      Związano do tyłu ręce ,

      By w obecności kata

      Nie mogły wznieść się błagalnie

      Do Boga I do świata (...)"

      autor: Feliks Konarski

       

      13 kwietnia obchodzimy rocznicę zbrodni katyńskiej oraz drugiej z 4 deportacji obywateli polskich na Wschód.

      13 kwietnia 1943 roku Niemieckie Biuro Informacyjne podało komunikat o odkryciu masowych grobów polskich oficerów pod Smoleńskiem. Niedługo później w lesie katyńskim rozpoczęto ekshumacje. Prace pod nadzorem Wehrmachtu prowadziły Komisja Techniczna PCK i komisja międzynarodowa.

      13 i 14 kwietnia 1940 r., a więc w czasie, kiedy NKWD mordowało polskich jeńców i więźniów, ich rodziny stały się ofiarami drugiej, masowej deportacji w głąb Związku Sowieckiego.

      5 marca 1940 roku Biuro Polityczne KC WKP(b) zaaprobowało wniosek Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSSR (szefa NKWD) Ławrientija Berii (zawarty w tajnym piśmie nr 794/B (794/Б) z 2 marca 1940 r.) o rozstrzelaniu oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej więzionych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczpospolitej Polskiej. Łącznie ok. 22 tysięcy obywateli polskich.

      Pismo zatwierdzili: Stalin, Woroszyłow, Mołotow i Mikojan. Widnieją również na nim dopiski sekretarza: Kalinin – zaKaganowicz – za. Zgodnie z tym pismem Biuro Polityczne KC WKP(b) w dniu 5 marca 1940 roku wydało tajną decyzję nr P13/144 z zaproponowanymi  przez Berię wnioskami.

      Beria pisał między innymi: „W obozach dla jeńców wojennych NKWD ZSRS i w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi w chwili obecnej znajduje się duża liczba byłych oficerów armii polskiej, byłych pracowników policji polskiej i organów wywiadu, członków nacjonalistycznych, kontrrewolucyjnych partii, członków ujawnionych kontrrewolucyjnych organizacji powstańczych, uciekinierów i innych. Wszyscy są zatwardziałymi wrogami władzy sowieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju sowieckiego”.

      Oceniając, że wszyscy polscy jeńcy wojenni przetrzymywani w obozach oraz Polacy znajdujący się w więzieniach „są zatwardziałymi, nierokującymi poprawy wrogami władzy sowieckiej”, Beria wnioskował, aby sprawy 14,7 tys. jeńców i 11 tys. więźniów rozpatrywać w trybie specjalnym, „z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary - rozstrzelanie”, bez wzywania skazanych, bez przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledztwa i bez sporządzenia aktu oskarżenia.

      22 marca 1940 roku Beria wydał tajny rozkaz nr 00350 „O rozładowaniu więzień NKWD USRR i BSRR”, który stanowił podstawę do rozpoczęcia mordowania polskich jeńców wojennych i więźniów.

      3 kwietnia 1940 r. NKWD rozpoczęło likwidację obozu w Kozielsku, a dwa dni później obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. Z Kozielska 4404 jeńców przewożono do Katynia i zamordowano strzałami w tył głowy. 3896 jeńców ze Starobielska zabito w pomieszczeniach NKWD w Charkowie, a ich ciała pogrzebano na przedmieściach miasta w Piatichatkach. 6287 jeńców z Ostaszkowa zabito w gmachu NKWD w Kalininie (obecnie Twer), a pogrzebano w dołach śmierci w miejscowości Miednoje.

      Na mocy decyzji z 5 marca 1940 r. NKWD wymordowało także 7305 obywateli polskich przebywających w różnych więzieniach na terenach włączonych do Związku Sowieckiego.

      Wstrząsającymi dowodami  są różne pamiątki po zamordowanych: niewysłane lub otrzymane kartki pocztowe, medaliki, fotografie najbliższych, dokumenty i inne. Szczególnym świadectwem zbrodni są pamiętniki znalezione przy ofiarach.  Ich zapiski, prowadzone na każdym dostępnym skrawku papieru, składają się na poruszający obraz obozowego życia. Jakie były myśli, plany i marzenia jeńców, nieświadomych czekającego ich losu?

      Podporucznik Wacław Kruk 9 kwietnia notował:

      (…) Jest godz. 14.30. Zajeżdżamy do Smoleńska. Na razie stoimy na dworcu towarowym. (…)  Jest to wieczór, minęliśmy Smoleńsk, dojechaliśmy do stacji Gniezdowo. Wygląda tak jakbyśmy mieli tu wysiadać bo kręci się wielu wojskowych. W każdym razie dotychczas nie dali nam nic dosłownie do jedzenia. Od wczorajszego śniadania żyjemy porcją chleba i skromną dawką wody.

      Podpułkownik Adam Solski został wywieziony 9 kwietnia. „Piąta rano. Od świtu dzień rozpoczął się szczególnie. Wyjazd karetką-więzienną w celkach (straszne!). Przywieziono [nas] gdzieś do lasu; coś w rodzaju letniska. Tu szczegółowa rewizja. Zabrano [mi] zegarek, na którym była godzina 6.30 (8.30). Pytano mnie o obrączkę, którą (…). Zabrano ruble, pas główny, scyzoryk (…)” – opowiadał.

      Przez długie lata starano się usunąć z pamięci Polaków fakt zbrodni katyńskiej lub wmawiano mam, że to zbrodnia niemiecka,  a nie bolszewicka. Dopiero od upadku komunizmu o zbrodni katyńskiej można mówić otwarcie.

      Współczesnym zjawiskiem w kształtowaniu tzw. „prawdy historycznej” jest jej zakłamywanie, zamazywanie rzeczywistości,  gdzie kata przedstawia się jako ofiarę, a z ofiary czyni się sprawcę.

      Tym bardziej o takich faktach należy przypominać, zachować w pamięci szczególnie młodszych pokoleń. 

      „Dlaczego nie pisze się tak jak się mówi?

      Nie pisze się tak jak się kocha?

      Nie pisze się tak jak się cierpi?

      Nie pisze się tak jak się milczy?

      Pisze się trochę tak jak nie jest”.

      Opracował: Krzysztof Domalewski

      Źródło: https://ciekawostkihistoryczne.pl

                                                                                                                                                                                   https://isp.policja.pl

     • Pan zmartwychwstał i jest z nami, alleluja!

      30.03.2021

      Zmartwychwstanie jest cudem, w którym wyjątkowym blaskiem jaśnieją zarysy Bożej interwencji. Dzięki temu nasza chrześcijańska wiara zyskuje swoje bezpieczne i niewzruszone oparcie. Potęga tego cudu wciąga także naszą wiarę w zasięg promieniowania nadprzyrodzonego, w którym sprawdzają się słowa uczniów idących razem ze Zmartwychwstałym do Emaus: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał”?(Łk 24,32). Ten proces wewnętrznej odmiany znajduje harmonijne wypełnienie w postawie, której klasycznym wyrazem są słowa Tomasza: „Pan mój i Bóg mój” (J 20, 28).

      Kochani!   

      Niech Chrystusowa Męka i Zmartwychwstanie, Jego Miłość i Łaska, uzdalniają do odkrywania Obecności Boga we wszystkich wydarzeniach życia i odważnego wyznawania „Pan mój i Bóg mój”. Niech Ten, Który jest Życiem i Zmartwychwstaniem naszym, nadaje zbawczy sens wszystkiemu co ludzkie; niech budzi tęsknotę za tym co wieczne, nieskończone, nieśmiertelne, bo nieśmiertelna wierność Boga jest gwarancją ludzkiej nieśmiertelności. 

      Niech Pan Was błogosławi i strzeże!

      Opracowała: Ewa Przystępska

     • Uczniowie Ekonomika w finale Olimpiady Statystycznej

      09.03.2021

      Olimpiada Statystyczna jest konkursem o zasięgu ogólnopolskim, organizowanym przez Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne. Głównym  celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych i rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej. Obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w dyscyplinach: ekonomia, administracja oraz handel.

      2 marca 2021 r. uczniowie klasy II TBp – Krystian Zawalich i Marcin  Sokalski, wzięli udział w Zawodach Centralnych V edycji Olimpiady Statystycznej.

      W zmaganiach uczestniczyło 80 osób ze szkół w całej Polsce, więc konkurencja była duża. Chłopcy do konkursu  podeszli bardzo ambitnie. Przygotowania rozpoczęli już w październiku 2020 r. Pokonali rywali na etapie szkolnym i okręgowym. Musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu wielu przedmiotów: matematyki, geografii, ekonomii, podstaw przedsiębiorczości, podstaw statystyki, wiedzy o społeczeństwie, finansów i bankowości oraz analizy ekonomicznej. Udział w finale był nagrodą za ich determinację i ciężką pracę.

      Krystianowi i Marcinowi gratulujemy sukcesu!

      Tekst: Małgorzata Skrodzka

      Zdjęcia: Maciej Powichrowski

     • Dzień Kobiet

      08.03.2021

      „Świat bez kobiet byłby

      jak ogród bez kwiatów”.

      Pierre de Brantome

       

      Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom, Dziewczętom, Koleżankom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia – uśmiechu, sukcesów i niegasnącego zapału w odkrywaniu swych najskrytszych pasji.

       

       

      "[…]Świeżą wiosną pachną i rankiem

      gdy się nimi zachwycasz codziennie.
      Pięknem serca radujesz i blaskiem
      i otaczasz troską niezmiennie.


      Wciąż czarują pięknem przez wieki
      jak te kwiaty co stoją w wazonie.
      I nieśmiało pukają do serca
      by pokazać, że serce też płonie".

                              Krystyna Walas  Bugajczyk, "Kobiety"

       

      Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwszy raz Narodowy Dzień Kobiet świętowano 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych dla upamiętnienia 126 kobiet, które straciły życie w pożarze fabryki tekstylnej. Zamknięto je tam, ponieważ strajkowały sprzeciwiając się uciskowi w firmie.

      W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet, obejmowania przez nie stanowisk publicznych, prawa kobiet do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy. 

      Współcześnie Dzień Kobiet obchodzony jest na świecie w różnym czasie, choć w większości państw 8 marca. Data ta ma związek z obchodzonymi w starożytnym Rzymie Matronaliami - świętem macierzyństwa, płodności i pierwiastka żeńskiego w naturze. Dla większości państw demokratycznych dzień ten ma obecnie jedną cechę wspólną – kobiety są traktowane wyjątkowo: otrzymują życzenia i prezenty.

      W Polsce dzień ten łączy się też z ideologią  PRL. W zakładach pracy czy szkołach był on wówczas obchodzony obowiązkowo i stanowił okazję do uzupełniania braków w zaopatrzeniu, dlatego Paniom wręczano takie dobra materialne jak rajstopy, ręczniki, ścierki, mydło, czy kawę. W latach 70-tych do popularnych podarunków dołączyły kwiaty - początkowo goździki, później tulipany. 

      Obecnie corocznie odbywają się organizowane przez feministki manify, czyli demonstracje połączone z happeningiem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Prezentami są najczęściej kwiaty lub słodycze.

      Opracował: K.Domalewski

       

     • Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

      26.02.2021

      Źródło: IPN

      „[…] To wyście wskazali jak zachować honor
      Gdy dla głupców Stalin był prawdą wcieloną
      To wyście wiedzieli gdzie dobro gdzie zło
      Gdy z lasu do celi w kajdankach się szło

      Uznani od nowa Żołnierze niezłomni
      Być może już o Was nasz kraj nie zapomni
      Najwyższe honory należą się Wam
      Wam na Polskę chorym,
      Wam ofiarom kłamstw”.

                           Leszek Czajkowski


      1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

      Żołnierze Wyklęci” - bohaterowie antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu” ( Wstęp do Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”).​​​​​​

      Źródło

       

      1 marca jest datą symboliczną, nawiązującą do 1 marca 1951 r. Tego dnia, w więzieniu na warszawskim Mokotowie, wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu.

      „Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120–180 tysięcy osób. W ostatnich dniach II wojny światowej  na terenie Polski działało 80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych. Ostatni członek ruchu oporu - Józef Franczak  ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” - zginął w obławie 21 października 1963 roku.

      Zdaniem prof. Jana Żaryna zginęło bądź zostało zamordowanych skrytobójczo lub w więzieniach NKWD i UB ponad 20 tysięcy żołnierzy; część wywieziono na Wschód, wielu skazano na kary pozbawienia wolności. W końcu lat 40-tych i na początku 50-tych ponad 250 tys. ludzi więziono i przetrzymywano w obozach pracy” (Źródło).

      Określenie "Żołnierze Wyklęci" odzwierciedla ich tragiczną sytuację. Jak zauważa profesor Andrzej Nowak „Zostali podwójnie zabici”. Są ofiarami zabójstwa fizycznego i dokonanego na ich pamięci".

       

      Święcie wierzyli w słuszność swojej walki. Są dla nas wzorem bohaterstwa i odwagi. Parafrazując Romana Dmowskiego, obowiązkiem nas – Polaków jest podtrzymywać pamięć o żołnierzach niezłomnych.

       

      CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

       

      Opracował: K. Domalewski

     • Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

      29.01.2021

      Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznanawane jest uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazując szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

      Na rok szkolny 2020/2021 Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przyznał 7092 stypendia, z czego 4 przypadły uczniom naszej szkoły. Są to:

      • Wiktoria Czarnecka, kl. II Ap
      • Monika Kotowska, kl. IV TC
      • Sandra Kuklińska, kl. II A
      • Krystian Zawalich, kl. II TBp

      Serdecznie gratulujemy!

    • Przemoc w rodzinie
     • Przemoc w rodzinie

      13.01.2021
      Przemoc w rodzinie to zjawisko, które nie jest obce naszej rzeczywistości społecznej. Badania wskazują, że zjawisko ciągle się nasila. Ofiarami przemocy w rodzinie padają najczęściej dzieci, kobiety, rzadziej mężczyźni. Niewątpliwie osobami szczególnie poszkodowanymi w tym procesie są dzieci. Przemoc w Polsce jest karalna, nie należy jej ukrywać przed najbliższymi, sąsiadami. Jeśli jesteśmy świadkami przemocy, powinniśmy zgłosić to na policję i nie stać obojętnie wobec krzywdy innych.
     • Boże Narodzenie 2020

      18.12.2020

                                                   Nadzieja znajduje grunt

      w naszym kamienistym życiu

                   Tego dnia, gdy w obolałym sercu

                                                                                           Piękna Tożsamość staje się czystą Nagością.


                    Nadzieja znajduje wolne miejsce

                    w naszym kamienistym życiu

                                                                                              Tego dnia, gdy w absolutnym ogołoceniu

                                                                                              Dyskretne cierpienie staje się milczeniem.


                                Nadzieja znajduje wagę 

                    w naszym kamienistym życiu

                                                                                          Tego dnia, gdy w absolutnym opuszczeniu

                                                                                           Słowo Ciałem się stało.      Kochani!


      W świetle Bożego Narodzenia widać wyraźnie, że Bóg daje nam swoją nadzieję przez Słowo. W pragnieniu znalezienia  celu czy sensu naszego życia – które zbyt często wydaje nam się bardzo twarde z powodu wielu trosk – Słowo Boga jest zaczynem nadziei, o ile objawia nam, iż rzeczy małe są czymś wielkim. Ewangeliczne wyczucie najmniejszego, które staje się największym, to właśnie nadzieja, ofiarowana nam jak talent do pomnażania. Ta Bożonarodzeniowa Nadzieja spoczywa w owiniętym w pieluszki  dziecku, w Dziecku – Bogu, które uznało, że wystarczy narodzić się dla ludzkości, by ludzie zostali zbawieni.

      Niech Jezus, Który jest Wiecznym Nowonarodzonym, wprowadza na drogę, którą On Sam przeszedł, aby coraz dokładniej oddawać swoje życie dla Boga.

      Niech On, Który jest Bogiem Żywym, pozwala widzieć słońce poza szarymi chmurami, bo On jest Źródłem Życia.

      Niech On, Który ma moc bycia wszystkim dla wszystkich, pozwala doświadczać swojej bliskiej obecności i obdarza głębokim pokojem.

      Narodził się Jezus – Życie! Pokój ludziom Dobrej Woli!

      Opracowały: Ewa Przystępska i Maria Sieczka

      Ilustracja: Gerd Altmann

     • Ogłoszenie

      15.12.2020

      Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży informuje, że dzień 24 grudnia 2020 roku (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy.