• Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna

      06.03.2023

      3 marca 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim  odbył się etap okręgowy VII Edycji Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianej logistyki i spedycji sprawdzało ponad siedemdziesięciu uczniów szkół średnich z województwa podlaskiego i mazowieckiego.

      Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IV TL i IV TLp: Banach Patrycja, Chrostowski Maksymilian, Jankowska Paulina, Mertens Milena, Sarnacka Kamila i Czerwiński Mateusz. Celem olimpiady organizowanej przez Wydział Ekonomiczny jest przede wszystkim zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych problematyką spedycyjną i logistyczną z perspektywą kontynuacji tych zainteresowań w charakterze studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

      Tekst i  zdjęcia: Katarzyna Szymańska

     • "Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy..."

      04.03.2023

      1 marca 2023 roku odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten obchodzony jest dla uczczenia bohaterów tragicznych wydarzeń z 1951 r., kiedy to wykonano wyroki śmierci na kierownictwie IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 1 marca 1951 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie zamordowano Łukasza Cieplińskiego, Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Rzepkę, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego i Karola Chmiela.

      Podczas apelu przedstawiono 3 sceny ukazujące postacie wyklętych: Mariana Plucińskiego pseud. „Mścisław”, Henryka Wieliczko pseud. „Lufa”, Tadeusza Zielińskiego pseud. „Igła” oraz Anatola Radziwonika, pseud. „Olech” Przybliżono także zebranym postać Danuty Siedzikówny, ps. „Inka” zamordowanej przez komunistycznych oprawców w sierpniu 1946 roku w gdańskim więzieniu przy ul. Kurkowej 12. Odegrano także scenę partyzantów rozmawiających w lesie. Całość dopełniła ciekawa scenografia, kostiumy uczniów i utwory muzyczne w wykonaniu szkolnego zespołu kierowanego przez Pana Krzysztofa Domalewskiego.

      Uroczystość przygotowali uczniowie klasy II TL OPW wraz z wychowawcą Panem Grzegorzem Bielickim. Godnym uwagi jest fakt, że zaangażowała się i czynny udział wzięła w przygotowaniach do apelu praktycznie cała klasa.

      Po apelu nastąpiło podsumowanie i wręczenie nagród II edycji zawodów klas mundurowych, oraz wyróżnieni zostali uczniowie z najwyższą średnią i najwyższą frekwencja w szkole.

       

      Uczniowie ze stuprocentową frekwencją na zajęciach w I semestrze roku szkolnego 2022/2023:

       

      • 1TA Bartosz Rogowski
      • 1TC Alicja Dąbrowska
      • 1TL Adam Mioduszewski
      • 1TL Lena Siudakiewicz
      • 1TL OPW Klaudia Parzych
      • 1TL OPW Karolina Sobuta
      • 1TRach. Patrycja Gacka
      • 1TRach. Aleksandra Galińska
      • 1TT Julia Bukowska
      • 1TT Karolina Olszewska
      • 2TL Damian Boguski
      • 2TR Weronika Przestrzelska
      • 3TT Magdalena Kochanowska
      • 4TA Magdalena Gadomska
      • 4TTp Aleksandra Wykowska

      Uczniowie z najwyższą średnią ocen w I semestrze roku szkolnego 2022/2023:

       

      • 4TT Kossakowski Dawid - średnia ocen 5,31 - zachowanie wzorowe
      • 4TT Modzelewska Natalia - średnia ocen 5,29 - zachowanie wzorowe
      • 4TA Kryś Weronika - średnia ocen 5,27 - zachowanie wzorowe
      • 4A p Pawelczyk Wiktoria - średnia ocen 5,17 - zachowanie bardzo dobre
      • 1TA Zienkiewicz Patrycja - średnia ocen 5,16 - zachowanie bardzo dobre
      • 4A p Bechta Zuzanna - średnia ocen 5,14 - zachowanie wzorowe
      • 1TA Przyborowska Ewelina - średnia ocen 5,11 - zachowanie bardzo dobre
      • 4TA Baczewska Gabriela - średnia ocen - 5,00 - zachowanie wzorowe
      • 4TBp Sokalski Marcin - średnia ocen 5,00 - zachowanie wzorowe
      • 4TL Mertens Milena - średnia ocen 5,00 - zachowanie bardzo dobre

       

      Tekst: Grzegorz Bielicki

      Foto/video: Magdalena Karwowska

     • 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

      23.01.2023

      W piątek 20 stycznia 2022 r. uczniowie klasy IITL OPW wraz z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży, 18. Pułku Logistycznego im. gen. Mariana Raganowicza i Wojsk Obrony Terytorialnej uczcili 160 rocznicę wybuchu powstania styczniowego zapaleniem zniczy na grobach bohaterów powstania, którzy spoczywają na cmentarzu komunalnym w Łomży: Ludwika Paschalisa Mościckiego urodzonego w 1845 r., zmarłego w Łomży w 1917 r. oraz proboszcza protestanckiej parafii w Łomży pastora Kacpra Mikulskiego urodzonego w 1849r., a zmarłego  w 1935 r. w Łomży.

      Pamięć wymienionych  oraz wszystkich poległych w powstaniu styczniowym uczciliśmy minutą ciszy. Dla naszych uczniów było to ważne wydarzenie, gdyż poznali bohaterów największego z powstań narodowych. W powstaniu styczniowym walczyło łącznie ok. 200 tys. ludzi. Trwało ono od 22 stycznia 1863 r. do 10 kwietnia 1864 r. Było charakterystyczne ze  względu na partyzancką formę walki z rosyjskim zaborcą i bardzo dobrze zorganizowaną administrację działającą w kospiracji, obejmującą wszystkie niezbędne dziedziny funkcjonowania państwa.

      Powstańcy stoczyli ok. 1200 bitew i potyczek z wojskami rosyjskimi. Powstanie miało charakter miedzynarodowy. Oprócz ludności Królestwa Polskiego, Litwy, Ukrainy, Polaków z zaboru austriackiego i pruskiego, uczestniczyło w nim wielu Rosjan, Węgrów,  Włochów,  Francuzów. Ważną rolę w powstaniu odgrywał powiat łomżynski guberni augustowskiej, ponieważ tędy biegły szlaki zaopatrzenia armii rosyjskiej.

      Klęska powstania spowodowała ogrom represji że strony Rosjan. Oprócz masowych egzekucji (Rosjanie nie brali jeńców), zesłania na Syberię (40 tys.), wiele miasteczek naszego regionu utraciło prawa miejskie.  Ale jak każdy zryw narodowy, dawało nadzieję na niepodległość i jako jedyne zjednoczyło w walce przedstawicieli wszystkich warstw społecznych.

      Tekst i zdjęcia: Krzysztof Domalewski

     • Finał konkursu - "Solidarność - droga do wolności"

      19.01.2023

      17 stycznia 2023r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży miało miejsce uroczyste podsumowanie finału Konkursu Wiedzy "Solidarność - droga do wolności".

      Wśród zaproszonych gości byli m.in.: wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, starosta łomżyński Lech Szabłowski, pracownik IPN w Białymstoku prof. Krzysztof Sychowicz, Sławomir Zgrzywa z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Łomży Paweł Piwowarski, dyrektor CEN w Łomży – Zbigniew Bernard Kossakowski, radni miejscy, nauczyciele-opiekunowie i nagrodzeni uczniowie.

      Na początku spotkania prof. Krzysztof Sychowicz wygłosił krótki wykład na temat genezy Solidarności.

      Następnie zostali nagrodzeni uczniowie. Wśród uczniów Ekonomika znalazła się uczennica klasy 4TA Aleksandra Szymańska, która otrzymała wyróżnienie. Natomiast Krystian Zawalich (klasa 4TBp) i Jakub Gadomski (klasa IVTLp) otrzymali listy gratulacyjne jako finaliści konkursu.
       

      Tekst i zdjęcia: Arkadiusz Bałazy

     • Strzelnica oficjalnie otwarta

      17.01.2023

      16 stycznia 2023 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste otwarcie tzw. Wirtualnej Strzelnicy, opartej na multimedialnym, laserowym systemie szkolno-treningowym "Pojedynek". Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Posłanka na sejm RP Pani Aleksandra Łapiak, Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Gwiazdowski, Senator RP Pan Marek Komorowski, Wicewojewoda Podlaski Pani dr Bogusława Szczerbińska, Prezydent Miasta Łomża Pan dr Mariusz Chrzanowski wraz z zastępcą Panem Andrzejem Stypułkowskim, Pułkownik Paweł Gałązka - Dowódca 18 Pułku Logistycznego w Łomży, Pułkownik Adam Olszewski - Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży, Porucznik Michał Korzeniecki z pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku. Związek Strzelecki "Strzelec" reprezentował młodszy inspektor Adam Perkowski, a Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży Dyrektor Zbigniew Bernard Kossakowski. Wśród zebranych na sali gimnastycznej Ekonomika nie zabrakło również Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Łomży Pana Pawła Piwowarskiego oraz radnych miejskich.

      Pan Dyrektor Paweł Drożyner przedstawił w swoim wystąpieniu genezę powstania szkolnej strzelnicy, a następnie wyświetlony został film informujący o możliwościach wykorzystania systemu "Pojedynek" oraz spot-wizytówkę 18 Pułku Logistycznego, który współpracuje ze szkołą w zakresie szkolenia młodych logistyków - uczniów trzech Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Następnie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi strzelnicy, a goście mieli możliwość odbycia instruktażu posługiwania się bronią przeprowadzonego przez Pana Grzegorza Bielickiego i ucznia klasy 2TL OPW Konrada Gałązkę, a także oddania kilku strzałów. 

      System szkoleniowy pozyskany przez Ekonomik pozwoli uczniom nabywać i doskonalić umiejętności w zakresie  strzelania statycznego i dynamicznego, w rozmaitych symulowanych warunkach, w bezpieczny sposób, pod okiem kompetentnych instruktorów.

      Tekst i materiał foto/video: Magdalena Karwowska

     • Bóg się rodzi...

      22.12.2022

      22 grudnia w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie przedświąteczne Zostało ono przygotowane przez uczniów klasy 2 TLw pod kierunkiem p. Ewy Przystępskiej i s. Marii Sieczki, które zadbały również o wprowadzającą w magiczny nastrój scenografię.

      Wydarzeniu towarzyszył piękny koncert kolęd w wykonaniu niezawodnego szkolnego zespołu muzycznego pod przewodnictwem  p. Dyrektora Krzysztofa Domalewskiego - zapraszamy do obejrzenia foto i videorelacji.

      W imieniu Pana Dyrektora Pawła Drożynera i całej społeczności szkolnej Ekonomika prosimy o przyjęcie tych życzeń:

      Niech pełna nadzei moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość.

      Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,

      a Nowy Rok 2023 obdaruje pomyślnością i szczęściem.

       

      Opracowala: Magdalena Karwowska

     • HAZARD? Nie, daj się wciągnąć!

      22.12.2022

      21 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Izby Celno-Skarbowej w Łomży nadkomisarzem Tadeuszem Mądrym, który przybliżył społeczności szkolnej problem hazardu, jego przyczyny, zasięg, rodzaje i skutki.

      Spotkanie z młodzieżą realizowane było w ramach ogólnopolskiej kampanii „HAZARD? Nie, daj się wciągnąć!" zainicjowanej przez Krajową Administrację Skarbową.   

      Pan nadkomisarz przestrzegał przed szczególnym rodzajem uzależnienia, jakim jest hazard. Bardzo łatwo wpaść w jego sidła korzystając z różnych gier internetowych lub na tzw. maszynach do gier, również tych nielegalnych. Najłatwiejszy kontakt i dostępność uczniowie mają do gier internetowych, zaczynających się niewinnie, coraz bardziej wciągających i równie kosztownych jak automaty do gier.

      Przyczyny uzależnienia mogą być różne: problemy szkolne, ekonomiczne, środowiskowe, łatwa dostępność dzieci do Internetu,  przykre doświadczenia życiowe, ucieczka młodych ludzi w świat wirtualny i szereg innych.

      Tekst: Krzysztof Domalewski

      Zdjęcia: Magdalena Karwowska

     • Dzień świątecznej pidżamy/swetra

      21.12.2022

      15 grudnia br. w naszej szkole odbyły się spóźnione Mikołajki zorganizowane przez klasę 3 TA, połączone z dniem tematycznym pod haslem "Xmas Sweater/Pyjamas Day".

      W ciągu dnia uczniowie i nauczyciele mogli zakupić w kawiarence ciepłe napoje i ciasta przygotowane w większości przez uczniów naszej klasy przy wsparciu rodziców oraz koleżanek ze szkoły. Powstała również ścianka/scenka świąteczna, na której wszyscy chętni mogli zrobić sobie zdjęcia z Mikołajami. Z pieniędzy podarowanych nam przez Szkolny Budżet Obywatelski zakupiliśmy m.in. maszynę do waty cukrowej, która będzie wykorzystywana na wydarzeniach szkolnych, jednak tego dnia wszyscy mogli posmakować waty za darmo.

      Z zarobionych przez nas pieniędzy zostały zakupione m.in. środki higieniczne do różowych skrzyneczek, które znajdują się w damskich toaletach.

      Dziękujemy całej społeczności szkolnej za udział w zabawie!

      Tekst: Kalina Kiełczewska

      Zdjęcia: Magdalena Karwowska oraz kl. 3 TA

     • Targi turystyczne i Poznańskie Koziołki

      21.12.2022

      Dwadzieścioro uczniów technikum Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży uczących się na kierunku technik turystyk wzięło udział w wycieczce w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Młodzież naszej szkoły mogła poszerzyć swoją wiedzę z zakresu turystyki, biorąc udział w odbywających się w Poznaniu targach turystycznych. Mile spędzonym czasem było z pewnością zwiedzanie miasta z przewodnikiem, miedzy innymi Starego Rynku i najstarszej części Poznania, w której znajduje się Katedra z grobami pierwszych władców Polski. Zakwaterowanie w centrum miasta pozwoliło zwiedzać je również wieczorową porą. Uczniowie mogli  poczuć klimat Poznania, spożywając posiłki w restauracjach położonych w centrum tego miasta.

      Tekst i zdjęcia: Iwona Listowska

    • Warsztaty IPN - "Skrzynka Katyńska"
     • Warsztaty IPN - "Skrzynka Katyńska"

      21.12.2022

      W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 biblioteka ZSEiO nr 6 w Łomży podjęła współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku. 29 listopada 2022 r.  odbyły się warsztaty pt. Skrzynka Katyńska zorganizowane przez białostocki IPN. Osobą prowadzącą warsztaty był historyk -  pan Paweł Murawski.

     • Kurs fotografii cyfrowej

      16.12.2022

      10 i 11 grudnia br. 3 uczniów z kl. IVTRp i 5 z kl. IVTR Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży wzięło udział w kursie fotografii cyfrowej w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośmioro uczniów technkum reklamy nabywało kompetencje zawodowe pod okiem p. Michała Karmańskiego. To pochodzący z Tarnowskich Gór grafik komputerowy, fotograf i copywriter. Wyrozumiały i spokojny człowiek, który swoją osobą wzbudza szacunek i posiada umiejętności dobrego nauczyciela - potrafi uczyć ciekawie i przede wszystkim dobrze, bez denerwowania i stresowania kursantów, tak że wiedza sama wchodziła do głowy. 

      Podczas pierwszego dnia kursanci mieli świetną okazję zobaczyć jak się robi, a co ważniejsze samemu wykonać profesjonalne zdjęcia sobie nawzajem. Ćwiczenia praktyczne poprzedził wykład z budowy aparatu cyfrowego i ogólnie technik fotografii cyfrowej. Drugi dzień to już super zabawa z fotografią produktową. Młodzież miała do dyspozycji przenośne studio fotograficzne i mnóstwo rekwizytów. Fotografie wyszły naprawdę świetnie - zapraszamy do zapoznania się z galerią.

       

      Tekst i zdjęcia: Ewa Bielak, Lidia Drozdowska

     • Olimpiada Logistyków

      14.12.2022

      W Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży odbyły się zawody okręgowe Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. 13 grudnia 2022 r. ósemka uczniów naszej szkoły przystąpiła do drugiego etapu olimpiady. Technikum logistyczne reprezentowali uczniowie klasy IV TL: Patrycja Banach, Milena Mertens, Kamila Sarnacka, Julia Tyszkiewicz, Jakub Górecki, Dominik Kamiński i IV TLp: Rafał Jarnutowski i Adam Zadroga. Młodzież rywalizowała z uczniami dziewięciu szkół z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

      Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są: wiedza, umiejętności oraz postawy w obszarze branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Jak podreślają organizatorzy celem głównym olimpiady jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, odkrywanie oraz rozwijanie uzdolnień i pasji uczniów w obszarze branży TSL, pobudzanie ich twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia (kształcących na kierunkach Logistyka i/lub Transport) lub do wykonywania zawodu.

      Mury MANS w Łomży okazały się bardzo gościnne. Miejmy nadzieję, że również szczęśliwe dla naszych logistyków.

      Opracowanie: Katarzyna Szymańska

     • Noc Reklamożerców

      13.12.2022

      Uczniowie technikum reklamy naszej szkoły pod opieką p. Ewy Bielak, p. Lidii Drozdowskiej, p. Anny Klimaszewskiej oraz p. Justyny Milczarskiej mieli zaszczyt uczestniczyć w unikalnej imprezie zwanej „Nocą Reklamożerców 2022”, której premiera odbyła się w Kinie Luna w Warszawie. Noc Reklamożerców to spektakl złożony wyłącznie z reklam. Obok festiwalu w Cannes to największe międzynarodowe święto reklamy. Organizowana jest od prawie 40 lat, w 40 krajach na świecie. W tym roku w Polsce odbyła się po raz 26.

      Zobaczyliśmy tam ponad 400 najlepszych i najgorszych reklam z całego świata, co oznaczało prawie 4 godziny szalonej zabawy. Tematem tegorocznej, post pandemicznej edycji było spotkanie po latach i podróże w panoramie reklam linii lotniczych. Ale nie tylko.... kino akcji, egzotyka,znani aktorzy, morze humoru. Podsumowując-był śmiech, łzy, wzruszenia. Były cudowne reklamy i te beznadziejne, że aż piękne. Niektóre na pewno długo zostaną w naszej pamięci jak np. reklama Doritos czy Burger King.

      Kolejnym punktem zwiedzania było Muzeum Neonów - unikatowe na skalę europejską muzeum mieści się w Soho Factory, modnej, postindustrialnej przestrzeni praskiej części Warszawy. Zobaczyliśmy, tam można ponad 200 neonów, kultowe napisy oraz poznać fascynujące historię neonów. Usłyszeliśmy, że drugie życie zyskują tutaj reklamy świetlne, które – po latach świetności w czasach komunizmu – popadły w zapomnienie. Odnowione i kolorowe, ucieszą nasze oko niezwykłym designem i przywołają nutę nostalgii. Projektowano je dla całego ciągu ulic tak, żeby tworzyły integralną część architektury – dopasowane wzajemnie wielkością i kolorami, nie zasłaniające się wzajemnie. Polskie neony projektowali uznani graficy, plastycy i architekci znani uczniom z Polskiej Szkoły Plakatu. Młodzież była zachwycona kolorystyką i całym tym wyjątkowym miejscem.

      Zapraszamy do galerii z tej niezwykłej wycieczki.

      Tekst: Lidia Drozdowska

      Zdjęcia: Ewa Bielak, Lidia Drozdowska

     • Koszykarki z brązowym medalem

      11.12.2022

      W dniach 7 i 9 grudnia 2022 r. odbył się turniej o Mistrzostwo Miasta Łomża w Koszykówce Dziewcząt. Zawodniczki reprezentujące naszą szkołę zdobyły 3 miejsce. Wielkie brawa dla całej drużyny, w składzie:

       

      • Kochanowska Magda
      • Sokołowska Karolina
      • Jakacka Patrycja
      • Kwiatkowska Maja
      • Gadomska Julia
      • Zaręba Oliwia
      • Książek Zofia
      • Maciejewska Magda
      • Solińska Kinga
      • Brzeziak Aleksandra
      • Łada Aleksandra
      • Grabowska Aleksandra

      Tekst i zdjęcia: Grzegorz Bielicki

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
    • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
    • (+48) 86-216-62-63
    • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża
     Poland
    • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
    • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
   • Logowanie