• Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

      06.03.2019

      1 marca 2019 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu odbył się finał XI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. W ostatnim tegorocznym etapie zmagań wzięło udział 75 osób.

      W gronie finalistów znaleźli się także nasi uczniowie: Sylwia Semborowska i Hubert Piechowicz z kl. III TL oraz Kacper Krawcewicz z kl. IV TL, przygotowywani przez Panią Magdalenę Salamońską.

      Mimo wysoko zawieszonej przez organizatorów poprzeczki, uczniowie wykazali się szeroką wiedzą i umiejętnościami rozwiązywania trudnych zadań z zakresu wiedzy logistycznej, także w językach obcych.

      Ostateczne wyniki Olimpiady poznamy 29 marca, a już teraz trzymamy kciuki za naszych finalistów.

      Tekst: S. Semborowska

      Zdjęcia: M. Salamońska

     • Jak młodzież postrzega Łomżę

      06.03.2019

      Uczniowie łomżyńskiego Ekonomika wzięli udział w uroczystym podsumowaniu projektów realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Łomża z okazji 600-lecia nadania Łomży praw miejskich. To wyjątkowe wydarzenie 28 lutego uświetnił swoją obecnością wiceprezydent naszego miasta oraz inni zaproszeni goście ze środowiska oświatowego.

      Od czerwca do grudnia ubiegłego roku pasjonaci języka niemieckiego z naszej szkoły zaangażowani byli  w realizację projektu edukacyjnego „Wie die Jugend Łomża sieht”, czyli „Jak młodzież postrzega Łomżę”. Obok uczniów z innych łomżyńskich szkół ponadgimnazjalnych, nasza młodzież opracowała niemieckojęzyczne opisy atrakcji turystycznych Łomży oraz wykonała zdjęcia wybranych miejsc i obiektów. Szkolnymi opiekunami projektu byli nauczyciele języka niemieckiego: Pani Sylwia Wądołowska, Pani Grażyna Mirkowska oraz Pan Michał Polkowski . 

      Praca uczniów stała się częścią biuletynu promującego Łomżę, którego wydanie planowane jest wkrótce przez Urząd Miasta. Organizatorzy projektu złożyli gorące podziękowania zarówno naszym zaangażowanym uczniom, jak i dyrekcji Ekonomika za okazane wsparcie realizacji postawionych w projekcie zadań.


      Pamiątkowe dyplomy i nagrody za udział w projekcie, w imieniu prezydenta Mariusza Chrzanowskiego, wręczył jego zastępca Andrzej Stypułkowski. Liczymy na dalszą owocną współpracę z innymi szkołami w ramach nowych projektów edukacyjnych. 
       

      Więcej zdjęć z wydarzenia na portalu Urzędu Miasta ---> kliknij

      Tekst: M. Polkowski

     • Piękno nauk ekonomicznych

      05.03.2019

      5 marca 2019 r. gościliśmy w szkole prof. dr. hab. Henryka Jana Wnorowskiego - pracownika naukowego Uniwersytetu w Białymstoku, Prezesa Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Wygłosił on młodzieży "Ekonomika" interesujący wykład pt. "Piękno nauk ekonomicznych".

      Pan Profesor niezwykle logicznie, okraszając swój wykład przykładami z życia gospodarczego i społecznego, nie stroniąc przy tym od anegdot, przedstawił naszym uczniom tytułowe tezy, które później zgrabnie udowodnił: nauki ekonomiczne są piękne. Są - w dużym skrócie - dlatego, że powodują rozwój cywilizacji oraz dają szczęście i bogactwo człowiekowi. Nawet kiedy nastąpi kryzys ekonomiczny, stawiają wyzwanie przed ludźmi myślącymi, ponieważ w pokonywaniu kryzysów uwidacznia się wielkość rodzaju ludzkiego.

      Uczniowie wysłuchali wykładu z uważną sympatią, mając przedsmak tego, jak wyglądają zajęcia na uniwersytecie.

      Dziękujemy Panie Profesorze.

      Tekst: P. Drożyner

      Zdjęcia: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

     • 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

      05.03.2019

                                                                                                                                                                         
      „(…) przegrali dom swój w białym borze 
          kędy zawiewa sypki śnieg 
          nie nam żałować - gryzipiórkom - 
          i gładzić ich zmierzwioną sierść (…)”

       

      Dzień ten obchodzony jest od 2011 r. i nawiązuje do tragicznych wydarzeń z 1951 r., kiedy to wykonano wyroki śmierci na kierownictwie IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 1 marca 1951 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie zamordowano Łukasza Cieplińskiego, Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Rzepkę, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego i Karola Chmiela.

      Warto dodać, że sformułowania "Żołnierze Wyklęci" użył po raz pierwszy w 1993 r. Leszek Żebrowski w tytule wystawy "Żołnierze Wyklęci - antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.".

      Żołnierze podziemia niepodległościowego mieli jasno wytyczony cel: odzyskanie pełnej suwerenności państwowej. Łącznie w latach 1944–1956 w tymże podziemiu w różny sposób działało ok.  200 tys. ludzi. Wiosną 1945 roku na ziemiach polskich, w  obecnych granicach, w regularnych oddziałach leśnych służyło nawet 17 tys. żołnierzy.


      Wskutek terroru komunistycznego w latach 1944–1956 zginęło ok. 20 tys. żołnierzy: na mocy wyroków sądowych zostali zamordowani lub zmarli w siedzibach Urzędów Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, więzieniach i obozach, a także zginęli w walce lub w trakcie działań pacyfikacyjnych. Grzebani byli w utajnionych miejscach, które na zawsze miały ukryć pamięć o żołnierzach niezłomnych.


      Po 1989 roku zaczęto przywracać pamięć o bohaterach walk o niepodległość. Odkrywane są miejsca pochówku, przywracana jest także tożsamość żołnierzom zamordowanym przez komunistów. 

      Obchody dnia im poświęconego miały w naszej szkole różnorodny przebieg.

      28 lutego odbył się w uroczysty apel, podczas którego młodzież zapoznano z działalnością niepodległościową żołnierzy wyklętych. Informacje historyczne oraz wiersze i piosenki przygotowane przez uczniów klasy IITT pod kierunkiem nauczycieli: Pani A. Wądołowskiej-Pieniek i Pana J. Dobrzyckiego pobudzały widzów do myślenia i wywoływały nastrój wzruszenia.


      1 marca natomiast uczniowie klas IA i ITL uczestniczyli w uroczystości składania kwiatów pod pomnikiem żołnierzy NSZ i AK przed budynkiem Szkoły Muzycznej. Był to nasz hołd złożony żołnierzom, przez lata zapomnianym, którzy własną krwią znaczyli naszą piękną historię.

      Tekst: K. Domalewski

      Zdjęcia: J. Dąbkowska

     • Nasz Region, Nasza Mała Ojczyzna

      15.02.2019

      „Nasz Region, Nasza Mała Ojczyzna Odzyskanie Niepodległości 1918-1919” to konkurs historyczny, którego organizatorem był Oddział instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

      To konkurs, którego celem było upamiętnienie lokalnych bohaterów, mniej znanych w historii Polski, a jednak bardzo zasłużonych w walce o niepodległość. Przecież na historię narodu i Państwa składają się historie małych społeczności czy regionów.

      14 lutego odbyła się gala wręczenia nagród finalistom i laureatom. Monika i Urszula Serwatko z kl. IVTA przygotowały film o naszym łomżyńskim bohaterze niepodległości Leonie Kaliwodzie.

      Ich  Dzieło, bo tak chyba należy określić ich pracę, uzyskało najwyższą lokatę w ocenie jury i dziewczęta zajęły I miejsce. Gratulujemy i dziękujemy.

      Przypomnę, że to już kolejny sukces dziewcząt. Przed rokiem ich film zdobył III miejsce w międzynarodowym konkursie „Na Tropie”.


      Opr. K. Domalewski

     • Zawód z przyszłością

      12.02.2019

       

      Bezpłatna nauka atrakcyjnych zawodów, brak opłat za zakwaterowanie i wyżywienie, a także pełne umundurowanie i "kieszonkowe" w wysokości ok. 1500 zł miesięcznie to tylko niektóre zalety studiowania na państwowych uczelniach wojskowych.

      11 lutego 2019 r. gościliśmy w szkole reprezentanta łomżyńskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień kapitana R. Sokołowskiego, który wraz z podchorążymi z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przybliżył tegorocznym maturzystom proces rekrutacji do tzw. służby kandydackiej.

      Kapitan Sokołowski omówił także możliwość wstąpienia młodzieży do formowanych w kraju Wojsk Obrony Terytorialnej.

       

      Przydatne linki:

     • Epoka Prymasa Tysiąclecia

      08.02.2019

      7 lutego br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie odbył się finał XVII edycji konkursu historycznego ,,Epoka Prymasa Tysiąclecia", w którym zmierzyło się ponad sześćdziesięciu uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z województwa podlaskiego i Ostrołęki. 

      Zakres historyczny konkursu obejmował życie i działalność  Prymasa S. Wyszyńskiego (1901-1981) oraz sytuację społeczno-polityczną  w Polsce do 1970 roku.

      Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą historyczną w części ustnej i pisemnej, a jury przyznało puchary i nagrody w kategoriach drużynowych i indywidualnych. 

      W kategorii szkół ponadpodstawowych nasza drużyna w składzie: Ewa Lemańska (kl. IVTB), Patrycja Żbikowska (kl. IVTA) i Sebastian Sztejna (kl. IIIA) zajęła pierwsze miejsce.  

      Zwycięzcą indywidualnym w kategorii szkół ponadpodstawowych została Ewa Lemańska, a czwarte miejsce zajął Sebastian Sztejna.

      Gratulujemy!

      opr.: Krzysztof Domalewski

     • Zebrania z rodzicami

      05.02.2019

       

      W niedzielę 10 lutego 2019 r. o godz. 10 odbędą się semestralne spotkania z rodzicami:

       

      • IA – sala  16 – Sylwia Wądołowska
      • ITA – sala 19 – Aneta Drozd
      • ITCR – sala 12 – Emilia Zalewska
      • ITL – sala  37 – Katarzyna Szymańska   
      • ITT – sala 11  – Beata Dzięgielewska
      • IIA – sala 44 – Magdalena Karwowska
      • IITA – sala 43 – Izabela Haponik
      • IITB – sala 6 – Beata Raczkowska
      • IITC – sala 20 – Grażyna Mirkowska
      • IITL – sala  26 – Ewa Walewska   
      • IITT – sala 28 – Agnieszka Wądołowska - Pieniek
      • IIIA – sala 10 – Anna Klimaszewska
      • IIITA – sala 14 – Agnieszka Janczewska
      • IIITC – sala 38 – Hanna Cwalina
      • IIITL – sala 22 – Magdalena Salamońska   
      • IIITR – sala 39 – Ewa Bielak 
      • IIITT – sala 41 – Michał Polkowski
      • IVTA – sala 34 – Małgorzata Skrodzka
      • IVTB – sala 32 – Michał Bąkowski
      • IVTCR – sala 7 – Iwona Listowska
      • IVTL – sala 42 – Agnieszka Urbaniak
      • IVTT – sala 40 – Barbara Jałbrzykowska

       

      Pozostali nauczyciele będą obecni w godz. 1000-1200.

      Serdecznie zapraszamy!