• Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

      17.06.2020

      Informujemy, że 26 czerwca 2020 r., to jest w dzień zakończenia roku szkolnego 2019/2020, uczniowie naszej szkoły otrzymają świadectwa szkolne z rąk wychowawców.

      Odbędzie się to z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego, według poniższego harmonogramu:

      Harmonogram odbioru świadectw 2020.pdf

      Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i ich przestrzeganie.

      Jednocześnie informujemy, że uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw 26 czerwca, będą mogli zrobić to później, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem (tel. +48 86-216-62-63).

       

       

     • Uwaga - egzamin zawodowy

      16.06.2020

      W trosce o Wasze bezpieczeństwo, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, w którym opisana została organizacja tegorocznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży.

      Egzamin_zawodowy_zalecenia.pdf​​​​​​​

      Ze szczegółami wytycznych MEN, MZ i GIS możecie zapoznać się czytając ten artykuł.

      Inne przydatne informacje, na przykład dotyczące przyborów dozwolonych podczas części pisemnej i praktycznej egzaminów publikujemy w sekcji tematycznej na naszej stronie.

     • Konsultacje w Ekonomiku

      29.05.2020

      Informujemy uczniów klas I-III Technikum oraz I-II Liceum Ogólnokształcącego, że 1 czerwca 2020 r. rozpoczną się konsultacje z nauczycielami Ekonomika.

      Udział w zajęciach jest dobrowolny, a chętni uczniowie powinni "zapisywać się" na konsultacje do wybranego nauczyciela, np. poprzez wiadomość w e-dzienniku. 

      Do szkoły należy przyjść z oświadczeniem wypełnionym i podpisanym przez rodziców (opiekunów) lub pełnoletnich uczniów. Można je wydrukować lub napisać odręcznie.

      Oświadczenie do wydruku.pdf

      Prosimy również o zapoznanie się i przestrzeganie wytycznych MEN, MZ i GIS dotyczących konsultacji w szkole:

      Wytyczne GIS, MZ i MEN - konsultacje w szkole.pdf

      Przypominamy, że w budynku szkoły nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa - konieczne jest zasłanianie ust i nosa, dezynfekowanie rąk, a także utrzymywanie dystansu społecznego.

       

      Harmonogram konsultacji:

       

      • Michał Bąkowski – środa, godz. 17:00, s. 32
      • Ewa Bielak – wtorek, godz. 13:00, s. 39
      • Grzegorz Bielicki – poniedziałek, godz. 17:00, sala gimnastyczna
      • Barbara Borawska– czwartek, godz. 13:00, s. 40
      • Iwona Bujanowska – środa, godz. 14:00, s. 11
      • Ks. Grzegorz Chełstowski – środa, godz. 13:00, s. 23
      • Julita Chojnowska – czwartek, godz. 13:00, s. 38
      • Paweł Ciborowski – wtorek, godz. 14:00, s. 40
      • Hanna Cwalina – czwartek, godz. 14:00, s. 38
      • Kazimierz Dłużniewski – piątek, godz. 13:00, s. 14
      • Janusz Dobrzycki – czwartek, godz. 13:00, s. 16
      • Krzysztof Domalewski – wtorek, godz. 13:00, s. 6
      • Aneta Drozd – wtorek, godz. 13:00, s. 10
      • Andrzej Drozdowski – poniedziałek, godz. 13:00, siłownia
      • Paweł Drożyner – wtorek, godz. 13:00, s. 7
      • Beata Dzięgielewska – wtorek, godz. 14:00, s. 11
      • Henryka Dzwonecka – wtorek, godz. 13:00, s. 11
      • Izabela Haponik – środa, godz. 13:00, s. 43
      • Agnieszka Janczewska – poniedziałek, godz. 14:00, s. 14
      • Małgorzata Jarmosz – czwartek, godz. 13:00, s. 26
      • Elżbieta Jastrzębska – czwartek, godz. 13:00, s. 10
      • Barbara Jonak – poniedziałek, godz. 13:00, s. 40
      • Magdalena Kamińska – poniedziałek, godz. 16:00, s. 34
      • Magdalena Karwowska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 44
      • Elżbieta Kęsik – środa, godz. 13:00, s. 10
      • Anna Klimaszewska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 10
      • Aleutyna Kołos – środa, godz. 15:00, s. 7
      • Andrzej Kubrak – czwartek, godz. 13:00, czytelnia
      • Aneta Leszak – środa, godz. 13:00, s. 16
      • Agnieszka Leśniewska – wtorek, godz. 13:00, s. 32
      • Iwona Listowska – środa, godz. 13:00, s. 7
      • Grażyna Mirkowska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 23
      • Izabela Nowicka – środa, godz. 14:00, s. 16
      • Michał Polkowski – poniedziałek, godz. 13:00, s. 20
      • Maciej Powichrowski – poniedziałek, godz. 14:00, s. 12
      • Natalia Przestrzelska – środa, godz. 13:00, s. 19
      • Ewa Przystępska – środa, godz. 13:00, s. 41
      • Bartłomiej Pytel – środa, godz. 14:00, s. 21
      • Beata Raczkowska – wtorek, godz. 13:00, s. 14
      • Zofia Reterska – środa, godz. 13:00, gabinet psychologa szkolnego
      • Małgorzata Rogalska – wtorek, godz. 13:00, s. 29
      • Piotr Rogalski – poniedziałek, godz. 13:00, s. 16
      • Bogusława Romanowska – wtorek, godz. 13:00, s. 12
      • Magdalena Salamońska – czwartek, godz. 12:30, s. 22
      • Maria Sieczka – środa, godz. 13:00, s. 42
      • Małgorzata Skrodzka – piątek, godz. 13:00, s. 34
      • Monika Sokołowska – piątek, godz. 14:00, s. 26
      • Agnieszka Szczygieł – czwartek, godz. 16:00, s. 11
      • Agnieszka Szymańska – środa, godz. 14:00, s. 7
      • Katarzyna Szymańska – poniedziałek, godz. 16:00, s. 37
      • Anna Śleszyńska-Świderska – wtorek, godz. 13:00, s. 34
      •  Agnieszka Urbaniak – czwartek, godz. 14:00, s. 12
      • Sylwia Wądołowska – wtorek, godz. 13:00, s. 27
      • Agnieszka Wądołowska-Pieniek – wtorek, godz. 15:00, s. 28
      • Ewa Walewska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 11
      • Barbara Wielądek – poniedziałek, godz. 15:00, s. 16
      • Justyna Zaczek – wtorek, godz. 13:00, s. 22
      • Aneta Zadroga – poniedziałek, godz. 16:00, sala gimnastyczna
      • Katarzyna Zając-Malinowska – wtorek, godz. 13:00, s. 19
      • Emilia Zalewska – wtorek, godz. 13:00, s. 15
      • Marzena Zaniewska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 26
      • Dorota Zaorska – środa, godz. 14:00, s. 10
      • Jolanta Zysk – poniedziałek, godz. 16:00, s. 11
     • Konsultacje dla absolwentów i uczniów Ekonomika

      18.05.2020

      Szanowni Państwo,
      Drodzy Maturzyści i Uczniowie

      Informuję, że zgodnie z wytycznymi MEN szkoła rozpoczyna od 18.05.2020 r. zajęcia rewalidacyjne, od 25.05.2020 r. konsultacje dla maturzystów i konsultacje z przedmiotów zawodowych dla uczniów zdających w czerwcu egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz od 1.06.2020 r. konsultacje przedmiotowe dla wszystkich uczniów.
      Celem tych konsultacji jest powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności egzaminacyjnych, praktyczna nauka specjalistycznych programów komputerowych, poprawa lub podwyższenie oceny z przedmiotu, itp.

      Wszystkie zajęcia są dla ich uczestników dobrowolne, pod warunkiem przestrzegania wytycznych MEN, GIS, MZ oraz dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 (strona internetowa szkoły www.ekonomiklomza.pl) oraz złożenia oświadczenia – wydruk ze strony szkoły lub napisane odręcznie.


      Wymiar godzin został ustalony przez dyrektora szkoły; nauczyciel prowadzący wskazuje termin zajęć nie kolidujący z prowadzonym przez niego nauczaniem zdalnym, przekazuje harmonogram swoim maturzystom/ uczniom oraz wychowawcy klasy, który tworzy klasowy harmonogram i przekazuje go dyrektorowi szkoły.

      Zajęcia mogą być prowadzone, z zastrzeżeniem, że w danych salach lekcyjnych może być 9 uczestników (8 uczniów i nauczyciel, uczniowie siedzą w co 2 ławce – małe sale będą nieczynne). W salach komputerowych limit osób wynosi:
      s. 29 – 11 uczn. + 1 n-l        s. 28 – 8 uczn. + 1 n-l
      s. 32 –   8 uczn. + 1 n-l        s. 39 – 9 uczn. + 1 n-l

      W związku z tym, uczniowie powinni zapisywać się na konsultacje do wybranego nauczyciela. Uczeń, który nie zapisał się na konsultacje, może w nich uczestniczyć, jedynie pod warunkiem, że limit miejsc w klasie nie został wyczerpany – w przeciwnym razie nauczyciel nie wyraża zgody na jego udział w zajęciach.

      Dyrektor ZSEiO nr 6 w Łomży

      mgr Paweł Drożyner

      Terminy konsultacji dla maturzystów 2020.pdf

      Konsultacje_przed_egzaminem_zawodowym.docx

      Oświadczenie do wydruku.pdf

      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla uczniów - konsultacje z nauczycielami w szkole.pdf

      Procedury postepowania na wypadek podejrzenia o zakażenie COVID-19.pdf

      Wytyczne na stronie internetowej MEN

     • Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

      20.05.2020


       

      Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: maturalnego (EM i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ).

       

      Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów:

      • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      • Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
      • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
      • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

      Środki bezpieczeństwa osobistego:

      • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności ​​​​w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

      • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie; wychodzi do toalety; podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ); kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

      • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
      • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
      • W przypadku EG, EM, EPKwZ oraz EZ zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

      Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń:

      • W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających  o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

      Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu:

      • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

      • W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność  na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

      • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

      Źródło: Wytyczne MEN, GIS i MZ

     • Egzaminy maturalne

      06.05.2020

      Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z 24 kwietnia 2020 r. egzaminy maturalne w terminie głównym odbęda się według poniższego harmonogramu:

      Poziom podstawowy:

      • 8 czerwca 2020 r. - język polski (godz. 9:00)
      • 9 czerwca 2020 r. - matematyka (godz. 9:00)
      • 10 czerwca 2020 r. - język angielski (godz. 9:00)
      • 18 czerwca 2020 r. - język niemiecki (godz. 9:00)
      • 22 czerwca 2020 r. - język rosyjski (godz. 9:00)

      Poziom rozszerzony:

      • 8 czerwca 2020 r. - język polski (godz. 14:00)
      • 10 czerwca 2020 r. - język angielski (godz. 14:00)
      • 15 czerwca 2020 r. - matematyka (godz. 9:00)
      • 16 czerwca 2020 r. - biologia (godz. 9:00); wiedza o społeczenstwie (godz. 14:00)
      • 18 czerwca 2020 r. - język niemiecki (godz. 14:00)
      • 19 czerwca 2020 r. - geografia (godz. 9:00)
      • 23 czerwca 2020 r. - język francuski (godz. 14:00)
      • 24 czerwca 2020 r. - historia (godz. 14:00)

      Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. - regulacje prawne

      Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. po aktualizacji z 20 maja 2020 r.

     • Szczęśliwej drogi, już czas...

      24.04.2020

      24 kwietnia 2020 r. żegnamy kolejny rocznik Absolwentów naszej szkoły.

      Jest inaczej, niż zazwyczaj - nie ma uroczystego spotkania, bukietów wiosennych kwiatów, statuetek i dyplomów. Nie ma uścisków dłoni, ani wzruszających przemówień...

      Są za to ciepłe wspomnienia: wrześniowego poranka, kiedy przekraczaliście próg Ekonomika, przyjaźni na całe życie, życzliwych nauczycieli, pełnych przygód wycieczek...

      Podczas lat spędzonych w murach szkoły, bywały też takie dni, kiedy chmury przysłaniały niebo, a los rzucał kłody pod nogi...

      To już za Wami - jesteście dojrzałymi, młodymi ludźmi, przed którymi pełne przygód dorosłe życie. Niech kolejne karty jego kroniki zapełnią się tylko pięknymi wydarzeniami. Bądźcie szczęśliwi!

     • Wielkanoc 2020

      08.04.2020

      Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, odpoczynku przy rodzinnym stole, mnóstwa wiosennego optymizmu oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym ślą Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie Ekonomika.

      Źródło fotografii

     • Zdalne nauczanie

      18.03.2020

      Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju narzuciła na szkoły konieczność zmiany organizacji pracy z uczniami. Jedyną dostępną formą kształcenia jest w tej chwili zdalne nauczanie.

      Zdalne nauczanie, zwane często e-learningiem, to kształcenie na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wymaga ono dostępu do sieci internetowej i urządzeń typu komputer, tablet, czy smartphone.

      Do pracy z uczniami, w zależności od specyfiki przedmiotu oraz możliwości i potrzeb grupy, nauczyciele Ekonomika będą wykorzystywali między innymi: dziennik elektroniczny Librus Synergia, pocztę elektroniczną, platformę edukacyjną Moodle, aplikacje i komunikatory typu Facebook czy Messenger, zasoby multimedialne Internetu, własne materiały dydaktyczne w formie elektronicznej i wiele innych.

      Bardzo ważną kwestią jest uwzględnienie przy tym zasad higieny pracy. Nasi uczniowie powinni poświęcać na samodzielną naukę pod kierunkiem nauczycieli ok. 2-3 godziny dziennie. Powinni odpowiednio wypoczywać biernie (sen) i czynnie (aktywność fizyczna w dostępnej formie), właściwie się odżywiać, nie spędzać zbyt dużo czasu przed ekranami telewizorów, tabletów, czy smartphonów.

      Ponieważ nauka na odległość to przede wszystkim praca w Internecie, prosimy o szczególne zachowanie zasad bezpieczeństwa, to jest:

      • korzystanie z silnych haseł (kombinacje 8-10 znaków, małych i wielkich liter, cyfr, znaków specjalnych) i nie udostępnianie ich osobom trzecim;
      • zachowanie ostrożności podczas "klikania" w linki otrzymane z nieznanych adresów;
      • wylogowywanie się ze stron internetowych/aplikacji po skończonej pracy;
      • zabezpieczanie sprzętu programem antywirusowym, antyszpiegowskim;
      • przemyślane publikowanie swoich zdjęć,
      • przestrzeganie obowiązującego prawa i netykiety.

      Kształcenie na odległość - poradnik

      Rodziców i opiekunów naszych uczniów zachęcamy także do lektury przewodnika przygotowanego przez p. Julitę Chojnowską - psychologa szkolnego: 

      Jak_wspierać_i_motywować_dzieci_do_systematycznego_uczenia_sie_poza_szkola..docx

       

       

       

     • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zawieszone

      11.03.2020

      Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, funkcjonowanie szkoły zostało zawieszone. Oznacza to, że w dniach 12-25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie odbędą się.

      Zalecane jest śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dziennik elektroniczny i zamieszczanych na stronie internetowej szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym na przykład z darmowej platformy epodreczniki.pl lub w przypadku tegorocznych maturzystów arkusze.pl
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz

      Szczegółowe informacje na temat zawieszenia zajęć można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

       

     • Najwyższa średnia ocen, najwyższa frekwencja na zajęciach

      11.03.2020

      9 marca 2020 r. wyróżniono 18 uczniów Ekonomika, którzy w I semestrze bieżącego roku szkolnego osiągnęli najwyższą średnią ocen. Byli to:

       

      • Aleksandra Kibitlewska (kl. III A) - 5,25
      • Sandra Kuklińska (kl. I A) - 5,16
      • Daria Waszkiewicz (kl. III A) - 5,11
      • Krystian Zawalich (kl. I TBp) - 5,11
      • Łukasz Gawrych (kl. III TA) - 5,09
      • Klaudia Piątek (kl. IV TL) - 5,09
      • Weronika Rogowska (kl. II TL) - 5,07
      • Monika Kotowska (kl. III TC) - 5,00
      • Hubert Piechowicz (kl. IV TL) - 5,00
      • Patrycja Gostkowska (kl. II TC) - 4,93
      • Weronika Kryś (kl. I TA) - 4,90
      • Zofia Książek (kl. I TR) - 4,90
      • Katarzyna Raszczyk (kl. I TAp) - 4,89
      • Alicja Grabowska (kl. II A) - 4,89)
      • Natalia Boguska ( kl. III TT) - 4,81
      • Dawid Kossakowski (kl. I TT) - 4,84
      • Marta Kosiorek (kl. IV TR) - 4,82
      • Kacper Matejkowski (kl. II TA) - 4,81

      Ponadto, nagrody otrzymali uczniowie, których frekwencja na zajęciach w I semestrze wyniosła 100% (21 osób) i 99% (24 osoby):

      • Anna Kadyszewska - I TAp
      • Anna Wiśniewska - I TAp
      • Marta Wygnał - I TAp
      • Weronika Kryś - I TA
      • Julia Wojciechowska - I TA
      • Bartłomiej Krajewski - I TBp
      • Hubert Koszykowski - I TB
      • Magdalena Janewicz - I TCp
      • Weronika Wąsiewicz - I TC
      • Klaudia Mościcka - I TLp
      • Aleksandra Wykowska - I TTp
      • Nikola Gawek - I TT
      • Paulina Modzelewska - II TA
      • Natalia Wilk - II TA
      • Patrycja Gostkowska - II TC
      • Maksymilian Szymański - II TC
      • Mateusz Popławski - III TA
      • Aleksandra Andrzejczyk - III TB
      • Monika Kotowska - III TC
      • Tomasz Borkowski - III TL
      • Majka Cieloszczyk - IV TA
      • Dawid Kossakowski - I TT
      • Szymon Tolzdorf - II TL
      • Sebastian Sulewski - II TL
      • Karolina Szczęsna - I TAp
      • Natalia Chrzanowska - I TCp
      • Natalia Papież - I TLp
      • Kacper Budziszewski - I TRp
      • Sylwia Semborowska - IV TL
      • Rafał Kosobudzki - IV TC
      • Dominika Mierzejewska - II TC
      • Mateusz Konopka - I TBp
      • Marcin Sokalski - I TBp
      • Hubert Jabłonowski - I TLp
      • Alicja Kozłowska - I TB
      • Patrycja Włodkowska - IV TT
      • Aleksandra Majchrzak - I TT
      • Julia Szok - I TAp
      • Natalia Modzelewska - I TT
      • Zofia Książek - I TR
      • Magdalena Nizik - I Ap
      • Patryk Niklas - II TT
      • Damian Miliszkiewicz - I TCp
      • Weronika Rogowska - II TL
      • Monika Wasilewska - I TL

      Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali pamiątkowe upominki z logo szkoły. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • Dzień Kobiet

      09.03.2020

      W tym roku mija 110 lat od ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet. 8 marca, w kilkudziesięciu krajach świata, płeć piękna przyjmuje życzenia z okazji swojego święta.

      Społeczność szkolna Ekonomika zebrała się dzisiaj, żeby wysłuchać montażu słowno-muzycznego, przygotowanego przez uczniów pod kierunkiem Pana Krzysztofa Domalewskiego.

      Wszystkim Paniom raz jeszcze życzymy wszelkiej pomyślności!

       

     • Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna

      08.03.2020

      6 marca 2020 r. odbyły się w naszej szkole okręgowe zawody IV Edycji Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Gdański - Wydział Ekonomiczny.

      Do etapu okręgowego przystąpiło 26 uczniów, którzy zmierzyli się z testem wielokrotnego wyboru potwierdzającym szeroką wiedzę i umiejętności zarówno z ekonomii, logistyki, jak i spedycji.

      Jednym z celów olimpiady jest poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika spedytora, technika logistyka, technika eksploatacji portów i terminali oraz magazyniera-logistyka, a także  wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie transportu, spedycji i logistyki.

      Tekst i zdjęcia: Katarzyna Szymańska