• Mobilny Punkt Poboru Krwi

      26.05.2022

      6 czerwca 2022 r. od godz. 0830 do 1300 na parkingu Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży zorganizowany będzie Mobilny Punkt Poboru Krwi. Dodatkowo, dzięki uprzejmości Komendanta Policji Miejskiej w Łomży, będzie możliwość darmowego oznakowania rowerów. Swoje stoiska ze sprzętem wojskowym wystawią również żołnierze z 13 batalionu lekkiej piechoty i 18 pułku logistycznego. Wydarzenie będzie doskonałą okazją, aby osoby zainteresowane służbą wojskową mogły zasięgnąć informacji dotyczących warunków pełnienia służby wojskowej. 

      Materiał nadesłany

     • Profilaktyka uzależnień

      24.05.2022

      24 maja 2022 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w prelekcji pt. "Tytoń - zagrożenie dla naszego środowiska" prowadzonej przez pracownice Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży: p. Elżbietę Kruszewską, p. Paulinę Krysiak oraz p. Wiesławę Malinowską. Prezentacja związana była ze zbliżającym się Światowym Dniem Bez Tytoniu przypadającym w tym roku na 31 maja.

      Młodzież miała szansę dowiedzieć się, jak destrukcyjny wpływ na zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne ma uprawa tytoniu, produkcja wyrobów tytoniowych oraz czynne i bierne palenie papierosów.

      Gościliśmy tego dnia również panią Małgorzatę Jórzak z Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Łomży, która zaznajomiła uczniów z prawnymi konsekwencjami palenia tytoniu w miejscach publicznych,

     • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

      19.05.2022

      12 maja 2022 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić to doniosłe wydarzenie z historii Polski, uczennice z klasy 3 TA przygotowały program o patriotycznej wymowie, w którym zostały przybliżone okoliczności ustanowienia konstytucji z 1791 roku.

      Uczniowie mogli także wysłuchać interpretacji utworów Marka Grechuty w wykonaniu Martyny Truskolaskiej z klasy 3 TRp (utwór „Ojczyzna”) oraz Julii Wojciechowskiej z klasy 3 TA (utwór „Wolność”).

      Apel przygotowała klasa 3 TA pod kierunkiem pani Justyny Zaczek i pana Michała Bąkowskiego.

       

      Tekst: Justyna Zaczek

      Zdjęcia: Ewa Bielak i Amelia Zaorska

     • Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

      17.05.2022

      Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - pod takim hasłem w sobotę 21 maja w godz. od 13.00 do 17.00 będzie funkcjonował mobilny punkt rekrutacyjny na Łomżyńskich Bulwarach, w którym będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega.

      Na miejscu można będzie wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty). Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę.

      Jeżeli kandydat wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:

      • przejdzie przez 2 etapy służby - 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór - nie musi być skoszarowany);
      • będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego - 4560 zł, ale także: - prawo do urlopu wypoczynkowego, - możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), - prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, - pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
      • na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie; − będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia; − będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

      Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona Ustawą o obronie Ojczyzny. Lokalizacja mobilnego punktu rekrutacyjnego:

      ul. Żydowska 10, 18-400 Łomża Łomżyńskie Bulwary

     • Ekonomik ponownie Złotą Szkołą NBP

      13.05.2022

      Zespół Szkół Ekonomicznych nr 6 w Łomży po raz drugi z rzędu został nagrodzony tytułem Złotej Szkoły NBP w II edycji konkursu Złote Szkoły NBP - programu skierowanego do środowisk szkolnych, którego ideą jest rozwijanie kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia.

      Celem programu jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów oraz stworzenie sieci szkół zaangażowanych w poszerzanie edukacji ekonomicznej. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 385 szkół z całej Polski. W trakcie realizacji zadań konkursowych uczniowie poruszyli następujące treści: 

      • Gotówka jako powszechnie akceptowana forma płatności w Polsce. Jak bezpiecznie korzystać z polskich banknotów i rozpoznawać ich zabezpieczenia?
      • Podstawowe zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej.
      • Ochrona danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami. Jakie konsekwencje finansowe niesie kradzież tożsamości?
      • Zagrożenia związane z produktami finansowymi oferującymi wysoką stopę zwrotu.
      • Bezpieczne przechowywanie pieniędzy. Jak są chronione depozyty w bankach?
      • Ryzyko pułapki rosnącego zadłużenia. Co trzeba wiedzieć o szybkich pożyczkach?
      • Sztuka zawierania zobowiązań finansowych tj. kredyt lub pożyczka. Jak korzystać z praw konsumenckich przy podpisywaniu umów?

      Serdecznie dziękujemy uczniom kl. 3TBp, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu przyczynili się do zdobycia tego tytułu. Są to następujące osoby: Bartosz Demby, Bartłomiej Krajewski, Marcin Sokalski, Marcin Urbanowski, Dominika Wojsław i Krystian Zawalich. 

      Opiekę merytoryczną nad realizacją poszczególnych zadań konkursowych sprawowali:

      1. Zadanie Lekcja z Ekonomią - p. Monika Bukowska
      2. Warsztat uczniowski - p. Anna Śleszyńska-Świderska
      3. Zadanie Debata Szkolna - p. Maciej Powichrowski
      4. Koordynacja projektu- Maciej Powichrowski

      ​​​​​​​Opracował: Maciej Powichrowski

     • Stypendia Prezesa Rady Ministrów

      06.05.2022

      Stypendium Premiera przyznanawane jest uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazując szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

      Na rok szkolny 2021/2022 Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przyznał 4 stypendia uczniom naszej szkoły. Są nimi:

      • Wiktoria Czarnecka, kl. III Ap
      • Sandra Kuklińska, kl. III A
      • Natalia Modzelewska, kl. III TT
      • Krystian Zawalich, kl. III TBp

      Serdecznie gratulujemy!

     • Absolwenci Ekonomika 2022

      30.04.2022

       

      29 kwietnia 2022 r. pożegnaliśmy kolejny rocznik Absolwentów naszej szkoły. Świadectwa ukończenia VI Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum nr 6 w Łomży odebrało w tym dniu 119 osób. 

      Wszystkim Absolwentom życzymy szerokiej drogi i powodzenia na nowym, ekscytującym etapie życia. Wierzymy, że w dorosłość wkroczycie pewnym krokiem, wyposażeni w cenną wiedzę i umiejętności zdobyte w murach Ekonomika, a towarzyszyć Wam będą przyjaciele, z którymi jeszcze niedawno przemierzaliście szkolne korytarze. Bądźcie szczęśliwi!

     • Etap regionalny konkursu Turbolandeskunde

      25.04.2022

      23 kwietnia 2022 r. w gościliśmy w szkole uczestników etapu regionalnego kolejnej edycji konkursu „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”. W tym roku uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące Niemiec.

      Do rywalizacji zgłosiło się 10  drużyn ze szkół ponadpodstawowych:

      1. I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku – opiekun: Agnieszka Kalbarczyk
      2. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży – opiekun: Elżbieta Nieciecka
      3. III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży – opiekun: Iwona Batko
      4. I Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie – opiekun: Beata Pietranik
      5. Liceum im. Króla Kazimierza w Wysokiem Mazowieckiem – opiekun: Joanna Piekutowska
      6. Liceum Katolickie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – opiekun: Sylwia Bzura
      7. Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży– opiekun: Elżbieta Nieciecka
      8. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży – opiekun: Michał Polkowski
      9. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży – opiekun: Małgorzata Obrycka-Meja, Joanna Rogowska
      10. Zespół Szkół Technicznych w Kolnie – opiekun: Urszula Banach 

      Uczestnicy konkursu losowali pytania zawarte w prezentacji multimedialnej według wcześniej ustalonej strategii z puli pytań za jeden (pytania różnego typu w języku polskim), za dwa (test wyboru w języku niemieckim) lub za trzy punkty (pytania otwarte w języku niemieckim).
       

      Najlepszy w tej dziedzinie oraz obranej strategii okazał się zespół z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, w składzie: Gabriela Smoluk, Julia Wesołowska, Patryk Guziak. Ten zespół będzie reprezentował nasz region w czerwcu na konkursie ogólnopolskim w Krakowie.

      Drugie miejsce zajęli uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży,  trzecie miejsce osiągnęli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, a czwarte uczniowie z Liceum im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem.

      Wszyscy uczniowie otrzymali zaświadczenia o udziale w konkursie, a zwycięskie drużyny dostały również drobne upominki oraz puchary i dyplomy dla szkół. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy zaangażowania, a nauczycielom dziękujemy z podjęty trud przygotowania młodzieży.


      Konkurs organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego od siedmiu lat przebiega trzyetapowo: na szczeblu szkolnym, rejonowym i ogólnopolskim. Etap rejonowy konkursu odbył się pod honorowym patronatem Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, a został zorganizowany we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży oraz nauczycieli uczących języka niemieckiego w ZSEiO nr 6 w Łomży.

      Za zwycięską drużynę trzymamy kciuki w czerwcu, a pozostałym uczestnikom życzymy sukcesów w kolejnych zmaganiach.

      Opracowała: Ewa Korytkowska

     • Misterium Męki Pańskiej

      14.04.2022

      13 kwietnia 2022 r. społeczność szkolna Ekonomika obejrzała Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez uczniów klasy I TL OPW i III TA pod kierunkiem p. Marii Sieczki i p. Ewy Przystępskiej.

      Uroczysty apel z pewnością wprowadził zebranych w atmosferę zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.

      W imieniu Dyrekcji szkoły, składamy życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia.

     • Malwina Szewczyk Mistrzynią i Wicemistrzynią Europy

      10.04.2022

      Malwina Szewczyk zdobyła złoty i srebrny medal podczas rozgrywanych w dniach 28 marca - 2 kwietnia 2022 r. w Kordobie (Hiszpania) Mistrzostw Europy Niesłyszących ICCD w Drużynowych Szachach Szybkich oraz Indywidualnych Szachach Błyskawicznych.

      Uczennica kl. III TLp Ekonomika, na co dzień trenująca w Akademii Szachowej Sobocińscy, zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy Kobiet razem ze swoją koleżanką klubową Zuzią Łukasik w Szachach Szybkich (tempo po 15 min + 15 s na ruch). Natomiast w Blitzu (szachy błyskawiczne – tempo 3 min + 2 s na ruch) Malwina była druga na podium. Podczas omawianych mistrzostw wyprzedziła m.in. reprezentantki Ukrainy, Węgier, Kazachstanu, Litwy czy Polski. To nie pierwszy duży sukces Malwiny. Ma ona na swoim koncie medal Olimpijski, z Mistrzostw Świata czy Europy. Od jakiegoś już czasu łomżynianka należy bowiem do kadry narodowej niesłyszących w szachach i reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej.

      Obecnie Malwina przygotowuje się pod okiem dziadka Sławomira Sobocińskiego do planowanych we wrześniu w Warszawie Mistrzostw Świata Niesłyszących w szachach.

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

      Tekst i zdjęcia: Magdalena Sobocińska

     • Dzień bez plecaka

      29.03.2022

      22 marca plecaki i torby szkolne były w Ekonomiku w zdecydowanej mniejszości. Podręczniki, piórniki i drugie śniadania wylądowały tego dnia w oponach, kanistrach, walizkach, wózkach sklepowych, a nawet w samochodach dla lalek. 

      Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji - bawiliśmy się świetnie.

     • Targi reklamy

      25.03.2022

      24 marca klasy technikum reklamy naszej szkoły wyjechały na RemaDays - Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku, które odbyły się w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie.

      Dzięki uprzejmości firmy Global Media Center Marcin Gajda, mieliśmy szansę zobaczyć, jak przebiegają targi branżowe. Poznaliśmy maszyny, na których będziemy w przyszłości wykonywać nasz zawód. Oprócz tego, obejrzeliśmy bloki wystawowe oraz stoiska różnych przedsiębiorstw. Mieliśmy też okazję doświadczyć marketingu bezpośredniego oraz nabyć od profesjonalistów nowe umiejętności związane z naszym zawodem.

      Mamy nadzieję, że będzie nam dane w przyszłości wybrać się na kolejne wydarzenie tego typu.

      Tekst: Uczniowie kl. III TRp

     • Koszykarki i koszykarze z Ekonomika na podium

      25.03.2022

      W tegorocznych zmaganiach na łomżyńskich parkietach w ramach Licealiady o Mistrzostwo Miasta Łomża w koszykówce, drużyny naszej szkoły zajęły następujące miejsca na podium: 

      Zespół dziewcząt w składzie: Zofia Książek, Magdalena Kochanowska, Oliwia Zaręba, Julia Gadomska, Kinga Solińska, Aleksandra Brzeziak, Magda Maciejewska, Weronika Kryś, Karolina Borawska, Aleksandra Szymańska, Aleksandra Szeligowska, Gabriela Sokołowska, Klaudia Bargłowska, Justyna Szkaradzińska zajął III miejsce, natomiast zespół chłopców w składzie: Adam Szablanowski, Bartosz Szymański, Mateusz Konopka, Szymon Tolzdorf, Jakub Olszewski,  Adam Górski, Jakub Karwowski, Hubert Koszykowski, Szymon Malesa, Rafał Drozdowski, Kacper Szymański, Krzysztof Wiśniewski, Paweł Chyliński, Rafał Januszewski, Bartosz Chmielewski zajął II miejsce.

      Obu naszym drużynom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

      Test: Grzegorz Bielicki - trener koszykówki

     • Dzień Kobiet

      08.03.2022

      Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć wszystkim Paniom życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i spełnienia marzeń. Niechaj radość i uśmiech towarzyszą Paniom każdego dnia, a poczucie ciepła, przyjaźni i miłości daje Wam pełnię satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.

      Męska część społeczności szkolnej Ekonomika


      Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz fragmentów uroczystego koncertu przygotowanego przez szkolny zespół muzyczny:

     • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

      03.03.2022

      „...Pytam, dlaczego Was wyklęto?

      Dlaczego za wrogów wzięto?

      Prawda z kłamstwem wygrała

      Choć wiele lat na to czekała.”

       

      1 marca odbył się w naszej szkole apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, poświęcony  polskim żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia z lat 1944-1963. Żołnierze Niezłomni stawiali opór sowietyzacji Polski, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

      Społeczność szkolna oddała hołd Żołnierzom Wyklętym biorąc udział w uroczystości przygotowanej przez uczniów klasy III TAp i II TCR pod kierunkiem p. Agnieszki Leśniewskiej i p. Małgorzaty Skrodzkiej. 

      O oprawę muzyczną wydarzenia zadbały: Martyna Truskolaska (kl. III TRp), Izabela Gawęcka oraz Natalia Wnuczyńska (kl. IV TR), przygotowane przez pana dyrektora Krzysztofa Domalewskiego.

      Uczniowie klasy II TL OPW, pod opieką Pana Dyrektora Pawła Drożynera, wzięli tego dnia udział w miejskich uroczystościach i złożyli w imieniu społeczności szkolnej kwiaty pod pomnikiem Pamięci Bohaterów Walk o Wolność i Niepodległość Polski w latach 1939-1956.

       

      Tekst: Małgorzata Skrodzka

     • Turyści w Punkcie Informacji Turystycznej

      27.02.2022

      24 lutego 2022 r. uczniowie klasy I Technikum Organizacji Turystyki odwiedzili w ramach lekcji terenowych miejsce, od którego każdy turysta powinien rozpocząć zwiedzanie naszego regionu. Certyfikowane Centrum  Informacji Turystycznej, mające swoją siedzibę we wspaniałych wnętrzach Hali Kultury znajdującej się przy Starym Rynku, to miejsce, w którym można otrzymać materiały oraz profesjonalną poradę dotyczącą najważniejszych i najciekawszych atrakcji.

      Uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z turystyką dzięki uprzejmości Pana Wojciecha Winko dowiedzieli się jakie są główne zadania Punktu Informacji Turystycznej, kto najchętniej odwiedza takie miejsca, jak kształtuje się ruch turystyczny naszego regionu i co, w głównej mierze, przyciąga turystów do naszego pięknego miasta i jego okolic. 

      Liczne foldery, mapy, katalogi  oraz ogrom informacji dotyczących historii regionu to to, co możemy znaleźć w tym właśnie miejscu. To początek przygody jaka czeka nie tylko uczniów. Niedługo kolejne spotkanie, tym razem  z łomżyńskim przewodnikiem, który zabierze młodzież na wycieczkę i opowie co nieco o naszym pięknym mieście.

      Tekst i zdjęcia: Magdalena Kamińska

     • Odszedł Śp. Leon Bogdan Radziszewski

      21.02.2022

      Leon Bogdan Radziszewski – urodził się 17 lipca 1934 r. w Suwałkach. W 1958 r. ukończył Uniwersytet Warszawski - kierunek filologia rosyjska i rozpoczął pracę zawodową w oświacie. W latach 1967-1975 był Dyrektorem Zasadniczej Szkoły Włókienniczej w Zambrowie. Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łomży mianowany, od 1 września 1975 r., na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Łomży, szkoły popularnie zwanej „Handlówką” lub „Ekonomikiem” i pozostał nim do 31 sierpnia 1989 r. – po czym przeszedł na emeryturę. Od roku 1989 do roku 1993 pracował w niepełnym wymiarze godzin jako nauczyciel języka rosyjskiego.

      Uczniowie i nauczyciele z daleka rozpoznawali charakterystyczną postać Pana Dyrektora – wysoki, szczupły, w garniturze, wyprostowany jak struna, nosił wąsy. Z elegancją i osobiście, nigdy nie myląc się, witał każdego nauczyciela. Powściągliwy w gestach i słowach, zawsze grzeczny i uśmiechnięty, nie okazywał  zdenerwowania, człowiek sympatyczny, wrażliwy, oddany szkole, uczniom i nauczycielom, z zaangażowaniem wykonywał swoje obowiązki służbowe. Był wyróżniany odznaczeniami państwowymi i nagrodami Kuratora Oświaty. To dzięki Niemu w szkole powstawały nowe kierunki kształcenia potrzebne dla nowopowstałego województwa łomżyńskiego, z Jego inicjatywy i dzięki Jego uporowi dobudowano część skrzydła szkoły, w którym powstały szatnie z prawdziwego zdarzenia. Lekcje prowadził ciekawie i interesująco, potrafił wzbudzić zainteresowanie uczniów językiem rosyjskim. Podczas spotkań koleżeńskich pracowników szkoły dawał namówić się na występy wokalne – miał ładny głos i spory repertuar.  

      Współpracownicy zapamiętali Go jako człowieka pracowitego, sprawiedliwego i dobrego. 

      Świętej Pamięci Pana Dyrektora Leona Radziszewskiego poznałem osobiście w 1992 r., gdy rozpoczynałem pracę w Zespole Szkół Ekonomicznych. Pamiętam uważne spojrzenie, mocny uścisk ręki, życzliwy uśmiech, Jego celne uwagi i spostrzeżenia dotyczące życia i szkoły. Po zakończeniu kariery zawodowej przez Pana Dyrektora spotykaliśmy się w szkole i poza nią podczas uroczystości i innych okazji. Zawsze optymistycznie nastawiony do życia, żywo interesował się tym, co dzieje się w szkole.

      Jego odejście to niepowetowana strata dla szkoły i środowiska oświatowego. 

      Paweł Drożyner -  dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogónokształcących nr 6 w Łomży 

       

      Pan Leon Radziszewski wspomina lata w "Ekonomiku"