• 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

      23.01.2023

      W piątek 20 stycznia 2022 r. uczniowie klasy IITL OPW wraz z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży, 18. Pułku Logistycznego im. gen. Mariana Raganowicza i Wojsk Obrony Terytorialnej uczcili 160 rocznicę wybuchu powstania styczniowego zapaleniem zniczy na grobach bohaterów powstania, którzy spoczywają na cmentarzu komunalnym w Łomży: Ludwika Paschalisa Mościckiego urodzonego w 1845 r., zmarłego w Łomży w 1917 r. oraz proboszcza protestanckiej parafii w Łomży pastora Kacpra Mikulskiego urodzonego w 1849r., a zmarłego  w 1935 r. w Łomży.

      Pamięć wymienionych  oraz wszystkich poległych w powstaniu styczniowym uczciliśmy minutą ciszy. Dla naszych uczniów było to ważne wydarzenie, gdyż poznali bohaterów największego z powstań narodowych. W powstaniu styczniowym walczyło łącznie ok. 200 tys. ludzi. Trwało ono od 22 stycznia 1863 r. do 10 kwietnia 1864 r. Było charakterystyczne ze  względu na partyzancką formę walki z rosyjskim zaborcą i bardzo dobrze zorganizowaną administrację działającą w kospiracji, obejmującą wszystkie niezbędne dziedziny funkcjonowania państwa.

      Powstańcy stoczyli ok. 1200 bitew i potyczek z wojskami rosyjskimi. Powstanie miało charakter miedzynarodowy. Oprócz ludności Królestwa Polskiego, Litwy, Ukrainy, Polaków z zaboru austriackiego i pruskiego, uczestniczyło w nim wielu Rosjan, Węgrów,  Włochów,  Francuzów. Ważną rolę w powstaniu odgrywał powiat łomżynski guberni augustowskiej, ponieważ tędy biegły szlaki zaopatrzenia armii rosyjskiej.

      Klęska powstania spowodowała ogrom represji że strony Rosjan. Oprócz masowych egzekucji (Rosjanie nie brali jeńców), zesłania na Syberię (40 tys.), wiele miasteczek naszego regionu utraciło prawa miejskie.  Ale jak każdy zryw narodowy, dawało nadzieję na niepodległość i jako jedyne zjednoczyło w walce przedstawicieli wszystkich warstw społecznych.

      Tekst i zdjęcia: Krzysztof Domalewski

     • Finał konkursu - "Solidarność - droga do wolności"

      19.01.2023

      17 stycznia 2023r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży miało miejsce uroczyste podsumowanie finału Konkursu Wiedzy "Solidarność - droga do wolności".

      Wśród zaproszonych gości byli m.in.: wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, starosta łomżyński Lech Szabłowski, pracownik IPN w Białymstoku prof. Krzysztof Sychowicz, Sławomir Zgrzywa z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Łomży Paweł Piwowarski, dyrektor CEN w Łomży – Zbigniew Bernard Kossakowski, radni miejscy, nauczyciele-opiekunowie i nagrodzeni uczniowie.

      Na początku spotkania prof. Krzysztof Sychowicz wygłosił krótki wykład na temat genezy Solidarności.

      Następnie zostali nagrodzeni uczniowie. Wśród uczniów Ekonomika znalazła się uczennica klasy 4TA Aleksandra Szymańska, która otrzymała wyróżnienie. Natomiast Krystian Zawalich (klasa 4TBp) i Jakub Gadomski (klasa IVTLp) otrzymali listy gratulacyjne jako finaliści konkursu.
       

      Tekst i zdjęcia: Arkadiusz Bałazy

     • Strzelnica oficjalnie otwarta

      17.01.2023

      16 stycznia 2023 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste otwarcie tzw. Wirtualnej Strzelnicy, opartej na multimedialnym, laserowym systemie szkolno-treningowym "Pojedynek". Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Posłanka na sejm RP Pani Aleksandra Łapiak, Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Gwiazdowski, Senator RP Pan Marek Komorowski, Wicewojewoda Podlaski Pani dr Bogusława Szczerbińska, Prezydent Miasta Łomża Pan dr Mariusz Chrzanowski wraz z zastępcą Panem Andrzejem Stypułkowskim, Pułkownik Paweł Gałązka - Dowódca 18 Pułku Logistycznego w Łomży, Pułkownik Adam Olszewski - Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży, Porucznik Michał Korzeniecki z pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku. Związek Strzelecki "Strzelec" reprezentował młodszy inspektor Adam Perkowski, a Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży Dyrektor Zbigniew Bernard Kossakowski. Wśród zebranych na sali gimnastycznej Ekonomika nie zabrakło również Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Łomży Pana Pawła Piwowarskiego oraz radnych miejskich.

      Pan Dyrektor Paweł Drożyner przedstawił w swoim wystąpieniu genezę powstania szkolnej strzelnicy, a następnie wyświetlony został film informujący o możliwościach wykorzystania systemu "Pojedynek" oraz spot-wizytówkę 18 Pułku Logistycznego, który współpracuje ze szkołą w zakresie szkolenia młodych logistyków - uczniów trzech Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Następnie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi strzelnicy, a goście mieli możliwość odbycia instruktażu posługiwania się bronią przeprowadzonego przez Pana Grzegorza Bielickiego i ucznia klasy 2TL OPW Konrada Gałązkę, a także oddania kilku strzałów. 

      System szkoleniowy pozyskany przez Ekonomik pozwoli uczniom nabywać i doskonalić umiejętności w zakresie  strzelania statycznego i dynamicznego, w rozmaitych symulowanych warunkach, w bezpieczny sposób, pod okiem kompetentnych instruktorów.

      Tekst i materiał foto/video: Magdalena Karwowska

    • Kontakt

     • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
     • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
     • (+48) 86-216-62-63
     • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża Poland
     • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
     • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
    • Logowanie