• Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

      29.08.2022

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 na placu apelowym.

       

      Przydział sal na spotkania z wychowawcami po części ogólnej jest następujący:

       

      • Klasa ITA – wych. Monika Bukowska – sala 12
      • Klasa ITC/TRach – wych. Izabela Haponik – sala 43
      • Klasa ITR – wych. Ewa Bielak  – sala 39
      • Klasa ITL – wych. Justyna Milczarska   – sala 16
      • Klasa ITL OPW – wych. Robert Chojnowski  – sala 37
      • Klasa ITT – wych. Beata Dzięgielewska – sala 11
      • Klasa IITA – wych. Maciej Powichrowski  – sala 7
      • Klasa IITRach.T – wych. Natalia Przestrzelska – sala  26
      • Klasa IITCR – wych. Ewa Korytkowska – sala  14
      • Klasa IITL– wych. Aneta Zadroga – sala gimnastyczna
      • Klasa IITL OPW – wych. Grzegorz Bielicki – sala gimnastyczna
      • Klasa IIIA – wych. Agnieszka Janczewska – sala 15
      • Klasa IIITA  – wych. Magdalena Karwowska  – sala 44
      • Klasa IIITach.T – wych. Michał Bąkowski – sala 32
      • Klasa IIITCR – wych. Agnieszka Leśniewska – sala 38
      • Klasa IIITL OPW – wych. Magdalena Salamońska  –  sala 22
      • Klasa IVTA  – wych. Justyna Zaczek – sala 28
      • Klasa IVAp – wych. Bartłomiej Pytel  –  sala 21
      • Klasa IVTBT– wych. Magdalena Kamińska  – sala 40
      • Klasa IVTCR – wych. Anna Klimaszewska  – sala 10
      • Klasa IVTL– wych. Agnieszka Urbaniak  – sala 42
      • Klasa IVTAp – wych. Małgorzata Skrodzka  – sala 34
      • Klasa IVTBTp – wych. Piotr Rogalski  – siłownia
      • Klasa IVTCRp – wych. Iwona Listowska  – czytelnia
      • Klasa IVTLp – Michał Polkowski – sala 19
     • Łomżyński Szkolny Budżet Obywatelski

      30.08.2022

      Celem projektu pn. Aktywni młodzi obywatele! - Łomżyński Szkolny Budżet Obywatelski jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej 64 uczniów wieku 15-19 w mieście Łomża oraz 12 osób dorosłych poprzez wdrożenie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w okresie od 1 marca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

      W ramach projektu w 4 placówkach zostaną powołane zespoły robocze Szkolnych Budżetów Obywatelskich, w których zrealizowany zostaną warsztaty przygotowujące do zorganizowania szkolnego budżetu obywatelskiego. W projekcie będzie uczestniczyło 4 szkoły średnie w Łomży, z których każda do końca grudnia 2022 roku wdroży szkolny budżet partycypacyjny. Budżet partycypacyjny przyniesie wymierne efekty w postaci wprowadzenia konkretnych zmian w szkole, tak by uczynić ją lepiej dostosowaną do potrzeb uczniów. Da uczniom szansę na wyartykułowanie potrzeb i problemów, przedstawienie konkretnych rozwiązań, a następnie ocenienie ich wg hierarchii ważności.

      Projekt zakłada: warsztaty metodyczne i praktyczne na temat metodologii projektowej oraz BO, utworzenie regulaminu oraz formularza projektowego, Lekcje Obywatelskie - spotkania z autorami projektów, które otrzymały dofinansowanie w Łomżyńskim Budżecie Obywatelskim, składanie przez uczniów propozycji zadań, kampanii informacyjnej, głosowanie, realizacja projektów, ewaluacja projektu, upowszechnienie całego projektu w mediach. W ramach projektu zostanie sfinansowanych 8 inicjatyw zgłoszonych w 4 placówkach szkolnych, które uzyskają największa liczbę głosów. Budżet inicjatyw będzie wynosił 7000 zł - każda palcówka szkolna; dodatkowo będzie można sfinansować kampanię promocyjną w szkołach oraz proces głosowania np. wydruk kart do głosowania. W każdej ze szkół zostanie zorganizowany Piknik Inicjatyw Szkolnych celem podsumowania SBO. Na podstawie doświadczeń opracowane zostaną uniwersalne zasady szkolnych budżetów partycypacyjnych odpowiadające potrzebom różnych łomżyńskich placówek edukacyjnych.

       

      Projekt jest realizowany przez Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej.

      Projekt dofinasowany z Narodowego Instytutu Wolności.

      Tekst nadesłany

     • Terminy szkolnych egzaminów poprawkowych

      16.08.2022

      Szkolne egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy w rocznej klasyfikacji otrzymali oceny niedostateczne z jednego lub dwóch przedmiotów, odbędą się w następujących terminach: 24 sierpnia 2022 r. (środa), godz. 9:00:   

      • matematyka
      • fizyka

      25 sierpnia 2022 r. (czwartek) godz. 9:00:

      • język polski
      • język angielski
      • procesy magazynowe

      Powyższe terminy dotyczą wyłącznie egzaminów szkolnych.

       

      Poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się natomiast 23 sierpnia br.

    • Kontakt

     • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
     • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
     • (+48) 86-216-62-63
     • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża Poland
     • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
     • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
    • Logowanie