• Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

      19.05.2022

      12 maja 2022 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić to doniosłe wydarzenie z historii Polski, uczennice z klasy 3 TA przygotowały program o patriotycznej wymowie, w którym zostały przybliżone okoliczności ustanowienia konstytucji z 1791 roku.

      Uczniowie mogli także wysłuchać interpretacji utworów Marka Grechuty w wykonaniu Martyny Truskolaskiej z klasy 3 TRp (utwór „Ojczyzna”) oraz Julii Wojciechowskiej z klasy 3 TA (utwór „Wolność”).

      Apel przygotowała klasa 3 TA pod kierunkiem pani Justyny Zaczek i pana Michała Bąkowskiego.

       

      Tekst: Justyna Zaczek

      Zdjęcia: Ewa Bielak i Amelia Zaorska

     • Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

      17.05.2022

      Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - pod takim hasłem w sobotę 21 maja w godz. od 13.00 do 17.00 będzie funkcjonował mobilny punkt rekrutacyjny na Łomżyńskich Bulwarach, w którym będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega.

      Na miejscu można będzie wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty). Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę.

      Jeżeli kandydat wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:

      • przejdzie przez 2 etapy służby - 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór - nie musi być skoszarowany);
      • będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego - 4560 zł, ale także: - prawo do urlopu wypoczynkowego, - możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), - prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, - pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
      • na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie; − będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia; − będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

      Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona Ustawą o obronie Ojczyzny. Lokalizacja mobilnego punktu rekrutacyjnego:

      ul. Żydowska 10, 18-400 Łomża Łomżyńskie Bulwary

     • Ekonomik ponownie Złotą Szkołą NBP

      13.05.2022

      Zespół Szkół Ekonomicznych nr 6 w Łomży po raz drugi z rzędu został nagrodzony tytułem Złotej Szkoły NBP w II edycji konkursu Złote Szkoły NBP - programu skierowanego do środowisk szkolnych, którego ideą jest rozwijanie kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia.

      Celem programu jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów oraz stworzenie sieci szkół zaangażowanych w poszerzanie edukacji ekonomicznej. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 385 szkół z całej Polski. W trakcie realizacji zadań konkursowych uczniowie poruszyli następujące treści: 

      • Gotówka jako powszechnie akceptowana forma płatności w Polsce. Jak bezpiecznie korzystać z polskich banknotów i rozpoznawać ich zabezpieczenia?
      • Podstawowe zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej.
      • Ochrona danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami. Jakie konsekwencje finansowe niesie kradzież tożsamości?
      • Zagrożenia związane z produktami finansowymi oferującymi wysoką stopę zwrotu.
      • Bezpieczne przechowywanie pieniędzy. Jak są chronione depozyty w bankach?
      • Ryzyko pułapki rosnącego zadłużenia. Co trzeba wiedzieć o szybkich pożyczkach?
      • Sztuka zawierania zobowiązań finansowych tj. kredyt lub pożyczka. Jak korzystać z praw konsumenckich przy podpisywaniu umów?

      Serdecznie dziękujemy uczniom kl. 3TBp, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu przyczynili się do zdobycia tego tytułu. Są to następujące osoby: Bartosz Demby, Bartłomiej Krajewski, Marcin Sokalski, Marcin Urbanowski, Dominika Wojsław i Krystian Zawalich. 

      Opiekę merytoryczną nad realizacją poszczególnych zadań konkursowych sprawowali:

      1. Zadanie Lekcja z Ekonomią - p. Monika Bukowska
      2. Warsztat uczniowski - p. Anna Śleszyńska-Świderska
      3. Zadanie Debata Szkolna - p. Maciej Powichrowski
      4. Koordynacja projektu- Maciej Powichrowski

      ​​​​​​​Opracował: Maciej Powichrowski

     • Stypendia Prezesa Rady Ministrów

      06.05.2022

      Stypendium Premiera przyznanawane jest uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazując szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

      Na rok szkolny 2021/2022 Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przyznał 4 stypendia uczniom naszej szkoły. Są nimi:

      • Wiktoria Czarnecka, kl. III Ap
      • Sandra Kuklińska, kl. III A
      • Natalia Modzelewska, kl. III TT
      • Krystian Zawalich, kl. III TBp

      Serdecznie gratulujemy!