• Matura… i co dalej???

      27.05.2022

      Do wyboru pracy w służbie więziennej jako sposobu na realizację kariery i planów zawodowych zachęcali uczniów klas trzecich  naszej szkoły funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze i Oddziału Zewnętrznego w Grądach-Woniecku. Spotkanie odbyło się 26 maja br.

      Oprócz specyfiki pracy funkcjonariusze przybliżyli młodzieży wymogi jakie stawiane są kandydatom do służby oraz możliwościom jakie ona daje.

      Prelekcje wzbogacały prezentacje dotyczące historii służby więziennej, Zakładu Karnego w Czerwonym Borze i jego Oddziału Zewnętrznego w Grądach Woniecko oraz Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości jako ścieżki  kształcenia po maturze.

      Po prezentacjach funkcjonariusze zademonstrowali środki ochrony osobistej, które są na wyposażeniu funkcjonariuszy.

      Spotkanie było ciekawe i wzbudzało duże zainteresowanie, szczególnie w ostatniej części, co widać na poniższych fotografiach.

      Opracował: Krzysztof Domalewski

     • Nauka nie tylko w szkole - kl. III TBT i III TT w podróży

      27.05.2022

      Podróżowanie to przyjemność, na którą wydajemy mnóstwo pieniędzy, a która jednocześnie sprawia, że stajemy się niesamowicie bogaci. 

      Wyjazd do Warszawy został zaplanowany, przygotowany, zrealizowany i rozliczony przez uczniów Technikum Organizacji Turystyki, w ramach praktycznej nauki zawodu. 

      W trakcie wycieczki uczniowie przeżyli m. in. podróż w czasie i przestrzeni dzięki Muzeum Techniki i Wystawie Transportu w PKiN. Ponadto, odbyli zajęcia terenowe na lotnisku F. Chopina przygotowane przez Specjalistę Kadr Turystyki Radosława Szafranowicz-Małozięć, które umożliwiły poznanie największego lotniska w Polsce. Przemierzanie ścieżki pasażera i wysłuchanie ciekawostek związanych z lotnictwem utwierdziło młodzież w przekonaniu, że wybrali ciekawy i potrzeby zawód - technika organizacji turystyki.

      W finale wycieczki przenieśliśmy się w kosmos, czyniąc naszą podróż nieziemską i niezapomnianą. 

      Opracowała: Magdalena Kamińska

     • Mobilny Punkt Poboru Krwi

      26.05.2022

      6 czerwca 2022 r. od godz. 0830 do 1300 na parkingu Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży zorganizowany będzie Mobilny Punkt Poboru Krwi. Dodatkowo, dzięki uprzejmości Komendanta Policji Miejskiej w Łomży, będzie możliwość darmowego oznakowania rowerów. Swoje stoiska ze sprzętem wojskowym wystawią również żołnierze z 13 batalionu lekkiej piechoty i 18 pułku logistycznego. Wydarzenie będzie doskonałą okazją, aby osoby zainteresowane służbą wojskową mogły zasięgnąć informacji dotyczących warunków pełnienia służby wojskowej. 

      Materiał nadesłany

     • Profilaktyka uzależnień

      24.05.2022

      24 maja 2022 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w prelekcji pt. "Tytoń - zagrożenie dla naszego środowiska" prowadzonej przez pracownice Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży: p. Elżbietę Kruszewską, p. Paulinę Krysiak oraz p. Wiesławę Malinowską. Prezentacja związana była ze zbliżającym się Światowym Dniem Bez Tytoniu przypadającym w tym roku na 31 maja.

      Młodzież miała szansę dowiedzieć się, jak destrukcyjny wpływ na zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne ma uprawa tytoniu, produkcja wyrobów tytoniowych oraz czynne i bierne palenie papierosów.

      Gościliśmy tego dnia również panią Małgorzatę Jórzak z Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Łomży, która zaznajomiła uczniów z prawnymi konsekwencjami palenia tytoniu w miejscach publicznych,

     • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

      19.05.2022

      12 maja 2022 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić to doniosłe wydarzenie z historii Polski, uczennice z klasy 3 TA przygotowały program o patriotycznej wymowie, w którym zostały przybliżone okoliczności ustanowienia konstytucji z 1791 roku.

      Uczniowie mogli także wysłuchać interpretacji utworów Marka Grechuty w wykonaniu Martyny Truskolaskiej z klasy 3 TRp (utwór „Ojczyzna”) oraz Julii Wojciechowskiej z klasy 3 TA (utwór „Wolność”).

      Apel przygotowała klasa 3 TA pod kierunkiem pani Justyny Zaczek i pana Michała Bąkowskiego.

       

      Tekst: Justyna Zaczek

      Zdjęcia: Ewa Bielak i Amelia Zaorska

     • Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

      17.05.2022

      Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - pod takim hasłem w sobotę 21 maja w godz. od 13.00 do 17.00 będzie funkcjonował mobilny punkt rekrutacyjny na Łomżyńskich Bulwarach, w którym będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega.

      Na miejscu można będzie wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty). Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę.

      Jeżeli kandydat wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:

      • przejdzie przez 2 etapy służby - 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór - nie musi być skoszarowany);
      • będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego - 4560 zł, ale także: - prawo do urlopu wypoczynkowego, - możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), - prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, - pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
      • na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie; − będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia; − będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

      Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona Ustawą o obronie Ojczyzny. Lokalizacja mobilnego punktu rekrutacyjnego:

      ul. Żydowska 10, 18-400 Łomża Łomżyńskie Bulwary

     • Ekonomik ponownie Złotą Szkołą NBP

      13.05.2022

      Zespół Szkół Ekonomicznych nr 6 w Łomży po raz drugi z rzędu został nagrodzony tytułem Złotej Szkoły NBP w II edycji konkursu Złote Szkoły NBP - programu skierowanego do środowisk szkolnych, którego ideą jest rozwijanie kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia.

      Celem programu jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów oraz stworzenie sieci szkół zaangażowanych w poszerzanie edukacji ekonomicznej. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 385 szkół z całej Polski. W trakcie realizacji zadań konkursowych uczniowie poruszyli następujące treści: 

      • Gotówka jako powszechnie akceptowana forma płatności w Polsce. Jak bezpiecznie korzystać z polskich banknotów i rozpoznawać ich zabezpieczenia?
      • Podstawowe zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej.
      • Ochrona danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami. Jakie konsekwencje finansowe niesie kradzież tożsamości?
      • Zagrożenia związane z produktami finansowymi oferującymi wysoką stopę zwrotu.
      • Bezpieczne przechowywanie pieniędzy. Jak są chronione depozyty w bankach?
      • Ryzyko pułapki rosnącego zadłużenia. Co trzeba wiedzieć o szybkich pożyczkach?
      • Sztuka zawierania zobowiązań finansowych tj. kredyt lub pożyczka. Jak korzystać z praw konsumenckich przy podpisywaniu umów?

      Serdecznie dziękujemy uczniom kl. 3TBp, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu przyczynili się do zdobycia tego tytułu. Są to następujące osoby: Bartosz Demby, Bartłomiej Krajewski, Marcin Sokalski, Marcin Urbanowski, Dominika Wojsław i Krystian Zawalich. 

      Opiekę merytoryczną nad realizacją poszczególnych zadań konkursowych sprawowali:

      1. Zadanie Lekcja z Ekonomią - p. Monika Bukowska
      2. Warsztat uczniowski - p. Anna Śleszyńska-Świderska
      3. Zadanie Debata Szkolna - p. Maciej Powichrowski
      4. Koordynacja projektu- Maciej Powichrowski

      ​​​​​​​Opracował: Maciej Powichrowski

     • Stypendia Prezesa Rady Ministrów

      06.05.2022

      Stypendium Premiera przyznanawane jest uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazując szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

      Na rok szkolny 2021/2022 Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przyznał 4 stypendia uczniom naszej szkoły. Są nimi:

      • Wiktoria Czarnecka, kl. III Ap
      • Sandra Kuklińska, kl. III A
      • Natalia Modzelewska, kl. III TT
      • Krystian Zawalich, kl. III TBp

      Serdecznie gratulujemy!

    • Kontakt

     • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
     • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
     • (+48) 86-216-62-63
     • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża
      Poland
     • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
     • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
    • Logowanie