• Turyści w Punkcie Informacji Turystycznej

      27.02.2022

      24 lutego 2022 r. uczniowie klasy I Technikum Organizacji Turystyki odwiedzili w ramach lekcji terenowych miejsce, od którego każdy turysta powinien rozpocząć zwiedzanie naszego regionu. Certyfikowane Centrum  Informacji Turystycznej, mające swoją siedzibę we wspaniałych wnętrzach Hali Kultury znajdującej się przy Starym Rynku, to miejsce, w którym można otrzymać materiały oraz profesjonalną poradę dotyczącą najważniejszych i najciekawszych atrakcji.

      Uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z turystyką dzięki uprzejmości Pana Wojciecha Winko dowiedzieli się jakie są główne zadania Punktu Informacji Turystycznej, kto najchętniej odwiedza takie miejsca, jak kształtuje się ruch turystyczny naszego regionu i co, w głównej mierze, przyciąga turystów do naszego pięknego miasta i jego okolic. 

      Liczne foldery, mapy, katalogi  oraz ogrom informacji dotyczących historii regionu to to, co możemy znaleźć w tym właśnie miejscu. To początek przygody jaka czeka nie tylko uczniów. Niedługo kolejne spotkanie, tym razem  z łomżyńskim przewodnikiem, który zabierze młodzież na wycieczkę i opowie co nieco o naszym pięknym mieście.

      Tekst i zdjęcia: Magdalena Kamińska

     • Odszedł Śp. Leon Bogdan Radziszewski

      21.02.2022

      Leon Bogdan Radziszewski – urodził się 17 lipca 1934 r. w Suwałkach. W 1958 r. ukończył Uniwersytet Warszawski - kierunek filologia rosyjska i rozpoczął pracę zawodową w oświacie. W latach 1967-1975 był Dyrektorem Zasadniczej Szkoły Włókienniczej w Zambrowie. Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łomży mianowany, od 1 września 1975 r., na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Łomży, szkoły popularnie zwanej „Handlówką” lub „Ekonomikiem” i pozostał nim do 31 sierpnia 1989 r. – po czym przeszedł na emeryturę. Od roku 1989 do roku 1993 pracował w niepełnym wymiarze godzin jako nauczyciel języka rosyjskiego.

      Uczniowie i nauczyciele z daleka rozpoznawali charakterystyczną postać Pana Dyrektora – wysoki, szczupły, w garniturze, wyprostowany jak struna, nosił wąsy. Z elegancją i osobiście, nigdy nie myląc się, witał każdego nauczyciela. Powściągliwy w gestach i słowach, zawsze grzeczny i uśmiechnięty, nie okazywał  zdenerwowania, człowiek sympatyczny, wrażliwy, oddany szkole, uczniom i nauczycielom, z zaangażowaniem wykonywał swoje obowiązki służbowe. Był wyróżniany odznaczeniami państwowymi i nagrodami Kuratora Oświaty. To dzięki Niemu w szkole powstawały nowe kierunki kształcenia potrzebne dla nowopowstałego województwa łomżyńskiego, z Jego inicjatywy i dzięki Jego uporowi dobudowano część skrzydła szkoły, w którym powstały szatnie z prawdziwego zdarzenia. Lekcje prowadził ciekawie i interesująco, potrafił wzbudzić zainteresowanie uczniów językiem rosyjskim. Podczas spotkań koleżeńskich pracowników szkoły dawał namówić się na występy wokalne – miał ładny głos i spory repertuar.  

      Współpracownicy zapamiętali Go jako człowieka pracowitego, sprawiedliwego i dobrego. 

      Świętej Pamięci Pana Dyrektora Leona Radziszewskiego poznałem osobiście w 1992 r., gdy rozpoczynałem pracę w Zespole Szkół Ekonomicznych. Pamiętam uważne spojrzenie, mocny uścisk ręki, życzliwy uśmiech, Jego celne uwagi i spostrzeżenia dotyczące życia i szkoły. Po zakończeniu kariery zawodowej przez Pana Dyrektora spotykaliśmy się w szkole i poza nią podczas uroczystości i innych okazji. Zawsze optymistycznie nastawiony do życia, żywo interesował się tym, co dzieje się w szkole.

      Jego odejście to niepowetowana strata dla szkoły i środowiska oświatowego. 

      Paweł Drożyner -  dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogónokształcących nr 6 w Łomży 

       

      Pan Leon Radziszewski wspomina lata w "Ekonomiku"

    • Kontakt

     • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
     • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
     • (+48) 86-216-62-63
     • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża Poland
     • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
     • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
    • Logowanie