• Dzień Edukacji Narodowej 2021

      14.10.2021

      Na obchody tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole złożyły się trzy podniosłe wydarzenia.

      Tuż po godzinie 10, nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej nauczycielom Tajnego Nauczania w okresie II Wojny Światowej: Walerii Jachimowicz, Zofii Jankowskiej, Reginie Pacewicz, Rozalii Przybyłowskiej, Annie Samojło oraz Stanisławie Truskolaskiej. Wymienione Panie kontynuowały powojenną pracę pedagogiczną w dzisiejszym ZSEiO nr 6.

      Spośród zaproszonych gości, uroczystość uświetnili swoją obecnością (kolejność alfabetyczna):

      • Pani Jolanta Chojnowska - Zastępca Przewodniczącego KM POiW ZSZZ Solidarność
      • Pani  dr Ewa Chludzińska - Prezes Oddziału ZNP w Łomży 
      • Pan Mirosław Derewońko - portal 4lomza.pl 
      • Pan Czesław Filipkowski - UNIQA S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń
      • Pan Radosław Florczyk - Prezes UNIGLASS Polska 
      • Pani Aleutyna Kołos - Dyrektor Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP w Łomży 
      • Ks. Kan. Marian Mieczkowski - Proboszcz Parafii Katedralnej pw. Św. Michała Archanioła w Łomży 
      • Pan Marek Norowski - portal mylomza.pl 
      • Pan ppłk Krzysztof Rabek - Zastępca Dowódcy 18 Pułku Logistycznego 
      • Pan Andrzej Stypułkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Łomża 
      • Pan Wojciech Winko - Łomżyńskie Bractwo Historyczne
      • Pan Zygmunt Zdanowicz - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 

      Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne przyjęcie w poczet społeczności Ekonomika 152 uczniów klas pierwszych, którzy w obecności zaproszonych gości złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

      Po ślubowaniu, uczniowie Ekonomika przedstawili krótki program artystyczny, w którym dziękowali swoim nauczycielom i wychowawcom oraz wszystkim innym pracownikom szkoły za kolejny rok pracy.


     • Obóz pod żaglami

      11.10.2021

      W dniach 20-24 września 2021 roku grupa uczniów Ekonomika wraz z opiekunami (p. Aneta Zadroga, p. Grzegorz Bielicki oraz p. Piotr Rogalski) uczestniczyła w "wodniackim" obozie w Augustowie. 

      Grupa była podzielona na trzy podgrupy, które zmieniały się poznawaną dyscypliną na każdych zajęciach. Te dyscypliny to pływanie pod żaglami na jachcie w klasie omega, windsurfing oraz pływanie na SUP’ie (deska i wiosło). Zajęcia odbywały się pod nadzorem opiekunów ze szkoły oraz instruktorów poszczególnych dyscyplin.

      Poza zajęciami na wodzie, uczniowie korzystali z przygotowanych atrakcji, takich jak: wyjazd do aquaparku w Suwałkach, wieczorna dyskoteka na katamaranie pływającym po augustowskich jeziorach oraz dwukrotne korzystanie z sauny fińskiej nad wodą. Odbyło się również ognisko integracyjne oraz wieczór filmowy.

      Pogoda podczas obozu była niezbyt przyjazna, ale nie przeszkadzało to uczestnikom w pełni  korzystać z zaproponowanych aktywności. Wszyscy wrócili zdrow, szczęśliwi i bez kontuzji.Opiekunami na obozie byli:

       

                                                                                                 Tekst: Piotr Rogalski

      Zdjęcia: opiekunowie

     • „Moja pasja – Moja przyszłość”

      04.10.2021

      30 września 2021 roku uczniowie klasy IV TL uczestniczyli w konferencji "Uczelnia a potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży - doświadczenia projektu Moja pasja moja przyszłość". Było to podsumowanie kilkumiesięcznej działalności uniwersytetów młodzieżowych prowadzonych  w ramach projektu „Moja pasja – Moja przyszłość” w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.  

      Spotkanie pozwoliło pokazać przykłady wspierania procesu edukacyjnego uczniów szkół podstawowych i średnich w regionie przez wyższe uczelnie. Można było poznać doswiadczenia innych uczelni w tym zakresie, między innymi Politechniki Białostockiej. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele rad pedagogicznych szkół średnich z Łomży, uczniowie szkół średnich oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni PWSIiP.

      Miło jednocześnie przekazać, iż w projekcie uczestniczyli również uczniowie Technikum nr 6: Gabriela Kozicka, Gabriela Sokołowska, Bartosz Jarmutowski, Piotr Remiszewski, Jakub Siwik i Łukasz Just (klasa IV TL) oraz Krystian Zawalich (kl. III TBp). Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia studiów z rąk Prodziekan WNSIiH dr Izabely Sekścińskiej oraz w ramach przeprowadzonego konkursu - nagrody. Wśród nagrodzonych uczniów naszej szkoły znaleźli się Krystian Zawalich, Bartosz Jarmutowski i Piotr Remiszewski.

      Opracowała: Katarzyna Szymańska

      Zdjęcia: PWSIiP

     • Czytamy i uczymy (się) angielskiego

      01.10.2021

      Z inicjatywy Polskiej Izby Książki 29 września został w 2001 roku ustanowiony Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania. W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w obchodach tego święta i w ramach wieloletniej współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży zorganizowaliśmy bardzo udane spotkanie czytelnicze połączone z warsztatami językowymi.

      Uczennice klasy III Ap przeczytały dzieciom z łomżyńskiego przedszkola „Klubik Malucha” książkę pt. „Pogoda czy niepogoda” z serii „Kubuś i Przyjaciele”, rozmawiały z przedszkolakami o zjawiskach pogodowych podczas poszczególnych pór roku oraz przeprowadziły wiele gier i zabaw językowych utrwalających angielskie słowa, które najmłodsi uczestnicy poznali podczas warsztatów językowych przygotowanych przez p. Monikę Bukowską i p. Bartłomieja Pytla.

      Spotkanie przeprowadziły: Dominika Gawek, Wiktoria Grużewska, Lidia Grzymała, Agata Karwowska, Kinga Matejkowska i Natalia Zuzga.

      Serdecznie dziękujemy p. Elżbiecie Piaseckiej-Chamryk, kierowniczce Filii nr 6 MBP w Łomży, za pomoc w organizacji i zaproszenie do udziału w kolejnej ciekawej i wartościowej akcji czytelniczej.

      Tekst: Bartłomiej Pytel

      Zdjęcia: Monika Bukowska