• Wycieczka edukacyjna

      30.09.2021

      W dniach 22-24 września b.r. uczniowie klas trzecich naszej szkoły: TLp, TBTp oraz TCp wzięli udział w wycieczce na trasie Kraków - Kościelisko - Morskie Oko - Zakopane. Piękne słońce i bezchmurne niebo towarzyszyło zwiedzającym przez całe trzy dni eskapady, więc humory dopisywały. 

      Pierwszego dnia przewodnik po dawnej stolicy Polski odkrył przed uczestnikami tajemnice najważniejszych krakowskich zabytków - Wawelu, Sukiennic oraz budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejny dzień także przysporzył wielu wrażeń. Uczniowie, pod opieką przewodnika tatrzańskiego z Palenicy, wybrali się na wędrówkę nad Morskie Oko. Pomimo, że trasa była długa znalazło się sporo chętnych na wyprawę wokół jeziora. Niesamowite, tatrzańskie pejzaże na pewno zostaną w pamięci na długo. Oczywiście Tatry oferują nie tylko pokarm dla ducha, ale nie zapominają też o umęczonym wędrówkami ciele. Nad Morskim Okiem uczestnicy wycieczki mogli wypocząć przy kubku gorącej herbaty oraz spróbować pysznej szarlotki, specjalności miejscowego schroniska. Wieczorny spacer Krupówkami, najsłynniejszym deptakiem Zakopanego, był okazją do zakupu pamiątek i skosztowania specjałów zakopiańskich (oscypki).  Wycieczkę zwieńczyło zwiedzanie Kamilandu - Muzeum Kamila Stocha

      Z wyjazdu pozostały piękne wspomnienia, zdjęcia, ale przede wszystkim jeszcze trwalsze przyjaźnie.

      Tekst: Michał Polkowski

     • Logistycy z OPW obserwowali zgrupowanie Wojska Polskiego

      27.09.2021

      23 września br. uczniowie klasy II TL Oddział Przygotowania Wojskowego wraz z dyrektorem szkoły p. Pawłem Drożynerem mieli szansę przyjrzeć się z bliska pracy żołnierzy 18 Dywizji Zmechanizowanej, którzy wykonywali prace przygotowawcze w obiekcie szkoleniowym w Nowogrodzie k/Łomży. 

      Rzeka Narew w Nowogrodzie stała się niedawno centrum ośrodka szkoleniowego do pokonywania, przez m. in. załogi czołgów, przeszkód wodnych po dnie. W tym tygodniu żołnierze Żelaznej Dywizji odbywają tam zajęcia metodyczne pod kierownictwem swojego dowódcy - gen. dyw. dr Jarosława Gromadzińskiego.

      Zdjęcia: Paulina Malinowska

     • Uczniowie Ekonomika upamiętnili Kardynała Wyszyńskiego

      21.09.2021

      19 września 2021 r. uczniowie naszej szkoły, pod opieką dyrektora Pawła Drożynera, wzięli udział w uroczystości odsłoniecia tablicy poświęconej Błogosławionemu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który w latach 1915-1917 uczęszczał do łomżyńskej Szkoły Handlowej Męskiej.

      Kacper Zając z kl. II TL OPW, wraz z kolegami z I LO i KLO, towarzyszył pani Aleutynie Kołos oraz prezydentowi Łomży Mariuszowi Chrzanowskiemu w odsłonięciu odlanej z brązu tablicy, której fundatorami są m. in. pracownicy Ekonomika. O uroczystą oprawę wydarzenia zadbał także poczet sztandarowy szkoły w składzie: Karol Śliwka, Kamil Grabowski i Krystian Frąckiewicz (kl. II TL OPW).

       

      Za zgodę na wykorzystanie fotografii dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta Łomża.

     • Uczniowie i nauczyciele Technikum nr 6 w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych

      16.09.2021

      Od 1 września 2021 r. w  ZSEiO nr 6 w Łomży realizowany jest projekt „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”, którego wnioskodawcą jest Urząd Miasta Łomża a realizatorem Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży. 

      Kwota dofinansowania:  2 393 386,25 złWkład własny:  125 890 zł Budżet ogółem: 2 519 276,25 zł 

      Cel projektu: poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększająca szanse absolwentów na regionalnym i lokalnym rynku pracy przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, staży zawodowych, kursów zawodowych i wsparcie stypendialne uczniów uzdolnionych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w okresie 1.V.21-30.VI.23 r. 

      Projektem objętych będzie 340 uczniów (150 kobiet,190mężczyzn), 12 nauczycieli (7kobiet, 5 mężczyzn) w:

      • Technikum nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży, na kierunkach technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik informatyk;
      • Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, na kierunkach technik ekonomista, technik turystyk, technik logistyk, technik reklamy, technik handlowiec;
      • Technikum nr 7 w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, na kierunkach technik weterynarii, technik technologii żywienia, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik przetwórstwa mleczarskiego.

       W ciągu dwóch lat uczniowie z klas I-IV technikum skorzystają z różnorodnych form wsparcia. Wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki, będą rozwijać swoje zainteresowania uczęszczając na spotkania koła logistyków, młodych przedsiębiorców, młodego geografa, skorzystają ze wsparcia doradcy zawodowego. Rozwiną  umiejętności i zdobędą wiedzę praktyczną  podczas odbywania staży zawodowych u lokalnych pracodawców oraz na następujących kursach kwalifikacyjnych: obsługi wózków jezdnych, operatora dronów, nowoczesnych technik sprzedaży, fotografii cyfrowej, prawa jazdy kategoria B.  Dziesięcioro uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce otrzyma stypendia. Atrakcyjną formą zdobywania wiedzy będą wycieczki edukacyjne, w których wezmą udział uczniowie koła logistyków: wycieczka do Poznania – zwiedzanie Instytutu Logistyki, koła młodych przedsiębiorców: wyjazd na giełdę Bronisze, uczniowie uczący się na kierunku technik turystyk pojadą do Poznania, gdzie  wezmą udział  w targach turystycznych.

      Czworo  nauczycieli będzie podnosiło swoje kompetencje w ramach spotkań sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych.

      Szkoła otrzymała również wsparcie w postaci: dwóch  mobilnych pracowni komputerowych, sprzętu TIK, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych.

      Szczegóowe informacje dotyczące projektu oraz dokumenty do pobrania będą publikowane w zakładce Projekty edukacyjne.

      Tekst: Iwona Listowska

     • Uroczystość przekazania sztandaru z udziałem uczniów Ekonomika

      06.09.2021

      W piątek 3 września odbył się w Łomży uroczysty apel wojskowy, podczas którego 18. Łomżyński Pułk Logistyczny im. gen. bryg. Mariana Raganowicza otrzymał sztandar. Na uroczystości obecny był Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, a sama ceremonia wręczenia sztandaru miała podniosły charakter.

      Naszą szkołę podczas uroczystości reprezentowała klasa 2 TL Oddział Przygotowania Wojskowego, która wzięła udział również w uroczystym przemarszu wraz z żołnierzami. Obecność naszych uczniów wynikała z faktu, że nasza szkoła współpracuje z jednostką wojskową – nasi uczniowie uczęszczają na zajęcia do jednostki oraz mają lekcje z żołnierzami w szkole.

      Dziękujemy portalowi mylomza.pl za zgodę na publikację zdjęć.

      Tekst: Piotr Rogalski

      Zdjęcia i video: mylomza.pl

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      04.09.2021

      Wysoka Rado Pedagogiczna, Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.


      Rozpoczynamy, tradycyjnie 1 września, nowy rok szkolny 2021/2022. Wszyscy wierzymy w to, że ten, w odróżnieniu od poprzednich  lat, nie będzie już czasem zawieszania zajęć stacjonarnych i realizacji nauki w trybie zdalnym. Wiele od nas samych zależy, od tego, czy będziemy stosować się do zaleceń sanitarnych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz rozwiązań przyjętych w naszej szkole.

      Nowy rok szkolny rozpoczynamy w dobrym nastroju. Jest ku temu wiele powodów. Do klas pierwszych przyjęto 145 osób, więcej niż tegorocznych absolwentów, którzy ukończyli szkołę w kwietniu 2021 r., więc będzie nas troszeczkę więcej niż rok temu. Witam nowych uczniów w murach „Ekonomika" i mam nadzieję, że będą z naszej szkoły zadowoleni, a my z nich.

      Wyniki maturzystów, zwłaszcza absolwentów Technikum nr 6, są bardzo dobre. Zdawalność egzaminu maturalnego w maju 2021 wyniosła w tej szkole 87%, to jest o 13,5% więcej niż w woj.podlaskimi i o 21,4% więcej niż w Polsce, co daje naszemu technikum czołowe miejsce w województwie. Podczas sesji egzaminacyjnej w styczniu 2021 w 4 kwalifikacjach zawodowych zdawanych przez uczniów klas maturalnych szkoła osiągnęła 87,4% zdawalnośc, a woj. podlaskie 82,7%. Podczas sesji czerwcowej w 4 kwalifikacjach zawodowych uczniowie klas trzecich i drugich uzyskali zdawalność 70,2%, przy zdawalności wojewódzkiej 69,4%.

      Średnia wyników nauczania za rok szkolny 2020/2021 w ZSEiO nr 6 wyniosła 3,95, więcej od roku poprzedniego (o 0,11), a 78 uczniów i absolwentów odebrało świadectwa z wyróżnieniem, co jest swoistym rekordem w historii szkoły. Frekwencja uczniów wynosi 87,25%, więcej niż w roku poprzednim (85,69%). Dzięki dobrym wynikom w nauce i sporcie wystąpiliśmy o 4 stypendia Prezesa Rady Ministrów i 2 stypendia naukowe, 2 nagrody edukacyjne oraz 4 stypendia sportowe Prezydenta Miasta Łomża i  pewien jestem, że nasi uczniowie zostaną w ten sposób uhonorowani.

      Ale to już przeszłość, co czeka nas, społeczność szkolną,  w obecnym roku szkolnym?
      Z pewnością chcielibyśmy utrzymać wysokie wyniki nauczania  i wychowania, wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych  i dlatego zachęcam wszystkich, zwłaszcza maturzystów, do intensywnej nauki już od pierwszych dni w szkole - maturzystą jest się raz w życiu - więc dobrze wykorzystajcie ten czas na zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności. Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa, będziemy, między innymi, zwracali szczególną uwagę na realizację zadań programu profilaktyczno-wychowawczego, kształtowania właściwych postaw obywatelskich, społecznych, zdrowotnych, edukację patriotyczną, edukację i klasyczną edukację ekologiczną, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, wzmacniania pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa, rozwoju umiejętności zawodowych uczniów (pełna lista zadań polityki oświatowej państwa na stronie internetowej szkoły).

      W ramach rządowego wsparcia uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej mamy 352 godzin różnych zajęć, najczęściej przedmiotowych i wychowawczych, które będą realizowane w każdej klasie do końca grudnia 2021 r. Technikum nr 6 przez dwa najbliższe lata szkolne będzie uczestniczyć w projekcie „Kształcenia zawodowe szansą na lepszy strat w dorosłość”. W tym roku szkolnym, od października, klasy I TC, I TR, 1 TL OPW, III TB, oraz III TT miały dodatkową godzinę zajęć z matematyki, a klasy I TL i I TT dodatkową godzinę zajęć z języka angielskiego. W ramach tego projektu powstanie Koło przedsiębiorców, Koło logistyków, Koło geografów; 10 uczniów odbędzie płatne staże zawodowe, 10 uczniów otrzyma decyzją komisji kwalifikacyjnej stypendia zawodowe, realizowane będą wyjazdy edukacyjne-zawodowe i sympozja zawodowe.

      Zapowiada się pracowity rok szkolny, życzę więc całej społeczności szkolnej, Radzie Pedagogicznej, pracownikom administracji i obsługi, Rodzicom i Uczniom zdrowia, wytrwałości, spokoju, hartu ducha, codziennej życzliwości i uśmiechu, satysfakcji  z  wykonywanej pracy, osiągania sukcesów zawodowych i osobistych.

      Z wyrazami szacunku 
      Paweł Drożyner
      Dyrektor ZSEiOnr 6 w Łomży

      Zdjęcia: Monika Bukowska

    • Kontakt

     • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
     • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
     • (+48) 86-216-62-63
     • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża
      Poland
     • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
     • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
    • Logowanie