• 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

      03.05.2021

      Źródło: Wojsko Polskie

       

      Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 1791 r. przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja.

      Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz, prawa i obowiązki obywateli. Jej celem było ratowanie Rzeczypospolitej po I rozbiorze, przeprowadzonym przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.

      Najważniejsze przyczyny uchwalenia Konstytucji 3 maja:

      • Zbyt szerokie przywileje szlachty pozwalające zrywać każde posiedzenie w sejmie (brak reform)
      • Brak stałej armii
      • Wybór elekcyjny króla
      • I rozbiór Polski spowodowany osłabieniem państwa

      Twórcy Konstytucji 3 Maja 1791 r.

      • Stanisław August Poniatowski ostatni król Polski, wprowadzony na tron dzięki poparciu carycy Katarzyny II, główny autor Konstytucji. Uczestnik konfederacji targowickiej.
      • Ksiądz Hugo Kołłątaj, pisarz i publicysta. Rektor i reformator Akademii Krakowskiej, działacz Komisji Edukacji Narodowej i Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Przywódca pro-reformatorskiego stronnictwa Kuźnica Kołłątajowska.
      • Ignacy Potocki marszałek wielki litewski, w czasie Sejmu Wielkiego przywódca stronnictwa patriotycznego. Inicjator Konstytucji 3 Maja.
      • Stanisław Małachowski marszałek Sejmu Czteroletniego. Popierał dążenia miast do rozszerzenia ich praw politycznych. Był zwolennikiem współpracy szlachty z mieszczaństwem.
      • Stanisław Staszic ksiądz, pisarz i publicysta. Działał na rzecz rozwoju przemysłu. Propagator i zwolennik reform. 

      Obrady Sejmu Wielkiego 1788-1792

      Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy, lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo magnatów – mógł unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz monarchii konstytucyjnej. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.

      Postanowienia Konstytucji 3 Maja


      • Religia: Religia katolicka została utrzymana jako religia panująca.  Zagwarantowano wolność wyznawcom innych religii i obrządków.
      • Szlachta - ziemianie: Potwierdzono prawa szlachty, zagwarantowano prawa własności, bezpieczeństwa, wolności, zobowiązano szlachtę do obrony Konstytucji i Rzeczypospolitej
      • Mieszczanie: Zapewniono nietykalność osobistą (niemożliwość skazania bez wyroku sądowego), możliwość nabywania ziemi, głos doradczy na sejmie
      • Chłopi - włościanie: Chłopów otoczono opieką prawa i państwa. Zapewniono wolność osiedlania się i poruszania po kraju i za jego granice.
      • Konstytucja wprowadzała  trójpodział władzy:

      Władza ustawodawcza - parlament jako najwyższy organ władzy wybierany na dwa lata, sejm zwoływany przez króla lub marszałka. Kompetencje sejmu: uchwalanie prawa, nakładanie podatków, kontrolowanie innych władz i instytucji. Co 25 lat mógł zbierać się sejm konstytucyjny-prawo zmiany konstytucji.

      Władza wykonawcza -król i Straż Praw (rząd), w skład której wchodzili: prymas, pięciu ministrów, pełnoletni następca tronu bez prawa głosu, marszałek sejmu. Straż Praw kierowała administracją, podlegały jej komisje (policji, spraw wewnętrznych, interesów zagranicznych, wojny i skarbu). Król przewodniczący Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników, oficerów; w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem. Ministrowie, mieli obowiązek podpisywania każdego rozporządzenia własnoręcznie pod kontrolą Sejmu

      Władza sądownicza –sądy i trybunały

      • Rzeczpospolitą ogłoszono monarchią konstytucyjną.
      • Sejm: Podzielono na dwie izby (poselską i senatorską) z kadencją 2 letnią. Zniesiono liberum weto, konfederacje i wolną elekcję, decyzje  miały być podejmowane większością głosów
      • Król i rząd: Władza królewska miała być dziedziczna. W skład Straży Praw (rządu) wchodził król i pięciu ministrów. Ministrów powoływał król lecz zwolnić ich mógł jedynie Sejm. Król został głową Straży Praw. Król nie był odpowiedzialny prawnie ani konstytucyjnie ale jego decyzje wymagały akceptacji ministrów.

      Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez klasę II TA.

      Opracowała: Anna Klimaszewska

      Źródło 1Źródło 2Źródło 3


     • Uczennice Ekonomika czytają baśnie Andersena i uczą (się) angielskiego

      01.05.2021

      GrafikaSari Coche

       

      Nasza szkoła promuje czytelnictwo i naukę języków obcych nie tylko wśród swoich uczniów, ale również regularnie włącza ich w akcje zachęcające do tego innych.

      W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży, po raz kolejny wzięliśmy udział w ciekawej inicjatywie. Tegoroczne Dni Literatury Dziecięcej w Filii nr 6 MBP zostały poświęcone twórczości Hansa Christiana Andersena. Uczennice klasy II Ap wzięły udział w obchodach święta literatury i przygotowały dla najmłodszych czytelników wiele atrakcji.

      Agata Karwowska przeczytała w języku angielskim adaptację baśni „Nowe szaty cesarza” („The Emperor’s New Clothes”):

      Wiktoria Grużewska wybrała baśń pod tytułem „Księżniczka na ziarnku grochu” („The Princess and the Pea”):

      Na lekcjach języka angielskiego oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych uczennice rozwijały umiejętność pracy zespołowej i wspólnie przygotowały zestaw gotowych materiałów dydaktycznych, które mogą zostać wykorzystane przez rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz przez nauczycieli i lektorów na lekcjach języka angielskiego. Stanowią one uzupełnienie nagrań, na których uczennice Ekonomika czytają po angielsku. Do każdego tytułu przygotowaliśmy angielsko-polski słowniczek obrazkowy, który zawiera wybrane przez nas słowa z przeczytanych tekstów oraz gry i ćwiczenia interaktywne, dzięki którym dzieci nauczą się i utrwalą wprowadzone słownictwo.

      Wszystkie materiały zamieszczamy poniżej, w formie interaktywnych linków:

       

      „The Emperor’s New Clothes”

       

       

      „The Princess and the Pea”

       

      • Słowniczek obrazkowy przygotowany przez Kingę i Natalię.
      • Aleksandra zachęca do zagrania w uwielbianą przez dzieci grę, polegającą na łączeniu w pary angielskich słów z ich polskimi odpowiednikami.
      • Ćwiczenie Wiktorii polega na wyszukiwaniu słów pojawiających się w baśni o księżniczce na ziarnku grochu.
      • Wiktoria zaprasza do wzięcia udziału w teleturnieju. Czy poprawnie odpowiemy na wszystkie pytania? Ile punktów uda nam się zdobyć w rozgrywce? Tego nie można przegapić!
      • Zachęcamy do skorzystania z wersji gry „wisielec” z wybranymi słowami z tekstu baśni „The Princess and the Pea” oraz kolejnego przygotowanego przez Zuzannę ćwiczenia typu prawda/fałsz, które sprawdza rozumienie wysłuchanego tekstu.

      Zapraszamy do odwiedzania Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży przy ulicy Małachowskiego 1/3 oraz jej bloga, na którym czytelnicy znajdą wiele ciekawych i wartościowych informacji - nie tylko na temat książek.

      Zachęcamy też do zapoznania się z relacjami z poprzednich akcji zorganizowanych w Filii nr 2 MBP we współpracy z Panią Elżbietą Piasecką-Chamryk, w których czynny udział wzięli nasi absolwenci oraz Bartłomiej Pytel, nauczyciel języka angielskiego.

       

       

      Opracował: Bartłomiej Pytel

      GrafikaSari Coche

    • Kontakt

     • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
     • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
     • (+48) 86-216-62-63
     • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża Poland
     • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
     • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
    • Logowanie