• Razem dla Oli

      20.10.2020

      Tylko przeszczepienie komórek macierzystych od zgodnego dawcy może pomóc 5-letniej Oli z Łomży w pokonaniu ostrej białaczki limfoblastycznej. 

      Nauczyciele i pełnoletni uczniowie Ekonomika odpowiedzieli na apel rodziców dziewczynki i przystąpili do rejestracji w bazie fundacji DKMS. Podczas tej już czwartej w naszej szkole akcji, po serii 8 spotkań informacyjnych na temat nowotworów krwi i ich zwalczania, potencjalnymi dawcami komórek macierzystych zostało 39 osób, głównie uczniów klas III i IV Ekonomika. Serdecznie dziękujemy!

      Pozostałych zdrowych członków naszej szkolnej społeczności zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z Fundacją DKMS. Zestaw rejestracyjny można bezpłatnie zamówić do domu.

     • Ślubowanie pierwszoklasistów w Dniu Edukacji Narodowej

      18.10.2020

      Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia rocznicę ustanowienia przez Sejm Rozbiorowy Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773 roku. 

      Dzień ten jest corocznie okazją do podkreślenia wagi pracy nauczycieli, wychowawców, pedagogow i psychologów oraz innych osób, bez których współczesna szkoła nie mogłaby istnieć.

      14 października 2020 r. był w naszej szkole świętem podwójnym - oprócz zwyczajowego celebrowania DEN, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, przyjęte przez Pana Dyrektora Pawła Drożynera:

      „My, uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, uroczyście ślubujemy: osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, w postępowaniu kierować się zasadami uczciwości i praworządności, dbać o godność osobistą ucznia oraz dobre imię naszej szkoły.”

      Nowy rozdział swojej edukacji w naszej szkole rozpoczęło 134 uczniów  w  klasach:

      • IA - wych. Pani Agnieszka Janczewska
      • I TA - wych. Pani Magdalena Karwowska
      • I TC i I TR - wych. Pani Agnieszka Leśniewska
      • I TL - wych. Pani Magdalena Salamońska
      • I TT i I Trach.- wych. Pan Michał Bąkowski

      Po ślubowaniu, wszyscy zebrani wzięli udział w krótkiej części artystycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowanej przez klasę II A wraz z wychowawczynią Panią Małgorzatą Jarmosz oraz przez Pana Dyrektora Krzysztofa Domalewskiego - opiekuna szkolnego zespołu muzycznego.