• Bezpieczny powrót do szkoły

      26.08.2020

      Zachecamy do zapoznania się z opracowanym przez MEN zbiorem najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących powrotu uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r.:

      Q&A na stronie MEN

      Warto zapoznać się również ze spotem informacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa w szkole. Aktorami są w nim młodsi uczniowie, ale opisane zasady dotyczą nas wszystkich:

       

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

      25.08.2020

      1 września 2020 r. (wtorek) o godz. 9 rozpoczniemy nowy rok szkolny 2021/2020. Uroczystość odbędzie się w naszej szkole zgodnie z jednym z poniższych scenariuszy:

      I opcja - słoneczna pogoda, bez opadów:

      Wszystkie klasy zbierają się na placu apelowym. Spotkanie z Dyrektorem. Po uroczystości spotkania z wychowawcami w salach:

      II opcja - pogoda deszczowa:

       

      1. Klasy pierwsze zbierają się w sali gimnastycznej. Po uroczystości spotkania z wychowawcami w salach:

      • IA sala - 15
      • ITA sala - 11
      • ITRT sala - 32
      • ITCR sala - 40
      • ITL sala - 22

      2. Klasy II, III i IV nie biorą udziału w uroczystości w sali gimnastycznej, a udają się bezpośrednio na spotkania z wychowawcami do sal:

      Zalecenia:

      1. W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego biorą udział wyłącznie nauczyciele i uczniowie szkoły, którzy są zdrowi, bez objawów  chorobowych.
      2. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce.
      3. Udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego obowiązkowo w maseczce. Maseczki  można zdjąć w  klasach podczas  spotkań z wychowawcą.
      4. Podczas powitań należy unikać bezpośredniego, fizycznego kontaktu.
     • Test sprawności fizycznej

      05.08.2020

      Kandydatów do klasy wojskowej w zawodzie technik logistyk informujemy, że 20 sierpnia 2020 r. o godz.12:00 (grupa I) i 13:30 (grupa II) odbędzie się test sprawności fizycznej.

      Test obejmuje:

      • bieg wahadłowy 6x10 m – dwie chorągiewki ustawione w linii prostej w odległości 10 m od siebie. Na sygnał startowy uczestnik pokonuje trasę od chorągiewki do chorągiewki (obiegając je) 6-krotnie (w sumie 6 x 10 m). 1 próba.
      • zwis na drążku na czas - dziewczęta (chwyt dowolny, należy samodzielnie się podciągnąć, ręce zgięte w łokciach, broda nad drążkiem) / podciąganie na drążku na ilość powtórzeń - chłopcy (chwyt dowolny, ze zwisu na drążku na prostych rękach podciągnięcie tak, by broda znalazła się nad drążkiem, powrót do pozycji wyjściowej – do pełnego wyprostu rąk)
      • skok w dal z miejsca – odległość liczona własnymi stopami. Jeśli mniej niż ½ stopy zaokrąglamy w dół, jeśli więcej niż ½ stopy zaokrąglamy w górę. Skok wykonywany obunóż z linii, po wylądowaniu wykonujemy obrót na pięcie stopy bliższej linii wyskoku i liczymy stopy.
      • bieg po kopercie 5x3 m na czas – 3 powtórzenia (należy obiegnąć kopertę 3 razy), 1 próba.​​​​​​

      Punktacja testu sprawności fizycznej do pobrania.pdf

       

      Informacje dodatkowe:

      • Test sprawności odbędzie się na sali gimnastycznej ZSEiO nr 6 w Łomży, w dniu 20 sierpnia 2020 r. Test przeprowadzony zostanie w dwóch turach: pierwsza grupa zaczyna o godzinie 12.00,  druga grupa o 13.30.
      • Podczas testów sprawnościowych obowiązuje strój sportowy (w tym również obuwie). Osoby, które nie będą miały zmienionego stroju nie będą dopuszczone do testów.
      • Na sali gimnastycznej mogą przebywać wyłącznie osoby zdające test. Osoby towarzyszące czekają przed szkołą.
      • Osoby przybywające do szkoły zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących wymogów sanitarnych: zakrywania ust i nosa maseczką (którą można będzie zdjąć na sali gimnastycznej), dezynfekowania rąk, zachowania dystansu tam, gdzie to możliwe.
      • Sprzęt na sali gimnastycznej, z którym styczność będą mieli uczestnicy testu, będzie odkażany po każdym uczestniku. Na sali będzie się również znajdował płyn do dezynfekcji.
      • Osoby, które uzyskają wynik niski z testu, będą miały możliwość warunkowego poprawienia go w innym, ustalanym indywidualnie terminie w pierwszym semestrze nauki.