• Oddział wojskowy w Technikum nr 6 w Łomży

      27.07.2020

       

      Z wielką radością informuję, że wniosek Prezydenta Miasta Łomża o utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w naszej szkole uzyskał zgodę Ministra Obrony Narodowej. W związku z tym, od 1 września 2020 r. powstanie klasa I w zawodzie technik logistyk o takim kierunku.

      W oddziale realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Program realizowany będzie przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy się 50-godzinnym obozem szkoleniowym, przeprowadzanym na początku ostatniego roku nauki.  

      Korzyści z ukończenia klasy przygotowania wojskowego:

      • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
      • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
      • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach – dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
      • stałe konsultacje przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata;
      • zaszczytna służba ojczyźnie;
      • stabilna praca;
      • szansa rozwoju zawodowego.

      Przewidziano możliwość dofinansowania zakupu wyposażenia dla uczniów w formie zestawu umundurowania oraz wyposażenia dla szkoły, między innymi: hełmów ochronnych, busoli lub kompasów, kamizelek taktycznych, replik broni palnej, kabur do replik, masek przeciwgazowych czy noszy i zestawów medycznych, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

      Kandydaci, którzy w procesie rekrutacji złożyli dokumenty do klasy w zawodzie technik logistyk (pierwszy wybór), będą telefonicznie proszeni o potwierdzenie woli nauki w klasie oddziału wojskowego.

      W przypadku nie wyrażenia zgody na naukę w klasie wojskowej, kandydaci będą mogli rozpocząć edukację w zawodzie technik logistyk (kierunek cywilny), pod warunkiem, że zrekrutuje się do niej minimum 15 osób lub będą mogli wybrać inny zawód  w ZSEiO nr 6 w Łomży, po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

      Tekst: Paweł Drożyner

      Zdjęcie: Wlodi (Flickr)