• Potrzebna krew!

      08.05.2020

      Drodzy Krwiodawcy! Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Terenowy Oddział w Łomży serdecznie zaprasza do tymczasowego punktu poboru krwi.

      Pełnoletni, zdrowi uczniowie i nauczyciele Ekonomika mogą ją oddawać od wtorku do czwartku, w godz. 7:30-13:00.

      Tymczasowo pobieranie krwi i składników odbywa się w pomieszczeniach Parafii pw. Bożego Ciała przy ul. Przykoszarowej 26 w Łomży. 

      Przy zgłoszeniu się na donację prosimy wskazywać nazwę szkoły - szkolny opiekun krwiodawców będzie w porozumieniu z pracownikami punktu pobrań usprawiedliwiał nieobecności w czasie nauki zdalnej.

      Dziękujemy w imieniu potrzebujących!

     • Konsultacje w Ekonomiku

      29.05.2020

      Informujemy uczniów klas I-III Technikum oraz I-II Liceum Ogólnokształcącego, że 1 czerwca 2020 r. rozpoczną się konsultacje z nauczycielami Ekonomika.

      Udział w zajęciach jest dobrowolny, a chętni uczniowie powinni "zapisywać się" na konsultacje do wybranego nauczyciela, np. poprzez wiadomość w e-dzienniku. 

      Do szkoły należy przyjść z oświadczeniem wypełnionym i podpisanym przez rodziców (opiekunów) lub pełnoletnich uczniów. Można je wydrukować lub napisać odręcznie.

      Oświadczenie do wydruku.pdf

      Prosimy również o zapoznanie się i przestrzeganie wytycznych MEN, MZ i GIS dotyczących konsultacji w szkole:

      Wytyczne GIS, MZ i MEN - konsultacje w szkole.pdf

      Przypominamy, że w budynku szkoły nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa - konieczne jest zasłanianie ust i nosa, dezynfekowanie rąk, a także utrzymywanie dystansu społecznego.

       

      Harmonogram konsultacji:

       

      • Michał Bąkowski – środa, godz. 17:00, s. 32
      • Ewa Bielak – wtorek, godz. 13:00, s. 39
      • Grzegorz Bielicki – poniedziałek, godz. 17:00, sala gimnastyczna
      • Barbara Borawska– czwartek, godz. 13:00, s. 40
      • Iwona Bujanowska – środa, godz. 14:00, s. 11
      • Ks. Grzegorz Chełstowski – środa, godz. 13:00, s. 23
      • Julita Chojnowska – czwartek, godz. 13:00, s. 38
      • Paweł Ciborowski – wtorek, godz. 14:00, s. 40
      • Hanna Cwalina – czwartek, godz. 14:00, s. 38
      • Kazimierz Dłużniewski – piątek, godz. 13:00, s. 14
      • Janusz Dobrzycki – czwartek, godz. 13:00, s. 16
      • Krzysztof Domalewski – wtorek, godz. 13:00, s. 6
      • Aneta Drozd – wtorek, godz. 13:00, s. 10
      • Andrzej Drozdowski – poniedziałek, godz. 13:00, siłownia
      • Paweł Drożyner – wtorek, godz. 13:00, s. 7
      • Beata Dzięgielewska – wtorek, godz. 14:00, s. 11
      • Henryka Dzwonecka – wtorek, godz. 13:00, s. 11
      • Izabela Haponik – środa, godz. 13:00, s. 43
      • Agnieszka Janczewska – poniedziałek, godz. 14:00, s. 14
      • Małgorzata Jarmosz – czwartek, godz. 13:00, s. 26
      • Elżbieta Jastrzębska – czwartek, godz. 13:00, s. 10
      • Barbara Jonak – poniedziałek, godz. 13:00, s. 40
      • Magdalena Kamińska – poniedziałek, godz. 16:00, s. 34
      • Magdalena Karwowska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 44
      • Elżbieta Kęsik – środa, godz. 13:00, s. 10
      • Anna Klimaszewska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 10
      • Aleutyna Kołos – środa, godz. 15:00, s. 7
      • Andrzej Kubrak – czwartek, godz. 13:00, czytelnia
      • Aneta Leszak – środa, godz. 13:00, s. 16
      • Agnieszka Leśniewska – wtorek, godz. 13:00, s. 32
      • Iwona Listowska – środa, godz. 13:00, s. 7
      • Grażyna Mirkowska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 23
      • Izabela Nowicka – środa, godz. 14:00, s. 16
      • Michał Polkowski – poniedziałek, godz. 13:00, s. 20
      • Maciej Powichrowski – poniedziałek, godz. 14:00, s. 12
      • Natalia Przestrzelska – środa, godz. 13:00, s. 19
      • Ewa Przystępska – środa, godz. 13:00, s. 41
      • Bartłomiej Pytel – środa, godz. 14:00, s. 21
      • Beata Raczkowska – wtorek, godz. 13:00, s. 14
      • Zofia Reterska – środa, godz. 13:00, gabinet psychologa szkolnego
      • Małgorzata Rogalska – wtorek, godz. 13:00, s. 29
      • Piotr Rogalski – poniedziałek, godz. 13:00, s. 16
      • Bogusława Romanowska – wtorek, godz. 13:00, s. 12
      • Magdalena Salamońska – czwartek, godz. 12:30, s. 22
      • Maria Sieczka – środa, godz. 13:00, s. 42
      • Małgorzata Skrodzka – piątek, godz. 13:00, s. 34
      • Monika Sokołowska – piątek, godz. 14:00, s. 26
      • Agnieszka Szczygieł – czwartek, godz. 16:00, s. 11
      • Agnieszka Szymańska – środa, godz. 14:00, s. 7
      • Katarzyna Szymańska – poniedziałek, godz. 16:00, s. 37
      • Anna Śleszyńska-Świderska – wtorek, godz. 13:00, s. 34
      •  Agnieszka Urbaniak – czwartek, godz. 14:00, s. 12
      • Sylwia Wądołowska – wtorek, godz. 13:00, s. 27
      • Agnieszka Wądołowska-Pieniek – wtorek, godz. 15:00, s. 28
      • Ewa Walewska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 11
      • Barbara Wielądek – poniedziałek, godz. 15:00, s. 16
      • Justyna Zaczek – wtorek, godz. 13:00, s. 22
      • Aneta Zadroga – poniedziałek, godz. 16:00, sala gimnastyczna
      • Katarzyna Zając-Malinowska – wtorek, godz. 13:00, s. 19
      • Emilia Zalewska – wtorek, godz. 13:00, s. 15
      • Marzena Zaniewska – poniedziałek, godz. 13:00, s. 26
      • Dorota Zaorska – środa, godz. 14:00, s. 10
      • Jolanta Zysk – poniedziałek, godz. 16:00, s. 11
     • Konsultacje dla absolwentów i uczniów Ekonomika

      18.05.2020

      Szanowni Państwo,
      Drodzy Maturzyści i Uczniowie

      Informuję, że zgodnie z wytycznymi MEN szkoła rozpoczyna od 18.05.2020 r. zajęcia rewalidacyjne, od 25.05.2020 r. konsultacje dla maturzystów i konsultacje z przedmiotów zawodowych dla uczniów zdających w czerwcu egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz od 1.06.2020 r. konsultacje przedmiotowe dla wszystkich uczniów.
      Celem tych konsultacji jest powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności egzaminacyjnych, praktyczna nauka specjalistycznych programów komputerowych, poprawa lub podwyższenie oceny z przedmiotu, itp.

      Wszystkie zajęcia są dla ich uczestników dobrowolne, pod warunkiem przestrzegania wytycznych MEN, GIS, MZ oraz dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 (strona internetowa szkoły www.ekonomiklomza.pl) oraz złożenia oświadczenia – wydruk ze strony szkoły lub napisane odręcznie.


      Wymiar godzin został ustalony przez dyrektora szkoły; nauczyciel prowadzący wskazuje termin zajęć nie kolidujący z prowadzonym przez niego nauczaniem zdalnym, przekazuje harmonogram swoim maturzystom/ uczniom oraz wychowawcy klasy, który tworzy klasowy harmonogram i przekazuje go dyrektorowi szkoły.

      Zajęcia mogą być prowadzone, z zastrzeżeniem, że w danych salach lekcyjnych może być 9 uczestników (8 uczniów i nauczyciel, uczniowie siedzą w co 2 ławce – małe sale będą nieczynne). W salach komputerowych limit osób wynosi:
      s. 29 – 11 uczn. + 1 n-l        s. 28 – 8 uczn. + 1 n-l
      s. 32 –   8 uczn. + 1 n-l        s. 39 – 9 uczn. + 1 n-l

      W związku z tym, uczniowie powinni zapisywać się na konsultacje do wybranego nauczyciela. Uczeń, który nie zapisał się na konsultacje, może w nich uczestniczyć, jedynie pod warunkiem, że limit miejsc w klasie nie został wyczerpany – w przeciwnym razie nauczyciel nie wyraża zgody na jego udział w zajęciach.

      Dyrektor ZSEiO nr 6 w Łomży

      mgr Paweł Drożyner

      Terminy konsultacji dla maturzystów 2020.pdf

      Konsultacje_przed_egzaminem_zawodowym.docx

      Oświadczenie do wydruku.pdf

      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla uczniów - konsultacje z nauczycielami w szkole.pdf

      Procedury postepowania na wypadek podejrzenia o zakażenie COVID-19.pdf

      Wytyczne na stronie internetowej MEN

     • Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

      20.05.2020


       

      Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: maturalnego (EM i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ).

       

      Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów:

      • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      • Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
      • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
      • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

      Środki bezpieczeństwa osobistego:

      • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności ​​​​w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

      • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie; wychodzi do toalety; podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ); kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

      • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
      • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
      • W przypadku EG, EM, EPKwZ oraz EZ zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

      Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń:

      • W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających  o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

      Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu:

      • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

      • W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność  na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

      • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

      Źródło: Wytyczne MEN, GIS i MZ

     • Egzaminy maturalne

      06.05.2020

      Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z 24 kwietnia 2020 r. egzaminy maturalne w terminie głównym odbęda się według poniższego harmonogramu:

      Poziom podstawowy:

      • 8 czerwca 2020 r. - język polski (godz. 9:00)
      • 9 czerwca 2020 r. - matematyka (godz. 9:00)
      • 10 czerwca 2020 r. - język angielski (godz. 9:00)
      • 18 czerwca 2020 r. - język niemiecki (godz. 9:00)
      • 22 czerwca 2020 r. - język rosyjski (godz. 9:00)

      Poziom rozszerzony:

      • 8 czerwca 2020 r. - język polski (godz. 14:00)
      • 10 czerwca 2020 r. - język angielski (godz. 14:00)
      • 15 czerwca 2020 r. - matematyka (godz. 9:00)
      • 16 czerwca 2020 r. - biologia (godz. 9:00); wiedza o społeczenstwie (godz. 14:00)
      • 18 czerwca 2020 r. - język niemiecki (godz. 14:00)
      • 19 czerwca 2020 r. - geografia (godz. 9:00)
      • 23 czerwca 2020 r. - język francuski (godz. 14:00)
      • 24 czerwca 2020 r. - historia (godz. 14:00)

      Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. - regulacje prawne

      Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. po aktualizacji z 20 maja 2020 r.