• Przemoc w rodzinie
   • Przemoc w rodzinie

   • 13.01.2021 17:56
   • Przemoc w rodzinie to zjawisko, które nie jest obce naszej rzeczywistości społecznej. Badania wskazują, że zjawisko ciągle się nasila. Ofiarami przemocy w rodzinie padają najczęściej dzieci, kobiety, rzadziej mężczyźni. Niewątpliwie osobami szczególnie poszkodowanymi w tym procesie są dzieci. Przemoc w Polsce jest karalna, nie należy jej ukrywać przed najbliższymi, sąsiadami. Jeśli jesteśmy świadkami przemocy, powinniśmy zgłosić to na policję i nie stać obojętnie wobec krzywdy innych.
   • Ofiarami przemocy w rodzinie padają najczęściej dzieci, kobiety, rzadziej mężczyźni. Niewątpliwie osobami szczególnie poszkodowanymi w tym procesie są dzieci. Przemoc w Polsce jest karalna, nie należy jej ukrywać przed najbliższymi, sąsiadami. Jeśli jesteśmy świadkami przemocy, powinniśmy zgłosić to na policję i nie stać obojętnie wobec krzywdy innych.

    Przyczyny przemocy w rodzinie mają ścisły związek między innymi z nadużywaniem alkoholu i narkotyków. Pod wpływem tych używek człowiek przestaje funkcjonować normalnie.                           W niektórych przypadkach przemoc jest wyniesiona z domu rodzinnego.

    Bardzo bolesnym dla ofiary rodzajem przemocy jest przemoc domowa. Nadal pozostaje ona dla wielu osób tematem tabu. Mężczyźni uważają, że ich partnerki powinny się ich „słuchać”, a kiedy kobiety nie podzielają tego zdania, partnerzy wymuszają na nich posłuch i pożądane działania. Należy dodać, że przemoc to nie tylko wykorzystanie siły fizycznej, to również działania w sferze psychicznej, ekonomicznej oraz seksualna.

    Przemoc psychiczna polega na agresywnym zachowaniu, które budzi poczucie zagrożenia. Może mieć charakter wyśmiewania, wyzywania, groźby, kontrolowania, narzucania własnych racji. Przemoc psychiczna to również ograniczenie kontaktów z innymi. Nie zostawia śladów na ciele w postaci ran, lecz powoduje duże spustoszenie moralne i problemy emocjonalne.

    Przemoc fizyczna to wszystkie czynności skierowane przeciw ciału ofiary. Takie zachowania (np. klapsy, duszenie, używanie broni) mogą prowadzić do bólu i poważnych obrażeń fizycznych. Przemoc fizyczna w rodzinie jest często ukrywana latami. Rodzice uważają, że są bezkarni, ponieważ ich ofiara nie będzie zdolna do jakiejkolwiek obrony. Ofiary przemocy w rodzinie są bierne, nie mogą się poskarżyć nikomu, żyją w alienowanym świecie.

    Kary zadawane dzieciom mają charakter: szczypania, wyrywania włosów, bicia butem. Fizycznymi skutkami bicia dzieci może być kalectwo oraz poważne obrażenia.

    Psychologowie wyróżniają   trzy grupy przyczyn przemocy wobec dzieci:

    • przyczyny wynikające z charakteru i temperamentu dziecka,
    • przyczyny dotyczące rodziny, tj. brak wiedzy i umiejętności wychowawczych, brak odpowiedniego wykształcenia,
    • przyczyny wynikające ze środowiska życia, tj. kłopoty małżeńskie, maltretowanie żony przez męża, znęcanie się nad dzieckiem. Przyczyny przemocy w rodzinie wpływają na dorosłe życie dziecka.

    Przemoc ekonomiczna to  ograniczenie dostępu do wspólnych środków finansowych przez partnera czy zaciąganie kredytów wbrew woli współmałżonka. Może być nią także zaniedbywanie swoich obowiązków opieki nad bliskimi bądź zabieranie ich pieniędzy.

    Przemoc seksualna jest to wymuszanie pożycia seksualnego. Takie czynności mogą mieć postać zachowań ekshibicjonistycznych, uwodzenia.

    Wszelkie przejawy przemocy wobec innych są niedopuszczalne i karalne. Poniższa ulotka skierowana jest do wszystkich ofiar przemocy. Ma na celu wskazanie dróg postępowania w przypadku pojawienia się przejawów przemocy.

    Przemoc_w_rodzinie_ulotka.pdf

     

    Opracował: K. Domalewski na podstawie artykułu 1 i artykułu 2

    ZdjęciePixabay

   • Wróć do listy artykułów