• Ósmoklasiści w Ekonomiku

     Ósmoklasiści w Ekonomiku

     06.12.2022 12:07

     29 listopada 2022 roku w ramach realizowanego w ZSEiO nr 6 w Łomży projektu „Łomża - miasto, w którym żyję i pracuję” w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, nauczyciele naszej szkoły: p. Hanna Cwalina, p. Agnieszka Leśniewska i p. Maciej Powichrowski, przy zaangażowaniu uczennic z klasy 3 w zawodzie technik  handlowiec, zorganizowali i przeprowadzili  warsztaty dla uczniów klasy 8 SP nr 4 w Łomży i ich opiekunów,  pod nazwą  ,,Zawody wokół nas – branża ekonomiczno-handlowa”. 

    • Łomża – miasto, w którym żyję i pracuję

     Łomża – miasto, w którym żyję i pracuję

     06.12.2022 10:22
     28 listopada 2022 roku w ramach realizowanego w ZSEiO nr 6 w Łomży projektu „Łomża – Miasto w którym żyje i pracuję”, w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, nauczyciele naszej szkoły: p. Magdalena Kamińska, p. Ewa Bielak, p. Lidia Drozdowska i p. Katarzyna Szymańska przy wsparciu trzech uczennic z klasy technika reklamy Julki i Martyny z 4TRp oraz Julki 1TR, zorganizowały i przeprowadziły w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Łomży warsztaty pod nazwą "Zawody w podróży". Głównym celem zajęć było: zapoznanie dzieci z zawodami: technik logistyk, technik reklamy, technik organizacji turystyki - nauczanymi w ZSEiO nr 6 w Łomży, rozbudzenie zainteresowania nowo poznanymi zawodami oraz uświadomienie sytuacji życiowych w których są one wykonywane.
   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
    • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
    • (+48) 86-216-62-63
    • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża Poland
    • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
    • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
   • Logowanie