• Animacja poklatkowa na warsztatach zorganizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży 
   • Animacja poklatkowa na warsztatach zorganizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży 

   • 25.10.2023 15:31
   • w ramach projektu „Łomża – Miasto w którym żyję i pracuję” - Program Rozwoju Lokalnego, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
   • 23 października 2023 r. gościliśmy w naszej szkole młodzież Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży. Uczniowie klasy 7c i 8a uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z przedmiotów zawodowych w takich branżach jak: reklamowa, turystyczna i logistyczna prowadzonych przez nauczycieli: p. Ewę Bielak, p. Lidię Drozdowską i p. Katarzynę Szymańską oraz w spotkaniu z pracodawcą z branży reklamowej p. Martą Krzykowską – Celińską, przedstawicielem firmy „GMC Polska Marcin Gajda”, która mówiła o łomżyńskim  rynku pracy w branży reklamowej, realiach zatrudnienia i wynagradzania pracowników po ukończeniu szkoły średniej, kształtowania swojej kariery zawodowej a także możliwościach zdobywania branżowej wiedzy zawodowej  podczas odbywanych praktyk zawodowych. 


    Młodzież uczestniczyła również w zajęciach z doradztwa zawodowego z p. Julitą Chojnowską. W części warsztatowej przeprowadzono  ćwiczenia w zakresie kształtowania współpracy interpersonalnej i  współdziałania w zespole. Ósmoklasiści  i siódmoklasiści badali własne predyspozycje zawodowe, wypełniając kwestionariusz badawczy „Poznaj siebie”, w którym rozpoznawali swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, temperament, wartości i cechy charakteru. Celem zajęć z doradztwa zawodowego  było uświadomienie  znaczenia kreowania własnej kariery  zawodowej już na etapie szkoły podstawowej oraz pomoc w wyborze szkoły średniej.


    Spotkanie z uczniami szkoły podstawowej odbyło się w ramach realizowanego w ZSEiO nr 6 w Łomży projektu „Łomża – Miasto w którym żyję i pracuję” - Program Rozwóju Lokalnego, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.


    Przedmiotowe zajęcia warsztatowe przeprowadzono w dwóch równoległych grupach, oddzielnie dla każdej klasy. Celem warsztatów z przedmiotów zawodowych pod nazwą ,,Jak nie LOT- R to co ?” było zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną szkoły, a szczególnie zaprezentowanie  zawodów nauczanych w Technikum nr 6, takich jak: technik logistyk, technik reklamy, technik organizacji turystyki. Na zajęciach można było zobaczyć pomoce dydaktyczne, filmy i prezentacje multimedialne wykorzystywane na zajęciach lekcyjnych, młodzież aktywnie uczestniczyła w zaplanowanych ćwiczeniach grupowych i pogadankach promujących i prezentujących poszczególne zawody. Ogromne zainteresowanie wzbudziła animacja poklatkowa przygotowana przez nauczycieli uczących przedmiotów reklamowych, gdzie młodzież pod kierunkiem uczniów naszej szkoły tworzyła własne animacje filmowe.  W ramach konkursu kończącego  warsztaty uczniowie zmierzyli się autorską animacją „LOT – R”, która nawiązywała do zawodów  kształconych w ZSEiO nr 6.

    Wizytę uczniów SP nr 1 w Łomży zakończył miły akcent w postaci pamiątkowych dyplomów potwierdzających udział w warsztatach, nagród  oraz  gadżetów reklamowych z logo szkoły i nazwą projektu, materiałów promocyjnych dotyczących osiągnięć szkoły  i nauczanych w ZSEiO nr 6 w Łomży zawodów.

    Tekst i zdjęcia: Katarzyna Szymańska, Ewa Bielak, Lidia Drozdowska

    Efekty warsztatów do obejrzenia tu.

    Kliknij na zdjęcie, aby przejść do albumu fotograficznego:

     

     

     

     

   • Wróć do listy artykułów