• Inauguracja projektu
   • Inauguracja projektu

   • 22.04.2024 21:11
   • 19 kwietnia 2024 r. dokonaliśmy w naszej szkole symbolicznej inauguracji współpracy polsko-niemieckiej między Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży a GymnasiumNeuWulmstorf w Dolnej Saksonii. Partnerstwo szkół zawiązane zastało po seminarium kontaktowym zorganizowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
   • Na spotkaniu obecna była pani Iwona Czaplicka – konsultant do spraw nauczania języka niemieckiego i projektów edukacyjnych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, która pośredniczy w nawiązywaniu współpracy między szkołami oraz pan Jan Kleinichen – nauczyciel z GymnasiumNeuWulmstorf. Spotkanie grupy polsko-niemieckiej w ramach projektu pt. "Śladami Jadwigi Ankiewicz" odbędzie się w dniach 26 września - 1 października 2024 roku na terenie Polski.

    Celem projektu będzie wspólne poznanie historii młodej bohaterki, Jadwigi Ankiewicz, członkini Szarych Szeregów, działającej w czasie II wojny światowej w Warszawie, która została aresztowana i osadzona najpierw w warszawskim więzieniu Pawiak, a następnie w obozie koncentracyjnym na Majdanku, gdzie z narażeniem życia prowadziła dziennik relacjonujący życie obozowe. Spisane przez młodą bohaterkę wspomnienia będą stanowiły materiał źródłowy do pracy dla uczniów. W czasie naszego spotkania zaplanowane zostało zwiedzanie miejsc związanych z jej życiem w Warszawie i w Lublinie oraz podsumowanie wspólnej pracy w Łomży.

    Oprócz tematyki historycznej projektu przewidziane zostały inne wspólne aktywności, które mają na celu lepsze poznanie się, rozwijanie umiejętności językowych oraz kompetencji interkulturowych. Ponadto naszym celem jest zaprezentowanie uczestnikom projektu z Niemiec piękna natury, jak także bogactwa kulturowego naszego regionu.

    Rozpoczęciem działań projektowych było posadzenie przez uczestników przed budynkiem naszej szkoły narcyzów w ramach akcji „Żonkile” oraz przedstawienie uczniom programu i celów wymiany. Datę wybraliśmy nieprzypadkowo, ponieważ  19 kwietnia to rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim – heroicznego zrywu przeciwko niemieckim okupantom.Na spotkaniu obecni byli pan Krzysztof Domalewski - wicedyrektor szkoły, dr Iwona Czaplicka - konsultant do spraw nauczania języka niemieckiego i projektów edukacyjnych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży oraz nauczyciele uczący języka niemieckiego - pani Sylwia Wądołowska, pan Michał Polkowski i  pani Ewa Korytkowska, którzy będą opiekować się uczniami podczas wymiany. Podczas spotkania stworzyliśmy plakat, na którym uczniowie wyrazili swoją gotowość do udziału w wymianie planowanej na jesień 2024 roku.  

    Jesteśmy przekonani, że projekt nie tylko będzie miał ogromny wpływ na edukację i rozwój młodych ludzi z obu krajów, ale także przyczyni się do zacieśnienia więzi między Polską a Niemcami oraz promocji wartości takich jak tolerancja, równość i poszanowanie historii.

    Kliknij w zdjęcie, żeby przejść do galerii:

     

    Opracowała: Ewa Korytkowska

   • Wróć do listy artykułów
   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
    • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
    • (+48) 86-216-62-63
    • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża Poland
    • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
    • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
   • Logowanie