• Spotkania z rodzicami
   • Spotkania z rodzicami

   • 12.10.2021 20:11
   • W niedzielę 17 października 2021 r. odbędą się zebrania
    z rodzicami.

   • Zebrania odbędą się w dwóch grupach:

    Grupa I – początek spotkań  godz. 900

    • Klasa I TA  – Maciej Powichrowski – sala  34
    • Klasa I TRach.T – Natalia Przestrzelska – sala  7
    • Klasa I TCR – Ewa Korytkowska – sala  10
    • Klasa I TL  – Aneta Zadroga  –  sala  12
    • Klasa I TLw – Grzegorz Bielicki – sala  40
    • Klasa II A –  Agnieszka Janczewska – sala 21
    • Klasa III Ap – Bartłomiej Pytel – sala 16
    • Klasa III A – Małgorzata Jarmosz – sala 26
    • Klasa II TA – Magdalena Karwowska – sala 43
    • Klasa II TRach.T – Michał Bąkowski – sala 32
    • Klasa II TCR –  Agnieszka Leśniewska – sala 19

    • Klasa II TLw –  Magdalena Salamońska – sala 22

    Grupa II – początek spotkań  godz. 1000

    • Klasa III TA – Justyna Zaczek – sala 21
    • Klasa III TBT –  Barbara Jonak – sala 40
    • Klasa III TCR –  Anna Klimaszewska – sala 10
    • Klasa III TL –  Agnieszka Urbaniak – sala 42
    • Klasa III TAp – Małgorzta Skrodzka  – sala 34
    • Klasa III TBTp  –  Piotr Rogalski – sala 12
    • Klasa III TCRp  – Iwona Listowska – sala 7
    • Klasa III TLp – Michał Polkowski – sala 43
    • Klasa IV TA – Aneta Drozd – sala 19
    • Klasa IV TCR –  Emilia Zalewska – sala 16
    • Klasa IV TL – Katarzyna Szymańska – sala 37
    • Klasa IV TT – Beata Dzięgielewska – sala 11

    O godz. 930 w sali 14 odbędzie się spotkanie Pana  Dyrektora

    z przedstawicielami rad klasowych rodziców.

    Nauczyciele nie będący wychowawcami dyżurują w tym dniu

    w godz. 930-1130

   • Wróć do listy artykułów