• Technik reklamy
   • Technik reklamy

   • 14.03.2019 18:43
   • Organizuje oraz prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych, organizuje i przeprowadza kampanie reklamowe, projektuje oraz wykonuje środki reklamowe.  
   • Podczas nauki uczeń zdobywa wiedzę i zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:                                                                                                                                                                                                  

    1. Wykonywanie przekazu reklamowego.
    2. Zarządzanie kampanią reklamową.

    Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych /na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer/, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej. 


    Model absolwenta

    Technik reklamy to osoba, którą charakteryzuje: umiejętność szybkiego tempa pracy, przechodzenia z jednej czynności do innej, wyobraźnia twórcza, wrażliwość estetyczna, kreatywność i abstrakcyjność myślenia, łatwość i jasność wypowiadania się w mowie i piśmie, cierpliwość, samodzielność.

    Absolwent szkoły przygotowany jest do:

    • pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, 
    • gromadzenia informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, 
    • tworzenia przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów,
    • zlecania i wykorzystywania wyników badań o charakterze reklamowym,
    • organizacji działań promocyjnych przedsiębiorstwa, 
    • produkcji przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów, 
    • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
   • Wróć do listy artykułów