• Technik handlowiec
   • Technik handlowiec

   • 14.03.2019 18:50
   • Technik handlowiec to wciąż bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy.
   • Kształcenie zawodowe obejmuje dwie kwalifikacje, z których uczeń zdaje egzaminy:


    1. Prowadzenie sprzedaży
    2. Prowadzenie działań handlowych

     

    Zawód technika handlowca wykształci w Tobie orientację marketingową, nauczy posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesnej rachunkowości, zasad prawa, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Poznasz nowoczesne zagadnienia i trendy dotyczące problematyki handlowej. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności praktycznych powoduje, że będziesz prezentował na rynku pracy postawę przedsiębiorczą, elastyczną, odważną i nie będziesz obawiał się nowych wyzwań.
     

    Technik handlowiec jest zawodem, który przygotuje Cię do pracy w działach handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlowych, w instytucjach promocji i marketingu, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej.

    Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Możesz też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów). Znajdziesz również zatrudnienie w punktach sprzedaży detalicznej, w hurtowniach i magazynach i w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności.

    Model absolwenta

    Technik handlowiec to osoba, która potrafi organizować i zarządzać procesami ekonomicznymi zachodzącymi w firmie, badaniem rynku, obsługą klienta, prowadzeniem ewidencji księgowej, sporządzaniem analiz ekonomicznych, obsługą użytkowych programów komputerowych, wykorzystaniem narzędzi marketingowych i reklamowych. Zawód ten należy do grupy zawodów typowo usługowych, w których niezwykle ważne są: komunikatywność, uczciwość, systematyczność i kultura osobista oraz odpowiedzialność.

    Absolwent szkoły przygotowany jest do:

    • realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej, i magazynach,
    • organizowania, uruchamiania i prowadzenia własnej firmy handlowej,
    • prowadzenia działań marketingowych,
    • posługiwania się technologiami informatycznymi,
    • sporządzania dokumentów handlowych i księgowych,
    • przeprowadzania rozliczeń z kontrahentami,
    • kontroli przestrzegania podstawowych przepisów prawa cywilnego i handlowego w ramach prowadzonej działalności.
   • Wróć do listy artykułów