• Technik rachunkowości
   • Technik rachunkowości

   • 23.04.2020 18:20
   • Nowość!
    Technik rachunkowości to specjalista przygotowany do wykonywania kluczowych zadań: prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń finansowych, kontrolowania dokumentów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przygotowywania ich do weryfikacji, przechowywania dokumentacji księgowej, nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań, ściągania należności i roszczeń, wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych.
   • Podczas nauki uczeń zdobywa wiedzę i zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:

     

    1. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
    2. Prowadzenie rachunkowości.

     

    Technik rachunkowości może być zatrudniony w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej, urzędach skarbowych jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Może również otworzyć własna firmę świadczącą usługi finansowe, księgowe. 

    Ma możliwość kontynuowania nauki na uczelniach wyższych, na takich kierunkach jak: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, rachunkowość, bankowość, finanse. 

    Model absolwenta

    Technik rachunkowości to osoba dokładna, skrupulatna, systematyczna i wytrwała w działaniu, którą charakteryzuje dobra pamięć i spostrzegawczość, umiejętność współdziałania w zespole, a także sprawnego komunikowanie się oraz szybkie nawiązywanie kontaktów.

    Absolwent szkoły przygotowany jest do :

    • prowadzenia rachunkowość firm i instytucji,
    • dokonywania rozliczeń finansowych,
    • kontroli dokumentów księgowych oraz poprawy błędy księgowych w dokumentach i urządzeniach księgowych,
    • sporządzania sprawozdań finansowych,
    • przechowywania dokumentacji księgowej,
    • nadzorowania terminowość spłat zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,
    • wykonywania czynności planistycznych i analitycznych.
   • Wróć do listy artykułów