• Technik logistyk - zawód z przyszłością
   • Technik logistyk - zawód z przyszłością

   • 14.03.2019 18:48
   • Technik logistyk to nowy, atrakcyjny zawód dla młodzieży przedsiębiorczej, kreatywnej i twórczej.

    Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np.: oprogramowania komputerowego, transportu), by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem.

   •  Kształcenie zawodowe obejmuje dwie kwalifikacje, z których uczeń zdaje egzaminy:

     

    1.Obsługa magazynów
    2. Organizacja transportu


    Dobrze wykształceni logistycy są poszukiwani na rynku pracy, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty działalności.

    Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego oraz może znaleźć pracę poza granicami kraju, wszędzie tam, gdzie logistyka jest znana i stosowana w praktyce, na stanowiskach:

    • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu
    • specjalisty ds. planowania zakupów
    • specjalisty ds. handlu elektronicznego
    • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
    • specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję
    • specjalisty ds. gospodarki odpadami
    • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów
    • specjalisty ds. gospodarki materiałowej
    • specjalisty ds. pakowania i opakowań
    • specjalisty ds. transportu wewnętrznego


    Model absolwenta

    Technik logistyk, to osoba, która potrafi umiejętnie planować szereg działań. Charakteryzuje się systematycznością, kulturą osobistą, umiejętnościami interpersonalnymi, przedsiębiorczością oraz elastycznością w działaniu.

    Absolwent szkoły przygotowany jest do:

    • sporządzania dokumentów logistycznych,
    • prowadzenia rozliczeń ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,
    • organizowania lub współdziałania przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu idystrybucji,
    • zarządzania zapasami i tworzenia planów dostaw,
    • obliczania kosztów magazynowania towarów,
    • dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw,
    • obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce,
    • prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.
   • Wróć do listy artykułów