• Technik ekonomista
   • Technik ekonomista

   • 17.02.2021 11:02
   • Zawód przeznaczony jest dla osób, które chcą w przyszłości pracować w działach handlowych, księgowości, dziale kadr i płac, w sekretariacie, w dziale marketingu. 
   • Podczas nauki uczeń zdobywa wiedzę i zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:

     

    1. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
    2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

     

    Uczeń zdobywa wiedzę o tym, jak założyć firmę, jak współpracować z kontrahentami, jak dokonywać rozliczeń pieniężnych, jak prowadzić korespondencję handlową, jak prowadzić sprawy kadrowe pracowników a także sporządzać listy płac i deklaracje podatkowe. Potrafi także sporządzić biznesplan oraz dokonywać analiz. zdobywa szeroką wiedzę z rachunkowości. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności praktycznych spowoduje, że absolwent szkoły będzie prezentował na rynku pracy postawę przedsiębiorczą, elastyczną i nie będzie obawiał się nowych wyzwań Podczas nauki w tym zawodzie bardzo szerokie zastosowanie mają programy komputerowe: finansowe, kadrowo-płacowe, pakiety biurowe.

    Model absolwenta

    Technik ekonomista to osoba, którą charakteryzuje dokładność, systematyczność, odpowiedzialność za pracę, kreatywność i przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole oraz sprawne posługiwanie się technologiami informatycznymi.

    Absolwent szkoły przygotowany jest do :

    • prowadzenia rachunkowość firm i instytucji,
    • dokonywania rozliczeń finansowych,
    • kontroli dokumentów księgowych oraz poprawy błędy księgowych w dokumentach i urządzeniach księgowych,
    • sporządzania sprawozdań finansowych,
    • przechowywania dokumentacji księgowej,
    • nadzorowania terminowość spłat zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,
    • wykonywania czynności planistycznych i analitycznych.
   • Wróć do listy artykułów